מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

כמו שצריך. הערב סגרנו לכם חברת ביטוח, היחידה שהיתה מוכנה לבוא ולטפל בבעיות של מנהלי העבודה, כי זו בעיה לתת ביטוח מנהלי עבודה 1,000 לאחריות פלילית. אם יש שמעוניינים בפוליסת ביטוח שתגן עליכם, יש לכם אותה, כבר ביום ראשון. ליד כל חובה יש אחריות. אנחנו רוצים לעשות לכם ביטוח אבל אתם לא מעוניינים להתאגד. גם את נושא האחריות ההסתדרות מקדמת כבר שנתיים, אלא שכיום יש עיכוב בהעברת החוק בגלל פיי זור הממשלה והכנסת". מפסיקים את ההכשרות ברקע המחאה והמחסור הכבד בעובדי בנייה בכלל ומנהלי עבודה בפרט, החליטה הממשלה לאחרונה להפסיק את ההכשרות המקצועיות לעובדים המעוניינים לעבוד בבניין, בהן ניתן דגש מיוחד לנושא הבטיחות. לדברי מויאל, המשך המצב הנוכחי ימשיך לגבות קורבנות וגם יגרום שוב להעלאת מחירי הדיור ועיכובים בסיומי הבנייה בשל מחסור בעובדים. ו � מנהלי העב 3,000 - כיום חסרים בענף כ דה, למחסור החמור הזה הצטרפה לאחרונה הודעה דרקונית שיצאה ממשרד הכלכלה, לאוגוסט לא ימומנו עוד 14 לפיה החל מה הכשרות בענף הבנייה. "רבים מעובדי הבניין אינם מקבלים הכשי רות מקצועיות כנדרש", אומר שינדלר, "המצב נוראי ובלתי נסבל, ובכל יום קמים גופים ללא כל ידע מקצועי בענף וממציאים רעיונות חדי שים ללא שיתוף הנציגות של מנהלי העבודה". "רבים מעובדי הבניין שנפצעים או נהרגים אינם מקבלים הכשרות מקצועיות ואינם מקי בלים אישורי עבודה תקניים בגובה", מוסיף מויאל. "במקרים רבים זה נעשה ללא פיקוח ולעיתים קרובות מונפקים רישיונות מזוייפים. הדבר אינו כולל כמובן את החברות הגדולות בענף שדואגות בעצמן לעשות הדרכות והכי שרות לעבודה בגובה במכללות מסודרות ומאושרות. חבל שזה המצב, הרבה שרלטנים עושים כסף על חשבון הבטיחות ומנהלי העבוי דה צריכים בסוף לתת את הדין".

מנהלי העבודה – כשלים ודרישות

Charisma Pixel צילום:

1 חלוקה והרחבת האחריות על כל בעלי התפקידים בנושא בטיחות . שינוי תקנות העובדים באתר הבנייה חקיקה ראשית ומשניות כך שהאחריות באתר תוטל על כל בעלי התפקידים. 2 אישור יציאה מאתר בנייה. כיום נאסר למנהל עבודה לצאת מאתר בנייה גם שמדובר על מקרים דחופים, כגון אירוע משפחתי או מצב רפואי, בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. 3 כיום ביטוח אחריות מקצועית. מנהל העבודה מואשם בדין פליי לי על כל תאונה באתר בנייה, והם נאלי צים להתמודד על חשבונם במשך שנים בהליך משפטי ולתת את הדין לבדם בקי נסות ועבודות שירות. 4 כיום לא נעשית אישורי עבודה. בדיקה על אישורי ההכשרה המעי שית שעושים העובדים באתר, ואף מוני פקים אישורים מזויפים מבלי לראות את העובד עצמו, גם שמדובר בעבודה בסיי כון גבוה. 5 ו � כיום מנהל עב עזיבת מעסיק. דה שמחליט לעזוב את המעסיק, מכל סיבה שהיא, אף שהודיע על עזיבי תו כמקובל בחוק, הדבר דורש את אישור מינהל הבטיחות. תהליך זה אורך זמן במהלכו מנהל העבודה לא יכול לעבוד אצל מעסיק אחר. 6 . כיום לא קורס ממונה בטיחות מאפשרים למנהל עבודה לצאת לקורס ממונה בטיחות, על אף שהם הנוי שאים הבלעדיים באחריות על המתרחש באתר. 7 מניעה וצמצום תאונות העבודה

מתאגדים בהסתדרות "הענף מדמם. זה מקצוע מסוכן", הוסיף יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הני לוות, איציק מויאל. "מנהל עבודה אינו סופי רמן ואינו יכול להיות האשם היחידי. כל שאר בעלי התפקידים באתר מסתתרים מאחורי גבו וזה בלתי נסבל. זהו מצב נוראי ואני מבין היטב את זעקתם", מוסיף מויאל. "מנהלי העי בודה ממשיכים להיות המואשמים היחידים בכל תאונה שקורית, חוקרים אותם, מאשימים אותם, שופטים אותם, וכתוצאה בלתי נמני עת מכך רבים ממנהלי העבודה עוזבים את המקצוע. למנהל העבודה אין ביטוח מקצועי לרשלנות. כשקורית חס וחלילה תאונה, הם נאלצים לשלם מכספם הפרטי על כל ההליך המשפטי וכמובן במקרים רבים לשאת בעונש. צריך להבין יחד עם קריסת עולמם של ההרוי גים והפצועים קורס גם עולמו של מנהל העבוי דה ובני משפחתו". לצד דברים אלו, קרא מויאל למנהלי העבוי דה לקחת אחריות באמצעות התאגדות והצי טרפות להסתדרות, כארגון שיקדם את האיני טרסים, ייטיב וישפר את זכויותיהם. "כנראה ציבור מנהלי העבודה ברובו לא מוכן לשינוי ולהצטרפות להסתדרות כדי שנוכל לטפל בן יו"ר הוועד הארצי למנהלי עבודה, "ההון האנושי הוא אמנון שינדלר: החשוב ביותר וכאן מפקירים את מנהלי העבודה לגורלם"

51

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease