התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

רשתות חברתיות

עמוד ה פייסבוק של ההתאחדות – עמוד ההתאחדות מונה כ 6000- עוקבים אורגניים. ב ימים כתיקונם עמוד הפייסבוק של ההתאחדות הינו עמוד פעיל אך בתק ופת המשבר הפכו הרשתות החברתיות ופייסבוק בראשן להיות זירת ההתמודדות, שיתוף, הצפת בעיות, מיצוב דעת קהל ומקור למידע מרכזית וחשובה. כל צוות ההתאחדות דאג, למרות העומס העצום, לעדכן, להשיב, לענות, להגיב ובעיקר לעמוד בקשר עם כל החברים הפעילים ברשת בכל עת. קבוצת יועצי התיירות של ההתאחדות בפייסבוק ) קבוצה "סגורה"( הקבוצה מנוהלת ע"י צוות ההתאחדות, ומונה כיום כ 1500 חברים. הקבוצה מהווה קהילה מקצועית מעודכנת ומוקד תמיכה וסיוע הדדי מעולה בתחומים המקצועיים של חברי ההתאחדות. הקבוצה היא סגורה – הפעילות בתוכה )פוסטים וכו'( אינה גלויה למי שאינו חבר בקבוצה, והיא מהווה קבוצת אמון אשר בין חבריה מתרחש שיתוף יוצא דופן ברוחבו ובעומקו של ידע, התנסות וקשרים "פרטיים", למרות שעקרונית, החברים מתחרים ביניהם על קהל הנוסעים הישראלי. קבוצה זאת התגלתה כבעלת חשיבות מיוחדת בתקופת המשבר. ההשתתפות בקבוצה מאושרת אך ורק לעובדים במשרדי נסיעות החברים בהתאחדות. המעוניינים להצטרף לקבוצה מתבקשים להציג בפרופיל האישי שלהם את מקום העבודה באופן גלוי ) Public (, כדי שחברי הקבוצה יידעו לזהות את המשתתפים. להצטרפות: קבוצת תיירות נכנסת של ההתאחדות )קבוצה "ס גורה"( קבוצת פייסבוק סגורה )שרק חברים בקבוצה רואים את הדיונים בה( ייעודית לתיירות נכנסת. מטרת הקבוצה: לאפשר פלטפורמה זמינה לדיונים, שיתוף ידע ותמיכה הדדית בתחומי התיירות הנכנסת. הקבוצה מנוהלת ע"י צוות ההתאחדות, אשר במקביל מנהל גם קבוצת ווטסאפ לעדכונים )ראו להלן(. גם בקבוצה זו, חברים המבקשים להצטרף נדרשים להציג בפרופיל האישי שלהם את מקום העבודה באופן פומבי (Public) , לטובת זיהוי הדדי של כל המשתתפים.

קבוצת תיירות פנים של ההתאחדות )קבוצה "סגורה"( ההתאחדות מנהלת גם קבוצת פייסבוק יעודית לתיירות פני ם, לצורך שיתוף ידע ועדכונים בתחום.

אינסטגרם - להתאחדות עמוד ייעוד י באינסטגרם במטרה להעביר לקהלים צעירים יותר את היתרונות בחברות בהתאחדות ואת היתרון בהזמנת נסיעות דרך סוכני נסיעות החברים בהתאחדות . העמוד מונה כ 2106- עוקבים. בתקופת המשבר נוספו לעמוד עוקבים רבים והפעילות בו הייתה ערה מתמיד.

עמ' 54

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker