התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

הוועדה לפניות הציבור

עולמי חברה לנסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

ויי ס צבי

עדי טורס בע"מ

ברגמן אלי מסלם יוסי

רפי שלף תיירות )אינטרנשיונל( בע"מ עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע"מ דיזנהאוז BTC / מרכז נסיעות עסקי בע"מ

פרל ירון

עו"ד רועי גיל

הוועדה לחינוך וקידום מקצועי

עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

פרל ירון

עדי טורס בע"מ

ברגמן אלי מזרחי עוזי

איילה נסיעות ותיירות בע"מ

לכיש טורס בע"מ

פטצ'ורניק תרזה

ועדת תרבות וכינוס שנתי

איזי טרוול תיירות ותעופה עלית נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

מדם איזי

הורוביץ דניאלה

רפי שלף תיירות )אינטרנשיונל( בע"מ

מסלם יוסי ברגמן אלי

עדי טורס בע"מ

עמ' 10

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker