התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

9 . ה קשר עם החברים בתקופת המשבר

גם בשנת ,2021 יצר המשבר אצל החברים מצוקה רבה, אי וודאות, ואין ספור שאלות . צוות ההתאחדות המשיך לשמור על קשר רציף ולתת מענה ככל יכולתו במהלך כל התקופה , בין היתר באמצעים הבאים: קבוצת ווטסאפ מנהלים – עדכונים שוטפים קבוצת ה ווטסאפ למנהלי החברים היתה פעילה במהלך כל שנת הקורונה השנייה על מנת לאפשר דיווח שוטף ובלתי אמצעי של כל ההתפתחויות והמהלכים . בקבוצה חברים מנהלי כל המשרדים. קבוצת ווטסאפ – קבוצת מנהלים, עדכוני תיירות נכנסת ופנים קבוצת הווטסאפ של ההתאחדות ה מיועדת לעדכונים מנהלים ולחברים בנושאי תיירות נכנסת ותיירות פנים. המשיכה להיות פעילה לאורך כל תקופת המשבר. דיוור אלקטרוני - נושאים ייעודיי ם , עדכונים וניוזלטר כללי דיוור אלקטרוני הינו אמצעי הקשר העיקרי של ההתאחדות לחבריה ולענף כולו ובתקופת המשבר הפכו הדיוורים שהוציאה ההתאחדות בכל עת, למקור מידע חשוב במעלה הראשונה לחברים. הדיוור מחולק באופן הבא: ITTAA Managers - ההתאחדות דאגה לפרסם ל מנהלים באופן מידי ורצוף כל איגרת, ע דכון או הבהרה שנדרשה במהלך תקופת המשבר . ה דיוור נשלח למנהלים חברי התאחדות בלבד, ו הציג תוכן המיועד רק למנהלים. ITTAA Public - דיוור ענפי, הנשלח לענף כולו ומציג עדכונים בנושא ים ספציפי ים אשר יש חשיבות להביאם לידיעת הענף, עדכונים והטבות משולחן ההתאחדות ו ריכוז עדכונים מפעילות ההתאחדות . ITTAA Courses - דיוורים משולח זה נשלחים לענף כולו, ומציגים השתלמות או קורס שנקבעו לזמן הקרוב, כולל אפשרות הרשמה דרך אתר מרכז ההדרכה של ההתאחדות. ITTAA Incoming - דיוור משולח זה מעדכן את חברי ההתאחדות העוסקים בתיירות נכנסת בנושאים ITTAA Domestic Tourism - דיוור משולח זה מכוון לחברי ההתאחדות העוסקים בתיירות פנים ומציג, לדוגמה:  עדכונים ממוסדות רשמיים בדבר סגירת צירים ו/או שינוי בשעות פתיחה של מעברי גבול  הזמנה לסיור לימודי וכיו"ב.

עמ' 53

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker