התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

גלובס, .08.2021 10

ישראל היום, 2021 09.08.

IAS , 16.08.2021

ישראל היום, 2021 09.08.

הגשת עתירה לבג"ץ נגד מתווה הבידודים בשלב זה בחודש אוגוסט כשכלו כל הקיצים, הגישה ההתאחדות עתירה לבג " ץ נגד מתווה הבידודים. הבג" ץ, שלבסוף אכן הביא לביטול המדיניות קצר כותרות רבות.

עמ' 43

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker