התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

מנכ"לית ההתאחדות, טלי לאופר, בישיבת וועדת הכספים

 דיון בוועדת חוקה ומשפט – אוגוסט 2021 בתחילת חודש אוגוסט , נערך דיון בוועדת החוקה בנושא "מגבלות על הכניסה והיציאה מנתב"ג". בוועדה זו , המונה נציגים מכל קצוות הקשת הפוליטית , הביאה ההתאחדות את דעתה ועמדתה הנחרצת בנוגע לקלות הדין בקבלת ההחלטות, ההשלכות על ענף התיירות היוצאת והצורך הבהול בפתרון לא נשי הענף. הדיון אומנם לא עסק במישרין בתקנות החדשות , אך יו"ר הועדה ייחס משקל רב לדברים שנשא ה מנכ"לית ההתאחדות בדיון ואישר את עמדת הוועדה כי בגין הפגיעה בפרנסתנו נדרש סיוע כלכלי.

עמ' 20

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker