התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

לאומית של ההתאחדות - פעילות בין . 1

ההתאחדות חברה במספר ארגונים בינלאומיים, כמפורט להלן:

חברות ב - ECTAA ה חל משנת 2016 , ההתאחדות חברה ב איגוד התאחדויות סוכני הנסיעות של האיחוד האירופי ECTAA (European Travel Agents' and Tour operators' Associations) . מנכ"לית ההתאחדות מכהנת כחברה פעילה בוועדת תעופה וענייני יאט"א ) Air Matters Committee ( . חברות ב WTA החל משנת 2018 ההתאחדות הינה חברה מן המניין בארגון התיירות הבינלאומי World Tourism Alliance )ה WTA- .( ה WTA- היא אגודה גלובאלית ללא שיוך פוליטי וללא כוונת רווח, שחבריה הם ארגוני תיירות בכל רחבי העולם )דוגמת ההתאחדות(, בתי עסק בתחום התיירות, אקדמאים חוקרים ומוסדות לימוד ורגולטורים )בדימוס( בתחו ם התיירות. הארגון מונה מעל 180 חברים מכל רחבי העולם . מטה ה WTA- ממוקם בסין . חברות ב - ASTA החל משנת 2019 ה התאחדות הינה חברה ב איגוד האמריקאי של משרדי הנסיעות. החברות בארגון תזכה את ההתאחדות בגישה ל מחקרים עשירים, למערך ההכשרה של ASTA ועוד.

מפגשים עסקיים עם גורמי תיירות מחו"ל שארגנה ההתאחדות לחבריה ההתאחדות מארגנת מפגשים עסקיים לטובת חבריה, תחת המותג " שעל ביזנס " . השירות מתופעל ע"י צוות ההתאחדות, באמצעות חברת ש.ע.ל.

" שעל ביזנס" מציע סל שירותים עסקיים למדינות, לשכות תיירות , נמלי תעופה ושירותי תיירות וחברות עסקיות מחו"ל, המבקשות לה י פגש עם חברי ההתאחדות לקידום יעדי תיירות, שירותי ספקים ייחודיי ם בחו"ל ועוד. חבילת השירות הבסיסית כוללת דיוור מעוצב המטורגט אל פלח הלקוחות המבוקש, ניהול ההרשמה, ארגון והפקה של מפגש עסקי הכולל ארוחה, מצגת ומפגשי B2B עם קהל חברי ההתאחדות, בהתאם להגדרת המטרה העסקית של הלקוח. בשנה האחרונה, למרות המשבר, הקפידה ההתאחדות לשמור על קשר חם עם כל המדינות הוותיקות והחדשות המעוניינות בפיתוח קשרי התיירות עם חברי ההתאחדות. מטבע הדברים, המפגשים התקיימו רובם ככולם בזום.

עמ' 56

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker