התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

אפריל - מאי - המשך המאבק על עתיד הענף לקראת ביטול החל"ת

בשל שלל המגבלות הקשורות בשער היציאה והכניסה של מדינת ישראל, והן בשל מצב התחלואה הלא יציב בעולם, המשיכה התיירות היוצאת להתבוסס בבוץ עוד זמן רב, והתיירות הנכנסת, בניגוד להצהרות כאלו ואחרות, עדיין נראת ה כחלום רחוק . חודש יוני ה תקרב ופקיעת תכנית הסיוע הכלכלית של תשלום החל"ת לעובדים והמענקים לעסקים ריחפה כעננה כבדה מעל ראשי הענף, על רקע זה, יצאה ההתאחדות להמשך המאבק על עתיד הענף בנושא הסיוע לכלל העוסקים בו )עובדים, עצמאים ועסקים( וזאת במציאות קשה של ממשלה וכנסת משותקות. המטרה היתה קבלת הכרה והכרזה מצד משרדי הממשלה הרלבנטיים כעל ענף ייחודי החייב סיוע נקודתי, בראש ובראשונה בקבלת פתרונות מיידים בנושא החל"ת והמענקים. אות הפתיחה להמשך המאבק ניתן בראיון של יו"ר ההתאחדות, מר קובי קרני, לגלובס . בנוסף פנה היו"ר באופן נחרץ אל שרי האוצר, התיי רות והתחבורה בנושא, פנייה שזכתה לסיקור תקשורתי נרחב .

IAS , 20.04.2021

גלובס, 13.04.2021

דה - מרקר, 20.04.2021

עמ' 35

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker