התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

תוכן עניינים: דבר יו"ר ההתאחדות

2-3

דבר מנכ"לית ההתאחדות

4-5

6-8

ההתאחדות ומוסדותיה

9-13

חברי הוועד, הוועדות ומוסדות ההתאחדות

פרק א': סיכום פעילות ההתאחדות בתקופ ת משבר הקורונה בשנת 2021 פרק – 1 הליכים משפטיים

15-17

18-20

פרק – 2 ייצוג מול משרדי ה ממשלה והכנסת

21-24

פרק – 3 פעולות מאבק ומחאה

25-30

פרק – 4 כנסי תקשורת וכנסים ענפיים

31

פרק – 5 העשרה והדרכה

32

פרק – 6 יחסים עם יאט"א וחברות התעופה

33-50

פרק - 7 על סדר היום ובתקשורת

51-52

פרק – 8 פעולות למען החברים

53-54

פרק – 9 ה קשר עם החברים בתקופת המשבר

פרק ב': סיכום הפעילות השוטפת בשנת 2021 פרק – 1 פעילות בין - לאומית של ההתאחדות

56-65

66-68

פרק – 2 כינוסים ענפיים – האסיפה הכללית

69

פרק – 3 תיירות פנים, תיירות נכנסת ופורום סיטונאי תיירות בהתאחדות

70

פרק – 4 ועדת פניות הציבור

70

פרק – 5 טיפוח המשאב האנושי

71-72

פרק – 6 פעילות ההתאחדות למען חבריה – רווחה והטבות

73

פרק – 7 פעילות ההתאחדות למען הקהילה

74-76

פרק – 8 תקציב ההתאחדות

77-78

פרק – 9 פעילות חברת ש.ע.ל.

79-81

פרק – 10 דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2021

עמ' 1

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker