התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

הממשלה. במדינה דמוקרטית זה לא נכון לסגור את השמיים, היו צריכים לחשוב על פתרונות אחרים". ח"כ עודד פורר – יו"ר השדולה לעסקים קטנים ובינוניים נציג "ישראל ביתנו" התייחס לנושא זכויות העצמאים, הרלוונטי לרבים מהמשתתפים ואמר כי שעצמאים ייחשבו בפני רשויות המדינה כשכירים מה שלא קורה היום. ח"כ אחמד טיבי – יו"ר סיעת "תע" ל" התייחס לסוגיות הצרכניות ולחברות התעופה על רקע חוק שירותי תעופה שיזם והשיב לשאלות בנושא פתיחת השמיים וטען כי יש לפעול לפתיחה ככל שגדל מספר המחוסנים . ח"כ עומר בר לב – "העבודה " היה אחרון הדוברים ואמר שיפעל לכך שהתיירות תוחרג כענף נ פרד עד שניתן יהיה להחזירו לפעילות .

עמ' 26

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker