מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

המלצות לפעולה

התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה מובילות כיום, ביחד עם ארגונים חברתיים, ארגוני המגזר העסקי והשלטון המקומי את "מועצת המאה" שדורשת מהממשלה לבצע ואלה עיקריה: 2048 תכנית ארוכת טווח לישראל חיזוק ערי הנגב והגליל והקמת שני מטרופולינים חדשים בצפון .1 ובנגב: ערים שיתוכננו עם מבנים שיכללו עירוב שימושים, שכונות חכמות וירוקות, בנייה רוויה ונגישה, אפס פליטות וניצול מלא של תת הקרקע. תכנון וביצוע תשתיות: שימת דגש על מתקני וקווי תחבורה .2 ציבורית, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב, פיתוח קווי הסעת המונים, אנרגיה, תקשורת, פיתוח קווי תחבורה ציבורית בין מטרופולינים החדשים ולמרכזים הוותיקים, הקמת שדות תעופה בינלאומיים בנבטים ובצפון וקווי רכבות מהירות לקריית שמונה לאילת ולמטרופולינים החדשים. שילוב המגזר הפרטי בתכנון וביצוע: ניהול נכון של משאבי .3 למימוש PPP הממשלה ביצירת התקשרויות ומימון בשיטת התוכנית ולקידום זמינות הביצוע. מיליון משרות 2.5 פיתוח תעסוקה וצמיחה כלכלית: הוספת .4 לנגב ולגליל, הקמת מרכזי חדשנות וחללי עבודה בלב ערים ותמרוץ מעסיקים. עוגני ומנועי צמיחה: סימון ייעדי מצוינות בחינוך, 30 פיתוח .5 300 בריאות ותרבות. הקמת והרחבת מכללות ואוניברסיטאות ל אלף סטודנטים, השקעות בסביבה, פנאי ותיירות, הקמת בתי חולים ועיבוי קיימים והנגשת הבריאות לקהילה.

unsplash צילום:

29

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease