מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

דיה. זה למעשה חלק מתוכנית הכוכבים, תוכי נית מושקעת של מטה הבטיחות בענף הבנייה שמטרתה לרתום את חברות הבנייה, גדולות וקטנות לשינוי תרבות הארגונית בבנייה. התוי כנית הזו, ושלל העשייה שנעשית סביב, יביאו את המהפכה הבאה באתרי הבנייה". הכירו את הטכנולוגיות הטכנולוגיות שהוצגו בכנס כללו בין - שפיתחה ידית חברת 'גרבו' היתר את המסוגלת להרים משאות כבדים בצורה יעילה ובטוחה; חברת 'וישאל בטיחות והנדסה' – שפיתחה מכשיר טכנולוי גי המסייע למעסיק לשמור על בטיחות עובדים הפועלים במקומות מסוכנים או מרוחקים, באמצעות חיישנים המוי תקנים בגוף המכשירים ושולחים חברת אותות במקרה של מצב מצוקה; פ � - טכנולוגיה המס 'Samsom Logic' קת "מערכת מארזים חכמים" בעזרתה חברת מתנהלים עם חומרי ציוד ובנייה; – שפיתחה PUSH THE BUTTON 'קסדה רושמ"ת' (רואה, שומעת, מתי ריעה, מתעדת) - המצלמה צמודה לכל קסדה שהינה בעלת תקשורת דו כיוונית של קול ושמע והיא מתעדת ומקליי טה את העובד וסביבתו. החברה תצא בקרוב לפיילוט באמצעות מטה הבטיי חות והוקם צוות מחקר לקידום הנושא; חברת 'רתוך טכנולוגיות בטיחות' מקי בוצת 'גטר' - פיתחה בולם נפילה נגלל עם חיישן בקצה האונקל המתריע על חיבור או אי חיבור נקודת עיגון ברתמה; החברה פיתחה גם מערכת המאפשרת חילוץ עצמי / חילוץ בעזרת מחלץ במי מטר; 20 קרה של נפילה מגובה של עד - פיתחה גם היא SKYSAVER חברת ' מערכת לחילוץ עצמי במקרה של שריי פה, רעידות אדמה ומצבי חירום; חברת 'פנגאיה די דבליו' – שפיתחה מערכת לניטור וזיהוי עובדים וספקים ללא הרי שאות כניסה מתאימות.

היום הוא אבן דרך חשובה בתהליך: השיי לוב של יישומים ופתרונות טכנולוגיים לבטיי חות בבנייה הוא מתבקש והכרחי, ואני שמח להיות חלק ממנו". ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ונשיא והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה: " רבותיי, טכנולוגיה זה שם המשחק. אנחנו מכירים חברות גלובליות שנעלמו בגלל חוסר היכולת שלהם לקדם את עצמם טכנולוגית. 'בלוקבאסטר' למשל היתה אימפריה עד שהי גיעה מתחרה קטנה בשם 'נטפליקס 'והשכיי לה להבין לאן צריך העולם לצעוד. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לומר לסגן השרה יאיר גולן תודה רבה. מצאנו שותף אמיתי שגם חושב, קשוב ומבין את הצורך והבעיות בענף שלנו. אנחנו הקבלנים בשיתוף המדינה מכי ניסים חברות וסטארטאפים לענף הבנייה והתשתיות באמצעות חברת קונטק, לה יש גופים שעושים, מהפועלים עד ההנהלה. הכנס הוא אבן דרך חשובה בתהליך" "הכי קל מנכ"ל קרן מנוף, שגב קיים: לשבת על הספה בבית ולצקצק. פה נמצאים כנס הזדמנויות טכנולוגיות. צילום: מטה הבטיחות

סטרטאפים בחממה בשלבי פיתוח 300 כבר שונים. תדמיינו את החיים שלנו בלי כריות אוויר, בלי חגורות בטיחות ובלי מובילאיי. ככה גם פה בענף הבנייה והתשתיות – יש דברים שחייבים להשתנות בעולם באמצעות הטכנוי לוגיה, וכשהם יקרו לא נבין איך יכולנו לחיות בלעדיהם בכלל. המטרה של הכנס היום היא גם לקשר בין חברות הטכנולוגיה לקבלנים שנמצאים בשטח לטובת שילוב הטכנולוגיות הללו כבר מחר". "ענף הבנייה נדרש להתמודד עם כשל של תחלופת עובדים גבוהה", מסביר משה בן זקן. "ומכאן שנדרש לצמצום התלות בכוח אדם. הטכנולוגיה יכולה לסייע ולהקל באמצי עות מערכות שמתריעות ומאפשרות בקרה אחר עובדים, זיהוי עובדים, ניהול סיכונים, מיי פוי פנימי, כשהמטרה היא שהשיפורים הללו יוטמעו באתרי הבנייה, ויהוו סמן דרך לחברה הנוהגת בבטיחות ולוקחת אחריות על עובי מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, "ענף הבנייה נדרש להתמודד משה בן זקן: עם תחלופת עובדים גבוהה. הטכנולוגיה תסייע לנו לצמצם את התלות בכוח אדם"

42

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease