התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

מהדורה דיגיטלית

קויפמן 2 תל אביב )קומה (12 5269102 03-

אוקטובר 2022

mazkirut@ittaa.org.il www.ittaa.org.il

תוכן עניינים: דבר יו"ר ההתאחדות

2-3

דבר מנכ"לית ההתאחדות

4-5

6-8

ההתאחדות ומוסדותיה

9-13

חברי הוועד, הוועדות ומוסדות ההתאחדות

פרק א': סיכום פעילות ההתאחדות בתקופ ת משבר הקורונה בשנת 2021 פרק – 1 הליכים משפטיים

15-17

18-20

פרק – 2 ייצוג מול משרדי ה ממשלה והכנסת

21-24

פרק – 3 פעולות מאבק ומחאה

25-30

פרק – 4 כנסי תקשורת וכנסים ענפיים

31

פרק – 5 העשרה והדרכה

32

פרק – 6 יחסים עם יאט"א וחברות התעופה

33-50

פרק - 7 על סדר היום ובתקשורת

51-52

פרק – 8 פעולות למען החברים

53-54

פרק – 9 ה קשר עם החברים בתקופת המשבר

פרק ב': סיכום הפעילות השוטפת בשנת 2021 פרק – 1 פעילות בין - לאומית של ההתאחדות

56-65

66-68

פרק – 2 כינוסים ענפיים – האסיפה הכללית

69

פרק – 3 תיירות פנים, תיירות נכנסת ופורום סיטונאי תיירות בהתאחדות

70

פרק – 4 ועדת פניות הציבור

70

פרק – 5 טיפוח המשאב האנושי

71-72

פרק – 6 פעילות ההתאחדות למען חבריה – רווחה והטבות

73

פרק – 7 פעילות ההתאחדות למען הקהילה

74-76

פרק – 8 תקציב ההתאחדות

77-78

פרק – 9 פעילות חברת ש.ע.ל.

79-81

פרק – 10 דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2021

עמ' 1

דו"ח שנתי 2021

דבר יו"ר ההתאחדות ככל שחולפים הימים ואנו מוצאים עצמינו עמוק בתוך העשייה והעבודה השגרתית המבורכת, קל לשכוח לפרקים ששנת 2021 הייתה מהשנים הקשות ביותר שחווה הענף. בתום השנתיים וחצי שעברו עלינו, אני בטוח היום יותר מתמיד כי קיומו של הענף חסינה כמעט לחלוטין בפני משברים וזאת מאחר שהוא נבנה בדם ויזע של מלח הארץ, הון אנושי במיטבו, ואני כותב זאת בגאווה רבה. רק לפני שנה ניצבנו בפני שוקת שבורה, עם שמיים סגורים, ממשלה קפריזית ולא רציונלית, משרד אוצר אטום לצרותינו, כשהעצה היחידה שאנו מקבלים היא להחליף מקצוע. האם נשברנו? לא! לא ניתן להפריז בהיקף המאמצים והפעולות בהן נקטה ההתאחדות על מנת שנגיע לרגע הזה בו אנו נמצאים היום. ההתאחדות ניהלה מאבק חסר פשרות , את מלחמת הקיום של חבריה. קצרה היריעה מלתאר את הפעילות הרבה, אך אציין כי פעלנו בכל חזית אפשרית:  מול ראש הממשלה, שרי הממשלה, ועדות הכנסת, חברי הכנסת והרשויות הממשלתיות – בנושאי פתיחת השמיים, הקלות במתווה הבידודים, סיוע במענקים ושמירה על זכויות עובדינו.  מול IATA ו - BSP בנושא ההקלות בקריטריונים  מול חברות התעופה - על שינויים במדיניות ההחזרים, חיובים חריגים וביטולי עמלות  מול התקשורת והציבור – בשמירה על מצוקתנו בראש סדר היום הציבורי, שמירה על המוניטין של החברים וקידום מעמדו של הסוכן בפני הציבור.  בפעילותה ביססה ההתאחדות את מעמדה כמי שמייצגת את כל ענף התיירות וכמי שמובילה וחותרת להישגים עבור כולם – וראו שתי העתירות שהגשנו לבג"ץ ושבזכותן שבו ונפתחו שערי השמיים.  הפעילות הציבורית והתקשורתית החדירה את המודעות לענף הנסיעות מול הציבור ומקבלי ההחלטות וקיבעה את מעמדו כענף כלכלי מהותי.  למרות אמירות חסרות אחריות של כמה משרי הממשלה שלא האמינו שנשרוד, הצלחנו לחזור ובגדול ולהוכיח לכולם שענף הנסיעות אינו בר חלוף ומשרדי הנסיעות כאן כדי להישאר , ויעיד על כך קורס הסוכנים הגדול והאיכותי שפתחנו זה עתה.  מעמדו של סוכן הנסיעות וחיוניותו של משרד הנסיעות גדלו מאוד בקרב הציבור ואלו הפכו להיות הבחירה הטבעית המובילה במרבית האוכלוסיות. וכך, כפי שהערכתי לפני שנה בדיוק, עם סיום תקופת המשבר, בעבודה נכונה של ההתאחדות יחד עם החברים, אנו מצליחים לחדד את הערך המוסף הגדול שבעבודה עם משרד הנסיעות ולהביא לפריחה מחודשת של הענף. כמו בכל משבר, גם כאן ישנה חצי כוס מלאה והיא עולה על גדותיה:

עמ' 2

דו"ח שנתי 2021

עם הפנים אל העתיד - השמחה הגדולה המלווה את העשייה הברוכה אינה מפחיתה במאומה מהנחישות להתמודד עם האתגרים הרבים הניצבים לפתחנו וביניהם: התנודות הקשות בשוק העבודה והקושי בהשגת והעסקת עובדים, הצורך להסדיר את נושא הביטוח, הדרישות הצרכניות הדרקוניות מאת המחוקק, תנודות בשערי המטבע, השפעת האינפלציה, ועוד.

התמודדות נכונה עם אתגרים אלו תמשיך לחזק את היסודות עליהם ניצבים משרדי הנסיעות ואני מבטיח לכם כי נמשיך לעשות הכול על מנת לוודא את המשך הצמיחה המחודשת.

כל זה אפשרי בזכות האמון והתמיכה מצידכם, ואני סמוך ובטוח כי נזכה בה, גם בשנה הבאה.

אני מאחל לכולכם שגשוג והצלחה, בריאות ושנה נפלאה.

בברכת חברים ,

קובי קרני , יו"ר

עמ' 3

דו"ח שנתי 2021

דבר מנכ"לית ההתאחדות

חברים יקרים,

דו"ח זה הסוקר את שנת 2021 מוגש לכם בעודכם נמצאים כבר עמוק בעשייה המבורכת המסמלת את פריחתו המחודשת של הענף.

כשאני שומעת ורואה אתכם בימים אלו, אני מתקשה להאמין כי אך לפני פחות משנה ענן אפור כבד ריחף מעל ראשינו והמאבק על הישרדות הענף היה בשיאו. אך הנה, מסתבר כי אכן המציאות חזקה מכל דמיון, וכי הצורך והרצון בנסיעות ובתיירות הינו יותר מכל דבר - צורך אנושי חי ובועט. דו"ח זה מפרט את פעילות ההתאחדות במהלך שנת 2021 אשר התנהלה כמעט כולה בצל מגפת הקורונה. זו גם השנה בה הפכה ההתאחדות לנושאת דגל המאבק של ענף התיירות כולו אשר ייצג ה את כל חלקי הענף מול כל הגורמים: בג"ץ , וועדות הכנסת ומשרדי הממשלה. בנוסף המשיכה ההתאחדות לטפל לכל אורך השנה ברווחת החברים בדרכים מגוונות, השתתפות בהליכי חקיקה ותקינ ה, דיונים בבתי - המשפט ונוכחות רחבה בתקשורת על גווניה. כל זאת - כדי להגן, לשמר, לקדם ולפתח את ענף התיירות בכלל ואת משרדי הנסיעות חברי ההתאחדות בפרט. שנת 2021 הייתה שנה עמוסה שאופיינה בחוסר היענות של המדינה להכיר בנזקי הקורונה לצד מדיניות סגירת שמיים מהמחמיר ה שהיו בעולם. לאורך חודשים ארוכים עברנו כמטוטלת בין אופטימיות זהירה לחזרה לאחור ואז שוב שעטנו קדימה תוך התמודדות בלתי מתפשרת גם בבית המשפט העליון ל פתיחת השמיים , עד שהצלחנו להחזיר את הענף לפעילות . :2021 להלן על קצה המזלג תמצית פעילותנו בשנת  המשכנו להיות הגורם המשמעותי המוביל מול משרדי הממשלה ושלוחותיהם ומול חברי הכנסת. נפגשנו עם שרים, חברי כנסת, ראשי וועדות ופקידי ממשל בכירים במאבק על זכויות המשרדים.  הגענו בנוכחות מוגברת ובליווי אנשי מקצוע לדיוני וועדת הכספים, וועדת הכלכלה וועדת הרווחה וועדת חוקה ו משפט והשמענו את קולנו באופן רם וברור. התמיכה בהתאחדות ובחבריה הייתה מכל קצות משכן הכנסת.  במסגרת המאבק המשפטי לפתיחת השמיים הובלנו שתי עתירות דרמטיות לבג"ץ בחודשים אוגוסט ודצמבר ומיצבנו את עצמנו כמובילי ענף התיירות מול כל הגופים הפועלים בענף . שתי העתירות הובילו לביטול מתווה ימי הבידוד וביטול מתווה המדינות האדומות ו בפועל הובילו ל פתיחת השמיים.  המשכנו להגן על זכויות החברים מול חברות התעופה בבתי המשפט ו בבוררויות, ומול מוסדות IATA להקלה בקריטריונים.

עמ' 4

דו"ח שנתי 2021

 ניהלנו דיאלוג אסרטיבי ותובעני מול משרד התיירות בנוגע לקשר, ליחסי העבודה ולשיתופי הפעולה עמו. אנו תקווה כי בקרוב נוכל להיות אנשי בשורה בנושא זה.  המשכנו לעמוד בקשר יומיומי עם חברי ההתאחדות באמצעות מפגשי מנהלים , עדכונים תכופים ושוטפים בכל המדיות , בקבוצות ווטסאפ , ניוזלטרים , פגישות זום, ושימוש במדיה החברתית.  עלינו שוב ושוב לסדר היום הציבורי , תוך חשיפה תקשורתית שכמותה לא הייתה בעבר, בכל אמצעי התקשורת המרכזיים.  הרחבנו את פעולות הרווחה למען החברים, הן בתקופת השגרה אך בעיקר בימי הקורונה בצורה של הרצאות תוכן, פיתוח מנהלים, מפגשים עם אנשי מקצוע, חוזרים מקצועיים, קווים חמים עם גופים רשמיים ויועצים, מוקדי שירות ייעודיים וסיוע כלכלי לחברי הענף אשר נקלעו לקשיים עקב המצב.  חשיבותה של ההתאחדות במיוחד בתקופה זאת בלט, ואנו גאים לעדכן כי אף בימים קשים אלו הצטרפו חברים חדשים להתאחדות. עובדה זו, לצד המשובים שקיבלנו בתקופת המשבר מוכיחים את האמון שאתם נותנים בנו ובעבודתנו ומחזק ת אותנו בתקופה של עשייה מאומצת. לאחר שנה קשה ומאתגרת, אנו משנסים מותניים ונערכים לאתגרים הבאים ובראשם הכשרת סוכני נסיעות, חיזוק מעמדו של סוכן הנסיעות, הסדרת מעמדנו בפני משרד התיירות, הסדרת סוגיות מחוק הגנת הצרכן, הסדרת נושא ביטוח נסיעות לחו"ל, קידום ופיתוח מקצועי של חברי ההתאחדות והסוכנים ועוד נושאים כיד המלך. אבקש להודות לכל שותפיי לעשייה ובראש וראשונה ליו"ר ההתאחדות, מר קובי קרני, על עבודתו המאומצת בהתנדבות וללא ליאות , תוך ראיית טובת הענף והציבור. תודה לחברי וועד ההתאחדות על הגיבוי, הסיוע והמאמצים המושקעים, בוודאי בתקופה קשה זאת, תודה לחברי ועדת הביקורת ולחברים בוועדות השונות המבצעים עבודה זו ללא כל תמורה ובמסירות ראויה לציון. לצוות ההתאחדות המצומצם שפעל ללא לאות בתקופת המשבר תחת תנאים ואילוצים קשים ולא שגרתיים במסירות אין קץ – תודה מקרב לב!

תודה גם לכם, חברים יקרים, על ה מעורבות, האמון, התמיכה והחיזוקים.

נמשיך במלוא המרץ עבורכם גם בשנה הבאה! שלכם,

טלי לאופר, מנכ"לית

עמ' 5

דו"ח שנתי 2021

ההתאחדות ומוסדותיה התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל הינה עמותה ציבורית אשר הוקמה כאגודה עות'מנית בשנת 1909 ונרשמה כעמותה בשנת 1992 . העמותה שמה לה למטרה לשפר ולהעמיק את תרבות הנסיעות והתיירות בישראל, להרחיב את הידע והשימוש באמצעים מדעיים מתקדמים ומעודכנים בקרב חבריה, לדאוג לרווחת העוסקים בענף הנסיעות והתיירות בישראל ולהבטיח את זכויות ציבור הצרכנים בכל הקשור לשירותי תיירות. העמותה מאגדת את משרדי הנסיעות בישראל ופועלת מטעמם כנציגתם הרשמית והמוסמכת בפני מדינות חוץ, א רגונים בינלאומיים, שגרירויות וקונסוליות, חברות ומוסדות ממשלתיים בישראל ומחוצה לה, וכן ארגונים שונים, ציבוריים, כלכליים ומשפטיים. העמותה נוטלת חלק פעיל ומרכזי בהליכי החקיקה בתחום התיירות, הכלכלה והצרכנות במדינת ישראל, ומשתתפת פעילה בכל הפעילות הממשלתית והצי בורית שיש לה זיקה למשרדי הנסיעות ולענף הנסיעות בכלל. העמותה אף משמשת כשליחת חבריה להשגת תקציבי ממשלה מיוחדים לסיוע לענף ולעידוד התיירות, ובכלל זה בענף תיירות הפנים. העמותה מגינה על ענייניהם המקצועיים של חבריה, שוקדת על רווחתם האישית, ומפקחת על פעילותם ההוגנת של סוכנויות הנסיעות והתיירות בישראל, תוך שמירה על האתיקה המקצועית של החברים, כפוף לכל דין, לרבות דיני ההגבלים העסקיים. העמותה מקדמת את החינוך ואת הידע המקצועי של החברים בהדרכה ובאספקת מידע בכל הקשור בענף הנסיעות והתיירות. העמותה פועלת להעלאת המודעות הציבורית לחשיבות סוכני הנסיעות, לשיפור וקדום תדמיתם, בין היתר באמצעות העמדת הכשרות מקצועיות לחברים ופיתוח וייצור כלים לקידו ם הענף וחבריו. בשנת 2017 חתמה ההתאחדות בטקס חגיגי של איגוד התיירות העולמי UNWTO על הקוד האתי הגלובלי לתיירות, ובזאת השלימה מהלך רשמי של התחייבותה ב 2014- לפעול בהתאם לכללי הקוד, בשמה ובשם חבריה. ניהול ענייני העמותה וקביעת מדיניותה מתבצע במסגרת ועד ההתאחדו ת. בתפקיד יו"ר העמותה מכהן קובי קרני ולצדו פועלים עוד 11 חברים הנבחרים באסיפה כללית המתכנסת אחת לשנה. בכל שנה מסיימים 5 או 6 חברי ועד את כהונתם והאסיפה בוחרת להם מחליפים מתוך מועמדים ששמם הוצע לבחירה ואשר נעתרו לאשר את מועמדותם. הוועד מתכנס לישיבות עבודה ח ודשיות בהן עולים לדיון כל הנושאים המהותיים והעקרוניים שעל סדר היום הענפי. החלטות הוועד נקבעות בהצבעה. סיכום הישיבות החודשיות, ההחלטות, ההמלצות והעמדות זמינים לקריאה במשרדי ההתאחדות לכל חבר.

עמ' 6

דו"ח שנתי 2021

פעילות הוועד מהווה בבואה של הנושאים המעסיקים את הענף או עתידי ם להעסיקו. הוועד משמש כחוד החנית של ציבור משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל בהובלת תהליכים ושמירה על האינטרסים של חברי העמותה. הנושאים בהם מטפל הוועד שאובים מתחומי התיירות, התעופה, הכלכלה, התקשורת והחקיקה, כשכל אחד מהם מלווה במידת הצורך גם במחקר, בסקרים ובחוות דעת של מומחים, המסייעים לחברי הוועד עפ"י הצורך בקבלת ההחלטות ובהובלת התהליכים. לצד הוועד פועלות מספר ועדות מקצועיות שהן למעשה מוסדות רשות על פי תקנון ההתאחדות: הוועדה לפניות הציבור; הוועדה לחינוך וקידום מקצועי; הוועדה לקבלת חברים חדשים; ועדת כינ וס שנתי וכן ועדות נוספות המוקמות מעת לעת על פי הצורך והעניין. את פעילותם של הוועד ומוסדות ההתאחדות מלווה ועדת ביקורת, אשר חבריה נבחרים אחת לשנתיים על ידי האסיפה הכללית. נציג של ועדת ביקורת הנוכח בכל אחת מהישיבות, זכאי על פי התקנון להשמיע את דברו במהלכן, א ך לחברי ועדת ביקורת אין זכות הצבעה. ועדת ביקורת מגישה בסופה של כל שנה את דו"ח הביקורת, המתפרסם בדו"ח השנתי של ההתאחדות וכן מוצג בפני חברי העמותה במסגרת האסיפה הכללית השנתית. העמותה מפעילה מסגרות ומוסדות מקצועיים:  חטיבת תיירות פנים שמטרתה העיקרית לחזק את תיירות הפנים כבסיס לתיירות נכנסת ויוצאת, להרחיב ולעודד את העיסוק בתחום תיירות הפנים בקרב חברי ההתאחדות, וכן לפעול מול הממשלה לעידוד שיווק תיירות הפנים בכלל ובאמצעות משרדי הנסיעות בפרט.  חטיבת תיירות נכנסת מטרותיה העיקריות של החטיבה: לקדם את תחום התיירות הנכנסת כאחד מעמודי התווך של הכלכלה הישראלית.  ועדת סיטונאים המייצגת את המאפיינים הייחודיים ש ל תחום מארגני השכר בענף הנסיעות ומתרגמת אותם לפעולה בשיתוף עם גופי השלטון בנושאים הרלוונטיים לתחום זה.  המרכז להכשרה מקצועית שליד הוועדה לחינוך ולקידום מקצועי הפועל לקידומם המקצועי והאישי של העובדים בענף ומבטיח את הכשרתה המעודכנת של העתודה המקצועית בתחום הדינמי של נסיעות תיירות.  הוועדה לפניות הציבור משמשת כתובת לתלונות של לקוחות משרדי נסיעות החברים בהתאחדות בכל עניין הקשור לנסיעתם ו/או לשירות שקבלו. הוועדה מבררת עם כל הצדדים את הפרטים הרלוונטיים לתלונה ומתכנסת מספר פעמים בשנה לקבל החלטות במקרים שעל הפרק.  הקרן לסיוע לקשישים ניצולי שואה בשנת 2012 הוקמה קרן מיוחדת לסיוע לקשישים ניצולי שואה, לכבודו של היו"ר קובי קרני וביוזמתו . הקרן הוקמה מתרומות חברי ההתאחדות ותומכת באופן אישי בשני קשישים ניצולי שואה, במשלוח חבילות מזון חגיגיות וברכה מכל חברי ההתאחדות, לקראת ראש השנה ולקראת פסח.

עמ' 7

דו"ח שנתי 2021

מנכ"לית ההתאחדות היא עו"ד טלי לאופר , המכהנת גם כמנכ"לית חברת ש.ע.ל. – שירותים עסקיים לתיירות ונסיעות בע"מ, וכן כמנכ"לית הקרן להבטחת כספי לקוחות. מנכ"ל ית ההתאחדות נושא ת באחריות להוצאה לפועל של מדיניות ההתאחדות הנובעת מהחלטות ועד העמותה וכמתחייב על פי תקנון העמותה. לצורך מילוי התפקיד, פועל ים לצידה , מטה ההתאחדות ומחלקת החשבות , המבטיחים את פעילות ה השוטפת , היעילה והתקינ ה של ההתאחדות.

עמ' 8

דו"ח שנתי 2021

חברי הוועד, הוועדות ומוסדות ההתאחדות 2021

ועד ההתאחדות

סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

קרני קובי

ויי.פי.אם

פוקס צוויג סער סגן יו"ר

עדי טורס בע"מ עתיד טורס בע"מ

גזבר

ברגמן אלי

חליבנר שלומי אביגדור אייל הורוביץ דניאלה חודורוב עודד מלכא אמנון נוסבאום רוני סליקטר יוסי וקסמן יוני

אמסלם טורס תיירות ונופש בע"מ

עלית נסיעות ותיירות בע"מ

אופיר טורס בע"מ

דיזנהאוז BTC / מרכז נסיעות עסקי בע"מ

מונה טורס בע"מ גנים טורס בע"מ ברון טורס בע"מ

איסתא בע"מ

קרסו רונן

ועדת ביקורת

עולמי חברה לנסיעות ותיירות בע"מ

וי יס צבי

רוזנמן נסיעות בע"מ

אנגלנדר ירום

הוועדה לקבלת חברים חדשים ולמתן הנחות

ברון טורס בע"מ

סליקטר יוסי

איסתא ישראל בע"מ

קרסו רונן

מונה טורס בע"מ

מלכא אמנון

עמ' 9

דו"ח שנתי 2021

הוועדה לפניות הציבור

עולמי חברה לנסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

ויי ס צבי

עדי טורס בע"מ

ברגמן אלי מסלם יוסי

רפי שלף תיירות )אינטרנשיונל( בע"מ עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע"מ דיזנהאוז BTC / מרכז נסיעות עסקי בע"מ

פרל ירון

עו"ד רועי גיל

הוועדה לחינוך וקידום מקצועי

עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

פרל ירון

עדי טורס בע"מ

ברגמן אלי מזרחי עוזי

איילה נסיעות ותיירות בע"מ

לכיש טורס בע"מ

פטצ'ורניק תרזה

ועדת תרבות וכינוס שנתי

איזי טרוול תיירות ותעופה עלית נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

מדם איזי

הורוביץ דניאלה

רפי שלף תיירות )אינטרנשיונל( בע"מ

מסלם יוסי ברגמן אלי

עדי טורס בע"מ

עמ' 10

דו"ח שנתי 2021

ועדת תיירות נכנסת

אקספרס טורס רמת גן ) 1981 ( בע"מ

יו"ר

גרנק דוד

אברהם טורס בע"מ

בורגין ירון

פורום נסיעות ואירועים בע"מ

גלסמן אורלי

אופיר טורס בע"מ הריטג' טורס בע"מ

וקסמן יוני

טאטור אברהים

ועדת תיירות פנים

פז תיירות

יו"ר

זיו פנינה

טיולי גשר לעולם בע"מ

ברקוביץ שלום

אופיר טורס בע"מ הריטג' טורס בע"מ

וקסמן יוני

טאטור אברהים

רפי שלף תיירות )אינטרנשיונל( בע"מ

עומר עומר

הנהלת ש.ע.ל

איזי טרוול תיירות ותעופה איילה נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

מדם איזי

אזולאי מיכאל חליבנר שלומי נוסבאום רוני סליקטר יוסי

עתיד טורס בע"מ גנים טורס בע"מ ברון טורס בע"מ

עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע"מ

פרל ירון

עמ' 11

דו"ח שנתי 2021

קרן לעזרה לחבר במצוקה

עתיד טורס בע"מ

חליבנר שלומי

איזי טרוול תיירות ותעופה

מדם איזי

גנים טורס בע"מ

נוסבאום רוני

הנהלת הקרן להבטחת כספי לקוחות

טי.אי.טי טרוול אנד טוריסם ת"א בע"מ

יו"ר

מדם איזי

ברון טורס בע"מ

סליקטר יוסי רוטברד נאוה הורוביץ דניאלה נוסבאום רוני

בנימין פלסקוב שרות נסיעות ותיירות בע"מ

עלית נסיעות ותיירות בע"מ

גנים טורס בע"מ

עמ' 12

דו"ח שנתי 2021

דירקטוריון ישראליין

איזי טרוול תיירות ותעופה

יו"ר

מדם איזי

וימן טורס

הנגבי דורית וידהורן יהושע ויסברגר גיל

אחים אברהמוף בע"מ

טבעון טורס

טראבקס בע"מ עתיד טורס בע"מ

זידנר אלון

חליבנר שלומי רוטברד נאוה

בנימין פלסקוב שרות נסיעות ותיירות בע"מ

הריטג' טורס בע"מ

שגב חנוך

ועדת מיתוג סוכני נסיעות

אמדאוס גלובל טרוול ישראל בע''מ

מור גדי

גנים טורס בע"מ

נוסבאום רוני

גוליבר תיירות בע"מ

רוזן זיו

ממריאים נסיעות ותיירות

פנסו איציק לביא דנה

הדקה ה 90-

הנהלה ומזכירות ההתאחדות

מנכ"לית ההתאחדות וחברת ש.ע.ל ראש מטה ההתאחדות וחברת ש.ע.ל חשב ההתאחדות וחברת ש.ע.ל מנהלת תפעול ההתאחדות וחברת ש.ע.ל. מנהלת חשבונות ההתאחדות וחברת ש.ע.ל

עו"ד לאופר טלי

בר קרן

רו"ח טרטיאקוב טל

דורי רונית מורד גילה

עמ' 13

דו"ח שנתי 2021

פרק א' סיכום פעילות ההתאחדות משבר הקורונה 2021

עמ' 14

דו"ח שנתי 2021

1 . הליכים משפטיים  תיקון חוק שירותי תעופה

ביום 14.12.2020 התקבל בכנסת תיקון חוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון( )תיקון מס' 2 ( )הוראת שעה – קיצור המועד להשבת התמורה(, התשפ"א .2020 תיקון זה קובע שהחל מיום 15.12.2020 על חברות התעופה להחזיר את כספם של הלקוחות בעבור טיסות שבוטלו, בתוך 30 ימים ממועד הטיסה המתוכנן, וללא תלות במועד פניית הסוכן לחבר ת התעופה . בנוסף, נקבע בתיקון שעל סוכן הנסיעות להעביר ללקוח את ההחזר שקיבל בעבורו מחברת התעופה עד 15 ימי עסקים מהיום שבו התשלום התקבל אצ לו. ההתאחדות לקחה חלק חשוב בדיונים בכנסת ומול יו"ר הועדה ופעלה נמרצות על מנת למנוע קיצור נוסף של התקופה להשבת כספים ועל מ נת שירשם כי "הסוכן רשאי להפחית מהתשלום סכום עבור שירותיו שהוסכם עליו עם הנוסע במועד רכישת כרטיס הטיסה ." כן ההתאחדות ביקשה וקיבלה מאת יו"ר הועדה בדיונים את ההצהרה הבאה: " חשוב לציין, תפקידו של סוכן הנסיעות הוא אך ורק להעביר את כספי הלקוח שהתקבלו מחברות התעופ ה. אין הוא חב באופן אישי. לכן, אנו מבקשים שמרגע שהתקבלו אצלו הכספים, עליו להעבירם תוך 15 ימ ים".  חוות דעת משפטית בנושא שווי ההחזרים ללקוחות בעקבות שינוי בשערי מטבע – בינואר נתבקשה ע"י ההתאחדות ונתקבלה מאת עו"ד דרור שטרום חוות דעת משפטית אשר הועברה לחברים, ו אשר עיקרה : " בהיעדר הסכמה א חרת, סוכן הנסיעות חייב להשיב ללקוח, באירוע של ביטול טיסה, את הסכום שקיבל בדולרים מחברת התעופה, לאחר המרה לשקלים לפי שער המטבע במועד ההחזרה על ידי חברת התעופה או על ידו , אם היה פער זמנים בין האירועים " .  הגשת ערעור בפסק דין 53510-12-11 התאחדות משרדי הנסיעות נגד אייר קנדה - לפני כעשור הגישה ההתאחדות , יחד עם מעל 120 סוכנויות נסיעות , שורת תביעות כנגד חברות תעופה ובתוכן גם אי י ר קנדה, שהחליטו להתעלם מחובתן החוקית לשלם תגמול לסוכני הנסיעות על פי הסכם יאט"א. חלק מהחברות שלחו הודעות על ביטול התגמול כליל, בעוד שאייר קנדה בחרה בזמנו לשלוח הודעה שבה הודיעה על הפחתתו ל 1%- . הטענה העיקרית בתביעה שהוגשה הייתה שתגמול של 1% הינו תגמול למראית עין בלבד ואין לראות בו תגמול הוגן . התביעה התבססה בעיקר על פסק הדין בעניין לופטהנזה , שבו נקבע שאכן חברות התעופה חייבות בתשלום הוגן לסוכני הנסיעות . בערב חג הסוכות ובחלוף עשר שנים מהגשתו התקבל פסק הדין , במסגרתו דחתה השופטת אסתר שטמר את התביעה . עם קבלת פסק הדין, החליט ועד ההתאחדות להגיש , באמצעות משרד עו"ד דרור שטרו , ערעור בשם ההתאחדות והמש רדים התובעים ע ל החלטת בית המשפ ט וערעור כאמור אכן הוגש .  הגשת בג"צ בעקבות תקנות הבידוד שנכנסו לתוקף ביום 15.08.2021 ובעקבות האפליה הקשה של משרדי הנסיעות בקבלת מענקים - ביום 16.8.2021 , אישרה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת את המתווה החדש של משרד הבריאות, אשר מטיל חובת בידוד מלא, באופן גורף, על השבים מכלל המדינות בעולם )למעט מדינות בודדות(, לרבות על מחוסנים ומחלימים . למחרת הגישה ההתאחדות עתירה דחופה לבג"ץ כנגד מתווה זה, ודרישה לקבלת מענקים כפי

עמ' 15

דו"ח שנתי 2021

שנקבע בהחלטת ממשלת ישראל המתייחסת למתקנים מלונאים ולמאר גני התיירות הנכנסת, נוכח הפגיעה המתמשכת בתעשיית התיירות . את ההתאחדות בהגשת העתירה ייצג משרד עורכי הדין תדמור, לוי ושות ' . במסגרת העתירה שהגישה טענה ההתאחדות, כי משמעות מהלך זה, ודאי כשהוא מצטרף למהלכים קודמים של משרד הבריאות, היא עצירת תנועת הנוסעים לישראל וממנה, בשיא עונת התיירות וסגירת השמיים דה פאקטו . ההתאחדות טענה בעתירה שהמתווה החדש הוא שרירותי, בלתי סביר באופן קיצוני, ופוגע באופן בלתי מידתי בחופש התנועה של האזרחים ובזכויות יסוד של משרדי הנסיעות, מארגני התיירות וסוכני הנסיעות . בין היתר טענה ההתאחדות, שהדין הישראלי מחייב הבחנה בין מחוסנים ומחלימים לבין כאלה שאינם, כפי שנוהג הדין בהקשרים רבים ומגוונים . כך, למשל, מתווה "התו הירוק" מקנה לבעלי העסקים את הזכות להעניק שירות ללא מגבלות מהותיות של בידוד או כד' למחוסנים ולמחלימים; מחוסן ומחלים פטור מחובת בידוד גם אם בא במגע הדוק עם מאומת לקורונה . במצב דברים זה, הטלת חובת בי דוד מלא על מחוסנים ומחלימים השבים מחו"ל, על אף שאלה עוברים לפחות שתי בדיקות לקורונה, מפלה לרעה את העוסקים בענף התיירות היוצאת ביחס לבעלי עסקים במדינת ישראל . עוד טענה ההתאחדות שהמתווה החדש של משרד הבריאות מכניס במודע לרשימת המדינות שהשיבה מהן מחייבת בידוד מ דינות שרמת התחלואה בהן נמוכה באופן משמעותי מאשר במדינת ישראל . כפי שהראתה ההתאחדות, על - פי הנתונים המפורסמים, רמת התחלואה ברובם ככולם של היעדים הפופולאריים עבור הציבור הישראלי נמוכה מזו שבישראל . ההתאחדות טענה, כי מהלך זה יוצר אבסורד מוחלט: בעוד מחוסן או מחלי ם אשר בא במגע עם מאומת בתוך מדינת ישראל פטור מבידוד, מחוסן או מחלים ששב ממדינה בה רמת התחלואה נמוכה מז ו שבישראל חייב בבידוד . ההתאחדות הראתה בעתירה, כי הטלת חובת בידוד מלא גם על אוכלוסיית המחוסנים והמחלימים חורגת מהסטנדרט המקובל בעולם המערבי, כאשר מחוסנים ו מחלימים נוסעים ללא מגבלות של בידוד . במסגרת העתירה עמדה ההתאחדות על המציאות הקשה של משרדי הנסיעות, מארגני התיירות וסוכני הנסיעות, אשר חווים הפסדי עתק וירידה של מעל 80% בהיקף הפעילות . בסמוך להגשת העתירה ובעקבותיה, הסירה המדינה את חובת הבידוד מכל היעדים ובכך למעשה ייתרה את העתירה.  דיון בג" ץ בעתירת ההתאחדות – ביום 01.09.2021 התקיים דיון בבית המשפט העליון בחלקה השני של העתירה שהגישה ההתאחדות - לגבי האפליה מול המלונות ומארגני התיירות הנכנסת בקבלת המשך הסיוע עד סוף השנה . בפתח הדיון שב בית המשפט והזכיר כי חלקה הראשון והעיקרי של העתירה למעשה התקבל על ידי המדינה בעצם הסרת חובת הבידוד מכל היעדים . לעניין טענת האפליה שהועלתה בעתירה )אשר תמכה בהמשך מתן הסיוע לכולם, אך דרשה לכלול גם את משרדי הנסיעות, מארגני התיירות היוצאת והעובד ים בתוכנית( - בית המשפט הכיר בהיגיון ההשוואה בין משרדי ומא רגני התיירות היוצאת למארגני התיירות הנכנסת וביקש את התייחסות המדינה לנושא . בא כח המדינה הודיע לבית ה משפט שלאחר בדיקה נרחבת הם אינם מכירים בכל החלטה או הסכם על סיוע כזה למארגני התיירות הנכנסת . בהמשך לדברים אלו, בית המשפט הבהיר כי מאחר שאין הסכם שכזה לא ניתן לדון קונקרטית בטענת אפליה . בנסיבות הללו ולאור

עמ' 16

דו"ח שנתי 2021

הצהרת המדינה , משכה ההתאחדות את העתירה ללא צו להוצאות, תוך שבית המשפט מציין שאם/כאשר יהיה הסכם שכזה אנו יכולים לשוב לפתחו .  עתירת ההתאחדות עם "מור שת דרך" לבג"ץ כנגד המגבלות על נתב"ג – ב - 20.12.21 הגישה ההתאחדות עתירה לבג"ץ כנגד המגבלות החמורות המוטלות על הכניסה והיציאה מהארץ והשלכותיה על הענף . את העתירה הגישו בשם ההתאחדות עורכי הדין אסף פריאל, יובל בשן ונדב פיינמן ממשרד תדמור לוי ושות׳. בהמשך הצטרפה לעתירה גם התאחדות המלונות. העתירה, אשר הוגשה בשם משרדי הנסיעות, מורי הדרך, סוכני הנסיעות ומארגני התיירות בישראל, י צאה כנגד הפיכתן של מדינות רבות, בהן ארה"ב, בריטניה, איחוד האמ ירויות, חלק ממדינות אפריקה ומדינות רבות נוספות, למדינות "אדומות"; נגד האיסור הגורף על כניסת תיירים מחוסנים ומחלימים לישראל; וכנגד הטלת חובת הבידוד על מחוסנים השבים לארץ . לעתירה צורפה חוות דעת מאת פרופ׳ איתמר גרוטו, לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות ומומחה בי נלאומי לענייני קורונה , אשר בה הוא קובע כי " ההגבלות על הכניסה לישראל ועל היציאה ממנה אינן כלי יעיל לצורך המאבק בהתפשטות נגיף קורונה, ודאי בכל הנוגע למחוסנים " . בעתירה מתואר כיצד ממיטה מדיניות הממשלה אסון כלכלי חסר תקדים על ענף התיירות ועל ענף התעופה – אסון כ לכלי שאינו מחויב המציאות, אלא כזה שנובע ממדיניות ממשלה כושלת ומהגבלות ייחודיות לישראל, שהן גם קיצוניות, גם לא מבוססות, וגם חסרות תועלת . פרופ׳ גרוטו קובע בחוות דעתו, כ י " קיימת הסכמה בינלאומית גורפת כי מגבלות תנועה אינן יעילות לבלימת התפשטות של נגיף הקורונה והווריאנטים השונים שלו. לראייה, מדינות אחרות בעולם לא נקטו צעדים חדשים של הגבלת תנועה, וגם אלו שכן נקטו בצעדים מסוימים, חזרו בהן לאחר זמן קצר ." פרופ׳ גרוטו קובע כי האומיקרון כבר התפשט בישראל, ואין שום הצדקה לקביעתו של איסור מוחלט על יציאה מישראל של מחוסנים או מחלימים על בסיס קריטריונים, שעניינם שיעורים זניחים של מאומתים לאומיקרון. הוא מראה כי שיעור התפשטות האומיקרון במדינות אדומות, נמוך בחלק מהמקרים משיעור ההתפשטות הנוכחי שלו בישראל , ואף מוסיף כי הקריטריונים לקביעת מדינות ״אדומות״ הם בלתי סבירים בעליל . עמדת ו של פרופ׳ גרוטו נתמכת בעמדת ארגון הבריאות העולמי, ומומחים אחרים מישראל ומהעולם . הוא מוסיף ומסביר כי "התחלואה הנגרמת כתוצאה מהדבקה בנגיף האומיקרון היא קלה בהרבה מזו שנגרמה על ידי וריאנטים אחרים, כגון וריאנט הדלתא. שיעורי התמותה בכל המדינות בהן וריאנט זה הח ל להתפשט נותרו נמוכים למרות עליה משמעותית בתחלואה ." יום לפני מועד הדיון הקובע בבג" ץ, הודיעה המדינה על הסרת המגבלות שכנגדן עתרנו !

עמ' 17

דו"ח שנתי 2021

2 . ייצוג מול משרדי הממשלה והכנסת הפעילות מול משרדי הממשלה והכנסת ה משיכה להתנהל בתקופת המשבר באופן יומיומי ובלתי אמצעי ולא ניתן לסכם אותם לרשימה ממצה. במהלך תקופת המשבר:  נשלחו עשרות מכתבים בכל הנושאים הבוערים לכל משרדי הממשלה, ועדות הכנסת וחברי הכנסת.  הנהלת ההתאחדות נפגשה עם ראש הממשלה, שר האוצר, שר הכלכלה, שר התיירות, שר החוץ, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד הכלכלה, מנכ"ל משרד התיירות, פקידי האוצר ואנשי אגף תקציבים , הנהלת רשות המיסים והנהלת הביטוח הלאומי, ועם חלק מהגורמים יותר מפעם אחת. בפגישות אלו העלתה ההתאחדות את הבעיות הכלליות ובעיות ספציפיות עמן מתמודד הענף וחתרה לקבלת פת רונות ) נושאים לדוגמא – היעדר פיצוי לחברות הגדולות, פיצוי ומענקים, חל"ת, ביטול הבידודים ועוד(.  ראשי ההתאחדות השתתפו בעשרות של ישיבות ועדות הכנסת הרלבנטיות – ובעיקר ועדות כלכלה, כספים וחוקה ומשפט , והביאו את עמדת ההתאחדות בקשר לכל נושא ונושא שהיה בו להשפיע על הענף. חלק מהישיבות הוקדשו כולן למצב הענף והתקיימו כתוצאה מעבודת הלובי המאומצת של ראשי ההתאחדות ויועציה.  ראשי ההתאחדות נפגשו עם חברי כנסת רבים במטרה לקדם ולדחוף ללובי בנושאים הבוערים שעל סדר יומם של החברים .  ההתאחדות הגישה ניירות עמדה לכל הצעות תיקוני החוק הרלבנטיים בתקופת המשבר וייצגה את עמדות המשרדים בכל הדיונים .  ההתאחדות השתתפה ב כל ישיבות שדולת התיירות ושדולת העסקים הקטנים והבינוניים בנושאי המשבר. להלן דוגמאות, על קצה המזלג , מעשרות הפעולות ש ננקטו בנושא זה במהלך השנה: פגישות עבודה  משרד הכלכלה : בפברואר התקיימה פגישת עבודה עם שר הכלכלה ח"כ עמיר פרץ ובכירי המשרד לדון בנושאים המטרידים את הענף – הצפנו את הדאגה הרבה סביב סיום תשלום החל"ת המתוכנן לעובדים בחודש יוני , כשאופק התאוששות אינו נראה וההשלכות הכבדות הן על החברות והן על העובדים להן נהיה חשופים ב הקשר זה. ביקשנו את בדיקתו והתערבותו של שר הכלכלה בנושא ההודעות מחברות הביטוח לעובדי הענף , עם תום תקופת ההקפאה של הכיסוי הביטוחי האישי שלהם , והבהרנו כי לא ייתכן להשאיר את העובדים חשופים. העלנו בפני השר את סוגיית תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן המקנה , בין היתר , לאז רחים וותיקים אפשרות לבטל עסקאות מכר מרחוק במשך ארבעה חודשים וההשלכות הכבדות על משרדי וסוכני הנסיעות כתוצאה מכך . כמו כן , הצפנו בפני השר שוב את העיוות הגדול לפיו החברות הגדולות בענף טרם קיבלו כל סיוע מהמדינה , נושא שהשר הבטיח להעלות כבר למחרת בפגישת העבודה עם שר האוצר. בפגישה השתתפו גם ראשי

עמ' 18

דו"ח שנתי 2021

האגפים הבכירים במשרד הכלכלה )אשר צפויים להמשיך בתפקידם גם אחרי הבחירות( ואשר קיבלו מהשר הנחיות ברורות כדי להתקדם מולנו בכל אחד מהנושאים .  משרד האוצר: בחודש פברואר התקיימה פגישה במשרד האוצר בירושלים , עם נציגים מלשכת השר , בנוגע לנושאים הבוערים הדורשים פתרון בענף ונמצאים תחת סמכותו של שר האוצר .  משרד התיירות: בחודש יולי התקיימה פגישת עבודה ראשונה של ההתאחדות עם שר התיירות הנכנס, מר יואל רזבוזוב. בנוסף, בחודש אוגוסט התקיימה פגישה עם שר התיירות ומשרדי הכלכלה והאוצר בלשכת שר התיירות בהשתתפות שר התיירות, מר יואל רזבוזוב וצוות משרדו, מנכ"ל משרד הכלכלה, ראש הרשות לעסקים קטנים ובינוניים ונציג אגף תקציבים. הפגישה זומנה ביוזמת שר התיירות יואל רזבוזוב בהמשך להבטחתו לקיים פגישה עם כל הגורמים הנ"ל במאמץ לי יצר מתווה סיוע לענף. פניות דחופות לראש הממשלה, שרים וחברי ממשלה:  מכתב לשר האוצר , מר ישראל כץ וליו"ר וועדת הכספים הזמנית חה"כ משה גפני - בקשה לפגישה דחופה בנושא הכרזה על ענף התיירות היוצאת והנכנסת כענף ייחודי החייב סיוע נקודתי  מכתב לראש הממשלה, מר נפתלי ב נט - קריאה לקיום פגישה דחופה עם ענף משרדי הנסיעות והתיירות בהמשך לקריאתך לציבור לא לנסוע לחו"ל  מכתב לראש הממשלה, מר נפתלי בנט - סמוך לאחר כניסת התקנות לתוקף )דצמבר( הוציאה ההתאחדות באמצעות עורכי הדין אסף פריאל ויובל בשן ממשרד עו"ד דוד תדמור מכתב התראה לראש הממשלה, שר הבריאות, שר התיירות והיועץ המשפטי לממשלה לפיו המגבלות החדשות אינן חוקיות

השתתפות בוועדות הכנסת  דיון בוועדת הכספים בנושא סיוע לענף התיירות – מאי 2021

במ ענה לפניית ההתאחדות וביוזמת ח"כ קרן ברק, יו"ר שדולת התיירות, קיימה וועדת הכספים הזמנית של הכנסת דיון מיוחד, בו השתתפה ההתאחדות, בנושא המשבר החמור בענף התיירות והצורך להעניק לענף סיוע חרום ייעודי לקראת חודש יוני, עם תום תקופת החל"ת וקבלת המענקים. בסיום וכתו צאה מהדיון הנחה ח"כ אופיר כ"ץ, מ"מ יו"ר הוועדה , את משרד האוצר לגבש תכנית סיוע להמשך המענקים לחברות והמשך החל " ת לעובדים ולהציג אותה בפני הוועדה בדיון המשך .

עמ' 19

דו"ח שנתי 2021

מנכ"לית ההתאחדות, טלי לאופר, בישיבת וועדת הכספים

 דיון בוועדת חוקה ומשפט – אוגוסט 2021 בתחילת חודש אוגוסט , נערך דיון בוועדת החוקה בנושא "מגבלות על הכניסה והיציאה מנתב"ג". בוועדה זו , המונה נציגים מכל קצוות הקשת הפוליטית , הביאה ההתאחדות את דעתה ועמדתה הנחרצת בנוגע לקלות הדין בקבלת ההחלטות, ההשלכות על ענף התיירות היוצאת והצורך הבהול בפתרון לא נשי הענף. הדיון אומנם לא עסק במישרין בתקנות החדשות , אך יו"ר הועדה ייחס משקל רב לדברים שנשא ה מנכ"לית ההתאחדות בדיון ואישר את עמדת הוועדה כי בגין הפגיעה בפרנסתנו נדרש סיוע כלכלי.

עמ' 20

דו"ח שנתי 2021

3 . פעולות מאבק ומחאה

 כ נס חרום של ראשי משרדי הנסיעות בחודש מאי 2021 , כשתו כנית הסיוע עמדה לפקוע, הענף עמד על 20 אחוז מנפ ח הפעילות יחסית לשנת 2019 , וסיוע מהממשלה לא נראה לעין, כינסה ההתאחדות בהובלת היו"ר, קובי קרני, מפגש חרום של עשרות מראשי משרדי הנסיעות במטרה לעדכן, לשמוע ויחד לקבל החלטות על המשך המאבק להכרה בענף הנסיעות כענף י יחודי החייב סיוע נקודתי בדחיפות, ובראש ובראשונה הארכת החל"ת לעובדי הענף והמשך המענקים למשרדי הנסיעות, לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה . בפגישה סוכם כי אם לא יחול כל שינוי בזמן הקרוב מאוד, לא יהיה מנוס מאשר לצאת שוב לפעילות מחאה בשטח מול משרדי הממשלה והכנסת, ורא שי המשרדים הביעו בפגישה את הרצון, הגיבוי והנכונות לשתף פעולה בכך. כמו כן, עלתה האפשרות של פנייה לבג"ץ בנושא הפסקת התמיכה לענף שעדיין סגור . מיד בסמוך למפגש ניהלה ההתאחדות שיח עם גורמים נוספים בענף על מנת להיערך לפעילות משותפת.

 הפגנת הענף מול משרד האוצר ב 26.7.- התקיימה הפגנה נוספת של ענף התיירות מול משרד האוצר, במחאה על הפקרת הענף, בעקבות המלצתו של ראש הממשלה לבטל טיסות שאינן הכרחיו ת.

עמ' 21

דו"ח שנתי 2021

 הפגנה מול בית ראש הממשלה ברעננה הפגנה נוספת בה לקחנו חלק ה תקיימה מול ביתו של ראש הממשלה ברעננה.

עמ' 22

דו"ח שנתי 2021

עמ' 23

דו"ח שנתי 2021

בחודש דצמבר בעקבות מגבלות האומיקרון הקשות התקיימה הפגנת ענף משותפת עם יתר הנפגעים מהתיירות :

עמ' 24

דו"ח שנתי 2021

כנסי תקשורת וכנסים ענפיים . 4

 כנס המפלגות של ההתאחדות בחודש פברואר , לקראת הבחירות שהתקיימו במרץ, ערכה ההתאחדות לראשונה כנס מפלגות בן יומיים בו נטלו חלק בכירי המפלגות השונות. מאות אנשי הענף הגיעו לשמוע את חברי הכנסת מציגים את עמדתם על המשבר בענף והצעותיהם לפתרון. הדיונים היו מעניינים ושמחנו לגלות כי הנושא נמצא על סדר יומה של המערכת הפוליטית על כל קצות יה. ההשתתפות הערה והענפה הפגינה למקבלי ההחלטות העתידיים את עוצמתנו, חיזקה את השיח הפתוח הקיים עמם, ובעיקר, חיזקה את מחויבותם לסייע לענף . להלן עיקרי הדברים שנאמרו במהלך כנס המפלגות : ח"כ יעקב מרגי – יו"ר וועדת הכלכלה ויו"ר סיעת ש"ס דאז אשר ידוע היה במעורבות ו הגדולה בנושאי התעופה והתיירות מתוקף תפקידו, ואשר מאזין תמיד בקשב לנקודות המבט של הענף, חזר והדגיש בדבריו כי ימשיך לפעול ולסייע למען חזרתם של אנשי הענף לפעילות . ח"כ יפעת שאשא ביטון – יו"ר וועדת הקורונה ונציגת סיעת "תקוה חדשה " הציגה את עמדתה הברורה כי יש לחזור במהרה לפעילות ולייצר שגרה חדשה של חיים לצד הקורונה והתחייבה בפני הנוכחים כי ככל שהדברים יהיו תלויים בה, לא יקרה שוב מצב בו משביתים ענף שלם מפעילות מבלי לתת לו מענה . ח"כ מיקי לוי - נציג "יש עתיד " היום יו"ר כנסת , הידוע בסיועו התמידי לענף, אמר כי התיירות היא מנוע צמיחה כלכלי ועל כן יש לפעול לחזרת לפעילות והבטיח לפעול בנושא ביטוחי הנסיעות לחו"ל. כמו כן אמר ח"כ לוי: "כשנתחיל להתאושש מהמגיפה כל ממשלה שתיבחר צריכה להכין תכנית מיוחדת לסיוע לענף התיירות. יש לכם ידיד פה בכנסת, אני רוצה להחזיר אתכם אל קדמת הבמה. עסקתי 24 שנים בנושאים ביטחוניים , עכשיו אני רוצה לעסוק בנושאים כלכליים. בהקשר זה, נפשי יוצאת אל משרד התיירות ." ח"כ איילת שקד – יו"ר סיעת "ימינ ה" לשעבר אמרה שאחרי יוני צריך להמשיך עם מתווה החל"ת רק לאנשים שלא יכולים לעבוד, כמו ענף הנסיעות. לדב ריה: "ענף זה היה הראשון להיפגע ממשבר הקורונה והוא גם האחרון להתאושש. למרות זאת, אין לי ספק שגם לענף הזה אפשר למצוא פתרונות יצירתיים. פרסמנו תכנית לעצמאים, יש שם דמי אבטלה וולונטריים לעצמאים – מי שרוצה שיפריש לדמי אבטלה ומי שלא רוצה – שלא." ח"כ קרן ברק קרן ברק – יו"ר שדולת התיירות והשדולה לעסקים קטנים ובינוניים, נציגת "הלי כוד" בבחירות הקודמות , סיימה את יומו הראשון של הכנס, פירטה את כלל הצעדים הכלכליים שננקטו על ידי הממשלה עבור העסקים והעובדים, ניהלה דיאלוג ממושך עם סוכני הנסיעות והקשיבה למצוקתם . שרת התיירות דאז , ח"כ אורית פרקש הכהן מסיעת "כחול לבן" פתחה את יומו השני של הכנס ואמרה : " סוכני הנסיעות הם תחת האחריות של משרד התיירות ונאבקתי על זה נגד גורמים מסוימים במשרד שטענו אחרת, אי אפשר להפריד את סוכני הנסיעות מעולם התיירות. כאשר יש מיליוני מחוסנים – האחראיות צר יכה לעבור לציבור ולא דרך סגרים שנכפים מלמעלה על ידי

עמ' 25

דו"ח שנתי 2021

הממשלה. במדינה דמוקרטית זה לא נכון לסגור את השמיים, היו צריכים לחשוב על פתרונות אחרים". ח"כ עודד פורר – יו"ר השדולה לעסקים קטנים ובינוניים נציג "ישראל ביתנו" התייחס לנושא זכויות העצמאים, הרלוונטי לרבים מהמשתתפים ואמר כי שעצמאים ייחשבו בפני רשויות המדינה כשכירים מה שלא קורה היום. ח"כ אחמד טיבי – יו"ר סיעת "תע" ל" התייחס לסוגיות הצרכניות ולחברות התעופה על רקע חוק שירותי תעופה שיזם והשיב לשאלות בנושא פתיחת השמיים וטען כי יש לפעול לפתיחה ככל שגדל מספר המחוסנים . ח"כ עומר בר לב – "העבודה " היה אחרון הדוברים ואמר שיפעל לכך שהתיירות תוחרג כענף נ פרד עד שניתן יהיה להחזירו לפעילות .

עמ' 26

דו"ח שנתי 2021

 כנס שנתי מורשת דרך בחודש פברואר הוזמנה מנכ"לית ההתאחדות להשתתף, לשאת דברים ולברך בכנס השנתי של ארגון "מורשת דרך" . בדברי הברכה שנשאה מנכ"לית ההתאחדות היא התייחסה לתפקיד המשמעותי של מורי הדרך בהגשמת החלום ויצירת החוויות לתייר ולמטייל, חלומות וחוויות אשר נרקמים על ידי סוכני הנסיעות.

 השתתפות בכנס השנתי של הארגון הישראלי למדריכי הטיולים בחו"ל בחודש מרץ נערך הכנס השנתי של הארגון הישראלי למדריכי טיולים לחו"ל במהלכו הוזמנו לשאת דברים גם נציגי ההתאחדות. בדברי הברכה שנשאה מנכ"לית ההתאחדות, התייחסה לתפקיד המשמעותי של מדריכי הטיולים בהגשמת הח לום ויצירת החוויות למטייל הישראלי בחו"ל, חוויות אשר נרקמות על ידי סוכני הנסיעות. המנכ"לית המשיכה ודיברה על חשיבות שיתופי הפעולה והידוק הקשרים בין הארגונים.

עמ' 27

דו"ח שנתי 2021

 השתתפות באולפן השקוף להב ר גע לפני הבחירות ש התקיימו בחודש מרץ , נערך ביוזמת ארגון להב כנס בחירות בהשתתפות נציגים בכירים מהמפלגות השונות . ה כנס נערך באולפן שקוף אשר הוצב על חוף ימה של תל אביב. במהלך היום נערכו פנלים רבים ומגוונים. ההתאחדות הוזמנה להשתתף באירוע ובמסגרת הפנלים והמפגשים עם נציגי המפלגות שבנו ודרשנו כי לאחר הבחירות יינתן יחס שונה ומב דל לענף התיירות אשר אינו חוזר לפעילות מלאה כיתר ענפי המש ק .

 כנס התיירות של ישראל היום בחודש יוני התקיים כנס התיירות שערך עיתון "ישראל היום" , בהשתתפות התאחדות משרדי הנסיעות , ובו דנו נציגים מענפי התעופה והתיירות כיצד ניתן לחזור לשגרה לאחר משבר הקורונה. מנכ"לית ההתאחדות השתתפה בפאנל בנושא "תיירות בעולם החדש" והדגישה את חשיבותו של סוכן הנסיעות שהתעצמה פי כמה בעקבות משבר הקורונה. לשמחתנו הרבה, השקפה זאת קיבלה משנה תוקף הן מדבריה של לירי חורש ריינמן , מייסדת בלוג התיירות tarvelliri , והן מדבריו של יניב לניס מייסד "טיסות סודיות" אשר ציינו אף אם כי בעידן שלאחר הקורונה סוכני הנסיעות יהוו את פלטפורמה המועדפת להזמנת טיסות .

עמ' 28

דו"ח שנתי 2021

 כנס דה מרקר - עם הפנים קדימה - על רקע הפגנת נציגי הענף , נערך בחודש יולי כנס התיירות של דה מרקר , בהשתתפות שר התיירות יואל רזבוזוב , מנכ"לית ההתאחדות ובכירי הענף. השר רזבוזוב אשר יצא ושוחח עם המפגינים ארוכות הבטיח למנכ״לית ההתאחדות כי משרדו יטפל במשרדי וסוכני הנסיעות והשניים אף תיאמו להיפגש על מנת לקדם את נושא הס יוע לענף .

 כנס השדולה " למען העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים בישראל "

במהלך חודש נובמבר, הוזמנה ההתאחדות להשתתף ולשאת דברים בישיבת השדולה למען העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים בישראל , בנושא יוקר המחיה והשפעתו על העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. בישיבה שנוהלה ע"י יושבי ראש השדולה, ח"כ ולדימיר בליאק מ "יש עתיד" וח"כ קרן ברק מ " הליכוד" , השתתפו ראשי הארגונים והענפים במשק אשר הציפו את הנושאים הדורשים התייחסות מידית של הכנסת ויושבי הראש התחייבו לעבוד מול ראשי הארגונים על מנת לקדם נושאים אלו.

עמ' 29

דו"ח שנתי 2021

 השתתפות ההתאחדות במשלחת עסקים, יזמות ותיירות לסלוניקי

ההתאחדות הוזמנה כאורחת של עיריית סלוניקי ולשכת המסחר ישראל - יוון לייצג את ענף התיירות במשלחת שארגנו הנ"ל לקידום עסקים, יזמויות, ותיירות בין סלוניקי לישראל . במסגרת אירועי המשלחת הוזמנה מנכ"לית ההתאחדות לשאת דברים בפני ראש העיר, ראשי משרד התיירות המקומיים וראשי המשלחת בשם ענף התיירות וכן נפגשה עם גופי תיירות רבים אשר הביעו עניין רב בקידום נושאי התיירות מול ההתאחדות.

עמ' 30

דו"ח שנתי 2021

5 . העשרה והדרכה במהלך השנה ריכזנו עבורכם הרצאות בתחומים שונים ומגוונים, במטרה לסייע לכם לצלוח את תקופת משבר הקורונה בהצלחה. להלן חלק מההרצאות :  07.02.21 - ניהול עסק בתקופת משבר – מאת המרכז לצמיחה פיננסית של בנק הפועלים  10.02.21 - הלוואות בערבות מדינה – מטרת הקרן, המסלולים השונים, תנאיהם, מי זכאי להם וכיצד מחשבים את סכום הזכאות. כיצד מגישים בקשה ומהן התחייבויות העסק ל"יום שאחרי" קבלת ההלוואה .  10.02.21 - ניהול עסקי פיננסי בעקבות משבר הקורונ ה - בניה ותכנון של תקציב עסקי, ניהול שוטף של התקציב ותזרים. שגרה והרגלים נכונים של מעקב כספי, מיצוי זכויות, התנ הלות מול רואה החשבון וטיפים להתנהלות כספית בעסק  24.02.21 - שיווק העסק במינימום הוצאות - הרצאה מאת " המכללה לקידום העצמאים בישראל"  30.03.21 – איבדנו את הביטוח? הרצאה מאת קובי אשל, יועץ וסוכן ביטוח, בנושא זכויות הביטוח של העצמאים בתקופת הקורונה.  30.08.21 – התנהלות במצב משבר - הרצאת חובה של יועץ מס ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס בישראל בנושא התנהלות במצבי משבר לעסקים קטנים ובינוניים , מתן כלים להתמודדות עם המשבר והשלכותיו.  1.11.21 - מפגש עם עו"ד נעמה שבתאי בכר בנושא ההתקשרות עם פרילנסרים –  2.11.21 - השלכות המעבר מתעסוקת שכיר לעצמאי – מאת יועץ המס ונשיא לשכת יועצי המס בישראל, ירון גינדי,  15. 12 . 21 – תיירות בעולם הדיגיטלי 2022 – מאת בלוגרית הטיולים לירי חורש רינמן

עמ' 31

דו"ח שנתי 2021

6 . יחסים עם יאט"א וחברות תעופה  תמיכה חשובה מחברת אל על - בחודש יולי , לאחר למעלה משנה, התכנס וועד ההתאחדות לישיבה פרונטלית ראשונה. בישיבה זו השתתפו, בין היתר, בכירי אל על ובראשם המנכ״ל אביגל שורק, מנהל סניף ישראל ירום ודיש, סמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים דינה בן טל, סמנכ״ל רגולציה ותקשורת שיווקית שלומי עם שלום ומנהל מכירות יש ראל גל גרשון . מנכ״ל אל על הכריז בפני הפורום על הארכת מבצע תגמול 7% לכירטוסים עד סוף השנה, והודיע על החלטת החברה לפתוח את האפשרות לביצוע החזרים באמצעות מערכות ההפצה.

 הקלה זמנית בקריטריונים הפיננסים להערכת המשרדים ל BSP בישראל לשנת 2020 עקב משבר הקורונה ב תום תהליך משותף שנמשך על פני מספר חודשים קיבלה ועדת ה - APJC המשותפת לחברות התעופה ולמשרדי הנסיעות החלטה חשובה להמליץ לוועדה הבינלאומית המשותפת ) PACONF ( על ההקלות בקריטריונים הפיננסים להערכת החברים ב BSP- ישראל לשנת .2020

 פגישו ת עבודה שוטפות עם הנהל ות חברות תעופה

כחלק מפגישות שוטפות שמקיימת ההתאחדות עם חברות התעופה לצורך שימור ושיפור שיתוף הפעולה בין החברות למשרדים ולסוכנים נפגשה ההתאחדות עם מנכ"ל ישראייר, אורי סירקיס, עם מנהל אמריקן איירליינס בארץ , מר יאן פולמן ועם מנכ"ל לופטהנזה )שבינתיים עזב( , מר עופר קיש, והכל לצורך דיון בשיתוף הפעולה בין ה חברות לבין ציבור סוכני הנסיעות.

עמ' 32

דו"ח שנתי 2021

7 . על סדר היום ובתקשורת

ינואר – גל 3 , הידוק הסגר השנה נפתחה בעלייה חדה ברמות התחלואה וב החלטות ממשלה בעלות השלכות קריטיות על הענף . יו"ר ההתאחדות, קובי קרני, באמירות נוקבות וברורות בכל כלי התקשורת , הבהיר כי במדינת ישראל, שהיא מדינת אי עם שער כניסה אחד, סגירת נתב"ג היא תעודת כישלון לניהול המשבר, וכי הפתרון המתבקש והשפוי צריך היה להימצא לאורך כל הדרך במערך הבדיקות .

דה מרקר, 24.01.2021

פספורטניוז, 18.01.2021

וואלה, 24.01.2021

פספורטניוז, .01.2021 24

וואלה, 24.01.2021

עמ' 33

דו"ח שנתי 2021

IAS , 24.01.2021

עמ' 34

דו"ח שנתי 2021

אפריל - מאי - המשך המאבק על עתיד הענף לקראת ביטול החל"ת

בשל שלל המגבלות הקשורות בשער היציאה והכניסה של מדינת ישראל, והן בשל מצב התחלואה הלא יציב בעולם, המשיכה התיירות היוצאת להתבוסס בבוץ עוד זמן רב, והתיירות הנכנסת, בניגוד להצהרות כאלו ואחרות, עדיין נראת ה כחלום רחוק . חודש יוני ה תקרב ופקיעת תכנית הסיוע הכלכלית של תשלום החל"ת לעובדים והמענקים לעסקים ריחפה כעננה כבדה מעל ראשי הענף, על רקע זה, יצאה ההתאחדות להמשך המאבק על עתיד הענף בנושא הסיוע לכלל העוסקים בו )עובדים, עצמאים ועסקים( וזאת במציאות קשה של ממשלה וכנסת משותקות. המטרה היתה קבלת הכרה והכרזה מצד משרדי הממשלה הרלבנטיים כעל ענף ייחודי החייב סיוע נקודתי, בראש ובראשונה בקבלת פתרונות מיידים בנושא החל"ת והמענקים. אות הפתיחה להמשך המאבק ניתן בראיון של יו"ר ההתאחדות, מר קובי קרני, לגלובס . בנוסף פנה היו"ר באופן נחרץ אל שרי האוצר, התיי רות והתחבורה בנושא, פנייה שזכתה לסיקור תקשורתי נרחב .

IAS , 20.04.2021

גלובס, 13.04.2021

דה - מרקר, 20.04.2021

עמ' 35

דו"ח שנתי 2021

פספורטניוז, 20.04.2021

IAS , 20.04.2021

דה מרקר, 03.05.2021

דה מרקר, 29.04.2021

עמ' 36

דו"ח שנתי 2021

מאי – כנס חירום של ראשי הארגונים

ב 10.5.21 כינסה ההתאחדות את ראשי הענף למפגש חירום והחלטה על הצעדים הבאים. המפגש סוקר בהרחבה באמצעי התקשורת

וואלה, 10.05.2021

פספורטניוז, 10.05.2021

IAS , 10.05.2021

עמ' 37

דו"ח שנתי 2021

יוני – קריאת ראש הממשלה להימנע מטיסות לא הכרחיות

בחודש יוני, בטיימינג ציני לחלוטין התפרסמה תכנית האוצר על הפסקת דמי האבטלה בחל"ת באותה עת שראש הממשלה קרא לציבור להימנע מנסיעות לא הכרחיות לחו"ל עקב חדירת הווריאנט ההודי של נגיף הקורונה למספר מוקדים בארץ. ההתאחדות ניהלה אינספור מגעים מול כל הגורמים בממשלה ובכנסת על האר כת תקופת הסיוע של המענקים לחברות ולעצמאים ותשלום דמי האבטלה בחלת לעובדי הענף. מייד כשהתפרסמה תכנית האוצר וקריאתו הנ"ל של ראש הממשלה, יצא יו"ר ההתאחדות, מר קובי קרני, בתגובה חריפה לדברים במרכזה הדרישה כי לצד אמירות גורפות וקיצוניות של המדינה עליה לספק מייד גם פתרונות וסיוע לענף והבעת תקווה כי הציבור הרחב לא ילך שולל אחרי אמירות פופוליסטית .

דה מרקר, .2021 23.06

ידיעות אחרונות , 23.06.2021

פספורטניוז, 22.06.2021

IAS , 22.06.2021

עמ' 38

דו"ח שנתי 2021

פספורטניוז, 16.07.2021

מעריב, 08.07.2021

עמ' 39

דו"ח שנתי 2021

YNET , 18.07.2021

ישראל היום, 18.07.2021

פספורטניוז, 19.07.2021

גלובס, 18.07.2021

עמ' 40

דו"ח שנתי 2021

ידיעות אחרונות, 20.7.2021 כחלק מהמאבק, פרסמה ההתאחדות מודעה על עמוד שלם בידיעות אחרונות בקריאה לראש הממשלה ולשרים לקחת אחריות על האמירות שלהם

ידיעות אחרונות, 28.07.2021

YNET , 26.7.2021

עמ' 41

דו"ח שנתי 2021

אוגוסט – המאבק עולה שלב בעקבות ה חזרת מתווה הבידודים בחודש אוגוסט נשבר שיא שלילי חדש בקפריזיות ובחוסר היציבות של משרד הבריאות ובעקבותיו של הממשלה בקבלת החלטות שרירותיות על מדיניות הכניסה והיציאה מהארץ, כך, בטרם התאושש הענף מההחלטה להוסיף 18 מדיניות לאלו שנדרש בידוד בחזרה מהן, הודיע משרד הבריאות על מתווה חדש שמשמעותו הכנסת כל העולם דה פקטו לסל המדינות שחזרה מהן דורשות בידוד. ההתאחדות המשיכה להילחם בכל החזיתות האפשריות על מתווה כניסה ויציאה שפוי מהארץ אשר יאפשר להשאיר את מדינת ישראל מחוברת לעולם ואת עסקי התיירות בחיים, כמו גם על סיוע כלכלי ראוי וצודק. זעקתנו סוקרה בכל אמצעי התקשורת.

פספורטניוז, 09.08.2021

דה מרקר , 2021 09.08.

YNET , 09.08.2021

IAS , 2021 09.08.

עמ' 42

דו"ח שנתי 2021

גלובס, .08.2021 10

ישראל היום, 2021 09.08.

IAS , 16.08.2021

ישראל היום, 2021 09.08.

הגשת עתירה לבג"ץ נגד מתווה הבידודים בשלב זה בחודש אוגוסט כשכלו כל הקיצים, הגישה ההתאחדות עתירה לבג " ץ נגד מתווה הבידודים. הבג" ץ, שלבסוף אכן הביא לביטול המדיניות קצר כותרות רבות.

עמ' 43

דו"ח שנתי 2021

IAS , 17.08.2021

פספורטניוז , 2021 17.08.

YNET , 17.08.2021

כלכליסט , 2021 17.08.

YNET , 17.08.2021

דה מרקר , 2021 17.08.

עמ' 44

דו"ח שנתי 2021

קריאה להפגנה מול בית ראש הממשלה – מטה מאבק העצמאים ההתאחדות לא הסתפקה בבג"ץ ולקחה חלק פעיל בכל פעולות השטח וההפגנות.

טור דעה מיוחד של קובי קרני, יו"ר ההתאחדות, פורסם בגלובס ביום שישי 27.08.21

המשכנו להשמיע קולנו ולהביא את המאבק לראש סדר העדיפות הציבורי. כך לדוגמא פורסם טור הדעה שלהלן מאת יו"ר ההתאחדות:

ממשלת ישראל – תחשבו שאנחנו עוד יחידה צה"לית מאת: קובי קרני, יו"ר התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות

הממשלה שהוקמה על מנת להביא לשינוי דואגת רק לחזקים ביותר וכלפי החלשים נוהגת בחוסר חמלה שטרם נראה כדוגמתו כשראש הממשלה קרא לראשונה ב 22 ביוני להימנע מטיסות כשברקע מטוס אל על עומד על הקרקע בנתב"ג, החלה המערכה האחרונה במלחמת ההישרדות של ענף הנסיעות. כמו באופרה טובה, זו ומסתיימת לרוב בטרגדיה נוראית המערכה שנפתחת כשהאופטימיות בשיאה . עד אותו היום, שבוע לפני המועד הנקוב של הממשלה לסיום תמיכתה בח ברות ובעובדים, יכלו חדי העין בענף הנסיעות לזהות ניצנים ראשונים של מה שעשוי היה להוביל ליציאה מהמשבר וחזרה כלשהי לפעילות. הציבור החל להזמין חופשות לקיץ, יעדים החלו אט אט להיפתח וסוכני הנסיעות התחילו לדמיין חזרה לפעילות. ואז, באבחה אחת, באה המדינה והורידה על ינו את השלטר. כך ממש. מחד קריאתו של ראש הממשלה לא לטוס אשר הובילה מיד לעצירה מוחלטת של הזמנות ולגל ביטולים, בנוסף, סיום מענקי הסיוע כשברקע אנשי האוצר מגבשים מתווה סיוע לענף שאינו כולל את משרדי הנסיעות והגרוע מכל - נציגי משרד הבריאות קוראים להפוך את העולם כ ולו לאדום . מעל לכל הכרזת הממשלה השכם וערב – "אין סגר ולכן לא מפצים ". מדובר במניפולציה זולה, מאחז עיניים ועלבון לאינטליגנציה שכן המשמעות החד משמעית של מהלכים אלו היא סגירה מוחלטת של

עמ' 45

דו"ח שנתי 2021

נתב"ג ועצירה של טיסות והזמנות עתידיות. התוצאה של האנדרלמוסיה הממשלתית הזו ה יא סערה מושלמת שנישאת על גבם הרופף והשפוף של 7,000 עובדי משרדי הנסיעות ובני משפחותיהם שנותרים פשוטו כמשמעו – חסרי כל כעניים בפתח . ספק אם מישהו מהדרג המקצועי או הדרג הפוליטי הנושא בתפקידי המפתח בימים אלה יודע איך נראית מצוקה כלכלית. אולי לו ידעו, לא היו מתע מרים בחוסר חמלה באנשי העמל שמהווים את התשתית המקצועית של התיירות הישראלית. מאז ה 1 ביולי, במילים פשוטות, לא נכנס להם כסף אל חשבון הבנק של סוכני הנסיעות. אין להם פרנסה כי המדינה סגרה הרמטית את נתב"ג מבלי לתת להם כל סיוע או להתיימר ולתת פתרון . רק לפני שבועות ספורים, ערב הצבעת הממשלה על תקציב המדינה מצאו מהיכן לתת תוספת של 15 מיליארד שקלים עבור פנסיות של אנשי צבא הקבע. על מנת לסבר את האוזן, התקציב הנדרש על מנת להנשים את ענף הנסיעות עד סוף שנת 2021 הוא כ 60 - מיליון שקלים. כסף קטן מאוד במונחים תקציביים. כן, זה הכל! כשמדובר במקור תקציבי מסתבר שהכל כנראה עניין של מוטיבציה והמוטיבציה היא כרגע לדאוג רק לחזקים. עבור הדרג המקצועי וממשלת ישראל, 7,000 עובדי הענף יכולים ללכת לחפש עבודה במלצרות או לשטוף כלים במסעדות, ככל שאלו יישארו פתוחות ולציבור יהיה כסף להשקיע בהן . האכזריות שבהתנהלות כלפי ענף הנסיעות חמורה שבעתיים שכן זה אך לפני חדשים ספורים כבר נשאנו עינינו אל האופק וראינו את האור בקצה המנהרה, כפי שרואות אותו מדינות רבות. בדיקות לטסים לצד בדיקות סרולוגיות היוו פתרון ראוי ו הולם אך ברגע שהכריזו בנוסף גם על חובת בידוד המשמעות הייתה ברורה: מניעת טיסות. כיום ברור לכל מי שעוסק בתיירות ותעופה כי לא ניתן להעריך מתי תאפשר לנו המדינה לחזור לפעילות ובינתיים נוצר וואקום כלכלי אדיר שחייבים למלא . אני פונה מדם ליבי אל הדרג המקצועי באוצר, במשרד הבריאות במשרד ראש הממשלה וככלל במשרדי הממשלה השונים: אנו *מבינים היטב* שהסיוע לא יימשך לנצח וגם לא עד שתחזור התיירות למה שהייתה טרום הקורונה. גם אם מדינות אחרות מתנהלות בצורה אחראית יותר כלפי חברות תיירות והתעופה שלהן, אתם לימדתם אותנו היטב שאין לנו על מי לסמוך ועלינו לדאוג לעצמינו. אך בינתיים, קחו אחריות ודאגו למלא את החלל שיצרתם. תחשבו על אנשי ענף הנסיעות כעל עוד יחידה צה"לית ותראו איך מוצאים גם לנו מקור תקציבי או בשפת האדם הפשוט – "אוויר לנשימ ה".

נובמבר - דצמבר – אומיקרון - החזרת מתווה הבידודים ואיסור כניסת תיירים

ואז כשהיכה גל האומיקרון...

YNET , 29.11.21

פספורטניוז , 29.11.21

עמ' 46

דו"ח שנתי 2021

IAS , 29.11.21

גלובס, 01.12.21

גלובס, 06.12.21

ממון, 06.12.21

עמ' 47

דו"ח שנתי 2021

דצמבר – הגשת בג"ץ נגד המגבלות החמורות ושוב הגשנו בג "ץ – והתקשורת הייתה איתנו.

עמ' 48

דו"ח שנתי 2021

ושוב הבאנו לפתיחת השמיים...

וואלה, 04.01.22

פספורטניוז , 04.01.22

עמ' 49

דו"ח שנתי 2021

גלובס, 04.01.22

עמ' 50

דו"ח שנתי 2021

.8 פעולות למען החברים

במהלך השנה השנייה למשבר, המשיכה ההתאחדות לפעול על מנת לסייע, להקל ולספק פתרונות לחברי ההתאחדות בנושאים השונים. להלן חלק קטן מהפעולות שביצעה ההתאחדות במהלך התקופה, זאת בנוסף להרצאות והדרכות המפורטות בסעיף 5 לעיל: הסולידריות החברתית ממשיכה לחמם את הלב והבתים על רקע הימשכות המשבר ובתוך קשיי הסגר השלישי, המשיכה ההתאחדות בשיתוף הפעולה המבורך עם עמותת " מתן" ועמותת " לתת" , אשר סייעו לחברים שנקלעו לקשיים עקב המשבר הקשה בענף . שוב נעתרה הקרן לערבות הדדית מטעם מתן לבקשותינו והעניקה סיוע כספי לעשרות חברים בעלי משפחות הנמצאים בחל"ת ואשר נקלעו לקשיים עקב המצב . גם ארגון לתת בהמון רצון טוב ובמבצע לוגיסטי מחמם לב, העמיס את משרדי ההתאחדות בעשרות רבות של ערכות חורף, רדיאטורים וארגזי מזון, אשר חולקו על ידי צוות ההתאחדות לכל מי שנרשם וביקש . פגישה עם רשות המיסים - פברואר בהמשך לפגישה בין ראשי ההתאחדות לראשי רשות המיסים במסגרתה הצפנו שאלות שעלו וביקשנו לתעדף ולזרז את הטיפול בתביעות החברים למענקים, הכינה רשות המיסים את מסמך ההבהרות לטובת החברים . ההתאחדות זכתה לשיתוף פעולה וסיוע מבורך מרשות המיסים ולשמחתנו הצלחנו לזרז ולפשט טיפול באותם חברים אשר נמצאו זכאים למענק ו אשר נתקלו בקשיים ופנו אלינו . פעילות מול ביטוח לאומי ההתאחדות ה משיכה לפעול כל העת מול הביטוח הלאומי בנושא מענקי ההשלמה לעובדים ש הוחזרו לעבודה בשכר נמוך מזה שקיבלו קודם הוצאתם לחל"ת תוך הבנתנו, והבנת בכירי הביטוח הלאומי כי מענק זה חשוב במיוחד למשרדי הנסיעות וחברות התיירות, אשר לא יכלו באופק הנראה לעין, להשיב עובדים למשרה מלאה או בשכרם הקודם. הגם שחלק מפירטי שיח ות והבהרות מול מנכ"ל הביטוח הלאומי - פברואר בהמשך לשאלות שעלו בנושא תכנית המענקים לעובדים שחזרו מהחל״ת עד סוף חודש פברואר בשכר מופחת, נוהלו שיחות שוטפות עם מנכ"ל הביטוח הלאומי שסיכומן והבהרות בעקבותיהן הובאו בפני החברים. בנוסף, לבקשתנו, הביטוח הלאומי הגיש תכנית משודרגת לאישור האוצר בנוגע למענקים הללו, בין היתר השדרוג כלל הארכת התקופה להשבת עובדים על פיה וכן המלצה למענק מוגדל בחודש הראשון והרביעי לחזרה לעבודה. התוכנית אושרה בכנסת בעקבות לחצים של ההתאחדות.

עמ' 51

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker