התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

גלובס, 04.01.22

עמ' 50

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker