התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

ועדת תיירות נכנסת

אקספרס טורס רמת גן ) 1981 ( בע"מ

יו"ר

גרנק דוד

אברהם טורס בע"מ

בורגין ירון

פורום נסיעות ואירועים בע"מ

גלסמן אורלי

אופיר טורס בע"מ הריטג' טורס בע"מ

וקסמן יוני

טאטור אברהים

ועדת תיירות פנים

פז תיירות

יו"ר

זיו פנינה

טיולי גשר לעולם בע"מ

ברקוביץ שלום

אופיר טורס בע"מ הריטג' טורס בע"מ

וקסמן יוני

טאטור אברהים

רפי שלף תיירות )אינטרנשיונל( בע"מ

עומר עומר

הנהלת ש.ע.ל

איזי טרוול תיירות ותעופה איילה נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

מדם איזי

אזולאי מיכאל חליבנר שלומי נוסבאום רוני סליקטר יוסי

עתיד טורס בע"מ גנים טורס בע"מ ברון טורס בע"מ

עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע"מ

פרל ירון

עמ' 11

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker