התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

דבר יו"ר ההתאחדות3
דבר מנכ"לית ההתאחדות5
ההתאחדות ומוסדותיה7
חברי הוועד, הוועדות ומוסדות ההתאחדות10
>> פרק א': סיכום פעילות ההתאחדות בתקופת משבר הקורונה בשנת 202115
פרק 1 – הליכים משפטיים16
פרק 2 – ייצוג מול משרדי הממשלה והכנסת19
פרק 3 – פעולות מאבק ומחאה22
פרק 4 – כנסי תקשורת וכנסים ענפיים26
פרק 5 – העשרה והדרכה32
פרק 6 – יחסים עם יאט"א וחברות התעופה33
פרק 7 - על סדר היום ובתקשורת34
פרק 8 – פעולות למען החברים52
פרק 9 – הקשר עם החברים בתקופת המשבר54
>> פרק ב': סיכום הפעילות השוטפת בשנת 202156
פרק 1 – פעילות בין-לאומית של ההתאחדות57
פרק 2 – כינוסים ענפיים – האסיפה הכללית67
פרק 3 – תיירות פנים, תיירות נכנסת ופורום סיטונאי תיירות בהתאחדות70
פרק 4 – ועדת פניות הציבור71
פרק 5 – טיפוח המשאב האנושי71
פרק 6 – פעילות ההתאחדות למען חבריה – רווחה והטבות72
פרק 7 – פעילות ההתאחדות למען הקהילה74
פרק 8 – תקציב ההתאחדות75
פרק 9 – פעילות חברת ש.ע.ל.78
פרק 10 – דו"ח ועדת ביקורת לשנת 202180

Made with FlippingBook Annual report maker