התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

להלן פירוט חלק מ המפגשים שהתקיימו במהלך :2021 17.2 מרוקו - במסגרת חידוש היחסים עם מרוקו והתקווה כי מיד לכשיתאפשר תחל תנועת תיירות ערה אל היעד, שמחנו להזמינכם למפגש זום עם רשת מלונ ות Atlas Hospitality . המפגש נועד לאפשר לחברי התאחדות ליזום התקשרויות עתידיות ו להכיר את מרוקו בכלל ואת בתי המלון והריזורטים של הרשת בפרט.

23-24/02/21 ת אילנד הרומנטית – בחודש פברואר התקיים מפגש עבודה מקצועי עם כ 100- ספקי תיירות שרוצים רק דבר אחד: לארח את הקהל הישראלי שכנראה יהיה בין הראשונים שישובו לממלכה

עמ' 57

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker