נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

349

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

349 גיליון

| 2022 יוני

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

ריבוי דירות – השכרה למגורים חוזר מקצועי חדש וחשוב של רשות המיסים בנושא "פריסת הכנסה חייבת במס" ונוסחת השילוב החדשה 2022 קצבה מזכה בשנת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה תיקון לחוק דמי מחלה חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

ריבוי דירות – השכרה למגורים

מומחי חשבים יעשירו ויחזקו את הידע של כל צוות המשרד בהדרכה מותאמת אישית! בעסק או בזום

> לפרטים נוספים

ידע, תובנות, טכנולוגיה קו מנחה כספים

hashavim.co.il *8109

קוראים יקרים, בשלהי שנת הלימודים ועל סף חופשת הקיץ שוב עולים על הפרק סכסוך העבודה בין מערכת החינוך ומשרד האוצר, והאיומים להשבתת מערכת החינוך. ומה נשתנתה השביתה הזו מכל השביתות? הסדרים קיבוציים שנקבעו בימי ראשיתה של בזיכרון יעקב, 1903 הסתדרות המורים, שהוקמה ב- מכתיבים גם היום כיצד תיראה חופשת הקיץ.

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס מנכ"ל

את הנוהג שהתקבע לפני כמעט מאה ועשרים שנה אי אפשר לשנות בלי הסכמתה של הסתדרות המורים, ומאז רבים ההורים והמורים על שינוי זמני החופשה והתאמתם לימי החופשה במקומות העבודה. ההיסטוריה מלמדת שמעט מאוד השתנה. שר האוצר אביגדור ליברמן הצהיר במסיבת עיתונאים כי הוא בעד העלאת שכר המורים, אולם הוא מתנה זאת בכמה דרישות. אחת מהן היא התאמת ימי החופשה של התלמידים והמורים לאלה של ההורים. פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת מסמך שעסק במידת 2021 ביולי ההתאמה והאיזון בין חופשות של תלמידים במערכת החינוך לבין החופשות של הוריהם. לאחר שנבחנו הפערים בין ימי החופשה במערכת החינוך למספר ימי החופשה המינימלי לעובדים במשק, בהשוואה לכמה ימים בין שתי 66 , נמצא כי בישראל היה פער של OECD מדינות אחרות ב- מערכות החופשה. בתשובת הסתדרות המורים לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת צוין כי ההסתדרות רואה בשינוי שנת הלימודים ולוח החופשות פגיעה בזכויות אנשי החינוך, וכי ימי החופשה מעוגנים בהסכמים הקיבוציים במסגרת תנאי השכר וההעסקה. ההסתדרות הציעה להמשיך ולקדם את הפתרון, אשר לשיטתה אומץ ויושם בהצלחה, בדמות בית הספר של החופש הגדול והחגים. כדי להגיע לפתרונות שיספקו גם את המורים וגם את ההורים, נדרש קיומו של שיתוף פעולה בין משרדי האוצר, החינוך, וארגוני המורים. רתימת כלל הגורמים הללו לגיבוש תוכנית כוללת שתענה על הפער באמצעות הידברות והסכמה היא המפתח לפתרון. לנו נותר לקוות שאכן יימצא סוף סוף מתווה הוגן לרווחת שני הצדדים, ושאימת השביתה תוסר, אולי הפעם לתמיד.

צח דרוקר

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

67778 , תל אביב 12 יד חרוצים

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

קריאה נעימה,

38 שנה | 349 ' מס | 2022 יוני

מאירה טולדו

2022 יוני 349 + נטו

4

כתבו החודש עו"ד אליהו ג'ולייט

עו"ד כהן עינב

עו"ד גולדמן שלי

עו"ד כהן-רזניצקי הלית

עו"ד הלפרין עמוס

עו"ד, רו"ח אסנפי איתן

עו"ד עופרי שי רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח קירו עופר עו"ד קישלס מעיין רו"ח שמש רוזט

עו"ד זיו קרן

עו"ד רו"ח אריה רמי

רו"ח (משפטן) חיבה ישי

עו"ד בבדז'נוב ראובן

מר חיטמן חיים

עו"ד בינת רן

טסלר נדב

עו"ד גבע שוש

כותבים קבועים

פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח רוזנבאום אבי, מומחה פנסיוני שמש רוזט רו"ח

דרייפוס אריאל, עו"ד רו"ח חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10 דמי חתימה לשנה (

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

ת

2022 יוני 349 + נטו

5

ע נ י י נ י ם ת ו כ ן

עמוד

דבר העורכת >>

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >> יחסי עבודה >>

10

12

תקצירי פסיקה

תנאי עבודה >>

14

ההחלטה מי מהעובדים יעבוד מהבית היא בסמכות המעסיק

עו"ד עמוס הלפרין הפסקות עישון במהלך שעות העבודה

15

משפט עבודה >> רב שכונתי שהועסק שלא כדין כמתנדב משך עשרים שנה, הוכר כעובד

17

ש"ח 500,000- המועצה הדתית ונפסקו לזכותו כ עובדת חויבה בפיצוי בגין לשון הרע לאחר שהמליצה ללקוח

עו"ד מעיין קישלס "לעשות את המוות למעסיק" ועודדה אותו להגיש תביעה חשש לגניבה ממעסיק מאפשרת חדירה לפרטיות עובד לשעבר ותפיסת תכתובות

18

עו"ד ג'ולייט אליהו דוא"ל וכל חומר שבמחשב

20

שכר >> ערכאת הערעור לא תתערב בפסיקת הוצאות ביניים סימליות בתביעות

23

עובדים לזכויות סוציאליות 

2022 יוני 349 + נטו

תוכן עניינים

6

קרן השתלמות >> התקבלה תביעת עמית שנטל הלוואה מקופת גמל – הקופה תשיב לו

24

ש"ח שקיזזה ממנו שלא כדין 11,901 סך של

פרישה ופנסיה >>

נדב טסלר הריבית התחשיבית עולה כיצד זה ישפיע על הפנסיה שלך תקופת ההתיישנות לפיצוי בגין אי הפקדה חודשיות לפנסיה היא שבע השנים

26

עו"ד רן בינת ממועד שבו הפר המעסיק את חובת ההפקדה

29

מס הכנסה >> חוזר מקצועי חדש וחשוב של רשות המיסים בנושא "פריסת הכנסה חייבת במס"

עו"ד שי עופרי

31

עו"ד, רו"ח איתן אסנפי מיסוי "נוודים דיגיטליים" אושר הסדר פשרה בייצוגית שהוגשה נגד רשות המיסים לאחר שהורתה פס"ד שביט שלא כדין למשלמי קצבאות שלא להעניק לגמלאים פטור ממס - עו"ד שלי גולדמן ונוסחת השילוב החדשה: כיצד משפיעה משיכת 2022 קצבה מזכה בשנת ביטוח לאומי >> יישום האמנה למניעת כפל ביטוח לאומי לגבי עובדים ישראלים ועובדים זרים עו"ד רו"ח רמי אריה אושרה תביעת דמי לידה ממעסיקים נוספים לאחר קבלת גמלה אוטומטית, אף שהוגשה "בשיהוי" רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה פגיעה במהלך ריצה עם קבוצת ריצה של מקום העבודה הוכרה כתאונת עבודה רו"ח אורנה צח-גלרט; ורו"ח (משפטן) ישי חיבה בית הדין לעבודה: ניכוי הוצאות ליסינג משכר הברוטו של העובד פוגע בזכויותיו נדב טסלר הפיצויים על המס שתשלמו בפרישה?

34

38

41

45

47

49

עו"ד שוש גבע פס"ד אלביט מערכות הסוציאליות-ביטוחיות -

51

2022 יוני 349 + נטו

7

תוכן עניינים

נדחה ערעורו של מבוטח על ההחלטה לסווג את הכנסתו הנוספת מקרן הפנסיה ) לפקודת מס הכנסה 5 ( 2 בגין אובדן כושר עבודה כקצבה לפי סעיף עו"ד שלי גולדמן התקבל ערעור המל"ל על ההחלטה לבטל חיוב דמי ביטוח לאומי שקיבל בעל חברה - עו"ד שלי גולדמן פס"ד מנחם כרמל לא הוכח כי מדובר בהלוואה אמיתית - נדחתה תביעתה של חברה למתן שירותי אחזקה על גובה הפרשי דמי ביטוח לאומי פס"ד אדיר הבירה שבהם חויבה: לא עלה בידה להוכיח את טענותיה –

55

57

עו"ד שלי גולדמן

60

עובדים זרים >>

62

התקבלה תביעת פיצויים שהגישה עובדת סיעוד זרה נגד בעלה של המנוחה בה טיפלה

התפטרות ופיטורים >>

64

שלילת פיצויי פיטורים

65

תקצירי פסיקה פיצוי בגין פיטורים שלא כדין למורה שממילא לא הייתה מעוניינת לשוב מחל"ת

עו"ד מעיין קישלס

66

נשים בעבודה >> ביה"ד פסק פיצוי לעובדת בגין הוצאתה לחל"ת קורונה ללא קבלת היתר מהממונה

עו"ד ראובן בבדז'נוב היות והייתה בתקופה מוגנת לפי חוק עבודת נשים לעובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות בניגוד 125% נפסק פיצוי בשיעור

68

עו"ד ראובן בבדז'נוב לחוק עבודת נשים בתקופת הקורונה

70

דמי מחלה >> תיקון לחוק דמי מחלה – עובדים שיהיו זכאים לתשלום דמי מחלה מלא

עו"ד קרן זיו החל מהיום הראשון

72

שעות עבודה ומנוחה >>

עו"ד עמוס הלפרין שעות העבודה ביום הזיכרון היעדרות עובד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל כאשר קרוב משפחתו

73

עו"ד עמוס הלפרין נהרג בפיגוע

74

עו"ד הלית כהן-רזניצקי גמול בגין עבודה ביום העצמאות

74

2022 יוני 349 + נטו

תוכן עניינים

8

עו"ד עמוס הלפרין יום עבודה מקוצר בחודש הרמדאן זכאות עובד לא יהודי שבחר בחגי עדתו לתשלום עבור חג עיד אלפיטר

75

עו"ד הלית כהן-רזניצקי (חג הפסקת צום רמדאן)

76

עו"ד עמוס הלפרין סירוב עובד לעבוד בחג ובמנוחה השבועית

77

עו"ד עמוס הלפרין תשלום עבור יום חג החל ביום הפנוי

78

עו"ד עינב כהן ימי החג החלים בתקופה של חופשה ללא תשלום

79

עו"ד הלית כהן-רזניצקי עמלות כרכיב לתשלום דמי חג

80

שאלות ותשובות >> חבות מס במימוש פוליסת ביטוח חיים לאדם ששילם את הפרמיות עבור בעל הפוליסה שעשה הסכם עם משלם הפרמיות שהוא יהיה המוטב היחיד רו"ח עופר קירו בקשה ל"רצף מעסיקים" בגין עובדת שהמשיכה להיות מועסקת אצל בנו

81

רו"ח רוזט שמש של מעבידה הקודם שנפטר

82

עדכונים - חוזרים >>

רשות המסים בישראל 2/2002 חוזר מס הכנסה (ג) לפקודה - פריסת הכנסה 8 סעיף 2022 חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-

84

רשות המסים בישראל

105

עדכונים - חקיקה >> חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)

107

2022 ), התשפ"ב- 4 (תיקון מס'

108

2022 ), התשפ"ב- 6 חוק דמי מחלה (תיקון מס'

2022 יוני 349 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים

מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש

בנטו במספר

עמוד

גיליון

אש"ל

121

300 330 345 345 205 331 339 339 345 295 308 345 268 287 346 339 296

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה ביטוח לאומי

90 95 95

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2020

ינואר 2022

ניכוי דמי

ביטוח ר במגז

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2022 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

ביטוח פנסיוני הבראה

146

50 33 11 90

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

דמי הבראה לשנת 2021

הציבורי

דמי הבראה לשנת 2020 במגזר הפרטי שווי שימוש ברכב לשנת המס 2022 תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

מס הכנסה

112 124

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2022 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

82 91

נסיעות

136

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

עובדים זרים עבודת נוער

34 50 99

ביטול חוק היטל עובדים זרים

זכויות ותעריפים לנוער

שכר מינימום

- העלאת סכומי שכר המינימום

ינימום מ שכר

תוספת יוקר

124 115

165 116

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004 שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2022 יוני 349 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2022

המס

) אישית

יגיעה ( שנתית

המס

) אישית

יגיעה ( חודשית

שיעור שיעור הפקדה מוטבת הזכאות לעניין ריבית קופת גמל מתנות

שיעור הכנסה עד מכל שקל שיעור עד מכל שקל קצבה מזכה לחודש –א הפקדה מענק פרישה עקב פרישה

הכנסה עד עד עד עד מכל שקל הכנסה עד עד מכל שקל לחודש הסכום לפי סעיף לפי לפי ם ו הסכ

10% 14% 20% 31% 35% 47%

77,400

10% 14% 20% 31% 35% 47%

, עד 6,450

110,880 178,080

-מ 77,401 עד -מ 110,881 עד

9,240

-מ 6,451 -מ 9,241 -מ 14,841 -מ 20,621

14,840 20,620

-מ 178,081 247,440

514,920

-מ 247,440 עד

42,910

נוסף

נוסף

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 2022 (ש"ח)

המס

) אישית

המס

) אישית

לא( חודשית

מיגיעה מוטב לקרן שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור תקרת בגיל מתנות

הנסהכ אל שנתית

מיגיעה הכנסה מזכה הסכומים סעיף הסכומים סעיף - מוטבת סעיף ת

31% 35% 47%

247,440

31% 35% 47%

20,621

514,920

-מ 247,441 עד

42,910

-מ 20,621

נוסף

נוסף

= נקודת זיכוי חודשית 223 ש"ח החל מ -1 בינואר 2022 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2022

הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי (לשנה) 2022

הכנסה לעמית

ה כנסה מזכה

משכורת ית חודש ש הפרשה בעדה

פטור מקצבה לפי סעיף 9 52% בין השנים 2020- 2024

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לחודש 2022

סעיף 47 ( ) (א 3) (-ו 5 ) 2022

-בה קצל

שהיא

סעיף 47 () (א 5 )

הכנסת עבודה בלבד 2022

2022

ות למ שת ה

2022

פ טורה ממס 2022

270,000

15,712

8,900

4,503

8,660

12,600

8,900

22,250

( ) רות י ש לשנת

על פטור

9(16 ) א

45 ) ד( א

45 ) ה( א

45 ) ה( א

ורווחים

2022

-ו 9(16 ) ב

לפקודה

ת ומו עקב

לתגמולים

18,960

5,300

25,290

12,640

18,960

, 17,800

173

173

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

המרבי לחודש של

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

שכר דירה מהשכר דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

220

220

5,040

ללא תקרה

5,196

2022 יוני 349 + נטו

11

נטו במספר

בוצות מחיר מ - 1.1.2022 –

שווי השימוש ברכב ק לפי צמוד

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,800 3,030 3,900 4,680 6,470 8,390

1 2 3 4 5 6 7

10,790

אופנוע 3 L * 930 *אופנוע ש נפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס. המודל הליניארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש: 518,190 ה פחתת שווי שימוש ( הוראת שעה ים לשנ 2022 עד 2025 ): רכ - ב צמוד

וש ב שימ שווי

משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי :)

31.1. 2025 31.1. 2025 31.1. 2025

500 * - ₪ לחודש הוארך עד

ה הפחת ה הפחת ה הפחת

הוארך עד הוארך עד

1000 ₪ דש לחו 1200 ₪ דש לחו

משווי שימוש לרכב פלאג אין

משווי שימוש לרכב

חשמלי

- החל מ 1 בינואר 2022

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי ) 313 ללילה

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

147 ילהל ל

313 ללילה

137 ילהל ל

1.1.2022

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

כהש ר הממוצע במשק

ע"פ סעיף 2 לחוק ללא שינוי מאז 2020

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית של שינוי מינואר 2022

3.5% שיעור מופחת עד הכנסה חודשית של ללא שינוי מ - 2020

ע"פ סעיף 1 לחוק ללא שינוי מאז 2020

45,075 ש " ח

6,331 חש"

10,248 ש " לחודש ח

10,551 ש " ח לחודש

מקסימום הכנסה לח ודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2022

תגמולי מילואים החל מ - 1.1.2022

זוג

בודד

מינימום ליום 204.34 ש " ח

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

10,472 ש"ח

6,749 ש"ח

6,130 ש " ח

1,502.50 ש " ח

45,075 ש " ח

עבודה דמי הבראה

מדדים

מדד אפריל 2022 (פורסם ב - 15.5.2022 ) מ מדד חירים לצרכן לפי בסיס חדש צע מומ 2020 = 100.0 104.90 לפי בסיס 1951 = 100 35 , 708 , 938.55

מגזר ציבורי/הסתדרותי החל מ - 1.6.2021 מגזר פרטי ללא שינוי שכר מינימום לחודש החל דצמבר מ 2017

432 ש"ח

378 ש"ח 5,300 ש"ח

2022 יוני 349 + נטו

12

יחסי עבודה

תקצירי פסיקה

למתן חסות בשל סחיטת דמי החסות באיומים, הרי שלא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק אלא מדובר בעבירה פלילית. שלישית, לטענת סחיטת דמי חסות אופי עובדתי מובהק ולכן המעסיקה, הטוענת כי לא שולם בעצם שכר עבודה, גם אם קיבלה שירותי שמירה מסוימים, יכולה לטעון באופן מפורט ולהעמיד ראיות מספיקות לביסוס טענת דמי חסות, ואם לא תעשה כן, המחדל עלול להיזקף לחובתה, כפי שהיה במקרה דנן. מכיוון שעיקר ערעור העובד נדחה הוחלט לחייבו ש"ח. 5,000 בהוצאות המעסיקה בסך , עיאדה גבועה - א.ס.ע.ד 16060-11-20 ע"ע (ארצי) תשתיות בע"מ, בפני כב' השופטת לאה גליקסמן, השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלר, נציגת ציבור (עובדים) גב' חיה שחר, נציג ציבור (מעסיקים) מר עצמון ליפשיץ. * * * נדחתה תביעת בעל מניות בחברה להכיר בקיום יחסי עבודה במקביל למעמדו כבעל מניות בית הדין האזורי דחה תביעה של בעל מניות להכיר ביחסי עובד-מעסיק בינו לבין חברה ובזכויות עבודה שונות הנגזרות מכך.

תביעת סוחט דמי חסות לקבל זכויות כעובד שמירה תידחה באופן מיקדמי בבית-הדין האזורי נקבע כי ההתקשרות בין חברת בניה לבין שומר באתר, אינה מבוססת על סחיטת דמי חסות באיומים (פרוטקשיין) והתקבלה חלק מתביעת העובד. בית-הדין הארצי, אישר את פסיקת בית הדין האזורי לקבלת תביעת העובד לשווי הפקדות לפנסיה, לפיצויי פיטורים, לאש"ל, לדמי הבראה, לדמי חופשה ושי לחג. מאידך, נדחתה תביעת העובד לגמול שעות נוספות, לפיצויי פיטורים, לפיצוי בגין העסקה פוגענית, אי עריכת שימוע, חלף הודעה מוקדמת ולנסיעות. בית-הדין הארצי לא התערב בקביעות עובדתיות של בית-הדין האזורי לקיום יחסי עבודה ולא בהכרה ובתשלום רק של חלק מזכויות העובד, אך נקבעו בו שלוש קביעות עקרוניות ומיקדמיות לעניין סוגיית דמי חסות. ראשית, טענת דמי חסות צריכה להיבחן במסגרת מבחן מיקדמי של יחסי עובד-מעסיק. הטענה לא תיבחן לגופה במסגרת הרגילה של יישום המבחן המעורב או מבחן ההשתלבות. במסגרת המבחן המיקדמי תיבחן כשרות ההתקשרות כהתקשרות רצונית והדדית של הצדדים להתקשר ולקבל את העבודה. ביצוע העבודה תיבחן כמטרה העיקרית ולא כעבודה נלווית להשגת מטרה אחרת כגון סחיטת דמי חסות. שנית, אם ההתקשרות הייתה

תקציר פסקי הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2022 יוני 349 + נטו

יחסי עבודה

13

העדר ההפרדה בפעילותו כבעל מניות וכעובד. נפסק כי התובע נהג כמנהג בעלים בחברה, עבד בשעות לא מוגדרות, משך כספים בדרך לא נאותה, ומבלי שהתבצע פיקוח על פעילותו. נקבע כי הסכם עבודה מעצם טיבו וטבעו מושתת על שני אדנים - עבודתו של העובד והשכר שהוא מקבל תמורתה. הסכם לפיו משולם שכר רק מכח מעמדו של דירקטור או בעל מניות, אינו בגדר הסכם עבודה. נכון יותר לראות את היחסים בין הצדדים כשותפות, ואת התמורה שקיבל התובע ככזאת שניתנה לו בגין השותפות. משה כהן - א.מ.ע.י 48102-02-20 סע"ש (אזורי חי') נדל"ן בע"מ, בפני כבוד השופט טל גולן, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' רחל שטרן.

בית הדין פסק כי התובע לא הרים את נטל ההוכחה להתקיימות יחסי עובד-מעסיק בינו לבין החברה, וקבע כי פעילותו בחברה, מקורה בהיותו בעל מניות בה. נפסק כי למרות שהכלל המשפטי קובע כי אין מניעה שבעל מניות בחברה ישמש במקביל גם כעובד שלה, נקודת המוצא היא כי היחסים בין בעלי מניות לבין החברה אינם יחסי עובד-מעסיק ונטל ההוכחה לשכנע אחרת מוטל על הטוען. הטענה כי התובע ביצע פעילות עבור החברה, כשלעצמה, אינה מביאה לתוצאה לפיה התקיימו יחסי עובד-מעסיק. בית הדין ציין בנימוקיו לדחייה את השיהוי הרב בטענות התובע, שהועלו רק לאחר שהיחסים העסקיים בינו לבין בעל המניות האחר עלו על שרטון; את העובדה כי היחסים בין הצדדים נעדרים סממנים המעידים על יחסי עבודה; את

2022 יוני 349 + נטו

14

תנאי עבודה

ההחלטה מי מהעובדים יעבוד מהבית היא בסמכות המעסיק

כן נקבע, כי שביעות רצון מתפקודם של עובדים, או העדרו – מהווה שיקול מוצדק להבחנה בין עובדים, בין היתר, בקביעת תנאי עבודתם. יחד עם זאת, בית הדין התייחס גם לתקופת ההעסקה הקצרה של התובעת, לכך שהייתה רק עובדת אחת שעבדה מהבית ולנסיבות החלטה זו, וכן לעיתוי המקרה – בתחילת משבר הקורונה, עת נושא העבודה מהבית לא היה מפותח כשהיום. בית הדין קבע, כי החלטת מעסיק בבקשת עובד לעבוד מהבית היא חלק מהפררוגטיבה הניהולית של המעסיק, הנמצאת בגרעין הקשה של שיקול דעתו ואינה חלק מתנאי עבודתו של העובד. על העובד להקדיש את כל זמנו ומרצו במהלך כל שעות העבודה לטובת קידום עניינו של המעסיק, אשר על דרך כלל נעשית בחצרי המעסיק ובמשרדו. אם המעסיק אינו רואה בעבודה מהבית ככזו אשר מצמיחה לו תועלות, ולעתים אף חסרונות מסוימים, לא ניתן לחייבו לאשר לעובד לעבוד מביתו, שכן צרכי המעסיק קודמים.  מור יצחק נ' צינורות המזרח 51290-09-20 סע"ש )‏ 04.03.2022 בע"מ ( 2001 התיכון – תעשיות

בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי ההחלטה האם לאשר לעובדת לעבוד מביתה היא חלק מהפררוגטיבה הניהולית של המעסיק. טענת העובדת כי הופלתה לרעה ביחס לעובדים אחרים אשר להם הותר לעבוד מהבית – נדחתה. בית הדין קבע כי תנאי ההעסקה של העובדים אינם חייבים להיות אחידים, אף אם הם מבצעים אותה עבודה, ובלבד שהשוני נובע משיקולים ענייניים. בפסק הדין נדונה תביעתה של עובדת, אם חד הורית, שעקב סגירת מערכות החינוך ביקשה לעבוד מהבית. מעסיקתה לא נענתה לבקשתה, וזאת על אף שלעובדת אחרת באותו התפקיד התירו לעשות כן. המעסיקה לא הייתה מרוצה מתפקודה של העובדת ואף נעזרה בעובדת אחרת, אשר קיצרה את חופשת הלידה שלה כדי לסייע בעבודת המחלקה, ובנסיבות אלה הותר לה לעבוד מהבית. על החלטת המעסיקה שלא להסכים לבקשה, טענה העובדת כי מדובר בהפליה אסורה. ביה"ד בחן את החלטת המעסיקה וקבע כי היא אינה מבוססת על הטעמים האסורים הקבועים בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה (אם כי נקבע כי לא מדובר ברשימה סגורה), ולכן אינה מהווה הפליה פסולה.

באדיבות משרד הולין – הדס משרד עורכי דין

2022 יוני 349 + נטו

תנאי עבודה

15

הפסקות עישון במהלך שעות העבודה

| עו"ד עמוס הלפרין |

למניעת העישון במקומות ציבוריים החוק (להלן: 'החוק 1983 והחשיפה לעישון, התשמ"ג- למניעת עישון') מונה בין המקומות בהם העישון "מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין אסור גם: שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, לאחר התייעצות עם העובדים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים; לעניין חוק זה, "מקום עבודה" - כל מקום בבניין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים ולרבות מקום כאמור שמי שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים )* ( " 11 ) שבסעיף 5 ) עד ( 1 בפסקאות ( ) (א 61 העובד על איסור זה דינו - קנס כאמור בסעיף ש"ח נכון 14,400( 1977 - לחוק העונשין, התשל"ז )1 ( .) 1/1/2014 - ל מכאן שהחוק מוסר בידי מעסיקים, כמנהלי מקום העבודה, את הסמכות, למנוע עישון במקום העבודה 2008-10-11 ולהגבילו לאזורים נפרדים. ב- ת"א ליטל שטילרמן נ' הסתדרות העובדים הכללית , חויבה מעסיקה בתשלום 28/1/2014 החדשה, מיום ש"ח לעובדת משום שלא אכפה 14,000 פיצוי בסך את החוק למניעת עישון באופן מלא. על כן, עובד המעונין לעשן במקום העבודה כפוף להנחיות המעסיק לגבי האזורים בהם העישון מותר.

1951- מעבר לכך חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א (להלן: 'חוק שעות עבודה ומנוחה') מגדיר את המושג "הזמן שבו עומד העובד "שעות עבודה" כדלקמן: ומוסכמות קצרות לרשות העבודה, לרבות הפסקות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות (העוסק בהפסקות ארוכות יותר, " 20 על פי סעיף למנוחה וסעודה). מכאן שגם המועד להפסקות העישון צריך להיות מוסכם. לסיכום, הפסקות עישון במהלך שעות העבודה תלויות בתיאום עם המעסיק. ככל שבמקום העבודה לא נקבע אזור המותר לעישון (החוק כלל אינו מחייב את המעסיק להתיר עישון במקום העבודה), אזי אסור לעובד לעשן במקום העבודה. במקרה כזה יאלץ העובד לצאת ממקום העבודה ולתור אחר מקום עישון. ברם, בחוק למניעת עישון יש רשימה של אתרים נוספים בהם העישון אסור. כך למשל קסם מילניום בע"מ נ' מיקדן- 39435/07 ב-ת"א , בית המשפט קבע 31/05/2009 ספנות בע"מ, מיום כי "בניין משרדים" הוא "מקום עבודה" לכל דבר ועניין, לרבות חדרי המדרגות והשטחים הציבוריים והמשותפים בבניין – כלומר, חל בהם האיסור לעשן. במצב זה ההפסקה שנוטל העובד עשויה להתארך 20 עד שתיכלל בהפסקות להן הוא זכאי על פי סעיף ומנוחה, אשר אינן בגדר "שעות עבודה שעות לחוק עבודה".

באדיבות מחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2022 יוני 349 + נטו

תנאי עבודה

16

. בהתאם 1983 לעישון, התשמ"ג- והחשיפה לצו, ההגדרה הרלוונטית לעניין איסור עישון במקום עבודה שונתה בהתאם לנוסח דלעיל, כך שההחרגה לעניין אזור עישון בו העישון מותר צומצמה.

פורסם ברשומות צו למניעת 11.06.2012 (*)ביום העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (להלן: 2012 (שינוי התוספת לחוק), התשע"ב- "הצו"). הוראות הצו תיקנו את הוראות התוספת לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים

2022 יוני 349 + נטו

17

משפט עבודה

רב שכונתי שהועסק שלא כדין כמתנדב משך עשרים שנה, ש"ח 500,000- הוכר כעובד המועצה הדתית ונפסקו לזכותו כ

כרב השכונה, נדרש הרב על-ידי המועצה הדתית לעבור הסמכה והוא חויב להתגורר בשכונה וליתן מענה לצרכי הציבור בהתאם להנחיות המועצה הדתית, במשך שעות רבות, כמו הרבנים בשכר, תוך שהוא משתלב באופן מלא במערך הארגוני של המועצה. בית הדין קיבל את התביעה במלואה ופסק כי בין הרב למועצה הדתית התקיימו יחסי עובד-מעביד במשרה מלאה, ולא יחסי התנדבות וחייב את המועצה הדתית ואת המשרד לשירותי דת לשלם ש"ח עבור שכר עבודה וזכויות 492,000 לרב סך של השנים האחרונות, ועוד 7 סוציאליות לתקופה של ש"ח הוצאות משפטיות. 25,000 הרב שלמה 14047-12-17 ) (אזורי ת"א סע"ש רבינוביץ' - עיריית פתח תקווה, בפני כבוד השופט תומר סילורה, נציג ציבור (עובדים) מר אמיר אופיר, נציג ציבור (מעסיקים) מר דניאל הרפז

בית הדין האזורי קיבל את תביעתו של רב שכונתי שהועסק בפתח תקוה במשך כעשרים שנה, ללא שכר וללא הסכם עבודה, לתשלום שכר וזכויות סוציאליות מכוח יחסי עובד-מעסיק. נפסק כי, בנסיבות העסקה בלתי שגרתיות, יוכרע מעמדו של המועסק כעובד בעיקר על יסוד הערכה כוללת של הנסיבות העובדתיות הספציפיות של המקרה. העובדה שהמועסק לא קיבל תמורה עבור שירותיו, אין בה כדי לשלול את מעמדו כעובד. בית הדין פסק כי המועצה הדתית פעלה שלא כדין עת פרסמה את המכרז לתפקיד רב שכונה בהתנדבות ללא שכר, שכן היה עליה לקבל את אישור השר הממונה על המשרד לשירותי דת ותקציב, טרם פרסום המכרז. לא רק שהמועצה לא קיבלה את האישור הנדרש, אלא שהיא קלטה את הרב כרב שכונה מתנדב, ללא שכר, ללא ידיעת המשרד לשירותי דת. נפסק כי הרב עמד בנטל ההוכחה והוכיח כי העבודה שביצע כרב שכונתי מזכה בשכר. במסגרת תפקידו

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2022 יוני 349 + נטו

משפט עבודה

18

עובדת חויבה בפיצוי בגין לשון הרע לאחר שהמליצה ללקוח "לעשות את המוות למעסיק" ועודדה אותו להגיש תביעה

| עו"ד מעיין קישלס |

הציגה הודעה על תנאי העסקה. המעסיקה צירפה מסמכים המעידים, כי העובדת נקלטה כדין והוחתמה על טפסי קליטת עובדת. אולם, לא נרשמו בהודעה לעובד מספר ימי העבודה, השעות והעבודה בשבת, אולם הוסכם, כי העובדת תעבוד בהיקף משרה חלקי, כפי שאכן עבדה. המעסיקה שילמה לעובדת מעל לשכר המינימום וכאשר העמלות ושכר היסוד לא הגיעו לשכר המינימום, המעסיקה אף השלימה לעובדת את שכרה. עיון בתלושי השכר העלה כי לא נעשתה הפרדה בין העמלות בשבת לעמלות ביום חול. לפיכך, בית הדין הניח כי העמלות נכללו כולן בשכר הקובע. בעניין השעות הנוספות, המעסיקה ניהלה דו"ח נוכחות והעובדת החתימה כרטיס נוכחות. אך, כאשר עבדה מהבית לא הוחתם כרטיס הנוכחות. העובדת קיבלה גמול שעות נוספות בתלוש השכר. על פי הדין גמול שעות נוספות וגמול שעות עבודה ביום המנוחה משולם על בסיס "השכר הרגיל" הכולל לחוק 18 את כל התוספות שמעסיק משלם (סעיף שעות עבודה ומנוחה). ברם, לעניין העמלות קבעה הפסיקה, כי חישוב שכר לפי תפוקה יהיה נכון יותר. זאת ועוד, העובדת לא הוכיחה, כי המכירות בוצעו רק בשעות נוספות, נהפוך הוא, המכירות בוצעו על פני כל יום העבודה. נוכח האמור לעיל, ומשהעובדת קיבלה גמול שעות נוספות רכיב תביעה זה נדחה.

העובדות הגב' אליונה אביב (להלן: "העובדת") עבדה כסוכנת מכירות במחלקת האונליין של הדקה התשעים בע"מ (להלן: "המעסיקה"), סוכנות נסיעות מקוונת. העובדת פוטרה מעבודתה לאחר שזומנה לשימוע. העובדת הגישה תביעה לתשלום זכויות שונות, בניהם תבעה פיצוי בגין פיטורין שלא כדין ללא עריכת שימוע. המעסיקה טענה, כי העובדת פוטרה בשל הפרת משמעת חמורה תוך הפרת חובת נאמנות מקצועית כלפיה. במשך תקופה ארוכה המעסיקה לא הייתה שבעת רצון מעבודת העובדת ולטענתה נגרמו לה נזקים כספיים בשל עבודת העובדת. זאת ועוד, המעסיקה ניהלה שיחות התראה עם העובדת בשיחת ההתראה האחרונה הובהר לעובדת, כי אם יתגלו תקלות נוספות בתפקודה המקצועי תוזמן לשימוע לפני פיטורים. לאחר השיחה הנ"ל, הגיש לקוח תביעה כנגד המעסיקה בשל תקלה בהזמנת חופשה שבוצעה על ידי העובדת והעובדת היא זו שהמליצה ללקוח "לעשות להם את המוות" (הכוונה למעסיקה). פסק הדין בית הדין קיבל את התביעה בחלקה, קיבל בעיקרה את הודעת הקיזוז של המעסיקה ופסק כי: העובדת טענה, כי לא נמסר לה הסכם עבודה, אולם המעסיקה

הכותבת עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2022 יוני 349 + נטו

משפט עבודה

19

פיטורים לעובד שעתי המשתכר על בסיס עמלות הוא החודשים האחרונים 12 לפי ממוצע שעות עבודתו ב- לעבודתו. המעסיקה שילמה ביתר לעובדת פיצויי פיטורים ולכן למעסיקה עומדת הזכות לקיזוז מהסכום שיפסק בפסק הדין עד לסכום שניתן על . לפיכך ₪ 8,449.4 ידה בהודעה הקיזוז בסך של רכיב זה נדחה. בנוסף, העובדת אינה זכאית לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין, שכן הליך הפיטורים נעשה כדין. העובדת הודתה, כי אמרה ללקוח לשון הרע: של המעסיקה לעשות למעסיקה את המוות (כפי שהמעסיקה ניסחה זאת) ואכן הלקוח הקשיב לעובדת והגיש תביעה כנגד המעסיקה בשל תקלה בהזמנת חופשה שנערכה על ידי העובדת עצמה. אם כן, ברור כי העובדת היא זו שהמליצה ללקוח לפנות למעסיקה ולתבוע אותה ובמילותיה של המעסיקה "לעשות להם את המוות", העובדת לא הכחישה את האמור. למעסיקה נגרם נזק שכן הוגשה נגדה תביעה והיא הושמצה ע"י העובדת בפני לקוח. האמירה של העובדת היא בגדר פרסום לשון הרע והיא הוכחה ע"י תמלול השיחה בין העובדת ללקוח. בדבריה פגעה העובדת בכוונה במעסיקה. העובדת לא הוכיחה כי קמה לה הגנה על פי החוק. המעסיקה הגישה הודעת לתקנות 34 קיזוז ולא תביעה שכנגד. על פי תקנה .1991 בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – "על עובד להיות נאמן למעסיקו בית הדין קבע כי ובוודאי שאל לו לחתור תחתיו ולעודד הגשת תביעות נגדו אלא אם פנה העובד אל מעסיקו והתריע בפניו . משכך, מצא בית אודות התנהלות קלוקלת שלה" בגין ₪ 2,000 הדין לנכון לפסוק פיצוי בגובה של עילת לשון הרע (על דרך הקיזוז).

שכר העובדת כאשר עבדה בשבת היה לפי תפוקה לחוק 17 והיא קיבלה את שכרה כפי שנקבע בסעיף שעות עבודה ומנוחה. לפיכך, היא אינה זכאית לתשלום שכר עבור עבודה בשבת. אשר לחלות צו ההרחבה בענפי היבוא, היצוא והמסחר בסיטונות והשירותים. : "נסיעות 112 של צו ההרחבה מופיע בפריט 1 בנספח ותיירות". משהעובדת היא סוכנות נסיעות, על הצדדים חל צו ההרחבה הנ"ל. חישוב שכר לצורך ימי חופשה וימי מחלה נוכח שכרה של העובדת היא זכאית להפרשי חופשה שנתית וימי מחלה וכן זכאית העובדת לדמי הבראה ולהפרשות פנסיוניות לפי צו ההרחבה. אשר לדמי חגים, העמלה לצורך חישוב ימי חגים אינה חלק משכרה של העובדת. משכך, ימי חג על בסיס שכרה 9 העובדת הייתה זכאית ל- ללא העמלות. בצו ההרחבה הענפי אין התניה לקבלת דמי חגים של עבודה לפני ואחרי החג, אלא רק אם החג חל בשבת, העובד אינו זכאי לחג ואין שלילת החודשים הראשונים 3 זכאות לימי חגים במשך לעבודה. לפי צו ההרחבה הענפי העובדת הייתה זכאית לימי 2 החודשים הראשונים לעבודתה בהם חלו 3 חג ב- ימי חג, אולם יום חג אחד חל בשבת וביום אחר עבדה העובדת. משכך, המעסיקה לא נותרה חבה לעובדת בגין דמי חג. זאת ועוד, המעסיקה שילמה לעובדת דמי הודעה מוקדמת כדין על בסיס מלוא שכרה (משכורת עמלות ותוספות) לפי השנה שקדמה לפיטורים ולא נותרה חייבת כספים לתובעת ברכיב זה. העובדת פוטרה והיא זכאית לפיצויי פיטורים מלאים. המעסיקה חישבה את פיצויי הפיטורים על בסיס שכרה של העובדת, עמלות, בונוסים, חופשות ומחלה וכן עבודת העובדת לפי תפוקה. חישוב פיצויי

2022 יוני 349 + נטו

משפט עבודה

20

ש"ח. 9,542 על המעסיקה לשלם לעובדת סך של נוכח דחיית רוב התביעה, המעסיקה חויבה בשכ"ט 500 ש"ח והוצאות משפט בסך 5,000 עו"ד בסך ש"ח. בגין לשון הרע נפסק למעסיקה פיצוי בגובה ש"ח על דרך הקיזוז. 2,000 של , בבית הדין האזורי לעבודה 20538-08-18 סע"ש ת"א, על ידי כבוד השופטת אריאלה גילצר- כץ, התובעת: אליונה אביב, הנתבעת: הדקה התשעים 24.1.2022 בע"מ, ניתן ב-

לסיכום על המעסיקה לשלם לעובדת את הרכיבים הבאים: ש"ח 6,942 פיצוי בגין אי תשלום מלוא הפנסיה בסך ש"ח 5,123 דמי מחלה בסך ש"ח 1,377 דמי הבראה בסך ש"ח 6,549 חופשה שנתית בסך ש"ח (פיצוי בגין לשון הרע 10,449 בקיזוז סך של ותשלום ביתר של פיצויי הפיטורים).

חשש לגניבה ממעסיק מאפשרת חדירה לפרטיות עובד לשעבר ותפיסת תכתובות דוא"ל וכל חומר שבמחשב

| עו"ד ג'ולייט אליהו |

העובדות חברה העוסקת בענף החשמל והאלקטרוניקה ומתמחה בטיפולים ובדיקות של שנאים ומערכות מתח גבוה (להלן: "המעסיקה/המבקשת") פנתה לבית בדין במעמד צד אחד, בבקשה דחופה למתן צו תפיסה מסוג אנטון פילר (להלן: "צו תפיסה"), כנגד עובד לשעבר (להלן: "העובד/ המשיב").המעסיקה טענה שהעובד גרם לה נזקים כבדים, ביצע כלפיה 1999 עוולות לפי חוק לעוולות מסחריות תשנ"ט- (להלן: "חוק עוולות מסחריות") וגנב ממנה סודות מסחריים ולקוחות. בית הדין נדרש להכריע במספר שאלות המשפטיות כשבניהן נבחנה השאלה האם יש מקום לבטל את צו התפיסה שניתן במעמד צד אחד וכבר בוצע, ולהורות על השבת כלל התפוסים לידי

העובד, או שמא יש מקום להותיר את הצו על כנו ולהורות על העברת כלל התפוסים לידי המעסיקה? עוד נדרש בית הדין לשאלה: האם יש מקום להורות על הגבלת עיסוק של העובד, כך שיימנע מלהתקשר עם לקוחות מסוימים של המעסיקה, וככל שכן – ביחס לאיזה לקוחות ולאיזו תקופה? הצדדים ולאחר קבלת החומרים בצו 2 בדיון במעמד התפיסה ביקש העובד לבטל את הצו ולהשיב לו את החומרים שנתפסו מהמחשב שלו. מנגד, המעסיקה טענה כי העובד פעל בחוסר תום לב כשטען שהוא מתפטר עקב מצב בריאותי לקוי ולאחר שהתבקש ליתן מכתב התפטרות הוא שינה גרסתו עד שהואיל ליתן מכתב התפטרות.

הכותבת עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2022 יוני 349 + נטו

משפט עבודה

21

סבירים אמצעים נקטה המעסיקה כי הוכח עוד בעלות שהיו סודיות, נתנה הצעות מחיר לשמירה על ביצעה דוחות . חשופות למתחרים ולא היו עסקי ערך מנגד, הוכח . ואנליזות ספציפיות לכל לקוח בהתאמה מאות הפרטית שלו לתיבת הדוא"ל העביר העובד כי מסחרי סוד בבחינת שהוא מידע הכוללות הודעות הנדרשת הלכאורית ברמה הוכח המעסיקה, וכן של העברת של העקבות את לטשטש ניסה הוא כי . המעסיקה אצל עבודתו סיים עת הודעות אותן והודיע החברה לקוחות עם נפגש העובד מכך יתרה בפניית . עצמאי להיות הופך כי חברתית ברשת חברת "אינטל" כדוגמת פוטנציאלי ללקוח העובד ממש של לב תום בחוסר לוקה התנהלותו כי נמצא כלפי כעובד שלו והנאמנות האמון חובות והפרת שאכן הדין בית מניח היה אם אף זאת . מעסיקתו כי הבין והעובד ביוזמת אינטל נעשתה לעובד הפניה היינו, יש . העבודה את לקבל צפויה לא המעסיקה במסגרת שנתפסו מהמסמכים שעלתה בהתנהלות פעולות לא לאשש את חשש המעסיקה מפני הצו, כדי סודות של לכאורי תחרות לא הוגנת וגזל תקינות של . מסחריים היא: התפיסה צו של מטרתו כי הסביר הדין בית האחר של בחזקתו המצויים מסמכים על יד לשים האחר ידע כאשר יושמדו או יועלמו כי חשש וקיים התפיסה צו לכן, ניתן . כנגדו התביעה עילת את ספציפי חומר לתפיסת ובמטרה אחד צד במעמד ראיות של כללי חיפוש ולא האחר בידי הנמצא עוד . הצו של אופיו עם מתיישבים ו"דייג" שאינם במשורה ורק בהתקיים הניתן חריג צו זהו כי הוסבר . מרחיק לכת בסעד תנאים מתאימים, היות שמדובר טיבו, אינהרנטית, מעצם שפוגע צו זהו גיסא מחד היתר, בשל הצו, בין מכוון האדם אליו של בפרטיותו גיסא, הצו ומאידך נכסיו ותפיסת לחצריו כניסה שנשמעה בלבד, מבלי אחד צד במעמד להינתן אמור קפדנית בדיקה נדרשת משכך . שנפגע הצד עמדת . החוק וזהירה להתקיימות תנאי

בהמשך התעורר חשד למעסיקה שהעובד חותר תחת עסקיה, תוך שימוש במידע מסחרי שלה המהווה סוד מסחרי ו/או מידע בעל רגישות וסווג בטחוני. זאת, בין השאר, לאור העובדה שבסמוך למתן הודעת ההתפטרות סיפרו עובדי המעסיקה כי העובד נפגש באתר העבודה עם אדם שמחזיק במניותיה של החברה המתחרה. בנוסף, גילתה המעסיקה כי העובד פרסם בפייסבוק על דרכו החדשה ועל עבודות שמבצע באופן עצמאי עם לקוחות שהיו של המעסיקה. בית הדין השתכנע ואישר צו תפיסה כדלקמן: "כונס הנכסים יתפוס כל חומר ו/או מסמך פיזיים שיימצאו בחצרי המשיב ו/או ברכבו ו/או במחסנו ואשר הכונס יסבור כי הינם קשורים ו/או נוגעים כביכול לעבודתו של המשיב אצל המבקשת ו/או לחומר שתפיסתו נדרשת ... ללא הגבלת מועדים." העובד מנגד, רצה לשחרר את כלל הנכסים שנתפסו בצו התפיסה (החלטה שניתנה בדיון שהתקיים במעמד צד אחד) ולכן הגיש תשובה לבקשה לסעדים ארעיים וזמניים, וטען לחוסר ניקיון כפיים קיצוני של המעסיקה, הסתרת עובדות ומבלי שמצהיר מטעם החברה התייצב לדיון ורק כדי לבצע ריגול עסקי אחריו, שהרי המידע שהתיר בית הדין לתפוס היה בידי המעסיקה עוד טרם הגשת בקשה לצו תפיסה. פסק הדין גניבת סודות מסחריים - אחד צד תפיסה במעמד צו אנטון צו ביטול על להורות מקום יש האם בשאלה שמיעת לאחר נקבע, כי אחד צד במעמד שניתן פילר העדויות, המעסיקה הוכיחה ברמה הלכאורית בשלב סודות מסחריים שלה וכי את קיומם של בקשת הצו . סודותיה המסחריים לגזל קיים חשש ממשי

2022 יוני 349 + נטו

משפט עבודה

22

עשוי שניתן הצו ביטול כי הנזקים נקבע מאזן לעניין נזקיו עולים בהרבה על לגרום למעסיקה נזקים אשר . העובד של הגבלת חופש העיסוק להגבלת חופש העיסוק לעובד קבע בית הדין צו לעניין "כישוריו של עובד במקצועו הבאים: דברים את הם רכושו והבסיס להשתכרותו ולזכותו להגשמה עצמית. משכך הכיר חוק יסוד: חופש העיסוק בזכות זו כבעלת מעמד חוקתי וחשיבות עליונה. פגיעה בחופש זה, המגלמת גם פגיעה בתחרות חופשית בה תומך האינטרס הציבורי, תעשה רק מכוח הוראה נורמטיבית, לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה לחוק יסוד חופש העיסוק). ברם 4 על הנדרש (סעיף אין מדובר בזכות מוחלטת, אלא בזכות יחסית.." מקום יש - מסחרי סוד קיום של בנסיבות כי נקבע זכות הקנין מול את הזכות לחופש העיסוק אל לאזן סודותיו על להגנה זכותו כך מעסיק, ובתוך של לאור . הוגנת לתחרות הזכות גם המסחריים, כמו של עיסוקו את להגביל מקום שיש נקבע הדברים מלקוחות 26 עם מלהתקשר שיימנע העובד, כך חודשים 6 ספציפיים של המעסיקה וזאת לתקופה של מכאן . המעסיקה עם העבודה יחסי הפסקת מיום ימשיך והצו נדחה התפיסה צו לביטול הבקשה כי . להיות בתוקף

של בשלבים היה אכן הוא כי עלה העובד מעדות בעקבות נעצר זה הליך וכי מתחרה עסק פתיחת הדין בית . המעסיקה נגדו שפתחה המשפטי ההליך המתחרה, אינו עסק עסק, ואפילו פתיחת כי הבהיר גורף, אבל קיימת חובה לעובד באופן אסור כשלעצמו עבודתו לב, בתקופת מעסיקתו, בתום כלפי לנהוג להתחרות יכול לא העובד . מכן לאחר ואף אצלה סודותיה נטילת הוגן, תוך בלתי באופן במעסיקה תוך אליו שהגיע במידע שימוש תוך או המסחריים הגם זאת . אצלה עבודתו ובשל אצלה עבודתו כדי בתחום העובד של ניסיונו את בחשבון שמביאים זה בדבר בהליך הצהיר העובדה שהעובד . ואת וותקו התכתבויות עם מתיישבת אינה עסק פתיחת אי המעסיקה, מטילה ללקוחות שנשלחו שלו מפורשות חשש את ומאששת העובד של ליבו בתום דופי מסחרי, סוד תחרות לא הוגנת וגזל בדבר המעסיקה . פנייה לבית הדין ערב התפיסה חיזוק קיום צו - התפטרות העובד רצון שביעות חוסר בשל התפטר כי טען העובד ורמת המעסיקה של המקצועיים מהסטנדרטים פגעו ללקוחותיה, שלדבריו שהעניקה נמוכה שירות העובד העביר מנגד המעסיקה טענה כי . שלו במוניטין לאחר ורק בו שהפצירה לאחר רק התפטרות מכתב לראשונה הועלו אז רק כאשר בפועל העבודה סיום לטעמים בנוגע העובד של וכבושות שונות טענות בסטנדרטיים התפטרותו, שנעוצים ביסוד שעמדו בדיעבד אותנטי, שנכתב אינו כשהמכתב . מקצועיים . את המציאות שלא כהוויתה לצייר רצון ורק מתוך להתפטרות בסיבה להכריע רב קושי קיים נקבע, כי להכריע מקדמי בשלב הכרח אין זה, וכן בשלב ההתפטרות, שכן ביסוד שעמד האמיתי בטעם צירופם), תומכים וחומר נימוקים שונים (וקל מספר . כנו התפיסה על השארת צו במסקנות של

, בית הדין האזורי 58511-11-21 תקציר סע"ש לעבודה בתל- אביב, על ידי כבוד השופטת כרמית פלד, המבקשת: אמ.וי.איי חשמל בע"מ, המשיב: 7.02.2022 - אמיר גלבוע, ניתן ב

2022 יוני 349 + נטו

23

שכר

ערכאת הערעור לא תתערב בפסיקת הוצאות ביניים סימליות בתביעות עובדים לזכויות סוציאליות 

בית הדין קבע כי שני הצדדים לא פעלו כנדרש על מנת לייעל את ההליכים והתנהלותם תילקח בחשבון עם סיום ההליכים בתביעות החדשות, בשלב פסיקת ההוצאות. נפסק כי מדובר בפסיקת הוצאות סמליות בהליך ), אך משאין מדובר ₪ 1,500- ו ₪ 2,500( ביניים בפסק דין המסיים את ההליך מהותית, יש מקום להותיר לערכאה הדיונית את ההכרעה הסופית בשאלת החיוב בהוצאות. גיא יעקובי - סתיו שוילי), 43684-09-21 ע"ע (ארצי) בפני כבוד השופט, אב"ד רועי פוליאק, כבוד השופט אילן סופר, כבוד השופט מיכאל שפיצר, נציגת ציבור (עובדים) גב' חיה שחר, נציג ציבור (מעסיקים) מר דן בן חיים

בית הדין הארצי דחה את ערעורו של מעסיק לאחר ארבע שנות התדיינות, על פסיקת הוצאות סמליות נגד קבוצת עובדים, לאחר שבהליך ביניים, התקבלה בקשתם למחוק את תביעותיהם השגויות ובטרם התבררו תביעותיהם החדשות לזכויות סוציאליות שונות. נפסק כי נקודת המוצא היא, כי יש לחייב את בעל הדין "המפסיד" בהוצאות הצד שכנגד מהנימוקים של מניעת חסרון כיס לצד הזוכה ותמרוץ הצדדים להתדיינות יעילה. יחד עם זאת, נקבע כי במיוחד בבית הדין לעבודה בתפקידו החברתי, המדיניות השיפוטית היא להימנע מלנקוט גישה שתרתיע עובדים מוחלשים, אשר להם טענות מוצדקות, מלהגיש תביעות בגלל פסיקת הוצאות גבוהות נגדם, אף אם ניהול ההליכים שנקטו היה לקוי.

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2022 יוני 349 + נטו

24

קרן השתלמות

התקבלה תביעת עמית שנטל הלוואה מקופת גמל – הקופה ש"ח שקיזזה ממנו שלא כדין 11,901 תשיב לו סך של

לפעולות מקדימות בטרם מימוש הכספים ומה משך הזמן הסביר לפעולות אלה. התובע טען כי על אף טענת פסגות כי היא פועלת לגביית החוב על ידי מימוש קרן ההשתלמות כמוצא אחרון ולאחר מיצוי ההליכים המשפטיים, הרי שבפועל ההליכים המשפטיים שמכוחם נגבה החוב בוטלו לבקשתה. עוד נטען כי אין להסתמך על פסק דין עברון, שכן הוא חל על כספים המיועדים לפנסיה. בנוסף נטען כי החשיבות הסוציאלית של החיסכון הפנסיוני, שנועד למחייתו של המבוטח בשנים שלאחר הפרישה, אינו רלבנטי עת מדובר בקרן השתלמות שהינו אפיק חסכון, ולפיכך יכול וישמש כבטוחה למתן הלוואה כמו תכנית חיסכון בנקאית או אחרת. לפיכך גם לא חל חוזר הרשות. הגבייה נבעה מתיק הוצאה לפועל שנפתח ₪ 99,250 של לביצוע פסק הדין שבוטל והליך שנמחק עפ"י בקשת הנתבעת, ולפיכך נעדרת תוקף חוקי ומנוגדת לחוק (להלן: "חוק הגנת 1981 הגנת הצרכן התשמ"א- הצרכן") ופסולה. על פי הסכם ההלוואה ועל פי חוות דעת אגף שוק ההון, היה על פסגות לפרוע את מלוא יום ממועד ההפרה ומבלי להיזקק 30 ההלוואה בתוך להליכים משפטיים. עוד נטען כי פסגות פעלה בחוסר תום לב ובניגוד לחובת הנאמנות המוגברת שלה כלפי עמיתיה. כך גם על פי פסק דין פינצב.

תקציר התקבלה תביעתו של עמית שנטל הלוואה שלא פרע בטענה כי קופת הגמל לא קיזזה את כספי ההלוואה מיד עם ההפרה אלא פעלה בהליכים משפטיים, אשר בעקבותיהם החוב גדל. נקבע כי השיהוי בקיזוז לא נבע ממאמצי הקופה להיפרע מהעמית מבלי לקזז את החוב ולכן ההפרש בין הסכום שקוזז לבין גובה החוב נכון הוא סכום שקוזז שלא כדין ועל הקופה להשיבו לעמית. העובדות וטענות הצדדים התובע, אשר היה עמית בקופת גמל מסוג "קרן השתלמות", אשר בניהול הנתבעת (להלן גם: 65,900 על סך 2012 "פסגות") נטל הלוואה ביוני אשר להבטחת פירעונה משכן את מלוא זכויותיו ₪ בקופה. התובע לא פרע את הלוואה. הנתבעת לא קיזזה את כספי ההלוואה מיד עם ההפרה אלא פעלה בהליכים משפטיים, אשר בעקבותיהם החוב גדל וכן נגרמו הוצאות משפט, כך שבסופו של יום .₪ 99,250 קוזז במסגרת תיק הוצאה לפועל סך של השאלות המתעוררות הן האם נוכח הסכם ההלוואה הייתה פסגות רשאית לקזז את ההלוואה כנגד כספים שבקופה ללא צו שיפוטי, האם נדרשה פסגות

תקציר פסק הדין – באדיבות מאגר המידע המשפטי "דינים ועוד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

2022 יוני 349 + נטו

קרן השתלמות

25

פסגות כפי שיפורט עד לפתיחת תיק ההוצאה לפועל, אולם לא הוכח כי נעשו צעדים אפקטיביים או כלשהם לגביית החוב למעט מסירה. לפיכך זכאית הייתה פסגות לקזז את הסכומים שהצטברו בתיק ההוצאה לפועל. עד למועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל פעלה פסגות כדין ושלא בשיהוי. בתוך כך יש לתת את הדעת כי התובע, על אף ששהה בחו"ל, היה מודע לחוב, מסירות בוצעו כדין לאשתו והוא אף הודה כי כאשר הגיע להסדר עם חברת בראשית לגבי הכספים בקרן ההשתלמות, ידע שיש לקזז מהם את סכום ההלוואה אותה לא החזיר. יחד עם זאת נקבע כי משלא הוכח כי נעשו פעולות כלשהן לגביית החוב לאחר פתיחת תיק ההוצאה ,2017 לפועל, עד לקבלת צו המימוש בחודש דצמבר מדובר בשיהוי שאינו כדין. בהתאם לתנועות דף החשבון בתיק בעת פתיחת התיק קרן החוב היתה וקרן ₪ 771 וכן, קרן הוצאות בסך ₪ 71,138 בסך . על סכום ₪ 5,827 שכ"ט שנקבע בפסק הדין היה זה נוסף שכ"ט בגין תיק ההוצאה לפועל וריביות .₪ 87,303 - ל 19.2.17 ובסה"כ הגיע החוב עד ליום לא היה מקום להמתין לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל ללא כל פעולה לגביית החוב ופסגות לא טענה וממילא לא הוכיחה כי נעשתה פעולה כלשהי. לסיכום, התביעה התקבלה בחלקה. נקבע כי השיהוי בקיזוז לא נבע ממאמצי פסגות להיפרע מהתובע מבלי לקזז את החוב ולכן ההפרש בין - 19.2.17 הסכום שקוזז לבין גובה החוב נכון ליום - הוא סכום שקוזז שלא כדין ועל פסגות ₪ 11,901 להשיבו לתובע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ועד ליום התשלום. 10.1.18 כדין מיום , בית הדין האזורי לעבודה בת"א, 128-03-19 ק"ג לפני כב' השופטת חנה טרכטינגוט, התובע: שלמה נגוסאי מולה, הנתבעת: פסגות קופות גמל ופנסיה 29.12.2021 בע"מ, ניתן ב-

פסגות טענה כי ההלכה הפסוקה וכן עמדת הממונה על שוק ההון הינה כי יש לנקוט באמצעי של קיזוז חוב ההלוואה כמוצא אחרון וכנשק יום הדין. הנתבעת מפנה לפסק דין פינצב ולפסק דין עברון. בית המשפט העליון החיל את הוראות הממונה על שוק ההון גם על הלוואה שניתנה טרם פרסומו. הממונה על שוק ההון חזר על העמדה בחוזר, לפיה יש חובה לפנייה להליך שיפוטי ואף לנקוט בהליך הוצאה לפועל לשם גביית החוב והתנהלות זו מגשימה את חובת תום הלב. אף בהתאם להסכם ההלוואה פסגות רשאית לבחור את אופן גביית החוב. פסגות חופשית הייתה לבחור האם ברצונה לגבות את החוב שלא על ידי מימושו אלא באמצעות הגשת תביעה אישית. עוד נטען כי יש לדחות את טענת התובע כי יש להבחין בין כספי קופת גמל לכספים שהופקדו בקרן ההשתלמות או בכספים נזילים, שכן הן הפסיקה והן הממונה על שוק ההון לא עושים אבחנה זו. פסק הדין כב' השופטת ח' טרכטינגוט פסקה כי בפסק דין פינצב נקבע כי כאשר מבוטח ממשכן את חסכונו הפנסיוני לשם הבטחת החזר הלוואה אשר נטל מן המבטחת, רשאית האחרונה לממש את כספי החיסכון ולקזז מהם את חובו של המבוטח. עם זאת נקבע כי זכות המבטחת-המלווה לקיזוז כאמור כפופה לחובת תום הלב. אמנם הגוף המוסדי רשאי לקזז את החוב בגין הלוואה מכספי החיסכון, אלא שמימוש הזכות צריכה להיעשות בתום לב, כאשר המימוש ייעשה בשלב האחרון וכ"נשק יום הדין". לשם כך, בהתאם לחוזר כללי ההשקעה, על הגוף המוסדי לקבוע נהלים לצעדים שהוא ינקוט לצורך גביית הכספים ,לרבות קביעת זמנים סבירים לביצוע כל צעד ומעבר לצעד הבא ככל שנדרש. מן הכלל אל הפרט נקבע כי בחינת אופן פעולת הנתבעת בענייננו מביאה למסקנה כי בדין פעלה

2022 יוני 349 + נטו

26

פרישה ופנסיה

הריבית התחשיבית עולה כיצד זה ישפיע על הפנסיה שלך

| נדב טסלר |

הריבית התחשיבית היא הנחת התשואה שקרן הפנסיה מניחה שהיא תעשה על הכסף שלנו לאחר הפרישה, ככל שהריבית התחשיבית תהייה גבוהה יותר, כך מקדם ההמרה יהיה נמוך יותר וקצבה הזקנה שנקבל תהייה גבוהה יותר. לדוגמה, עד גיל 67 נניח שקרן הפנסיה מניחה שנחייה מגיל . במקרה הזה 0 והריבית שהקרן מניחה עומדת על 87 וקצבת הזקנה 200 ולא 240 מקדם ההמרה יהיה שנקבל תהייה נמוכה בהרבה. מהיכן נובע כעת השינוי בריבית התחשיבית? הריבית התחשיבית מעריכה את התשואה שתשיג קרן הפנסיה לאורך שנות הפרישה. במשך שנים הריבית . חישוב 4.26% התחשיבית בקרנות הפנסיה עמדה על לתשואה שהתבסס על ההנחה שקרן הפנסיה זכאית באמצעות מנכסיה 30% על 4.86% מובטחת בגובה ואילו יתרת הנכסים יושקעו ערד אגרות חוב מסוג תשואה. 4% בשוק ההון וקרן הפנסיה תשיג עליהם 30% X 4.86% + 70% X 4.00% = 4.26%

הריבית התחשיבית בקרנות הפנסיה צפויה לעלות. מהיכן זה נובע וכיצד זה עתיד להשפיע על הפנסיה של כולנו. רשות שוק ההון עדכנה כי הריבית התעריפית עליה מתבססות קרנות הפנסיה בחישוב מקדם ההמרה תעלה. לשינוי של הריבית התעריפית השפעה מיידית על כל מי שיפרוש מקרנות הפנסיה בפרק הזמן שלאחר עדכון הריבית וקצבת הזקנה שלו צפויה להיות גבוהה יותר משל מי שיפרוש היום. במידה שהצטרפתם לקרנות הפנסיה לאחר שנת במועד הפרישה ימירו את החיסכון שצברתם 1995 לאורך כל תקופת העבודה לקצבה חודשית. את המרת הכספים לקצבה מבצעים באמצעות מקדם ההמרה. לדוגמה נניח שצברתם בחיסכון מיליון , קצבת הזקנה שלכם 200 שקלים והמקדם עומד על ש"ח בחודש. 5,000 תהייה הדעה הרווחת היא שמקדם ההמרה מתבסס על תוחלת החיים הצפויה בפרישה, אך יש נתון חשוב לא הריבית התחשיבית פחות שמרכיב את המקדם והוא . הריבית התעריפית או

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

2022 יוני 349 + נטו

פרישה ופנסיה

27

אני מתכנן לפרוש במהלך השנה כיצד השינוי בריבית ישפיע עלי? במידה ותפרוש בחודשים הקרובים אתה לא תהייה מושפע מהשינוי בריבית. השינוי בריבית צפוי להיכנס . רק מי שיפרוש לאחר 2023 לתוקף רק לאחר ינואר עדכון המקדמים צפוי לקבל קצבת זקנה גבוהה יותר. ?2023 האם כדאי להמתין לעדכון המקדמים בינואר אמנם קצבת הזקנה לפורשים לאחר ינואר תהייה גבוהה יותר, אך מנגד אם תמתינו תאבדו קצבאות זקנה. נדרש לבדוק את הכדאיות בדחיית הפרישה למספר חודשים. האם עדכון הריבית התעריפית ישפיע על ביטוחי המנהלים? לא. בביטוחי המנהלים הריבית התעריפית נקבעה בפוליסה ולעדכון הנוכחי אין השפעה על הפורשים מביטוחי המנהלים. פרשתי בעבר האם השינוי בריבית התעריפית ישפיע עלי? לא. עדכון הריבית ישפיע רק על מי שיפרוש לאחר .2023 ינואר האם יש חסרונות לעדכון הריבית התעריפית? ראינו כי העלאת הריבית התעריפית צפויה להגדיל את קצבת הזקנה של הפורשים. אם כך, מדוע לא עדכנו בעבר את הריבית התחשיבית? האם יש חסרונות לפעולה מסוג זה? הריבית התעריפית מניחה את התשואה שקרן הפנסיה תשיג בעתיד על השקעותיה בשוק ההון, לכאורה יכלנו להניח ריבית תעריפית גבוהה במיוחד שתעניק לפורשים בקרנות הפנסיה קצבה גבוהה

שונתה ההקצאה של אגרות החוב 2017 ביולי מבטיחות תשואה בקרנות הפנסיה, ואחוז אגרות .60% ל- 30% החוב המיועדות לפורשים גדל מ – אך באותו המועד לא עודכנה הריבית התחשיבית בקרנות הפנסיה, במקום לעדכן את הריבית התחשיבית הקטינו את יעד התשואה שקרנות .3.36% ל- 4% הפנסיה נדרשות להשיג בשוק ההון מ- נקבע 2022 במסגרת חוק ההסדרים במשק לשנת כי תופסק הנפקת אגרות חוב מיועדות לקרנות הפנסיה ואת מקומם יתפוס מנגנון הבטחת צמוד 5.15% . מנגנון שיבטיח תשואה של תשואה שנקבעה באגרות 4.86% מדד במקום התשואה של החוב המיועדות. מנגנון זה צפוי להיכנס לתוקף החל .2023 מינואר זה צפויה להשתנות גם הריבית 2023 החל מינואר , הריבית רשות שוק ההון התעריפית, בהתאם לנתוני ולהגדיל את 4.38% התעריפית צפויה לעמוד על את מקדמי ההמרה יקטין . שינוי זה 1.2% הקצבה ב- את קצבת הזקנה. ויגדיל כיצד ישפיע עליכם השינוי בריבית התחשיבית? לריבית התחשיבית השפעה על חישוב הקצבה בקרנות הפנסיה אך יש לה גם השפעה על חישוב עלויות הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה ומוות. בהתאם לדיווחי רשות שוק ההון, לעדכון הריבית התעריפית לא צפויה להיות השפעה כעת על חישוב עלויות הכיסויים הביטוחים אלא רק על חישוב מקדם הפרישה. וכך הריבית התעריפית נותרה ללא שינוי. 60% X 4.86% + 40% * 3.36% = 4.26%

2022 יוני 349 + נטו

28 פרישה ופנסיה

לא תעמוד משמעותית, אך במידה וקרן הפנסיה . תקטן קצבת הזקנה של הפורשים ביעד התשואה נחזור לדוגמה איתה פתחנו, לפורש יש מיליון , הפורש יקבל 200 שקלים ומקדם ההמרה עומד על ש"ח. קצבה שמתבססת 5,000 קצבת זקנה בגובה על ההנחה שקרן הפנסיה תעמוד ביעד תשואה של . לאחר שנה, קרן הפנסיה תבחן, האם היא 4.26% באמת עמדה ביעד התשואה. במידה וקרן הפנסיה לא עמדה ביעד התשואה קצבת הזקנה של הפורש תקטן. כעת נדרשת קרן הפנסיה לעמוד ביעד תשואה גבוה יותר. האם היא תצליח? המודל של בחינת הריבית התחשיבית בקרן הפנסיה כך שאין הרבה שנים 2018 מידי שנה החל רק בשנת אחורה שניתן לבדוק, אבל בואו נראה מה קרה לפורשים בקרנות הפנסיה בשנים אלו. על מנת למתן את התנודתיות בזקיפת התשואה . 1% לפנסיונרים נקבע כי תישמר עתודה בגובה של העתודה יכולה להיות בסכום חיובי או שלילי. לצורך הבדיקה נבחן מה קרה לפנסיונרים בקרן 2020 ועד 2018 בשנים מנורה מבטחים הפנסיה של טרם בוצע והוא מתבסס על 2021 (העדכון בגין שנת נתוני הדוח לרבעון השלישי).

השנה הראשונה שבה הופעל המנגנון, 2018 בשנת . הירידה 0.73% - קצבת הזקנה של הפורשים ירדה ב נעשתה בשנה שבה היו ירידות בשוק ההון ולאחר . בעקבות העליות של 1% שמירת עתודה של מינוס עודכנה קצבת הזקנה של הפורשים ב – 2019 שנת בפלוס בעתודה. בשנת 1% לאחר שמירת 0.28% , שנת הקורונה, קצבת הזקנה של הפורשים 2020 ירדה. החישוב של מנגנון עדכון קצבת הזקנה נעשה בהתאם לחישוב ההתחייבויות כלפי הפורשים מקרן הפנסיה ביחס לריבית התעריפית הגלומה במקדם לפרישה ולתשואה שהשיג מסלול ההשקעה של הפורש. ככל שהריבית התעריפית גבוהה יותר יעמוד בפני קרן הפנסיה אתגר גדול יותר לעמידה ביעד התשואה. בשורה התחתונה עדכון הריבית התעריפית בקרן הפנסיה צפוי להגדיל בטווח הקצר את קצבת הזקנה של הפורשים מקרנות הפנסיה ולשפר את מצבם של הפורשים ביחס לפורשים מביטוחי המנהלים. אך בפני מנהלי ההשקעות של קרנות הפנסיה ניצב כעת האתגר לעמוד ביעד התשואה ולמנוע שחיקה בקצבת הזקנה של הפורשים.

2022 יוני 349 + נטו

פרישה ופנסיה

29

תקופת ההתיישנות לפיצוי בגין אי הפקדה חודשיות לפנסיה היא שבע השנים ממועד שבו הפר המעסיק את חובת ההפקדה

| עו"ד רן בינת |

במסגרת ההסכם שולמו לעובד פיצויי פיטורים ש"ח וחלף הודעה 1,420,5568 בסך 250% בשיעור של משכורות חודשיות ושחרור כספי 6 מוקדמת בשיעור הפנסיה וקרן ההשתלמות של העובד, בנוסף חתם העובד על כתב ויתור לפיו לא יהיו לו טענות נוספות בגין הפרשותיו הפנסיוניות ופיצויי הפיטורים בגין כל שנות עבודתו. פסק הדין בית הדין ציין כי תקופת ההתיישנות בתביעה שנים ממועד התגבשות 7 שאינה במקרקעין היא העילה. עוד הדגיש בית הדין כי עילת התביעה לעניין דיני ההתיישנות היא מכלול העובדות המהותיות המולידות את הזכות לסעד המבוקש על ידי העובד. לגבי תביעה לחלף הפרשות לפנסיה נקבע מפורשות כי בתביעה של עובד כנגד מעסיקו בגין חסר בהפקדות הפנסיוניות נולדה במועד שבו הפר המעסיק את חובת ההפקדה לפנסיה. המועד שבו הפר המעסיק את חובת ההפקדה לפנסיה, שהוא למעשה המועד הראשון שבו נגרם נזק לעובד ( אובדן הצבירה בגין הפקדה או הכיסוי הביטוחי) ולא מועד קרות האירוע המזכה בפנסיה. לכן קבע בית הדין תביעה של עובד לפיצוי בגין הפקדות חודשיות שלא חלה עליהן התיישנות המצויות בטווח שבע השנים עובר להגשת התביעה בכפוף לחריגים המארכים או משהים את

העובדות אליהו אלקרס (להלן:" עובד") עבד בחברת טלרד שנים 32 נטוורקס בע"מ (להלן: "המעסיקה") במשך . עם פיטוריו שילמו לו 23.11.2000 עד לפיטוריו ביום כל זכויותיו והעובד חתם על קבלתם. למרות זאת שנים לאחר פיטוריו, 20 , למעלה מ- 17.3.2021 ביום הגיש העובד תביעה וטען כי למיטב ידיעתו היה על 170,252 המעסיקה להפריש לו כספים נוספים בסך ש"ח לקופת הפנסיה במועד בו יגיע לגיל הפרישה- . 2017 בשנת טענות העובד: העובד טען כי מגיעה לו השלמת כספים לקרן הפנסיה על בסיס הסכמות בין קרן הפנסיה והמעסיקה כי חלק מההפקדות ידחו למועד הגעתו לגיל הפרישה. לעניין ההתיישנות טען העובד כי מועד התגבשות מועד יציאתו לפנסיה. העובד 1.2.2017 העילה הוא טען כי לא ויתר על זכויותיו להשלמת הכספים לקרן הפנסיה ואף הובטח לו כי זכויותיו ישמרו. טענות המעסיקה: שנים 21 המעסיקה טענה שחלה התיישנות כי עברו מסיום עבודתו, כי חל שיהוי ניכר בהגשת התביעה. וכי העובד חתם על הסכם סיום עבודה שבמסגרתו ניתנו לו תנאי פרישה עודפים בסך מיליוני שקלים.

הכותב עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook PDF to HTML5