התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

דבר יו"ר ההתאחדות ככל שחולפים הימים ואנו מוצאים עצמינו עמוק בתוך העשייה והעבודה השגרתית המבורכת, קל לשכוח לפרקים ששנת 2021 הייתה מהשנים הקשות ביותר שחווה הענף. בתום השנתיים וחצי שעברו עלינו, אני בטוח היום יותר מתמיד כי קיומו של הענף חסינה כמעט לחלוטין בפני משברים וזאת מאחר שהוא נבנה בדם ויזע של מלח הארץ, הון אנושי במיטבו, ואני כותב זאת בגאווה רבה. רק לפני שנה ניצבנו בפני שוקת שבורה, עם שמיים סגורים, ממשלה קפריזית ולא רציונלית, משרד אוצר אטום לצרותינו, כשהעצה היחידה שאנו מקבלים היא להחליף מקצוע. האם נשברנו? לא! לא ניתן להפריז בהיקף המאמצים והפעולות בהן נקטה ההתאחדות על מנת שנגיע לרגע הזה בו אנו נמצאים היום. ההתאחדות ניהלה מאבק חסר פשרות , את מלחמת הקיום של חבריה. קצרה היריעה מלתאר את הפעילות הרבה, אך אציין כי פעלנו בכל חזית אפשרית:  מול ראש הממשלה, שרי הממשלה, ועדות הכנסת, חברי הכנסת והרשויות הממשלתיות – בנושאי פתיחת השמיים, הקלות במתווה הבידודים, סיוע במענקים ושמירה על זכויות עובדינו.  מול IATA ו - BSP בנושא ההקלות בקריטריונים  מול חברות התעופה - על שינויים במדיניות ההחזרים, חיובים חריגים וביטולי עמלות  מול התקשורת והציבור – בשמירה על מצוקתנו בראש סדר היום הציבורי, שמירה על המוניטין של החברים וקידום מעמדו של הסוכן בפני הציבור.  בפעילותה ביססה ההתאחדות את מעמדה כמי שמייצגת את כל ענף התיירות וכמי שמובילה וחותרת להישגים עבור כולם – וראו שתי העתירות שהגשנו לבג"ץ ושבזכותן שבו ונפתחו שערי השמיים.  הפעילות הציבורית והתקשורתית החדירה את המודעות לענף הנסיעות מול הציבור ומקבלי ההחלטות וקיבעה את מעמדו כענף כלכלי מהותי.  למרות אמירות חסרות אחריות של כמה משרי הממשלה שלא האמינו שנשרוד, הצלחנו לחזור ובגדול ולהוכיח לכולם שענף הנסיעות אינו בר חלוף ומשרדי הנסיעות כאן כדי להישאר , ויעיד על כך קורס הסוכנים הגדול והאיכותי שפתחנו זה עתה.  מעמדו של סוכן הנסיעות וחיוניותו של משרד הנסיעות גדלו מאוד בקרב הציבור ואלו הפכו להיות הבחירה הטבעית המובילה במרבית האוכלוסיות. וכך, כפי שהערכתי לפני שנה בדיוק, עם סיום תקופת המשבר, בעבודה נכונה של ההתאחדות יחד עם החברים, אנו מצליחים לחדד את הערך המוסף הגדול שבעבודה עם משרד הנסיעות ולהביא לפריחה מחודשת של הענף. כמו בכל משבר, גם כאן ישנה חצי כוס מלאה והיא עולה על גדותיה:

עמ' 2

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker