התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

תכנית הביטוח הלאומי בנוגע למענקים לעובדים אשר הו חזרו לעבודה בשכר נמוך יותר משכרם המקורי ביחד עם ההחלטות החשובות על פתיחת השמיים בהמשך לבגץ ההתאחדות , התפרסמה גם התו כנית של הביטוח הלאומי למענקים לעובדים אשר יחזרו לעבוד בשכר נמוך יותר משכרם המקורי . התכנית אשר נרקמה יחד בין ההתאחדות לביטוח הלאומי הביאה בשורה לענף בכל הנוגע ל השבת עובדים ול התנעת גלגלי העשייה במשרדים .

עמ' 52

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker