התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

ושוב הבאנו לפתיחת השמיים...

וואלה, 04.01.22

פספורטניוז , 04.01.22

עמ' 49

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker