התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

בחודש דצמבר בעקבות מגבלות האומיקרון הקשות התקיימה הפגנת ענף משותפת עם יתר הנפגעים מהתיירות :

עמ' 24

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker