התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

IAS , 24.01.2021

עמ' 34

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker