מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

משה בן זקן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל וחברי הוועד המנהל מברכים על ההישגים המרשימים ומעוררי ההשראה של:

יצחק מויאל יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן על בחירותו כחבר ההנהלה העולמית BWI של ענף הבנייה ראול סרוגו נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ונשיא הקרן ברשימת 24- על בחירתו למקום ה המשפיעים בכלכלה של 10 0 עיתון דה מרקר

צילום: כפיר סיון צילום: שאול כתאב

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease