התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

יוני – קריאת ראש הממשלה להימנע מטיסות לא הכרחיות

בחודש יוני, בטיימינג ציני לחלוטין התפרסמה תכנית האוצר על הפסקת דמי האבטלה בחל"ת באותה עת שראש הממשלה קרא לציבור להימנע מנסיעות לא הכרחיות לחו"ל עקב חדירת הווריאנט ההודי של נגיף הקורונה למספר מוקדים בארץ. ההתאחדות ניהלה אינספור מגעים מול כל הגורמים בממשלה ובכנסת על האר כת תקופת הסיוע של המענקים לחברות ולעצמאים ותשלום דמי האבטלה בחלת לעובדי הענף. מייד כשהתפרסמה תכנית האוצר וקריאתו הנ"ל של ראש הממשלה, יצא יו"ר ההתאחדות, מר קובי קרני, בתגובה חריפה לדברים במרכזה הדרישה כי לצד אמירות גורפות וקיצוניות של המדינה עליה לספק מייד גם פתרונות וסיוע לענף והבעת תקווה כי הציבור הרחב לא ילך שולל אחרי אמירות פופוליסטית .

דה מרקר, .2021 23.06

ידיעות אחרונות , 23.06.2021

פספורטניוז, 22.06.2021

IAS , 22.06.2021

עמ' 38

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker