התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

2 . כינוסים ענפיים – האסיפה הכללית האסיפה הכללית

האסיפה הכללית של ההתאחדות היא המוסד העליון של העמותה ומכיוון שתקנון העמותה )סעיפים 10-19 ( מחייב כינוס האסיפה הכללית הרגילה לפחות אחת לשנה, האסיפה מהווה פורום נוסף להתכנסות ההתאחדות וחבריה. נזכיר כי תקנון העמותה קובע כי היה ועל ה הצורך, אפשר שתכונס אסיפה כללית שלא מן המניין לצורך קבלת החלטות אד - הוק או לצרכי הסברה. האסיפה הכללית מכונסת לצורך דיווח ודיון בעניינים שוטפים הנוגעים לעמותה ומקנה הזדמנות לחברי ההתאחדות להעלות הצעות לפעולה בתחומים שונים, לביקורת על פעילות העמותה ולהחלפת רעיונות ודעות בין החברים לבין עצמם. בפני האסיפה השנתית מובאים לאישור הדוחות הכספיים הדוח המילולי לרשם העמותות וכן אישור רואי החשבון . כמו כן מוצגים דו"ח ועד ההתאחדות לשנה החולפת וכן דו"ח ועדת ביקורת. האסיפה נדרשת לאשר את תקציב העמותה לשנה העוקבת; לבחור )אח ת לשנתיים( את יו"ר העמותה ונציגים לוועד ההתאחדות וכן לדון בהצעות לתיקונים בתקנון העמותה, ככל שעולה הצורך באלה עפ"י הצעות שהוגשו על ידי חברי העמותה או על ידי הוועד . במהלך האסיפה אושרו הדוחות הכספיים לשנת 2020 ותקציב ההתאחדות לשנת 2022 ונבחרו בעלי התפקידים הבאים : קובי קרני נבחר פה אחד להמשך לכהונה נוספת כיו"ר ההתאחדות . 6 חברי ועד ארצי נבחרו לתקופה של שנה אחת עד שנת 2022 : אלי ברגמן, דניאלה הורוביץ, יוני וקסמן, עודד חודורוב, רוני נוסבאום, שלומי חליבנר 5 . חברי ועד מהמחוזות נבחרו לתקופה של שנת יים עד שנת 2023 : אייל אביגדור , אמנון מלכא, יוסי סליקטר, סער פוקס צוויק, רונן קרסו . אנו מברכים את ח ברי הוועד הנבחרים ומאחלים להם הצלחה רבה בתפקידם בתקופה מאתגרת זו – ולאחריה . קובי קרני נשא בפתח הישיבה דברים תקיפים נגד מדיניות הממשלה: "אנחנו חשים אכזבה ענקית מהממשלה. התיירות לא מעניינת אותם. יש אמירה של אנשים במשרד האוצר שאומרים "תסגרו את העסקים, כשענף ה תיירות יחזור לעצמו, תפתחו עסקים חדשים." אנחנו מנסים לשווא להסביר להם שלא ככה זה עובד אבל לשווא. בממשלה הקודמת שר האוצר כפה את דעתו על אגף התקציבים וזכינו ליחס אחר. זה הרבה מאוד בזכותם של האנשים שיושבים פה. יש היסטוריה במשרד התיירות שהם לא מטפלים בתיירות יו צאת, רק נכנסת אבל כשמגיע שר התיירות האוסטרי או היווני השר ואנשיו הם הראשונים שמגיעים להצטלם איתו בנתב"ג. כאילו הוא לא בא בשביל לקדם את התיירות היוצאת מישראל אליו למדינה ." יו"ר ההתאחדות ציין בדבריו גם את שיתוף הפעולה החם עם סניף ישראל בניהולו של ירום ודיש: " דווקא בתקופה הזו, בה כל אחד דואג לעצמו, אנחנו זוכים לשיתוף פעולה מלא עם אל על וסניף ישראל. הם דאגו שנקבל את הכספים שמגיעים לנו וללקוחות שלנו וזה לא מובן מאליו ." בסיום דבריו הודה קרני בחום לטלי לאופר המנכ"לית על פועלה הנמרץ והבלתי מתפשר מסביב לשעון למען ה ענף ולחברי הוועד על התמיכה הגדולה והרוח הגבית שלהם לפעולות ההתאחדות . האסיפה הכללית השנתית של ההתאחדות התקיימה פנים אל פנים, לראשונה מזה שנתיים, ביום 10.08.2021 ב" ישראל יפה ", בתל אביב .

עמ' 66

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker