התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

פרק א' סיכום פעילות ההתאחדות משבר הקורונה 2021

עמ' 14

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker