נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

355

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני | 2023 ינואר

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

355 גיליון

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

ריבוי דירות – השכרה למגורים 2023 עדכוני נתונים במס הכנס ביטוח לאומי החל מינואר העברתי כסף מקרן הפנסיה לקופת הגמל, מה יהיה בפרישה? מגורים משותפים מטעמי נוחות אינם מקנים מעמד של ידועים בציבור מידע בנושא העסקת עובדים פלשתינאים כדין בישראל חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

ריבוי דירות – השכרה למגורים

מומחי חשבים יעשירו ויחזקו את הידע של כל צוות המשרד בהדרכה מותאמת אישית! בעסק או בזום

> לפרטים נוספים

ידע, תובנות, טכנולוגיה קו מנחה כספים

hashavim.co.il *8109

קוראים יקרים, השבוע נתקלתי בכתבה מעניינת המוסיפה עוד נדבך לקידום הטכנולוגי, שאץ למרחקים ארוכים מאז תחילת מגפת הקורונה - בכל הקשור ליחסים בין מעבידים לעובדים שמועסקים מהבית. מדובר במעקב ובפיקוח מרחוק באמצעים טכנולוגיים המאפשרים למעסיק לדעת בכל רגע נתון כיצד מתנהל העובד שלו ולבחון את

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס מנכ"ל

הפרודוקטיביות של העובד ואת שעות עבודתו בפועל. כל זאת באמצעות התקנת תוכנת מעקב במחשב של העובד, המזהה על מה הוא מקליק, איזה מסך פתוח במחשב שלו והאם הדבר קשור למטלות המעסיק ולעבודה בזמן שהוא עובד מרחוק. הכתבה עוסקת בתביעה שהגישה חברה קנדית שהתקינה תוכנת מעקב כזו במחשב של אחת העובדות, וצילומי המסך הוכיחו כי העובדת לא עסקה במשימות שהוטלו עליה על ידי המעסיק בשעות שבהן דיווחה כי עבדה, אלא בעניינים אישיים. בפסק הדין התקדימי והמהפכני חויבה כלכלה וצרכנות] ynet [פורסם ב- העובדת להחזיר כסף לחברה. האם מדובר בתוכנת ריגול לכל דבר? שכן יש כאן חשיפה ופגיעה בפרטיות מצד אחד ומצד שני ישנה המציאות - יכולתו של המעסיק לפקח על עבודה מרחוק היא מוגבלת, ולשם כך הוא עשוי להשתמש באמצעים טכנולוגיים המאפשרים לו לקיים מעקב אחר התנהלות העובד. הרשות להגנת הפרטיות גיבשה עמדה משפטית בנושא, הכוללת הנחיות למעסיקים כיצד להימנע מפגיעה בפרטיות העובדים בעבודה מרחוק בעת השימוש בטכנולוגיית המעקב המתקדמת - שאינה כרוכה באיסוף מידע אישי; למשל חסימת גישה לאתרי אינטרנט מסוימים. על המעסיקים לדעת כי מעקב אחר עובדים ללא ידיעתם או הסכמתם, ואיסוף מידע אישי ושמירתו במאגר מידע ללא הסכמת העובד, מהווים פגיעה חמורה בפרטיותו ויכולים להיעשות רק במקרים חריגים שבהם קיימת תכלית מקצועית המצדיקה זאת.

צח דרוקר

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

, בני ברק 3 הירקון

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

39 שנה | 355 ' מס | 2023 ינואר 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

2023 ינואר 355 + נטו

4

כתבו החודש

יועץ פנסיוני יארוסלבסקי יונתן עו"ד כהן-רזניצקי הלית רו"ח כרמי אייל עו"ד לוי פזית עו"ד סמולר עידו יועץ פנסיוני, עו"ד עופרי שי רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קישלס מעיין

עו"ד בבדז'נוב ראובן עו"ד גבע שוש עו"ד דולב בלט מיטל רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד הלפרין עמוס רו"ח (משפטן) חיבה ישי חיטמן; חיים טסלר נדב

כותבים קבועים

פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח רוזנבאום אבי, מומחה פנסיוני שמש רוזט רו"ח

דרייפוס אריאל, עו"ד רו"ח חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10 דמי חתימה לשנה (

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

ת

2023 ינואר 355 + נטו

5

ע נ י י נ י ם ת ו כ ן

עמוד

דבר העורכת >>

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >> משפט עבודה >>

10

12

תקצירי פסיקה עובדת שהוטעתה בעת חתימתה על הסכם סיום העסקה, רשאית תוך זמן סביר לבטלו

עו"ד פזית לוי

14

תנאי עבודה >> 2015- התקבלה תביעת פרופסור לדיון מחודש בקידומו האקדמי למפרע מ 2016- למרות פרישתו לגמלאות ב נפסק: עובד הממשיך לעבוד על אף שינוי בתנאי העסקתו וכשהוא מודע לו, יחשב כמסכים לתנאים אלו

16

עו"ד ראובן בבדז'נוב מעסיק רשאי להשתמש בתיבת דוא"ל של העובד לאחר עזיבתו

17

עו"ד עידו סמולר

19

התפטרות ופיטורים >>

הודעת התפטרות או פיטורים חייבת להיות בכתב

עו"ד מיטל דולב בלט

22

2023 ינואר 355 + נטו

תוכן עניינים

6

משכורת קובעת לחישוב פיצויי פיטורים לעובד שאינו עובד חודשי עו"ד הלית כהן-רזניצקי ביה"ד הארצי דחה ערעורו של עובד בעל מוגבלות ופסק כי המעסיקה לא הפרה את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ופיטורין נעשו לאחר שבחנה ביצוע התאמות עו"ד ראובן בבדז'נוב העובד לא הציג אישורים רפואיים מתאימים לעניין טיפולי הפוריות ומשכך, הפיטורים נעשו כדין עו"ד מעיין קישלס פיצוי לעובדת בגין עוגמת נפש לאחר שמעסיקתה סירבה לחתום על טפסי שמירת הריון לביטוח הלאומי

23

24

26

עו"ד מעיין קישלס

28

דמי מחלה >>

הפקדה לגמל בגין דמי מחלה ודמי חופשה עו"ד פזית לוי הזכאות להיעדר בשל מחלת ילד ואופן התשלום

30

עו"ד מיטל דולב בלט

31

מס הכנסה >> העברתי כסף מקרן הפנסיה לקופת הגמל, מה יהיה בפרישה?

נדב טסלר הטבות מס לפנסיונרים שאתם כנראה לא מכירים 9 נדב טסלר היטל עובדים זרים וסעיף אי אפליה באמנה

33

37

רו"ח אייל כרמי תביעה ייצוגית נגד רשות המסים: מנפיקה אישורי "תיאום מס" המביאים פס"ד גומברג לגביית מס ביתר -

40

עו"ד שוש גבע

41

2023 ינואר 355 + נטו

7

תוכן עניינים

ביטוח לאומי >>

45

תקצירי פסיקה עבודה במהלך תקופת השירות הלאומי

46 עו"ד מעיין קישלס קצבאות בגין אי כושר לעבודה מפוליסת ביטוח פרטית חויבו בדמי ביטוח גם אחורנית 47 רו"ח אורנה צח-גלרט; חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה בית הדין לעבודה: המוסד לביטוח לאומי נוקט אפליה על בסיס מגדרי כלפי נשים שעברו את גיל הפרישה ותבעו קצבת נכות כללית 49 עו"ד שוש גבע מגורים משותפים מטעמי נוחות אינם מקנים מעמד של ידועים בציבור 52 פסק דין בית הדין קבע כי אירוע ירי של אדם בדרכו לעבודה יוכר כתאונת עבודה 56 עו"ד מעיין קישלס שעות עבודה ומנוחה >> זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית 58 עו"ד עמוס הלפרין

שאלות ותשובות >> היוון תגמולים בפטור ממס יינתן רק למי שמקבל כבר קצבה מזערית

יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי ח וזיכוי מס רטרואקטיבי לפנסיה 161 טופס

60

יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי רישום תרומות בדוח לשנת המס שבה נתרמו והעברת הזיכוי במס בגינן לשנים הבאות

61

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס 1301 רישום הכנסה מדמי אבטלה לשכיר שמגיש טופס

62

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס קיזוז דמי אבטלה מקצבה חודשית מקרן פנסיה למי שהגיעה לגיל פרישה

62

יועץ פנסיוני יונתן יארוסלבסקי

63

2023 ינואר 355 + נטו

תוכן עניינים

8

עדכונים - חוזרים >> ואילך 2023 לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר רשות המסים בישראל הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל

64

רשות המסים בישראל 2023 אלקטרוני לשנת 101 כללים והוראות להפקת טופס רשות המסים בישראל 2023 שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת

77

78

המוסד לביטוח לאומי 2023 אגרת למעסיק לשנת

82

המוסד לביטוח לאומי תקרת הכנסה מעבודה שאינה פוגעת בקצבת הזקנה המוסד לביטוח לאומי 2022 מענק עבודה לנשים בגין שנת התביעה

93

99

רשות המסים בישראל קביעת מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה 2023 וניכויים מס הכנסה – שנת המס

100

רשות המסים בישראל הסדר לעדכון החזרי הנסיעות לעובדי המגזר הציבורי ההסתדרות מידע בנושא העסקת עובדים פלשתינאים כדין בישראל

105

106

רשות האוכלוסין וההגירה

108

2023 ינואר 355 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש בנטו במספר

עמוד

גיליון

אש"ל

121

300

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה

100

350

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2022

ביטוח לאומי

95

345

ניכוי דמי ביטוח ינואר 2022

95

345

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2022

ביטוח פנסיוני צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

146

205

הבראה

50

331

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

99

350

דמי הבראה לשנת 2022 במגזר הציבורי

11

339

דמי הבראה לשנת 2020 במגזר הפרטי

מס הכנסה

90

345

שווי שימוש ברכב לשנת המס 2022

112

295

תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

104

350

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים

82

345

שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2022

נסיעות

91

268

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

136

287

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

ע ובדים זרים עבודת נוער שכר מינימום תוספת יוקר

34

346

ב יטול חוק היטל עובדים זרים

60

350

זכויות ותעריפים לנוער

99

296

שכר מינימום - העלאת סכומי שכר המינימום

124

165

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004

115

116

שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2023 ינואר 355 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2023

שיעור המס

הכנסה שנתית ( יגיעה אישית )

שיעור המס

הכנסה חודשית ( יגיעה אישית )

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד 81,480

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד , 6,790

מ - 81,481 עד 116,760 מ - 116,761 עד 187,440 מ - 187,441 260,520 מ - 260,521 עד 542,160

עד 9,730 עד 15,620

מ - 6,791

מ - 9,731

מ - 15,621 עד 21,710 מ - 21,711 עד 45,180

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

לשנה ינכה בנוסף לשיעורי המס

698,280 ₪

/ לחודש

58,190 ₪

מעסיק אשר משלם משכורת העולה על

בשיעור של 3% .

שלעיל גם מס נוסף יסף מס -

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 2023 (ש"ח) כנסה ה חודשית ( לא מיגיעה אישית ) שיעור המס הנסהכ שנתית אל מיגיעה אישית ) שיעור המס עד 21,710 31% עד 260,520 31% מ - 21,711 עד 45,180 35% מ - 260,521 עד 542,160 35% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47% = נקודת זיכוי חודשית 235 ש"ח החל מ -1 בינואר 2023 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2023 ה כנסה מזכה בה קצל - סעיף 47 (א)( 5 ) לחודש 2023 הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה בלבד 2023 הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לחודש 2023 קצבה מזכה לחודש 2023 פטור מקצבה לפי סעיף 9 א – 52% בין השנים 2020- 2024 הכנסה לעמית מוטב סעיף 47 (א) ( 3) ו -(5 ) 2023 משכורת ית חודש ש הפרשה בעדה לקרן ות למ שת ה הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי (לשנה) 2023

פ טורה ממס 2023

283,905

15,712

9,400

4,742

9,120

13,300

9,400

23,500

תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחי ם קופת גמל לתגמולים

שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור 2023

מענק פרישה

הפקדה מוטבת -

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה )

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה )

ם הסכו לפי סעיף 45 א ( ד ) לפקודה

)

( לשנת רות י ש

א )

סעיף 9(16

ב )

ו -9(16

עקב פרישה עקב ת ומו

19,920

5,300

26,620

13,310

19,920

, 18,800

183

183

מתנות לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

מתנות לספקי ם ולל קוחות בישראל לאדם לשנה

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

המרבי לחודש של

ם ו הסכ

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

שכר דירה מהשכר ת דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

230

230

5,280

ללא תקרה

5,471

2023 ינואר 355 + נטו

11

נטו במספר

בוצות מחיר מ - 1.1.2023 –

שווי השימוש ברכב ק לפי צמוד

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,940 3,190 4,100 4,920 6,810 8,830

1 2 3 4 5 6 7

11,360

אופנוע 3 L * 980 *אופנוע ש נפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס. המודל הליניארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעו ר מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש: 545,550 ה פחתת שווי שימוש ( הוראת שעה ים לשנ 2022 עד 2025 ): רכ - ב צמוד

וש ב שימ שווי

משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי :)

31.1. 2025 31.1. 2025 31.1. 2025

530 * - ₪ לחודש הוארך עד

ה הפחת ה הפחת ה הפחת

הוארך עד הוארך עד

1050 ₪ דש לחו 1260 ₪ דש לחו

משווי שימוש לרכב פלאג אין

משווי שימוש לרכב

חשמלי

- החל מ 1 בינואר 2023

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי ) 335 ללילה

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

157 ילהל ל

335 ללילה

147 ילהל ל

1.1.2023

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

כהש ר הממוצע במשק

ע"פ סעיף 2 לחוק ללא שינוי

3.5% שיעור מופחת עד הכנסה חודשית של

ע"פ סעיף 1 לחוק

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית

47,465 ש " ח

7,122 ש " ח

11,730 ש " לחודש ח

11,870 ש " ח לחודש

מקסימום הכנסה לח ודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2023

תגמולי מילואים החל מ - 1.1.2023

זוג

בודד

מינימום ליום 215.17 ש " ח

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

11,624 "ח

8,719 ש"ח

6,455 ש " ח

1,582.17 ש " ח

47,465 ש " ח

עבודה דמי הבראה

מדדים

מדד דצמבר 2022 (פורסם ב - 15.1.2023 ) מ מדד חירים לצרכן לפי בסיס חדש צע מומ 2020 = 100.0 108.00 לפי בסיס 1951 = 100 36,764,207.47

מגז ר ציבורי/הסתדרותי החל מ - 1.6.2022 מגזר פרטי ללא שינוי שכר מינימום לחודש החל דצמבר מ 2017

449 ש"ח

378 ש"ח 5,300 ש"ח

2023 ינואר 355 + נטו

12

משפט עבודה

תקצירי פסיקה

הבהירה לתובע כי אינה מתחייבת לשבץ אותו לעבודה וכי השעות שיינתנו לו הן בהתאם לאספקת השעות בפועל מבית החולים. החברה אף הפלתה את התובע מטעמי גיל בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה והועלו כנגדו אמרות מפלות ופוגעניות ביחס לגילו ובהקשר לכושרו הגופני. בית הדין פסק כי יש לקבל את התביעה בחלקה והתובע זכאי לפיצוי לא ממוני בגין הפרת הוראות חוק שוויון זכויות בעבודה ש"ח ובגין הפרת הוראות חובת תום 10,000 בסך ש"ח נוספים 10,000 הלב בעת קבלתו לעבודה בסך וכן תשלום הוצאות התובע ושכר טרחת עו"ד בסך ש"ח. 4,000 ‏, ג'ורג' בירו נ' מ.ס.ד. חיפה 71643-12-20 )' סע"ש (חי חברה למסחר בע"מ, בפני כבוד השופט טל גולן, נציג ציבור (מעסיקים) מר גד פולק, נציגת ציבור (עובדים) גב' ורד קאופמן * * * בקורת שיפוטית על פררוגטיבה ניהולית פיצתה דוברת עירייה שראש עיר רצה להרחיקה בתירוץ של התייעלות וצמצומים העובדת, דוברת מוערכת של עיריית כרמיאל, זומנה לשימוע בשל טענה להליך התייעלות וצמצומים להוציא את שירותי הדוברות למיקור חוץ. במסגרתו נבחנו פיטוריה בתפקיד ובסופו הורחקה לתפקיד אחר. העובדת תבעה פיצוי כספי בטענה כי כוונת הפיטורים או הרחקה לתפקיד אחר לא נבעו מתפקוד

ש"ח הושתו על מעסיק שהפר את 20,000 חובת היידוע והיפלה עובד מבוגר מחמת גיל בקבלה לעבודה , התקבל לעבודה כמלווה חולים 72 התובע, בן פסיכיאטריים והוחתם על הסכם העסקה אישי על- ידי הנתבעת העוסקת באספקת עובדים לפעילויות סיעוד והשגחה במוסדות רפואיים. התובע טען לאפליה מטעמי גיל וחוסר תום לב בקבלה לעבודה, לאחר שלא שובץ לעבודה בפועל בבית החולים. בית הדין פסק כי משפט העבודה חותר לשקיפות ובהירות בכל הנוגע לתנאי העסקה, כבר מראשית יחסי העבודה ולכל אורכם. חובת המעסיק ליידע את עובדיו בדבר תנאי ההעסקה ובדבר זכויות שונות שצומחות לעובדים במהלך יחסי העבודה מעוגנת בחוק, ובחובה המוגברת לתום לב ביחסי עבודה. בית הדין הוסיף כי עקרון השוויון הוא מערכי היסוד של שיטת המשפט הישראלי וכי במסגרת הזכות לשוויון נקבע כי אפלייתו של עובד מבוגר היא קשה במיוחד ויש בה השפלה, פגיעה בכבוד האדם, ושלילת תנאים מינימליים לחיים בכבוד בגיל מבוגר. בית הדין מצא כי החברה כשלה בהתנהלותה כלפי התובע ונהגה בחוסר תום לב בעת הליך הקבלה לעבודה. החברה לא פירטה ולא הסבירה כראוי וכנדרש את מגבלות התפקיד, שעלו רק מאוחר יותר, ומנעו בפועל את העסקתו, כמו השליטה המלאה הנדרשת בשפה העברית, התקנת תוכנת וואטצאפ בטלפון וכן לא

תקציר פסקי הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2023 ינואר 355 + נטו

משפט עבודה

13

על בית הדין לבחון קיומה של עילת תביעה אישית, של המשגיח כעובד, האם התובענה מעוררת שאלות מהותיות משותפות לכלל חברי הקבוצה וקיום יסוד סביר להניח כי עניינם ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב. המרכיב הדומיננטי במבחן המעורב לקיום יחסי עבודה הוא מבחן ההשתלבות בעל שני הפנים. הפן החיובי בודק בעיקר האם מבצע העבודה מהווה חלק מהמערך הארגוני הרגיל של "המפעל". בפן השלילי, האם יש למבצע העבודה עסק עצמאי משלו. בנוסף, נקבעו בפסיקה מבחני עזר הבוחנים את אופיו האישי של העיסוק, הכפיפות, הפיקוח, הכוח לשכור עובד ולפטרו, צורתם של ניכויו תשלומי מס ועוד. בית הדין מצא בפן החיובי כי המבקש שימש כמשגיח בבחינות, המהווה חלק מליבת הפעילות הרגילה של המרכז הארצי לבחינות. העברת הידע, הפיקוח, הנחיית משימות ומיקום העבודה ניתנו למשגיחים עלידי המעסיק. הקשר בין הצדדים נמשך על פני מספר שנים והתמורה שולמה למשגיח באמצעות תלושי שכר. בפן השלילי, נמצא כי המשגיח לא נשא בסיכונים. מבחינת מבחני המשנה עלה כי המשגיח עבד באופן אישי. היקף משרה אומנם נמוך אך אינו מאיין בהכרח הכרה ביחסי עובדמעסיק וכן אף כאשר מדובר ב"עובד זמני" או בעובד חד פעמי. חתימת המבקש על טופס כי לא מתקיימים יחסי עבודה בין הצדדים אינו תופס. מעמדו של אדם כעובד או כקבלן לא נקבע על פי הגדרות הצדדים אלא על פי הנסיבות כהווייתן. בית הדין פסק כי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת על יחסי עבודה וזכויות קוגנטיות של המשגיחים ואישר את הבקשה להגשתה כתובענה ייצוגית. , הנרי קליין נ' מרכז ארצי 52319 1119 ת"צ (ת"א) לבחינות ולהערכה, (בפני כבוד השופטת אופירה דגןטוכמכר, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' תמר כהן, נציגת ציבור (עובדים) גב' עדנה מרקו

לקוי או בשל הליכי התייעלות. עיריית כרמיאל טענה כי ההחלטות שהתקבלו בעניינה של העובדת התקבלו משיקולים עניינים ובמסגרת הפררוגטיבה הניהולית הנתונה לה כמעסיקה. בית הדין קבע כי למעסיק קיימת פררוגטיבה ניהולית לבצע שינויים במקום העבודה אולם פררוגטיבה ניהולית אינה מילת קסם המעניקה למעסיק שחרור מביקורת שיפוטית גם לא ביישום תוכנית התייעלות, אם מדובר בכוח אשר לא הופעל בתום לב, בשכל, באיזון ותוך בחינת עניינו של העובד העלול להיפגע. בית הדין מצא כי לא הייתה כוונה אמיתית מצד העירייה להפריט את מחלקת הדוברות בעירייה מאחר שההפרטה כללה רק את פיטורי העובדת ולא הוצא מכרז למילוי התפקיד. התובעת הוכיחה כי הפיטורים נבעו משיקולים זרים בגלל רצון אשת ראש העיר להרחיק את הדוברת מבעלה. אותם שיקולים זרים עמדו גם בבסיס ההחלטה לנייד את העובדת באופן מידי לתפקיד אחר בקונסרבטוריון העירוני. בית הדין פסק לעובדת אשר לא פוטרה ש"ח בגין עוגמת הנפש שנגרמה 40,000 פיצוי בסך של לה כתוצאה מהתנהלות העירייה וכן הוצאות משפט ש"ח. 3,000 בסך ‏, הדר מעיין נגד עיריית 29957-04-19 )' פ"ה (חי כרמיאל, בפני כב' השופטת אילת שומרוני – ברנשטיין, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' רחל שטרן‏ * * * בקשת משגיחי בחינות להכרה ולזכויות כעובדים אושרה כתובענה ייצוגית משגיח בחינות הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית הצהרתית וכספית בטענה מרכזית לקיום יחסי עבודה בין המשגיחים לבין עמותת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה במוסדות להשכלה גבוהה.בית הדין פסק כי לשם אישור תביעה כתובענה ייצוגית,

תקציר פסקי הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2023 ינואר 355 + נטו

משפט עבודה

14

עובדת שהוטעתה בעת חתימתה על הסכם סיום העסקה, רשאית תוך זמן סביר לבטלו

| עו"ד פזית לוי |

הסכימה המעסיקה . 67 גיל עד במשרה להשאירה מנת על זאת שנה בחצי העסקתה את להאריך . לא יפגעו נקבעו השחייה שכבר ששיעורי לחתום אותה שכנעה המעסיקה כי טענה העובדת . הטבות תקבל כך רק כי העסקה סיום הסכם על חודש בעוד זה, תפוטר הסכם על חתימתה ללא עליה שהופעל שהלחץ טענה העובדת . הטבות וללא מעסיקתה, גרם לה לחתום על ההסכם בשיחה על ידי של קיומו לידיעתה שהובא ומבלי בו לעיין מבלי לקבל זכותה את המפרט הקיבוצי בהסכם הוראה חודשי 6 של ותוספת פיטורים לפיצוי תוספת 75% צמצום בשל פיטורים הסתגלות, בעת בגין שכר . והתייעלות הוטעתה כי שהבינה ברגע כי העובדת טענה עוד זה מכתב . ההסכם ביטול מכתב למעסיקתה שלחה של מנהלה הישיר, יומיים לאחר חתימתה הגיע לידיו . ההסכם על אינם פיטוריה העובדת האמור, לטענת לאור המעסיקה ובין בינה שנחתם להסכם אין . חוקיים על זכויותיה לידיעתה הובא לא משפטי, כי תוקף בשל פיטורים של בנסיבות הקיבוצי ההסכם פי . צמצומים ההסכם פיטורים מוגדלים על פי העובדת דרשה פיצוי , הלנת שכר, הלנת 67 גיל הכנסה עד הקיבוצי, הפסד . עוגמת נפש על פיטורים ופיצוי פיצוי

העובדות ענת מינץ (להלן: "העובדת") הייתה מדריכה ומאמנת שחיה בקאנטרי קלאב ראשון לציון השייך לחברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ולמשפחתו בע"מ שנים. העובדת 24.4 (להלן: "המעסיקה") במשך וחצי. המעסיקה חברה בהסתדרות 65 פוטרה בגיל העובדים החדשה. בין הצדדים חל הסכם קיבוצי. , עקב 30.1.18 העובדת נקראה לשיחת שימוע ביום צמצומים. במעמד השיחה חתמה העובדת על הסכם סיום חודשים. 6 העסקה שיחל בעוד יומיים לאחר חתימת העובדת על הסכם סיום העסקתה, שלחה העובדת הודעת ביטול ההסכם מחמת הטעיה – אי גילוי זכותה לפיצויים מוגדלים בפיטורים בשל צמצומים, הוראה הקיימת בהסכם הקיבוצי. כחודשיים וחצי לאחר שהעובדת שלחה מכתב ביטול הסכם סיום העסקה, שלחה המעסיקה לעובדת מכתב זימון לשימוע. במשך כל התקופה הנ"ל לא התייחסה המעסיקה כלל למכתב ביטול ההסכם ששלחה העובדת. טענות העובדת: כמו . גילה מפאת נבעו פיטוריה כי טענה העובדת לה, ביקשה שנערכה בשיחה כי טענה העובדת כן

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 ינואר 355 + נטו

משפט עבודה

15

מהווים גם הסכום הכספי העובדת וגובה הוותק של . בהכרעתו בית הדין של כן, חלק משיקולו וקבע המעסיקה של התנהגותה את בחן הדין בית הגיבה שלא בכך כשורה פעלה לא המעסיקה כי לאחר רק העובדת, אלא של הביטול לבקשת מיד . שנערכה לעובדת בשיחת שימוע חודשיים וחצי משיקולים רק הפיטורים נבעו כי שטענה המעסיקה לקבל בזכותה העובדת את יידעה לא כלכליים צמצום, פיצויים מוגדלים ומענק הסתגלות, בפיטורי החל עליה ובכך הטעתה שכתוב בהסכם הקיבוצי כפי הסכם לביטול זכאית העובדת ולכן העובדת את החוזים, אי לחוק 15 סעיף לפי זאת . העסקה סיום . הטעיה משמע גילוי העובדת לא ידעה את זכויותיה כי השתכנע בית הדין אם ספק . מוותרת היא זכויות איזה על ידעה ולא . הייתה חותמת אם הייתה יודעת את סיימה בה בדרך המעסיקה של התנהלותה ובחוסר רבים בפגמים מלווה העובדת של העסקתה פי על לפעול מוגברת חובה יש למעסיקה . לב תום את הטעתה המעסיקה . הקיבוצי ההסכם הוראות פי על זכויותיה על אותה יידעה שלא בכך העובדת העובדת בה סיבה אין . המיוחד הקיבוצי ההסכם משמעותית תוספת על מרצון מוותרת הייתה כזו העסקה תקופת זכאית, אחרי להם לפיצויים . 65 ארוכה ובגיל פסק לעובדת מכח ההסכם הקיבוצי בית הדין לפיכך 191,180 מהפיצויים בשווי 75% המיוחד, תוספת של ₪ 62,682 חודשים בסך 6 ומענק הסתגלות בגובה ₪ . ש"ח 10,000 פיטורים בסך הלנת פיצוי פיצוי וכן

טענות המעסיקה: ובהבנה מרצונה חתמה העובדת כי טענה המעסיקה במעמד העובדת . העסקה סיום הסכם על מלאה שנה בחצי העסקתה את להאריך ביקשה השיחה את והכירה מכירה העובדת . נענתה ובקשתה . משפטי בייעוץ מלווה הייתה תמיד שכן זכויותיה רק נובעת לפיטורים הסיבה כי טענה המעסיק מטרת מה ידעה העובדת . כלכליים משיקולים טובה באוירה התנהלה השיחה . סיבתה ומה השיחה העובדת קראה את ההסכם, ביקשה להכניס . וברורה שינויים ואף ביקשה לדחות את מועד סיום העסקתה . ההסכם חתמה על חודשים ורק אחכ 6 ב אנוש למנהלת משאבי ההסכם הגיע לביטול המכתב בפרק מדובר החתימה ולכן ימים ממועד 7 רק אחרי . ההסכם תקף ולכן לא סביר זמן הוזמנה אליו השימוע מטרת כי טענה המעסיקה ולשקול לשמוע כחודשיים וחצי, נועד העובדת לאחר . את בקשת העובדת כשבסיומה הוחלט שלא הפשרה להסכם בהתאם פעלה כי טענה המעסיקה . תום לב העובדת פעלה בחוסר וכן

פסק הדין לעבודה קבע: בית הדין

למנהלה העובדת ששלחה הביטול להודעת יש תוקף העובדת . החתימה נשלחה יומיים לאחר הישיר, שכן הסכם של לביטולו פעלה ומיד הוטעתה כי גילתה נמסרה העובדת של הביטול הודעת . העסקה סיום לחוק 20 בסעיף סביר, כנדרש ובזמן חוקית בצורה . החוזים

2023 ינואר 355 + נטו

16

תנאי עבודה

התקבלה תביעת פרופסור לדיון מחודש בקידומו האקדמי 2016 למרות פרישתו לגמלאות ב- 2015 למפרע מ-

הדיקן, השמטת מכתב המלצה ועוד, מהווים מכלול פגמים שנפלו בהליך לאחר פתיחתו. כל פגם לבדו אינו מהווה פגם מהותי, אולם מכלול הפגמים מעידים על חוסר תקינותו של ההליך. על אף שתקנון האוניברסיטה קובע כי לא תתאפשר פתיחת הליכים לאחר פרישה, נפסק כי מדובר בקיום פרוצדורה נוספת שלמעשה מחליפה את קודמתה ועל כן על האוניברסיטה לקיים פרוצדורה נוספת עם ועדה מקצועית חדשה לבחינת קידומו של התובע. ככל שיוחלט על קידומו של התובע בפרוצדורה הנוספת, ההחלטה תחול רטרואקטיבית מהמועד שבו נפתחה . כמו כן זכה התובע בשכ"ט עו"ד 2015- הפרוצדורה ב .₪ 10,000 והוצאות משפט בסך , פרופ' מנחם מור נ' אוניברסיטת 65793-11-17 פ"ה חיפה, בפני כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' נירה גרין, נציגת ציבור (עובדים) גב' מלכה טל

התובע אשר שימש בתפקידים שונים באוניברסיטת שנה, עד פרישתו לגמלאות 45- חיפה במשך כ , טען כי הליכי קידומו לדרגת 2016- כפרופסור ב פרופסור מן המניין התנהלו בחוסר תקינות ותוך פגיעה בזכויותיו. הפרופסור תבע שלושה סעדים הצהרתיים: הצהרה כי הליכי הקידום פגומים ומבוטלים, הצהרה כי על הנתבעת לקיים פרוצדורה חדשה לקידומו והצהרה כי קידומו יחול . 2012 רטרואקטיבית משנת בית הדין קיבל את התביעה ופסק כי על אף החופש האקדמי הנתון למוסד להשכלה גבוהה במינוי סגל אקדמי, בהליך קידום התובע נפלו מספר פגמים שפגעו בזכויותיו, המצדיקים ביקורת שיפוטית והתערבות בית הדין. לפני פתיחת הפרוצדורה נמצא שלא נפל פגם מאחר שהתובע הוא זה שהביא לעיכוב פתיחת ההליך. אולם הימשכותה הארוכה של הפרוצדורה, ההחלטות בוועדות שלא לקיים משאל חוץ, הרכב חברי הועדה, מעורבותו של

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2023 ינואר 355 + נטו

תנאי עבודה

17

נפסק: עובד הממשיך לעבוד על אף שינוי בתנאי העסקתו וכשהוא מודע לו, יחשב כמסכים לתנאים אלו

| עו"ד ראובן בבדז'נוב |

אולם בפועל המעסיקה הפקידה לרכיב הפיצויים כמתחייב מצו הרחבה לפנסיית חובה. ביה"ד 6% רק לעבודה פסק כי העובדת התפטרה בנסיבות שאינן מזכות אותה בהשלמת פיצויי הפיטורין היות ולא הוכיחה התעמרות העבודה. ביה"ד ציין כי דו"ח ההפקדות לפנסיה מעיד כי ההפקדות שבוצעו ע"י המעסיקה לרכיב הפיצויים עבור העובדת נעשו בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה לכל אורך תקופת העסקתה של העובדת ומשכר ממוצע במשק. ולמרות זאת העובדת ידעה על כך ובסופו של יום אין מחלוקת כי המשיכה לעבוד, מסיבותיה שלה, במשך למעלה משנתיים בתנאים שהשתקפו בתלושי שכרה. על כן, יש מקום לקבוע כי הסכימה להפקדות באופן זה וכי השתכלל חוזה חדש בין הצדדים. משכך, פסק ביה"ד כי העובדת אינה זכאית להשלמת פיצויי פיטורים מעבר לצבור בקופות. התעמרות בעבודה כלפי העובדת ביה"ד לעבודה פסק כי הנטל להוכיח את ההתעמרות הנטענת מוטל על הטוען לכך, קרי העובד. התנאים המצטברים אותם הגדיר ביה"ד לעבודה אשר לגיבושה של עילת ההתעמרות בעבודה: התנהגות מתעמרת או מתנכלת, כלפי אדם במסגרת יחסי עבודה, באופן חזרתי ומתמשך כאשר כל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו.

העובדות )" העובדת העובדת ליודמילה סלניקוב (להלן: " הועסקה כמנהלת חשבונות בחברת דיסקברי ") משך כשנתיים עד המעסיק טיול עולמי (להלן: " להתפטרותה. העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיקה לפיצוי בגין התעמרות בעבודה שכללה אלימות מילולית מצד המעסיקה. וכן לתשלום השלמת כפי שהתחייבה 8.33% פיצויי הפיטורין לגובה של המעסיקה כשצרפה לתוכנית הפנסיונית וכמו כן שגרמה 161 טענה העובדת על מסירה של טופס לעיכוב בשחרור כספי הפנסיה שלה, ותבעה זכויות סוציאליות נוספות. מאידך טענה המעסיקה כי העובדת התפטרה והכחישה את טענות העובדת להתעמרות וטענה כי עבודתה של העובדת הייתה מלווה בצרחות על עובדים ועל מנהל החשבונות הנוסף ואף נהגה בבריונות וגסות כלפי העובדים אחרים ויצרה אווירת טרור וצעקות. פסק-דין התחייבות המעסיקה להפקדות לרכיב פיצויי 8.33% פיטורין ל העובדת טענה ואף הציגה מסמך כי לפי התוכנית הביטוח הפנסיונית שנערכה לה בחברת "מגדל" עם תחילת עבודתה, התחייבה המעסיקה להפריש מתוך שכרה 8.33% עבורה לפיצויים שיעור של

הכותב – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 ינואר 355 + נטו

תנאי עבודה

18

ביום סיום העבודה ולא ניתן להעבירם לקופת הגמל ימים כפי שנקבע בחוק הגנת השכר. על 15 אף תוך מנת להגשים באופן המיטבי את תכלית ההוראות שעניינן פסיקת פיצויי הלנה על בית הדין להביא בחשבון מגוון רחב של שיקולים הנוגעים למכלול הנסיבות שגרמו להלנה בין היתר לשיקולים הנוגעים להתנהלות המעסיק בכללותה. במקרה זה פסק ביה"ד כי חובתה של המעסיקה הייתה לבצע פעולה אקטיבית על מנת להביא לשחרור כספי הפיצויים של התובעת מיד עם סיום העסקתה או במועד סמוך לכך, היה עליה לפנות אל חברת הביטוח או סוכן הביטוח ולדאוג לשחרור הכספים עבור העובדת מה שלא נעשה ועל כן נפסקו לעובדת פיצויי הלנה. אי מסירה הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה ביה"ד פסק כי בענייננו, המעסיקה אמנם הציגה טופס הודעה לעובד שלטענתה נמסר לעובדת, אולם העובדת טוענה כי לא קיבלה אותו. המעסיקה לא זימנה עדים לעניין זה ולא סיפקה הסברים בנוגע לשיטה הנוהגת ביחס למסירת הודעות כאמור הדבר פועל לחובת המעסיקה ויש לקבוע כי זו לא הוכיחה כי ההודעה לעובד אכן נמסרה לעובד. משכך, נפסק לעובדת פיצוי.

במקרה זה פסק ביה"ד לעבודה כי לא עלה בידי העובדת להוכיח את טענותיה להעסקה פוגענית או התעמרות בעבודה. טענותיה של העובדת לא היו אחידות והשתנו לאורך ההליך. בכל הנוגע לטענות ליחס משפיל, בריוני ומזלזל מצד העובדת לא הביאה ולו ראשית ראיה להוכחת האמור, לרבות מסמכים או עדויות אשר יתמכו בטענותיה להתבטאויות אותן הפנה כלפיה. בפסיקות של ביה"ד הארצי כבר נפסק כי לא כל התנהלות מצד המעסיק או ממונה מטעמו הגורמת הלכה למעשה לעוגמת נפש לעובד מהווה התעמרות בעבודה, שהרי יחסי עבודה כרוכים מטבע הדברים גם בהחלטות שאינן פופולאריות ומחייבות בין היתר הערות על תפקוד העובד, הערכה שאינה תמיד חיובית, בחירה של איש המקצוע המתאים ביותר לכל משימה. לא די לפיכך בעצם התחושה הסובייקטיבית של פגיעה, כנה ככל שתהא, ועדיין נדרש שההתנהגות הנטענת ל-התעמרות תהא כזו גם במבחן אובייקטיבי. לעובדת במועד 161 אי מסירת טופס בפסיקה נקבע כי על המעסיק לצייד את העובד כחלק מתהליך תשלום פיצויי פיטורים. 161 בטופס ביה"ד האזורי הזכיר את הפסיקה של ביה"ד הארצי בעניין השינוי שחל באופן תשלום פיצויי הפיטורים בזמננו אנו ועל השלכות השינוי על פסיקת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, נקבע כי בעשרות השנים שחלפו חלו שינויים מהותיים בסדרי תשלום פיצויי פיטורים. שחרור כספי הפיצויים מחייב על פי דיני א 161 (דיווח מעסיק) ו- 161 המס המצאת טפסי (דיווח עובד). המצאת הטפסים אינה יכולה להתבצע

, בבית הדין האזורי 24701-06-19 תקציר סע"ש לעבודה בת"א, על ידי כב' השופטת: מירב קליימן, התובעת: ליודמילה סלניקוב, הנתבע: ר.ת. דיסקברי 10.7.2022 - טיול עולמי בע"מ, ניתן ב

2023 ינואר 355 + נטו

תנאי עבודה

19

מעסיק רשאי להשתמש בתיבת דוא"ל של העובד לאחר עזיבתו

| עו"ד עידו סמולר |

שלח העובד 7.11.2017 כסגן נשיא בפדרציה. ביום אל יו"ר Gmail הודעה מתיבת דוא"ל פרטית שלו ב יאטה, מר כריס גילבי (להלן: "מר גילבי"), אליה צירף טיוטת מכתב שכתב במסגרת תפקידו כסגן נשיא הפדרציה. העובד ביקש ממר גילבי להעיר הערותיו ,9.11.2017 בנוגע לאותו מכתב. לאחר יומיים, ביום השיב מר גילבי לעובד במייל חוזר. הודעתו של מר של העובד Gmail גילבי נשלחה לא רק אל כתובת ה- ממנה נשלחה ההודעה המקורית, אלא גם אל תיבת הדוא"ל עמה עבד העובד בהתאחדות וכך הגיעה ההתכתבות גם לידיעת המנכ"לית. העובד הודה למר גילבי על תשובתו במייל נוסף, אשר אף הוא נשלח לתיבת הדוא"ל בהתאחדות. המנכ"לית הציגה את ההתכתבות עם גילבי בפני היועצת המשפטית של ההתאחדות ובהמשך הובאה לידיעתו של מנכ"ל ההתאחדות האירופית, מר מישל דה בלסט. מספר ,5/2018 חודשים לאחר מכן, ככל הנראה בחודש התקיימה ועידה במשרדי יאטה במדריד, במסגרתה הטיח מנכ"ל ההתאחדות האירופית בעובד כי הוא מקיים קשר בלתי הולם עם מר גילבי ובהמשך חשף בפני העובד כי דברים אלו מבוססים על ההתכתבות עם מר גילבי. על רקע דברים אלו, ולאחר שהצדדים באו בדברים על מנת להסדיר את המחלוקות ביניהם בהסכמה, אך ללא הצלחה, הוגשה תביעה זו. בה טען העובד לפגיעה בפרטיותו ולשימוש במייל נושא שמו

העובדות מר יוסף פתאל (להלן: "העובד") הועסק כמנכ"ל בהתאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות ועד 1997 בישראל (להלן: "המעסיקה") החל משנת הודיע העובד על 11/2014 . בחודש 2015 לאמצע שנת כוונתו לעזוב, על מנת להתחיל לעבוד כמנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל. בפועל העובד . חני סובול (להלן: 5/2015 סיים את עבודתו בתאריך "המנכ"לית") החליפה את העובד בתפקידו. במהלך תקופת עבודתו של העובד בהתאחדות, הוקצו לו שתי תיבות דואר אלקטרוני הנושאות ) של ההתאחדות: האחת domain את שמו, באתר ( (להלן – תיבת הדוא"ל) והשנייה yossi@ittaa.org.il . התביעה עוסקת רק בתיבת yossi@ittaa.org הדוא"ל. תיבת הדוא"ל לא נסגרה עם סיום תפקידו של העובד בהתאחדות. מעדותה של המנכ"לית בפני בית הדין עלה כי הוגדר בה כלל לפיו, כל ההודעות שנשלחו לכתובת זו לאחר סיום עבודתו של העובד בהתאחדות, הועברו ישירות אל תיבת הדוא"ל של המנכ"לית. תיבת דוא"ל זו מונחת במרכז המחלוקת. לאחר סיום עבודת העובד בהתאחדות, הצטרפה האחרונה כחברה בהתאחדות סוכני (להלן - "ההתאחדות ECTAA הנסיעות האירופית, האירופית"), שהינה קבוצה של סוכני נסיעות ומפעילי טיולים באיחוד האירופי. כאמור, מתוקף תפקידו החדש כמנכ"ל לשכת התיירות, נבחר העובד לכהן

הכותב – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 ינואר 355 + נטו

תנאי עבודה

20

שמו ומזוהה עמו, ההתאחדות נדרשה לסגור את התיבה לאחר סיום עבודתו ולא לעשות בה שימוש נוסף. השאלה שנשאלה האם מעסיק מחויב לסגור תיבת דוא"ל שהועמדה לשימושו של עובד שסיים עבודתו, השאלה היא מורכבת ורבת היבטים. האם קיימת מניעה כי מעסיק יעביר תיבת דוא"ל שהשם מעובד אחד בשם יוסי לעובד אחר Yossi שלה הוא בשם זה? האם מעסיק מחויב לסגור תיבת דוא"ל לאחר שעובד שהשתמש בה במהלך עבודתו סיים לעבוד אצלו? האם קיימת הבחנה לעניין זה בין תיבה מקצועית לבין תיבה מעורבת (כהגדרתן בע"ע טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל - 8/90 ) (ארצי הממונה על חוק עבודת נשים)? האם יש להגדיר פרק זמן סביר בו התיבה תיוותר פתוחה, בהתאם לצרכי מי מהצדדים? בית הדין נדרש לשאלות אלו ורבות אחרות בהקשר זה וסבר כי, בתיק דנן בנסיבות העניין הייחודיות שבפנינו, הוכחה ידיעת העובד כי הדוא"ל נותרה פתוחה והוכחו צרכי ההתאחדות בהמשך פעילות התיבה, בכדי לקבוע שלא נפל פגם בהתנהלות ההתאחדות בהקשר זה ועל כן אין לקבל כמוכחת את טענת העובד לפיה, הודעת המייל של מר גילבי נשלחה אל ההתאחדות בטעות וכפועל יוצא, בית הדין פסק כי, אין לקבל את הטענה שמדובר בהודעה פרטית או כי השימוש שעשו המעסיקות בהודעת מייל זו מהווה פגיעה בפרטיותו, שכן ככל שהודעת המייל נשלחה אל המעסיקות מתוך כוונה, הן קיבלו אותה כדין ולכן לא הייתה מניעה שיעשו בה שימוש. אף אם היינו מגיעים למסקנה כי המעסיקות או מי מהן פגעו בפרטיות העובד, בין אם בקריאת הודעת המייל הנדונה ובין אם בהעברתה לעיונו של מנכ"ל ההתאחדות האירופית, ספק אם היה נפסק לעובד פיצוי כספי, שכן דווקא ממכתבו של מר קומאר הראיה היחידה שהציג העובד ביחס להשלכות שהיו לדבר, עולה כי לכל היותר נערך בירור בנושא והסבריו של העובד ביחס להתכתבות עם גילבי

בשל פגיעה זו דרש לקבל את הסעדים המבוקשים בגין הפרת חובות ₪ 50,000 כדלקמן: פיצוי בסך בגין ₪ 50,000 האמון ועוגמת נפש. פיצוי בסך בגין הפרת ₪ 30,000 פגיעה בפרטיות. פיצוי בסך בגין ₪ 30,000 חוק איסור לשון הרע. פיצוי בסך הפרת חוק האזנת סתר. צו המצהיר כי המעסיקה והמנכ"לית הפרו את הוראות חוק הגנת הפרטיות. צו עשה המורה למומחה שימונה על ידי בית הדין הנכבד לבדוק ולוודא שהן אכן פעלו בהתאם לצו שניתן. פסק דין בית הדין פסק כי, למעט הסעד המבוקש ביחס לסגירת תיבת הדוא"ל, אין להיעתר ליתר הסעדים. אין מחלוקת כי, מדובר בתיבת דוא"ל המצויה באתר ההתאחדות ומשכך מדובר בתיבת דוא"ל בבעלותה המלאה של ההתאחדות. מכאן, שאף לפי טענת העובד מדובר בתיבה שבה קיבל זכות שימוש בלבד. המסקנה העולה היא כי, זכות השימוש בתיבת הדוא"ל ניתנה לעובד למשך תקופת העסקתו ולא מעבר לה, אף שתיבת הדוא"ל הינה בבעלות המעסיק, לעובד יתכנו זכויות קנייניות בחומרים המצויים בה, ודאי כאשר מדובר בתיבה בה הותר לו לבצע שימוש פרטי במקביל לשימוש לצרכי עבודה, כמו במקרה דנן. מעדותה של המנכ"לית עם סיום עבודתו של העובד בהתאחדות, מחק העובד את כל תכולתה של תיבת הדוא"ל, משכך נכון למועד סיום יחסי עובד ומעסיק תיבת הדוא"ל נותרה ריקה לחלוטין, בנסיבות אלו, ומשהסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים, תיבת הדוא"ל נותרה בבעלותה המלאה והבלעדית של ההתאחדות, מבלי שלעובד יש זכות לעשות בה שימוש נוסף כעובד ההתאחדות. העובד ייחס חשיבות לעובדה שהתיבה ), אך לא טען כי הדבר Yossi נשאה את שמו הפרטי ( מקים לו בעלות או חזקה כלשהי בתיבה. טענתו היחידה היא כיוון שמדובר בתיבה הנושאת את

2023 ינואר 355 + נטו

תנאי עבודה

21

, בית הדין האזורי לעבודה תל 7539-11-19 סע"ש אביב יפו, על ידי כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר, . התאחדות משרדי 1 התובע: יוסף פתאל, הנתבעות: . חני סובול, ניתן 2 הנסיעות ויועצי התיירות בישראל 30.10.2022- ב

התקבלו במלואם, אלא רק להבהיר שאף אם היה מוכח האמור בו, ספק אם היה בכך ללמד על נסיבות המצדיקות פסיקת פיצוי כספי. סיכומם של דברים, בית הדין דחה את טענת העובד לפגיעה בפרטיותו על ידי המעסיקות או מי מהן. בית הדין דחה את כל טענות העובד. וחייב את העובד (לשתיהן). ₪ 15,000 לשלם למעסיקות סך של

2023 ינואר 355 + נטו

22

התפטרות ופיטורים

הודעת התפטרות או פיטורים חייבת להיות בכתב

| עו"ד מיטל דולב בלט |

הודעת פיטורים או התפטרות בכתב. הפסיקה בתקופה שקדמה לכניסת החוק לתוקף, קבעה כי ניתן להביא את יחסי עובד מעסיק לידי סיום על ידי הבאת רצון זה לידיעת המעסיק/עובד בצורה ברורה וחד משמעית, אם בכתב, אם בעל פה ואם בהתנהגות. כמו כן נקבע, כי היסוד הן של פיטורים והן של התפטרות הוא שהצד הפועל נתן ביטוי שאינו משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא 3-116 / את יחסי עובד - מעסיק לידי גמר (דב"ע שם .) 375 שלום סלמה נ. מדינת ישראל, פד"ע י"ב

לחוק הודעה מוקדמת 2 בהתאם לסעיף 2001- לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א (להלן - "החוק"), מעסיק המבקש לפטר עובד, ועובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתנו הודעה מוקדמת בהתאם לאמור בחוק.

עוד קובע החוק כי הודעה זו תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות. יצוין, כי בעבר בטרם נכנס החוק לתוקף (ביום ), לא היתה כל הוראה אשר חייבה במתן 1.6.01

הכותבת – מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 ינואר 355 + נטו

התפטרות ופיטורים

23

משכורת קובעת לחישוב פיצויי פיטורים לעובד שאינו עובד חודשי

| עו"ד הלית כהן-רזניצקי |

עובד שחלה הפחתה בשכרו, שכתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה - לפי השכר ערב ההפחתה. לגבי יתרת התקופה - לפי השכר לתקנות פיצויי פיטורים 8 האחרון [תקנה (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה

1963- על פי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג (להלן: "חוק פיצויי פיטורים"), פיצויי פיטורים מחושבים על פי משכורתו שנות הוותק שלו. X האחרונה של העובד עם זאת, בחוק, בתקנות פיצויי פיטורים ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, כאשר ישנם שינויים בשכר בנסיבות שונות. להלן מספר דוגמאות: שעתי / עובד בשכר יומי היקף המשרה הממוצע של העובד בכל תקופת , י.ב. שיא משאבים בע"מ 44824-03-16[ העסקתו , דינים ארצי ADHENOM BERH TEAMI נ' .] 48 ) 93( 2017 לעבודה עובד שחל שינוי בהיקף משרתו החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה בכל תקופת עבודה, על פי השכר ערב הפיטורים [תקנה לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, 7 .]1964 והתפטרותשרואיםאותה כפיטורים), תשכ"ד-

.]1964 כפיטורים), תשכ"ד- עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו

החישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת עבודה בנפרד, על פי השכר האחרון ששולם עבור כל תקופה מנפאואר (ישראל) בע"מ נגד צפריר 3-107/ [דבע שן ; פדי כב 944 )1 ( 1990 גוטרמן, דינים ארצי לעבודה .] 138 )1 ( עובד שחל שינוי מהותי בתפקידו החישוב יעשה עבור כל תקופת עבודה בנפרד, כאשר, לגבי התפקיד הראשון תחושב המשכורת, בהתאם לשכר עובד אחר בתפקיד זהה, נכון ליום סיום יחסי ד"ר איסר מזר נגד הסתדרות 3-39/ העבודה [דבע נז .]10 ) 2( 1997 מדיצינית הדסה, דינים ארצי לעבודה

באדיבות "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 ינואר 355 + נטו

התפטרות ופיטורים

24

ביה"ד הארצי דחה ערעורו של עובד בעל מוגבלות ופסק כי המעסיקה לא הפרה את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ופיטורין נעשו לאחר שבחנה ביצוע התאמות

| עו"ד ראובן בבדז'נוב |

והפסיקה וכדי לנסות ולמצוא לעובד תפקיד חלופי בזמן אמת. על קביעה זו הגיש העובד ערעור לביה"ד הארצי וטען כי היה על המעסיק לבחון התאמה באמצעות מומחה מטעם ביה"ד ולא יועץ תעסוקתי וכי אי ביצוע התאמה מהווה הפרה של החוק. פסק הדין המסגרת הנורמטיבית- איסור הפליה מחמת - חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות מוגבלות כי לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין 8 קובע בסעיף דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם. לפי החוק "הפליה" נחשבת כאי ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתו. כמו כן קובע החוק כי התאמת מקום העבודה צריך להיות מבלי שהדבר יטיל על המעסיק "נטל כבד מדי" היינו נטל בלתי סביר בנסיבות העניין, בהתחשב, בין היתר, בעלות ההתאמה וטיבה, בגודל העסק ובמבנהו, בהיקף הפעילות, במספר העובדים, בהרכב כוח האדם, ובקיומם של מקורות מימון חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה. ביה"ד הארצי קבע כי לבחינת קיומן של התאמות סבירות, לרבות תפקיד חלופי כדרך של התאמה, פן

העובדות ") שהיה בעל מוגבלות העובד שלום רוזנברג (להלן: " עקב תאונת דרכים קשה עבד כשכיר בחברת גיוון ") בתפקיד של קב"ט. המעסיקה אימג'ינג (להלן: " עקב החמרה במצבו, הועלתה נכותו הרפואית של . לאחר תקופה המעסיקה מצאה כי 90% העובד ל משרת הקב"ט אינה נחוצה וכי התפקידים והמטלות משרה 20% שביצע העובד, בפועל, מגיעים להיקף של בלבד והחליטה לבטל את תקן הקב"ט. המעסיקה בדקה אפשרות להציע לעובד תפקידים אחרים, לאחר שלא מצאה כאלו נאלצה לפטרו. העובד הגיש תביעה לביה"ד לעבודה בטענה כי פוטר בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ") ויש להשיבו לעבודה. כמו כן תבע החוק (להלן: " לפיצוי בגין עוגמת נפש ואובדן השתכרות. ביה"ד האזורי דחה תביעת העובד להשיבו לעבודה וקבע כי סיום העסקתו של העובד נעשו משיקולים ענייניים, גם בפסק דין משלים של ביה"ד לעבודה ולאחר שמונה יועץ תעסוקתי נפסק כי המעסיקה פעלה בהתאם לחוק ומשהתברר כי אין תפקיד חלופי מתאים לעובד וכי אין התאמות שניתן לבצע אין להורות למעסיקה להחזיר את העובד לעבודה. אולם ביה"ד חייב את המעסיק בתשלום פיצויי לעובד כיוון שניסיונותיה של המעסיקה לא היו יצירתיים או נרחבים מספיק כדי למצות את דרישות החוק

הכותב – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 ינואר 355 + נטו

התפטרות ופיטורים

25

האלגוריתמים והרפואה ו/או בתחומי הכספים, משאבי האנוש ומערכות המידע). עובדה זו מביאה מניה וביה לצמצום פוטנציאל המשרות החלופיות. הטעם לכך שאם הנטל הכרוך באיוש משרה מצריך לימוד לתואר אקדמי במשך כשלוש שנים – אזי זהו נטל כבד מדי מבחינת המעסיק. כמו כן פסק ביה"ד הארצי כי אילו העובד היה מצביע על תפקיד קונקרטי ניתן היה לחייב את המעסיקה לבחון אותו ולקיים ביקורת שיפוטית על סירובה, ככל שתסרב. אולם משלא הצביע העובד על תפקיד קונקרטי לא נעשה הדבר. סוף דבר ביה"ד הארצי דחה את ערעורו של העובד ופסק כי המעסיקה השלימה את הליכי ההתאמה בדיעבד ולא ניתן היה למצוא לעובד תפקיד חלופי שאינו כרוך ב"נטל כבד מדי" והשאיר את סכום הפיצוי על , בבית הדין הארצי 39472-06-21 תקציר ע"ע כנו. לעבודה, על ידי כבוד השופטים: לאה גליקסמן, רועי פוליאק, חני אופק גנדלר, המערער: שלום (שולי) רוזנברג, המשיבה: גיוון אימג'ינג בע"מ, ניתן 10.10.2022- ב

דיוני-תהליכי ופן מהותי. בפן הדיוני יש לבצע תהליך כן ורציני של בחינת קיומה של התאמה סבירה, ובפן המהותי נדרשת הכרעה אם התאמה נדרשת מצויה בתחום הסביר או חורגת בשל היותה כרוכה ב"נטל כבד מדי". בה"ד הארצי פסק בעניינינו כי המעסיקה יצאה ידי חובתה בפן התהליכי ובפן המהותי. - תהליך הבדיקה מורכב משלושה בפן התהליכי רבדים: חוות דעת היועץ התעסוקתי שבחן את כל המשרות הפוטנציאליות אצל המעסיקה, ולא הגביל עצמו למשרות מסוימות והבדיקה המשלימה שנעשתה בסיוע נציגי תעסוקה בקשר להתאמת משרה קונקרטית והבדיקה היזומה שערכה הממונה בחברה "בזמן אמת". אמנם, בדיקה זו אינה מיטבית, ואולם אין בכך לאיין את משקלה בהצטרף לשתי הבדיקות הקודמות. - שאלת קיומם של תפקידים נוספים בפן המהותי נבחנה על ידי היועץ התעסוקתי ומהבדיקה שנערכה עולה כי למעסיקה אין תפקידים חלופיים להציע לעובד שאינם כרוכים ב"נטל כבד מדי". המדובר בארגון הנשען בעיקרו על עובדים מקצועיים בתחומים המצריכים אחיזה בתואר אקדמי כזה או אחר (כגון, בתחומי החומרה, התוכנה,

2023 ינואר 355 + נטו

התפטרות ופיטורים

26

העובד לא הציג אישורים רפואיים מתאימים לעניין טיפולי הפוריות ומשכך, הפיטורים נעשו כדין

| עו"ד מעיין קישלס |

נשים"), נקבעה זכותם של עובד ועובדת להיעדר מפאת טיפולי פוריות. בחוק אף ישנה הגבלת פיטורים בתקופת טיפולי הפוריות. לצד ההגנה על זכותם של העובדת או העובד להיעדר מהעבודה בשל טיפולי פוריות, הוסדרה גם חובתם למסור לידי המעסיק אישור רפואי בדבר הטיפולים וההיעדרות והודעה מראש. זאת, על מנת שמעסיק יוכל לתכנן צעדיו ולצמצם את הפגיעה הצפויה במקום העבודה. להבדיל מן האיסור הגורף לפטר ללא היתר עובדת בהריון, שאינו מותנה באישור כלשהו, או אף בידיעה, הגבלה במקרה זה גדורה ומצומצמת, בתנאים שנקבעו. בענייננו, לאחר שקילת הראיות לא הוכח, כי העובד עבר טיפולי פוריות המגינים עליו מפני פיטורים, על העובד היה להציג אישור רפואי בכתב מהרופא המטפל אודות טיפולי הפוריות ועל כך שהם מחייבים היעדרותו מהעבודה. העובד הציג חמישה אישורים המאמתים את הטענה כי עבר טיפולי פוריות: מסמך ראשון הונפק זמן רב לאחר שהעובד סיים את עבודתו, ואינו חתום על ידי רופא. המסמך מתייחס לשני הליכים רפואיים שמתבצעים בגופה של רעיית העובד ולא פורט איזה טיפול פוריות עבר העובד עצמו והאם נדרשת לצורך זאת היעדרות כלשהי מן העבודה. מסמך שני, סיכום רפואי בחתימת רופא, המתייחס לשתי פרוצדורות שעברה אשתו של העובד. אף שהמסמך נושא גם את שמו של העובד כמטופל, הוא אינו מתייחס להליך כלשהו שעבר העובד, או לשאלת הצורך בהיעדרותו מן

העובדות מר אלכסנדר קיריצ'נקו (להלן: "העובד") עבד חודשים אצל ניצן פרידברג 11 כנהג חלוקה משך כ- בע"מ (להלן: "המעסיקה"), חברה שעיסוקה בייבוא ושיווק גופי תאורה לבניה ותעסוקה. העובד פוטר לאלתר ושולם לו פיצוי חלף הודעה מוקדמת. התביעה שלפנינו היא לתשלום פיצוי פיטורים בגין פיטורים שלא כדין בשל טיפולי פוריות וכן להשלמת זכויות סוציאליות. העובד טען, כי פיטוריו קשורים להיעדרויותיו עקב טיפולי הפוריות שעבר יחד עם אשתו וכן טען, כי מסר למעסיקה אישורים רפואיים אך זאת, איבדה חלק מן האישורים שנמסרו לה. המעסיקה טענה מנגד, כי העובד זומן לשימוע עקב חיסורים ואי עמידה בנהלים לאחר שיחות קודמות. כמו כן, לא נמסר לה מסמך המעיד על טיפולי הפוריות שעבר העובד. למעסיקה . לעובד הנעדר 10.11.19 היה רק אישור בודד מיום בשל טיפולי פוריות קמה חובה להציג למעסיק אישור רופא ולהודיע מראש למעסיק על היעדרות. העובד לא הציג מסמכים בתקופת עבודתו האישור היחיד החתום על ידי רופא הופק כשנה לאחר הגשת התביעה ולא נמסר למעסיקה בזמן אמת. פסק דין בית הדין דחה את התביעה ברובה ופסק כי: בחוק (להלן: "חוק עבודת 1954 – עבודת נשים תשי"ד

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 ינואר 355 + נטו

התפטרות ופיטורים

27

להשלמות. לעמדתו, אין ממש בטענה לפיה סירב לחתום על מסמכי הצטרפות לקרן. אין חולק, כי בהתאם להסכם עם העובד קמה לו זכאות להפרשות רטרואקטיביות מתחילת עבודתו, הפרשות אשר כאמור לא נעשו. משלא הוצגו פניות ישירות לעובד שלא נענו, בנסיבות אלה זכאי העובד לפיצוי חלף ולהשלמת ₪ 1,375 הפרשות בחסר לפנסיה בסך .₪ 1,792 הפרשות לפיצויים בסך - המעסיקה טענה, כי שילמה לעובד טענת קיזוז פיצוי חלף הודעה מוקדמת ביתר. נקבע כי העובד 5,587 היה זכאי לפיצוי חלף הודעה מוקדמת בסף של קמה ₪ 7,470 ש"ח ומשולם לו פיצוי ביתר בסך של ₪ 1,883 למעסיקה זכות קיזוז בגין היתר בסך של התביעה נדחתה ברובה. המעסיקה תשלם לסיכום: לעובד פיצוי חלף הפרשות בחסר לפנסיה בסך של .₪ 1,792 והשלמת הפרשות לפיצויים בסך ₪ 1,375 ₪ 1,883 מסכום זה רשאית המעסיקה לקזז סך של ששולם לעובד ביתר. בנסיבות העניין ונוכח תוצאות הדברים, לא נקבע צו להוצאות.

העבודה. שלושה מסמכים שהם אישורים למעסיקה בחתימת בית חולים בדבר שהייתו של העובד במרכז הרפואי אסותא, נעדרים פרטים אודות הסיבה לשהייה במקום. מכאן, שכל המסמכים שהוצגו לא עמדו בדרישה שקבע החוק, ואף מתייתר הצורך להידרש למחלוקת איזה מהם הוצגו למעסיקה בזמן אמת, ברור הצורך בהיעדרות מאחר שאשת העובד סובלת ממחלת טרשת נפוצה, אך אין בכך כדי טיפולי פוריות של העובד עצמו, הדורשים היעדרות מן העבודה. לפיכך, לא הוכח שקמה לעובד ההגנה הקבועה בחוק עבודת נשים מפני פיטורים. טענות העובד בדבר פגמים בהליך זאת ועוד, נדחו שכן העובד פוטר לאחר שנערך לו הפיטורים שימוע כדין. הוזמן מראש לשימוע ובמכתב הוסברה לו זכותו להגיע בלוויית אדם נוסף ולהיות מיוצג ע"י עו"ד. העובד לא ביקש לדחות את מועד הישיבה ואף הקליט את הישיבה ותוכנה אינו שנוי במחלוקת, בפתח הישיבה פורטו הטענות ואף ניתנה לו הזדמנות להגיב לטענות. ייתכן, כי מוטב היה ליתן בידי העובד זמן ממושך להכנה לשימוע, אולם הוא קיבל את ההזמנה המסודרת ולא ביקש לדחות את המועד לצורך היערכות, לפיכך התביעה לפיצוי בגין הליך הפיטורים נדחית. – השלמת הפרשות לפנסיה ולפיצויים לעניין לטענת העובד לאחר שלושה חודשי עבודה היה זכאי להפרשות מלאות רטרואקטיביות ממועד תחילת העבודה משלא הופרשו ההפרשות למפרע הוא זכאי

, בבית הדין האזורי לעבודה 16380-05-20 סע"ש ת"א, על ידי כבוד השופטת חופית גרשון- יזרעאלי, התובע: אלכסנדר קיריצ'נקו, הנתבעת: ניצן פרידברג 3.7.2022 - בע"מ, ניתן ב

2023 ינואר 355 + נטו

התפטרות ופיטורים

28

פיצוי לעובדת בגין עוגמת נפש לאחר שמעסיקתה סירבה לחתום על טפסי שמירת הריון לביטוח הלאומי

| עו"ד מעיין קישלס |

העובדות הגב' דינרה מקסודובה (להלן: "העובדת") הועסקה על ידי דב שמירה, נקיון וכח אדם בע"מ (להלן: "המעסיקה") בתפקיד מזכירת סמנכ"ל החברה, בתקופה האחרונה לעבודתה, הועברה לתפקיד שהתה העובדת בחופשת 10.1.19 מזכירותי. מיום מחלה ובין לבין הלכה לרופא נשים אשר מילא טופס לשמירת הריון. העובדת ביקשה להחתים את המעסיקה על הטופס כדי להגישו לביטוח הלאומי, המעסיקה סירבה לחתום על הטופס. העובדת הגישה תביעה בעקבות סירוב המעסיקה לחתום על הטפסים לביטוח הלאומי, בנוגע לשמירת הריון. העובדת דרשה פיצוי בגובה גמלת שמירת הריון, המעסיקה טענה כי העובדת אינה זכאית לפיצוי שכן לא הייתה הצדקה לשמירת הריון בתקופה זו, לא הוצג אישור רפואי בדבר שמירת הריון בתקופה זו וכן נטען, כי העובדת בעצמה אישרה כי שהתה במחלה ולא בשמירת הריון. פסק דין 8.1.19 או יום 7.1.19 העובדת יצאה מהעבודה ביום בשעות הבוקר ומאז לא שבה. המעסיקה טענה, כי העובדת עזבה את מקום העבודה לאלתר, תוך שהיא מקללת ומתבטאת באופן לא ראוי ולאחר מכן הגיע בן זוגה שאיים על המעסיקה. העובדת הכחישה את הדברים אך אישרה שיצאה מהמשרד בסערת רגשות

לאחר שהעבירו אותה לתפקיד אחר במקום ישיבה לא נוח. מכל מקום, אף אם נכונה טענת המעסיקה בדבר אופן עזיבת מקום העבודה, אין הדבר מצדיק התנהלות כפי שעולה מהראיות, התעלמות מבקשות ומתחינות העובדת וסירוב עיקש לחתום על הטופס לביטוח לאומי על מנת שהעובדת תוכל למצות את זכויותיה. מהראיות עלה, כי בסופו של דבר, העובדת לא קיבלה גמלת שמירת הריון, אלא דמי לידה בלבד. העובדת ביקשה להחתים את המעסיקה על טופס לשמירת הריון כדי להגישו לביטוח הלאומי אולם המעסיקה סירבה לחתום על הטופס. הדבר עולה בבירור מהראיות שצרפה העובדת ומהתכתבויות בינה לבין המנהלת הישירה שלה – אלונה. בהתכתבות רואים תחינה של העובדת לחתום על הטופס והתעלמות מוחלטת של המעסיקה. העובדת פנתה לסניף המל"ל אשר יצר קשר עם המעסיקה, אשר מסרה בשיחה זו כי לעובדת נותר חוב כספי וכי המסמך יחתם לאחר שיוחזר החוב. מהראיות עלה, כי במשך חודשים רבים, ועל אף פניות רבות של העובדת ובאי כוחה אל המעסיקה, המעסיקה לא חתמה על המסמכים למוסד לביטוח לאומי. בזמן הזה העובדת המשיכה לקבל מכתבים מהמוסד לביטוח לאומי לפיהם תביעה לגמלת שמירת הריון נדחתה בשל חוסר בפרטים. לפי עמדת המל"ל התביעה לגמלת הריון נדחתה גם מסיבה רפואית וגם בשל היעדר אישור רפואי מתאים של המעסיקה. מדובר במחדל חמור

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 ינואר 355 + נטו

התפטרות ופיטורים

29

. העובדת אף ₪ 8,537 זכאית לפיצויי פיטורים בסך עתרה לתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בגין הפרש פיצויי פיטורים. בענייננו, מדובר בנסיבות חמורות בהם עובדת מתפטרת לאחר לידת תאומים, על מנת לטפל בילדיה, דורשת תשלום פיצויי פיטורים המגיעים לה כדין ואלה לא משולמים עד שהעובדת נדרשת להגיש תביעה לבית הדין. אף לאחר הגשת התביעה הכספים אינם משולמים והמעסיקה מעלה טענות סרק לשלילת פיצויי פיטורים או להעדר זכאות, טענות שנדחו אחת לאחת. לאור האמור, המעסיקה חויבה בתשלום פיצויי .₪ 10,000 הלנה בסך ימי חופש. 24 העובדת דרשה פדיון פדיון חופש: החובה לנהל פנקס חופשה הוא על המעסיקה, אשר אישרה כי לא מילאה אחר חובתה. לאור האמור, התביעה התקבלה המעסיקה תשלם לעובדת פדיון . לעניין התביעה להפרשי שכר ₪ 6,336 חופש בסך רכיב זה נדחה. המעסיקה תשלום התביעה התקבלה לסיכום לעובדת את הסכומים הבאים: ₪ 25,000 א. פיצוי בגין עוגמת נפש בסך ₪ 8,537 ב. הפרש פיצויי פיטורים בסך ₪ 10,000 ג. פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בסך ₪ 6,336 ד. פדיון חופש בסך

של המעסיקה, אשר מחויבת על פי חוק למלא את הטפסים. המעסיקה אינה רופאה ואינה רשאית לסרב לחתום על טפסי גמלת שמירת הריון או להתנות את חתימתה בכך שהעובדת תסדיר חובות כספיים שיש לעובדת, ככל שאכן יש כאלה. משהוכח שהדחייה הייתה גם מסיבה רפואית, לא ניתן להשית על המעסיקה תשלום פיצוי בגובה גמלת שמירת הריון. העובדת עתרה לחילופין גם לתשלום דמי מחלה משלא צורפו אישורי מחלה לא ניתן לחייב את המעסיקה בתשלום. המקרה שלפנינו הוא המקרה החריג עוגמת נפש: המצדיק, בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי, פסיקת פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לעובדת. בהיותה בהריון עם תאומים, שעה שמעסיקתה מסרבת בשרירות לב לחתום על טפסים לביטוח לאומי ובכך גורמת לעובדת לאינספור פניות, ולהזדקק לשרותיו של עורך דין. למקרא התכתובת של העובדת עם מעסיקיה ולאחר מכן של עורכי הדין של העובדת ותגובת המעסיקה, מעלה כי המעסיקה גמרה בליבה שלא להיעתר לבקשות של העובדת ויהי מה. אחרת, לא ניתן להבין את הסירוב העיקש לחתום על טופס לביטוח לאומי. ודוק – המעסיקה אינה עוסקת ברפואה ואין זה מתפקידה לאבחן את מצבה הרפואי של העובדת והאם היא נזקקת אכן לשמירת הריון. תפקידה של המעסיקה כמעסיקה, מסתכם בחתימה על הטופס על מנת לאשר שהעובדת אכן מועסקת על ידה. לא הייתה כל הצדקה שלא לחתום על הטופס לביטוח לאומי. בשים לב לחומרת ההתנהלות ולעוגמת הנפש הרבה שנגרמה לעובדת עקב כך, נקבע כי המעסיקה תשלם לעובדת פיצוי בגין עוגמת נפש .₪ 25,000 בסך העובדת ילדה תאומים והתפטרה פיצויי פיטורים: בעקבות הלידה. בנסיבות ההתפטרות העובדת

, בבית הדין האזורי לעבודה תל 12652-05-20 סע"ש אביב, על ידי כבוד השופטת הדס יהלום, התובעת: דינרה מקסודובה, הנתבעת: דב שמירה, נקיון וכח 14.10.2022 - אדם בע"מ, ניתן ב

Made with FlippingBook - Online magazine maker