מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

מהדורה דיגיטלית

המגזין 2021 דצמבר #2 גיליון בע ונת י ידם בטוח

11

8

3

תרבות של בטיחות תוכנית הכוכבים שעושה מהפכה באתרי הבנייה

מהפסולת לבנייה על הדרכים והתועלת של מחזור חומרי בנייה

הולכים על בטוח על חשיבות יום הבטיחות הלאומי ותרומתו לענף הבנייה

שמים את הבטיחות במרכז אני שמח להציג בפניכם את המהדורה השנייה של מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל משולחנו של המנכ"ל / שי בירן

צילום: כפיר סיון

גם במהדורה הנוכחית אנו ממשיכים להציג את תחומי הפעילות המרכזיים של הקרן. המהדורה נפתחת בדיווח על יום הבטיחות הענפי שהתקיים , אשר מתקיים זו הפעם השנייה, במטרה 21 ביולי להגביר את המודעות לבטיחות בענף בקרב מעסי י קים, עובדים והציבור הרחב. הכתבה השנייה במג י זין עוסקת בתחרות על פרס העובדים המצטיינים בענף הבנייה והתעשיות הנלוות. הטקס האחרון , עקב 2020 התקיים בפורמט דיגיטלי בסוף שנת מגבלות הקורונה. התחרות, המתקיימת בסימן שי י פור הבטיחות, נועדה לחזק מצוינות על בסיס ענפי, י � כבר התקיים שוב בפורמט חג 2021 והטקס לשנת גי באולמי האחוזה (סיכום הטקס יופיע במהדורה הבאה של המגזין). לאחר מכן, מגיעות שתי כתבות על שתיים מתו י כניות הדגל של הקרן - הראשונה היא תכנית הכו י כבים, אשר מסייעת לצוותי הניהול בחברות בנייה ללמוד לנהל את סיכוני הבטיחות שלהם בצורה משופרת, תוך הטמעת תו תקן ענפי לניהול בטי י חות. תכנית הדגל השנייה, הכשרת הבטיחות המ י עשית, עוסקת בעובדים עצמם, ומעניקה להם הכשרת בטיחות חד יומית מעשית בשטח תרגול המדמה אתר בנייה. הכתבה החמישית בגיליון עוסקת באירועי הר י ווחה הבולטים שהתקיימו בענף - יום האישה הבינ י לאומי, יום הספורט הענפי וימי גיבוש לעובדי הענף - ושתי הכתבות הבאות אחריה עוסקות בהתפת י חויות חדשות במסלולי הכשרה. אחת עוסקת במסלולי ההכשרה הקיימים והחד י שים לתעודת מנהל עבודה, והכתבה שאחריה עו י סקת בתכנית הלימודים החדשה של הנדסאי בניין, אשר נועדה לסייע להכווין הנדסאים למקצוע מנהל

העבודה. ארבע הכתבות הבאות עוסקות ביוזמות וצעדי מדיניות לקידום הענף. בטור של נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות במש י רד הבינוי והשיכון, הוא מציג את עיקרי המדיניות הממשלתית להתמודדות עם אתגרי הדיור בהקשר של כוח האדם בענף. בכתבה הבאה מוצגת פעי י לות הקרן וההתאחדות לקידום מדיניות ממשלתית מיטיבה לענף וליכולתו לתת מענה למשבר הדיור המתהווה. בכתבה שאחריה מוצג סיכום של כנס . מיזם קונטק, המשותף לממשלה, 21 קונטק לשנת להתאחדות ולקרן, מהווה חממת חדשנות טכנולו י גית לענף, והכנס השנתי שלו נותן הצצה לחברות סטארט-אפ בולטות המשתתפות במיזם. בכתבה האחרונה במקבץ מוצג סיכום של כנס בנושא כל י כלה מעגלית, אשר התקיים כדי להתניע פעילות ממשלתית נחושה בתחום המחזור והשימוש החוזר בפסולת בניין, במטרה לצמצם את הנזק הסביבתי של פעילות בנייה, ולסייע בהתמודדות עם המחסור המתגבר בחומרי גלם. הגיליון מסתיים במקבץ כתבות העוסקות בהיבטים שונים של בטיחות בענף. מנהל אגף בניין במכון התקנים מסייע לעשות סדר בכללים החד י שים והקיימים בתחום הפיגומים. הכתבה הבאה עו י סקת במאבק בקבלנות לא רשומה. לבסוף, מובא טור דעה של באסל לאחם על הדרך קדימה בתחום הגברת המיומנות והבטיחות בענף. לסיכום, אני מאחל לכם קריאה נעימה, ומבטיח כי הקרן תמשיך לפעול במלוא הקיטור כדי לתמוך בתהליכי השינוי החשובים לטובת הענף ולקידום פתרונות דיור. נמשיך לדווח לכם על הפעילויות המרכזיות גם בגיליונות הבאים.

שירי עצמון עיצוב גרפי: | רנית נחום-הלוי כתבת ועורכת המגזין:

2

freepik: צילום

השנה צוין בפעם השנייה היום הלאומי לבטיחות בבנייה שביקש להגביר את המודעות לאחד הנושאים הכואבים ביותר בענף. במאות אתרי בנייה ברחבי הארץ ציינו את היום ונערכו פעילויות והדרכות לעובדים במטרה להטמיע את השינוי התודעתי החיוני לענף ב ישראל מתרחשות מידי חודש תאונות קטלניות באתרי בנייה המובילות לפ י הי ום הלאומי לבטיחות מטמיעים שינוי ומונעים את התאונה הבאה

ציעות קשות ובמקרים קיצוניים יותר אף למוות. כיצד ניתן למנוע את התאונה הבאה ואיך הופכים את ענף הבנייה לבטוח יותר? נושא זה עמד במרכז היום הלאומי לבטי י חות בבנייה שצוין בפעם השניה בחודש יולי ) בהובלת מטה הבטיחות בענף הבנייה 7.7( הפועל מתוך הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב י ניה בשיתוף התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ובשיתוףפעולהעםהמוסד לבטיחות וגיהות. "יום הבטיחות הלאומי שם את נושא הב י טיחות בבנייה בראש סדר העדיפויות במ י טרה להגביר את המודעות", מסביר שי בירן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב י ניה, "מה שקורה ביום הזה הוא לא פחות ממרגש. חברות בנייה משביתות אתרי בנייה לכמה שעות, מכנסות את העובדים ושולחות אותם לתדריכים ותחרויות איתור ליקויי בטיחות. זו מציאות חריגה אצל חב י רות בנייה שנדרשות לעמוד בלוחות זמנים ועבורן יום עבודה זה קודש".

צילום: המוסד לבטיחות וגיהות

מיצב ליום הבטיחות הבינלאומי בענף הבנייה

היום התחיל בשעות הבוקר המוקדמות במעברי הגבול ובהמשך באתרי בנייה של חברות בנייה ותשתיות ברחבי הארץ. במה י לך היום התקיימו פעילויות הסברה והדרכה בנושא בטיחות בעבודה שכללו הצגת לבוש וציוד מתאים ובטיחות בגובה. בין היתר למדו העובדים על סיכונים, אמצעי מיגון ושימוש נכון במכונות. כמו-כן הושם דגש גם

על העובדים הפלשתינים אשר קיבלו הס י ברה ייעודית במעברי הגבול. כחלק מהיום הלאומי לבטיחות בענף הבנייה הוצבו בר י חבי הארץ שבע ניידות בטיחות אינטראק י טיביות מטעם המוסד לבטיחות וגיהות המ י צוידות במערכות למידה ייחודיות לקידום ההסברה לבטיחות עובדי הבניין בישראל. "חשוב לזכור כי למרבית העובדים בענף

3

אין הכשרה פורמלית, ובוודאי לא הכש י רה בבטיחות", מסביר בירן, "המטרה שלנו היא לייצר יותר מודעות ויותר מיומנות. אתר בנייה של עובדים מיומנים הוא אתר בנייה שכל עובד בו הוא יותר בטוח". "ידע בעבודה נכונה, בטוחה, עם הציוד והאמצעים הנכונים והכרת הסיכונים בעבו י דה באתרי הבנייה, משמשים עבור המעסיק והעובד כלים פרקטיים להצלת חיים", מדגיש מ"מ מנכ"ל המוסד לבטיחות וגיהות, ד"ר מיקי וינקלר. "בחודשים האחרונים אנו עדים במוקד "קו החיים" לעלייה בכמות הדיווחים על מפגעים וסיכונים שמזהים אזרחים בא י תרי הבנייה. באחריות המעסיקים והמנה י לים לעמוד ביתר שאת על הדרכת העובדים בדבר הסיכונים והדרכים למניעתם באתרי הבנייה. המוסד לבטיחות וגיהות מעמיד את עצמו לרשות כל מקום עבודה, מעסיק, או מנהל אתר אשר מעוניין לקחת חלק בשינוי תרבותהבטיחותבעבודהבישראל". יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, מוסיף כי יום הבטיחות שם בין היתר דגש על השיפורים הטכנולו י גיים בענף. "בשנים האחרונות רוב הבנייה בישראל היא בנייה לגובה. ענף הבנייה הוא מסוכן, ולכן מלבד שיפור בהדרכה, יש חשי י בות גם לשיפור בטכנולוגיות. נחשפנו למשל לטכנולוגיה של רתמות חכמות שיכולות למ י נוע נפילות". מויאל, ממובילי היוםהזה וכמי שפועל לקי י דום הנושא, ציין עוד כי העובדה שיש יום בטי י חות לאומי כזה הוא פרי מאבק עיקש של כל המעורבים. "יום זה הוא גם לזכרם של אלו שנפלו ונהרגו בעבודה. המטרה בכל ההסב י רה הזו היא להביא למצב שבו עובדים שמגי י עיםלעבודהשלמים יחזרו הביתהבשלום".

צילום: המוסד לבטיחות וגיהות

ניידת בטיחות שהוצבה בבית הספר בתל אביב ביום הבטיחות הבינלאומי בענף הבנייה

הבטוחות ביותר. כמו-כן האירוע כלל טקס לזכר פועלי הבניין שקיפחו חייהם. "יום הבטיחות העולמי נחגג בארץ כדי למקד תשומת לב ענפית וציבורית בנושא הבטיחות בענף הבנייה", מוסיף ניר ינושבס י קי, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ויו"ר אגף בנייה חוזית, "היום הצליח לספק במה מכבדת וראויה לפרויקטים מצטיינים בבטיחות, לקבלנים שמתעלים בביצועי הב י טיחות וכן לקבוצות קבלני המשנה והפועלים השותפים למאבק לשיפור הבטיחות. חשוב להמשיך ולציין את יום הבטיחות כיום חג לאיכות ובטיחותבבנייה". "האירוע ממחיש את הערך של לקיחת אחריות", מסביר בן-ראובן, "מעולם לא הת י קיים אירוע כזה בישראל ומטרתו היא שינוי תרבות, לקבלנים, לעובדים ולציבור כולו. אנו מאמינים שבטיחות מתחילה מגני ילדים ובבית ספר בשותפות כל האנשים העוסקים באתר, החל ממנהלי חברות וכלה בפועלי הקצה. אנו רוצים לחנך את הציבור כי חברה שעובדת בסטנדרטים של בטיחות היא חברה איכותית יותר ולכן גם הדירות שהיא מקימה איכותית יותר".

יום הבטיחות נערך בהשקעה של מאות אלפי שקלים, בליווי פרסום במדיות השונות, ושיתוף קשת רחבה של גורמים העוסקים בבטיחות. היום נחתם בטקס מרכזי שהת י קיים במרכז פרס לשלום בו השתתפו ראש מטה הבטיחות בענף הבנייה, האלוף במיל' איל בן ראובן; נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן, ראול סרוגו; מנכ"ל הקרן לעי י דוד, שי בירן; יו״ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן, יצחק מויאל; טייסי עבר המלווים את תוכנית הכוכ י בים במטה הבטיחות וגם בכירי ההתאחדות, מנכ"לי חברותבנייה, עובדיהן ונציגי ממשל. במהלך הטקס התקיים פאנל מקצועי בנושא בטיחות, חולקו פרסים לאתר הבטוח ותעודות לחברות הבנייה שהוסמכו במסג י רת תוכנית כוכבי הבטיחות (ראו כתבה בע י במגזין זה), המדרגת את החברות 10 מוד

"מטרת האירוע האלוף במיל' איל בן ראובן: היא שינוי תרבות. חברה שעובדת בסטנדרטים של בטיחות היא חברה איכותית יותר וכך גם הדירות שהיא מקימה"

צילום: אלדד רפאלי

4

ל קראת טקס פרס העובד המצטיין כ � , נז 5.12.21- שיתקיים ב 2021 לשנת רים בטקס הקודם שהתקיים במתכונת די י גיטלית עקב אילוצי מגפת הקורונה. ת � ה 2020 פרס העובד המצטיין לשנת קיים בסימן בטיחות בעבודה בשיתוף הסת י דרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, התא י חדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה. הענקת פרס העובד המצטיין מעלה על נס שורה של עובדים איכותיים במגוון רחב של מקצועות בענפי הבנייה והתעשיות הנ י לוות גם בתקופה של משבר עולמי. לכך התייחס בטקס נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, ראול סרוגו. "לאור עבודה חיונית הנעשית בענף, בתקופת הקורונה הוכר

Charisma pixel : צילום

כמו בכל שנה הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה מקיימת טקס הענקת פרס העובד המצטיין בענף הבנייה ובתעשיות הנלוות במטרה להעלות על נס את ערך ההצטיינות והמקצוענות בענף. השנה נבחרו הזוכים על בסיס דגש בטיחות בעבודה מצטיינים בבנייה 2020 טקס עובד מצטיין

5

freepik: צילום

להלן רשימת העובדים המצטיינים שנבחרו

ענף הבנייה כחיוני. הוכחנו שיחד, יז י מים, קבלנים ועובדים, אנחנו יודעים לעמוד גם באחד המשברים הגדולים בהיסטוריה של ישראל והעולם כולו". על חשיבות הענקת הפרס לעובדי הענף התייחס גם מ"מ נשיא הקרן ויו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנ י לוות, יצחק מויאל. "העבודה בענף הבנייה והתעשיות הנלוות קשה מאוד ולשרוד בו שנים רבות תחת מאמץ פיזי ומנטלי זו משימה מאתגרת. שנת תיזכר כשנה מאתגרת במיוחד 2020 בגלל נגיף הקורונה, אך על אף הק י שיים בשנה זו, עובדי הענף עבדו ללא דופי ושמרו על כללי הבריאות והבטי י חות באתרים השונים, וכתוצאה מכך גם מספר תאונות העבודה ירד. העוב י דים המצטיינים שנבחרו השנה מהווים דוגמא ומופת עבור עובדי הענף והתע י שייה בנושא הבטיחות". שי בירן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל ברך את העובדים על זכייתם. "לאור ריבוי תאונות העבו י דהבענףהבנייה, אני תקווה כי כעובדים המצטיינים של הענף תפעלו ככל יכול י תכם, כל אחד במקום עבודתו, לשיפור רמת הבטיחות והגברת המודעות לח י שיבותשיש בשמירה על כללי הבטיחות. בשמי ובשם עובדי הקרן ברצוני לברך אתכם על זכייתכם בפרס "העובד המ י צטיין" ועל תרומתכם הייחודית לקידום ענףהבנייהבישראל". בין הקריטריונים לבחירת עובדים מצטיינים השנה ניתן דגש מיוחד על קידום ערכי הבטיחות. בטקס השנה תעודות הצטיינות ומלגות 16 חולקו לכלל העובדים המשקפים את המג י וון האנושי והמקצועי הקיים בענף: עו י בדים זרים, פלשתינים וישראלים וכן מנהלים לצד עובדי כפיים, מפעילי מכונות ואחרים.

"גשר", ומשנע את המוצר לקנטים. יכולותיו מקצועיות, ניסיונו רב בתחום והוא בעל יכולת לעבוד בצורה יעי י לה תוך מחשבה על התנה י לות אחראית, מקצועית ומ י דויקתהשואפת לשלמות. זיאד דבאסה מחברת דבאסה מנהל 'ירום אור'. 37 עבודה במקצועו בעל שנות ותק בענף ומתוכן הוא שנים בין 8 מועסק בחברה היתר כמנהל עבודה. זיאד היה שותף משמעותי לבניית מאגר המים של חברת מקו י רות ורידינג (חברת חשמל) ב � עו 50 והינו אחראי על כ - דים במהלך יום העבודה. הוא מכיר את כל הפועלים בתחומו באופן אישי, ודואג לרווחתם, גם מחוץ לשעות העבודה. חיה סייג מחברת 'סולל י � סייג מנהלת אדמינ בונה'. 4 סטרטיבית המועסקת כ שנים בחברה. סייג מסייעת למנהלת החשבונות ומתא י מת הזמנות אך איכויותיה ומעלותיה ניכרות בתקשו י רת עם מערך כח האדם והיא משמשת אוזן קשבת לא רק בתחום המקצו י עי אלא גם במרחב האישי עבור הצוותים. אנטולי פיכמן מחברת י � פ 'שמשון זליג ושות' . כמן מהנדס בניין ואחראי

היתר על השקילה במחצ י שנות ותק 26 בה והינו בעל בחברה. כהן מקפיד לוודא את איכות החומרים ואת בי י צוע העבודה על הצד הטוב ביותר. הוא אינו מקל ראש בנהלי הבטיחות, וראיה לכך היא הקפדה על שילוט נכון וברור, בדיקת משקל תואם לתקנים של המשאיות ובדי י קת כל בעל מקצוע שנכנס לתחוםהמחצבה. הישאם שלאעטה מח ־ ברת 'שיכון ובינוי סולל שלאעטה הינו מנהל בונה'. עבודה ראשי בעל ותק של שנים בענף. שלאעטה 22 מקפיד על כללי הבטיחות מרגע תחילת העבודה וקב י לת סידור העבודה ועד תום היום, לרבות תדרוך בתחי י לת היום באשר לסכנות ול י מוקדים אחרים ואינו מאשר כניסה בשער האתר ללא ציוד בטיחות כנדרש. שלא י עטה מוכר כאחראי, "ראש גדול", ומוצא לנכון לאתר תקלות בעוד מועד כדי לפ י תור אותן, לייעל את תהליך העבודה ולשמור על סובביו. ולדמיר יעקובוב מחב ־ רת 'אחים חיון עבודות נג ־ מ � יעקובוב הינו נגר ב רות'. שנים 13 קצועו המועסק זה בחברה. הינו בעל מיומנות רבה בעבודה במסור חשמ י לי ממוחשב, אחראי על המ י חסן, המלגזה, על המכונה

אחמאד דמאח מחב ־ רת 'דחבור בוטרוס ובניו'. דמאח מפעיל ציוד מכני שנות ותק בחברה. 20 ובעל הוא עוסק בעכו בחפירת ביובים וניקוז. מקצועיותו באה לידי ביטוי בסדר ובא י רגון במהלך שלבי העבו י דה, לרבות במקרים שבהם צצות בעיות בלתי מתוכ י ננות. התנהלותו מאופיינת בביצוע הפעילות תוך הק י פדה יתרה על כללי הבטי י חות. ראיה לכך היא השי י לוט שהוא מקפיד שיהיה מוצב בשטח העבודה, בדי י קת סגירת השערים כראוי בתום יום עבודה ותקינות כלי העבודה. איגור רושטניאק מח ־ ברת 'איירון פאוור בניין רושטניאק הינו ותשתית'. שנות 14 עגורנאי צריח בעל ותק בחברה והוא מצטיין בי י כולת ההתמדה שלו, היכ י רות עם התנהלות החברה, הדרישות והשטח. כבר בת י חילת דרכו המקצועית הק י פיד להקדיש זמן לבדיקת משקולות וכבלים בהתאם לכללי הבטיחות, והתעכב על כל הנדרש בשטח תוך התייחסות למזג האוויר, וב י דיקה קפדנית של המסמ י כים הנדרשים כדי לפעול בהתאם לתקנים ולכללים. אליעזר כהן מחברת כהן ממונה בין 'אבן וסיד'.

6

בכל יום דוח יומי בעניין הבטי י חות; לכל צוותי כוח האדם המ י לווים אותו יש מנהל עבודה לת י חומם, ואחת לשבוע מתקיימת ישיבה עם מנהלי העבודה תחת חסותו בנושא בטיחות בדגש על מניעתתאונות. מחמוד בכר מחברת 'רום בכר משמש גבס חיפוי וקירוי'. 30 מנהל עבודה, בעל ותק של שנה בענף הבנייה. הוא החל את דרכו בתחום כטרקטוריסט וברזלן, המשיך כמנופאי עגו י רן צריח, בהמשך שימש עוזר מנהל ולבסוף החל לפעול כמ י נהל עבודה. בכר שם דגש על נושא הבטיחות. הוא דואג להכיר כל עובד ולתדרך כל אחד בכל תחילת יום, עד האחרון שבהם. הוא מגדיל לעשות ומוודא כי כל הכללים, התקנות, ההנחיות וההוראות יובנו עד תומם, ללא קשר לסוג העבודה שעתידה להתבצע. מחאד מחמוד מחברת מחמוד משמש 'זבולון עדירן'. שנות 38 מנהל צוות, הוא בעל ו � שנים מת 15 ותק בענף כאשר כן הוא מועסק בחברה. מחמוד בקי בקריאת תוכניות, וכפו י על יוצא מכך, אם תוכנית אינה תואמת שטח, הוא מזמין את האדריכל לשינויים. הוא מקפיד לקיים הדרכות בטיחות בתחילת כל יום עבודה, וכן הדרכת עבו י דה בגובה ומקפיד לעמוד בת י קנים הנדרשים. כל עובד חייב בהוראתו להיכנס אל האתר מאובזר בציוד בטיחות כנדרש.

נית, מנהרה. פרויקט זה ניהל אליהו במסירות ובדאגה, מתוך ראיה מערכתית רחבה, תוך שימת לב לפרטים קטנים כגדו י לים .מדי משמרת מבצע אליהו תדריך בטיחות לטובת התנה י לות בטוחה ואחראית ותדרוך בוקר לעבודות שונות כיציקה ובטון. אליהו פועל בצמוד ליועץ בטיחות. יוסף כחלון, משטרת יש ־ ו � יוסף משמש חשמלאי מ ראל. סמך ומנהל עבודה במשטרת שנות ותק 40 ישראל. הוא בעל שנים. 28 ומועסק במשטרה זה בעבר השתלם בלימודי ארגון וניהול עובדים דרך משרד הע י בודה, הועסק כקבלן חשמל, ופעל בתחומים: תשתיות, חשמל, מים וביוב ומסגרות. יוסף בחר במסלול תעסוקה במשטרת ישראל והוא גם לוקח חלק במחלקת הבילוש של מש י טרת ישראל. לצד זה הוא ערני ביותר לבטיחות הפועלים סביבו ובודק את כשירות הציוד מבחי י נה בטיחותית. ברדוגו יוקי מחברת 'יחז ־ יוקי משמש מנהל קאל מורד'. אתר בנייה והוא מועסק בחב י . כמנהל בינוי 1999 רה משנת חשמל ואינסטלציה, הוא שולט במכלול הדרישות והתקנים ועומד בהצלחה רבה בבדיקות הביקורת של מגוון גורמים. בת י חום הבטיחות מעידים עליו כל מנהלי העבודה שעובדים איתו כי הוא מקפיד מאד בנושא. צוות העובדים תחתיו ממלא

Charisma pixel : צילום

2020 טקס עובד מצטיין

בטיחות הרשום בפנקס המה י שנות ותק 50 נדסים. לפיכמן בענף והוא מועסק בחברה זה שנים. פיכמן עלה לארץ 23 ממולדובה למד באוניברסיטה לטובת הסמכה כעובד בנייה ומורה בנייה ובהמשך השלים תואר שני בחו"ל במקצוע מה י נדס. מקפיד לעשות את הנד י רש בתחום הבטיחות לטובת כל השותפים במלאכה, לרבות ביצוע ביקורות כניסה לאתר. לפני תחילת פעילות הוא מק י פיד לקיים הדרכת בטיחות כהלכה. סמי מרום מחברת 'דוד ו � מרום הינו מנהל עב פריינד'. דה הבקיא בכל הנדרש בתחום המכניקה העדינה. הוא הועסק בתעשייה הצבאית והמשיך בת י חום הבניין מטעם משרד העבו י דה. מרום מקפיד בתחום הב י טיחות בקלה כבחמורה, מקבל את העובדים בכל יום עבודה חדש תוך ריענון נהלים לטו י בת שמירת בטיחותם, ומקפיד למסור את סידור העבודה יום

קודם למען הסדר הטוב וההת י נהלות השוטפת התקינה. (וואו WU ZIHANGQIANG זיהאנגקיאנג) מחברת "עמ ־ זיהאנגקיאנג משמש לים". שנות 10 עובד ציר והוא בעל ותק בחברה. הוא מתמחה במ י גוון תחומים ובמיוחד בכל הכ י רוך בקרמיקה. זיהאנגקיאנג מקפיד בקלה כבחמורה ומ י וודא בכל עת התנהלות מיט י בית ומקצועית. בטרם תחילת יום פעילות הוא מקפיד לבדוק את המוצר לטובת פעילות תקי י נה ובכל עשיה דעתו נתונה לטו י בת יעילות ואיכות העבודה. חרי י צותו באה לידי ביטוי בבחירתו לקחת חלק גם בעבודות אח י רות, גם כאשר מדובר בריצוף, טיח, תיקונים ועבודות מזדמנות נוספות. יאיר אליהו מחברת 'דניה אליהו משמש מנהל סיבוס'. שנות ותק 26 עבודה והוא בעל בתחום, כאשר מתוכן הוא מוע י כ � שנים בחברה בכרייה מ 7 סק

7

ה חל מהשנה יוכלו סטודנטים הלומדים במכללות טכנולוגיות ללימודי הנ י דסאים להצטרף ליוזמה ראשונה מסוגה המשלבת פרקטיקה - לימודים לתואר הנ י דסאי-בניין לצד התמחות בשטח בשיתוף חברות הבנייה המובילות. הנדסאי יורדים הבניין לשטח

מהפכה בבניה: החל מהשנה סטודנטים הלומדים במכללות טכנולוגיות בישראל במגמת הנדסה אזרחית יוכלו להצטרף ליוזמה ראשונה המשלבת בין לימודים אקדמיים

לתואר הנדסאי בניין לבין התמחות בשטח בשיתוף חברות הבנייה המובילות בענף

ה � חברות בנייה מ 23 השותפות כוללת מובילות בישראל שפועלות עם המדינה (משרד הכלכלה) והמכללות לקידום הכש י רה מותאמת והשמה של הנדסאים בענף. בשותפות זו ניתן למצוא חברות קבלניות מתחום הבנייה למגורים, בנייה חוזית ות י שתיות כדוגמת תדהר, דניה סיבוס, סולל בונה, שפיר, דרך עפר, מנרב, אלמוג, אשט י , צמח המרמן, פרץ בוני הנגב, עץ SGS רום, השקד, אבני דרך ונוספים.

"האסטרטגיה המרכזית של השותפות נועדה לתת מענה למחסור במנהלי עבו י דה מיומנים ומקצועיים בענף, ולהעלות את שיעור ההנדסאים במקצוע מנהל הע י בודה", מסבירה תהל זימן, מנהלת השות י מבוגרי מגמת 23% פות. "נכון להיום רק הנדסאי בניין פונים למקצוע מנהלי עבודה, ח � בוגרים בשנה. ה 2,000 מתוך למעלה מ - סמים הבולטים קשורים לאי התאמה בין תו י כנית הלימודים לבין מה שנדרש בשטח, גם ברמת הידע המקצועי וגם ברמת ההכוונה והמוטיבציה לתפקידי ביצוע, וכן חסמים

מדובר בתוכנית חדשה ומהפכנית שת י חול על כל המכללות הטכנולוגיות החל מה י שנה הבאה, אם כי מספר מכללות בחרו ליישם את התוכנית כבר השנה. המהלך הובל על ידי גלגל התנופה - שותפות עס י קים בענף הבנייה והתשתיות, מיזם משותף להתאחדות הקבלנים בוני הארץ, יו"ר השו י תפות אשר גרין, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה וקרן 'ביחד' של סטלה ויואל קרסו וע י .' 2000 מותת 'ציונות

8

freepik: צילום

הסטודנטים לענף ולשער הכניסה המשמעו י תי ביותר שלו - תפקיד מנהל העבודה, באמ י צעות הכשרה חדשנית שרלוונטית לעבודה בענף ותוכניות להשתלבות בתפקידי ניהול מרתקים ומתגמלים. אנחנו בפתחה של מהפכה". "ענף הבנייה זקוק לכישרון וליכולות של ההנדסאים בשטח", אומר ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. "אני מא י מין שרק עבודה משותפת של קבלנים עם הממשלה והמכללות יביאו לשינוי המיוחל, ואני שמח על ההתחלה היפה הזו במכללות טכנולוגיות ברחבי הארץ. אנחנו מחכים לס י טודנטים ולבוגרי המכללות עם מגוון תפקי י די ניהול בכל הארץ. השכר והיציבות התע י סוקתית בענף שלנו הם מהטובים במשק, ומי שמגיע אליו עם ההכשרה המקצועית המתאימה יגלה מהר מאוד שהשמים הם באמת הגבול". למה להיות מנהל עבודה? מנהל עבודה זה תפקיד חשוב ומשמעותי בענף הבנייה ונושא המשרה נהנה מתנאי שכר והעסקה מצוינים, הסכם קיבוצי מיטיב, ותנאים סוציאליים כגון פנסיה וקרן השתל י מות החל מהיום הראשון לעבודה. מנהל העבודה נדרש להיות מוביל ומנהיג באתר, לנהל אנשים ומצבים ולהתמודד עם הרבה אתגרים תוך כדי מציאת פתרונות ושמירה על בטיחות האנשים ואיכות ביצוע העבודה. זהו תפקיד עם הרבה אקשן ושטח הפונה לאנשים בעלי יוזמה ויכולת מנהיגות, יחד עם יכולת טכנולוגית וידע הנדסי משמעותי, על מנת לעמוד בדרישות הגבוהות בשטח מבחינה הנדסית וטכנולוגית בתחום הבי י צוע כיום ובעתיד. לפרטים נוספים על התוכנית ניתן לפנות: tahel@zionut2000.org.il תהל זימן

צילום: יוסף כהן, המכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל

בוגרי הפיילוט של פרקטיקום באתרי בנייה ממכללת הנדסאים באריאל שהתמחו

רגולטורים הקשורים לצבירת הוותק הנדרש להנדסאי כדי להיות מוסמך כמנהל עבודה. אחת הפעולות העיקריות שלנו הייתה לה י שתתף בוועדת מומחים של מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית) לעדכון תו י כנית הלימודים של הנדסאי בניין. התוכנית החדשה מעניקה לסטודנטים ידע רחב ור י לוונטי יותר בתחום הניהול והביצוע בבנייה לצד התנסותמעשית והיכרות עם השטח". בתוכניתהלימודיםהחדשהמוטעמיםתכ י נים הקשורים לבטיחות ואיכות, מתוך הבנה שאלו נקודות קריטיות למנהלי עבודה. כמו כן הוטמעו סיורים, סדנאות בניהול ושולבו קורסים פרקטיים בתחום דיני עבודה, ניהול עובדים ותכנים בנושא חדשנות טכנולוגיות בענף ותוכנותבשימושאתריםבישראל. גולת הכותרת של התוכנית היא הפרק י טיקום המעשי, כאשר כל סטודנט יוכל לה י גיש את פרויקט הגמר שלו על סמך התנ י שעות 300 סות מעשית שעשה בהיקף של באתר בנייה, צמוד למנהל עבודה ומנהל פרויקט. התנסות זו תאפשר לסטודנט לצ י בור ניסיון, לצד השלמת חובותיו האקד י מיות, ולהגיע לנקודת הגמר עם ידע יישומי רחב והכרות מעמיקה ואיכותית עם המק י צוע והעבודה בתחום הניהול. בימים אלו מסתיים פיילוט של הפרקטי י קום, שהתקיים במכללת הנדסאים באריאל

ד � סטו 25 וברשת עתיד. במסגרת הפיילוט, נטים השתלבו בשלוש חברות בנייה, 'אבני דרך', 'עץ השקד' ו'דניה סיבוס'. הקולות מהשטח מביעים שביעות רצון גבוהה מאד מהפעילות, גם מצד חברות הבנייה שיכלו לבחור ממיטב הסטודנטים את מי שימשי י כו לעבוד איתן וגם מצד הסטודנטים והמ י כללה, שזכו בהזדמנות להתנסות איכותית ולמידה משמעותית שלא יכולה להתרחש בכיתה. "התוכנית של מכללת הנדסאים אריאל היא הפעם הראשונה בה מוסד אקדמי מא י פשר לסטודנטים לראות באמת איך מתנה י לת העבודה", אומר רונן גינזבורג, מנכ"ל קבוצת דניה. "אני כסטודנט להנדסה אז י רחית בטכניון למדתי הרבה, אך לא ביקר י תי אף לא פעם אחת באתר בנייה, וזה ללא ספק היה חסר. תכנית כזו, שקיימת כבר במקומות אחרים בעולם באופן מובנה במ י סלול הלימודים, תוציא מהלימודים אנשי מקצוע עם יכולות טובות יותר". לדברי שי בירן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופי י תוח ענף הבניה בישראל, "ענף הבנייה של א � הוא ענף מתקדם, טכנולוגי, מ 2021 שנת תגר ומשווע לכח אדם איכותי שיסייע במשי י מה הלאומית של בניין הארץ. תכנית הלי י מודים החדשה להנדסאי בניין, שפותחה בשיתוף גורמים מתוך הענף, חושפת את

9

חברה שלא תפעל בבטיחות לא יקנו ממנה דירות" נאבקים בתאונות העבודה באתרי בנייה. תוכנית כוכבי הבטיחות שאומצה מעולמות הרפואה והתעופה יושמה השנה גם בענף הבנייה. קבלנים שיעברו את התהליך יקבלו "כוכבי מישלן" של בטיחות, אור ירוק כי הדירות שהם בונים הן באיכות ותו תקן גבוה. בן-ראובן: "הציבור יבחר לקנות דירה מחברה שיש לה כוכב בטיחות". על התוכנית שמשנה את המציאות בענף הבנייה בישראל

ל

עבר יו"ר איגוד הטייסים בישראל שהעתיק את כללי הבטיחות הכל-כך שגורים בעולם התעופה - לרפואה. כעת ד"ר שוב ושותפיו לחברת 'צומת' פועלים לה י טמעת תהליך דומה בענף הבנייה והתשתיות. ד"ר שוב, בעל דוקטורט בגנטי י קה מבית הספר לרפואה בתל אביב, לשעבר מפקד טייסות הדרכה בחיל האוויר, אשר ניהל תחומי הדרכה ומו"פ בח י ברות תעשיה ובאל-על, עוסק היום בהדרכת הגורם האנושי וחקר אירועי בטיחות ולצורך שיפור ענף הבנייה והתשתיות מטמיע יחד עם קבוצתמומחים את התוכנית.

שנה התפרסם מאמר 20 פני כ בארה"ב שהראה כי מאות אלפי חולים מתים מדי שנה מטעויות של צוותי הרפואה. הכתבה אמנם עסקה בנעשה בחוף המזרחי של ארה"ב, אך בבדיקה בישראל נמצא כי מדי יום הולכים לעולמם שמונה חולים בשל טעויות צוותי רפואה. נוכח הממצאים, נזעקו מדינות העולם והחלו לנקוט בצעדים לשי י פור בטיחות הטיפול, ניהול סיכונים בתחום הבריאות ויעילות עבודת הצוות הרפואי. גם בישראל נכנסו לפעולה מואצת באמצעות הטמעתתורות וכללי בטיחות. בין מובילי המהלך באותן שנים היה ד"ר יוסי שוב, טייס קרב וקברניט באל-על ולש י

תוכנית הכוכבים מבוצעת על-ידי 'צומת' בהובלת מטה הבטיחות בענף הבנייה וב י

שיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, התאחדות בוני הארץ ו'קרן מנוף' של הביטוח הלאומי, והיא נוסחה על-ידי מתי רביבי, מהנדס מטה הבטיחות, במטרה להטמיע כללי התנהגות שיפחיתו אתתאונות העבודה בענף.

ד"ר יוסי שוב

מטרת תוכנית הכוכבים היא ביסוס תר י בות ארגונית, ערכים, תחקירים, תכנון מראש, תדריכי בוקר, הדרכות בטיחות ות י גמול עובדים. התהליך מתבצע על-ידי טייסי חיל האוויר לשעבר המלווים את הצוות

10

צילום: אלבום פרטי

הניהולי של חברות הבנייה. כל שני טייסים מלווים את החברה ומטמיעים בה את ערכי הבטיחות במשך כמעט חצי שנה, תוך יישום תוכנית פעולה מוגדרת. חברות בנייה שעו י ברות את כל התהליך מקבלות דירוג באמ י ) לפי רמת מערך ניהול 1-5- צעות כוכבים (מ הבטיחות שהן מיישמות. מעין "כוכבי מיש י לן" - או סוג של תו תקן - של ניהול בטיחות. השותפים לצוות של ד"ר שוב הם פרופ' (אמריטוס) מיכה פופר מהמחלקה לפסיכו י לוגיה באוניברסיטת חיפה, אל"מ (במיל.) זאב רז, טייס הקרב שהוביל את השמדת הכור בעירק ועמנואל רוזנצוויג, קברניט אל-על. "תוכנית הכוכבים מתרכזת באדם ויכולתו להשפיע על עולם הבטיחות", מס י ביר ד"ר שוב. "הכוכבים מוענקים לחברות בנייה העומדות בסטנדרטים של בטיחות והקניית ערכים הנוגעים לכל שדרת הפעי י לות החל ממנהלי החברה ועד הפועל בקצה השרשרת". משנים תרבות תוכנית הכוכבים יושמה בעיקר בקרב חברות בנייה גדולות, ועד היום הוסמכו כ- ב � ח 20 חברות שקיבלו כוכב ראשון, כ- 50 רות נמצאות בתהליך הסמכה לכוכב שני. הכוכב הראשון ניתן לחברות בנייה שפיתחו, בעזרת חונכי התוכנית, מערכת בקרה עצ י מית של ביצועי בטיחות בהסתמך על רמת מבדק אחידה, בהיקף של מבדק אחד לחו י דש לפחות. חברות בנייה המשתתפות בתוכנית הכו י כבים מעידותשלא רק רמת הבטיחות עולה, אלא יש ייעול של העבודה ושיפור בתפוקות ובאיכות העבודה. "היום אנחנו מקיימים את הנהלים והערכים כחלק מהלו"ז היומי הר י גיל שלנו", מסביר מנכ"ל קן-תור פרויקטים, מתן קן-תור. "קיימת עליה משמעותית במו י דעות בכל נושא הבטיחות. מאז יוני השנה התחלנו לקיים תדריכי בוקר, לבדוק לש י לומם של הפועלים, לתדרך אותם, למנות

ראשי קבוצות ולשלב את כל זה עם מתן פרסים ואותות הצטיינות בבטיחות. זה חלק מנוהל יומיומי. מדובר על תהליך בבנייה שכפי שאני רואה את זה מרבית חברות הב י נייה מחוברות אליו". לדברי ראש מטה הבטיחות בענף הב י נייה, האלוף (במיל.) איל בן-ראובן, בשנה האחרונה ניכרת ירידה בולטת בעיקר בהיקף תאונות העבודה בחברות בנייה גדולות. "היענותן הרבה של חברות בנייה והתגייסותן של הנהלות החברות לתוכנית, מלמדת על צימאון לאיתור הדרך הנכונה לשיפור ענף הבנייה. בשלב זה אנחנו מבחי י נים בעיקר בירידה בכמות ההרוגים בחברות הגדולות, מה שאומר שכיום יש לנו בעיה עם החברות הקטנות והבינוניות שאינן מטופ י לותמספיק והתחלנו להפנות אליהן זרקור". 200 בעתיד הקרוב תורחב התוכנית לכ חברות בנייה בינוניות וקטנות. על-מנת להאיץ את השתתפותן בתוכנית, מקדם בן ראובן תמריצים כלכליים, כגון הנחה בפ י רמיות ביטוח, שיהוו קטליזטור מצד אחד וגורם מרתיע מצד שני ויניעו את החברות לקחת אחריות בנושא הבטיחות. "מטרת התוכנית היא לרתום את חברות הבנייה באמצעות תכנית הכוכבים המסמ י לים את טיב ניהול האיכות, המצוינות והבטי י חות של כל חברה", מסביר בן-ראובן, "היום הציבור דורש בטיחות ולכן אנחנו משקיעים כספים ומבצעים קמפיינים ציבוריים כדי שהנושא יחלחל לכל אדם, גם לזה שמבקש לקנות דירה בישראל. אנו מצפים כי לפני רכישת דירה יתעניין הקונה ברמת הבטי י חות של החברה, לדעת איך החברה בונה, האם היא שומרת על בטיחות עובדיה וכמה פצועים והרוגים נרשמו לה. אם קיבל תשו י בה שאינה מניחה את הדעת - שילך לחברה אחרת. רוכשי דירות צריכים להבין שאם הם מיליון שקל ויותר לדירה, עליהם 2 מוציאים להבטיח את המוצר, שהדירה שלהם תהיה באיכות ותו תקן גבוה. חברת בנייה לא תוכל

צילום: אליאל סעד

לומר יותר 'אני חברה טובה ואיכותית' כש י בפועל מדי חודש היא סופרת הרוגים ופצו י עים. היא אחראית לכך". "העיקרון המנחה הוא", ממשיך בן-ראובן, "שבטיחות שווה לאיכות ביצוע וזה שווה לר י ווח כלכלי. המשמעות היא, כאשר חברת בנייה לא מצליחה לקבל כוכב אחד לפחות, היא פשוט לא תבנה ולא יקנו ממנה דירות. הציבור יבחר לקנות דירה מחברה שנוקטת בבטיחות". תמריץ כלכלי נוסף שמקדם בן-ראובן הוא מתן הטבות ביטוח לקבלנים. "אנו פו י עלים לייצר אינסנטיב כלכלי לקבלנים מול חברות הביטוח. חברות שמחזיקות בכוכ י בי בטיחות יקבלו תוכנית ביטוח טובה יותר בפרמיות ומימון פרויקטים. כמו-כן, אנו שואפים שככל שלחברת בנייה יהיו יותר כו י כבים, כך היא תזכה להעדפה בתהליכי מכרז ממשלתיים. אנחנו בריצת מרתון, וזו לא ריצה קצרה. אנחנו עוסקים בלשנות תר י בות ושינוי תרבות לא עושים במהלך אחד. זה לעבוד קשה מאד על הקבלנים, מנהלי עבודה ועל העובדים, שיבינו שצריך שינוי".

11

ההתמודדות מול מגפת הקורונה, חוסר יציבות שלטונית והאירועים הביטחוניים לא מנעו מהקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה להפיק אירועי תרבות ספורט ורווחה למען הענף העש ס מי קי ם ם א ב ת צד יום האישה הבינלאומי

נשים בצריח אירוע יום האישה הבינלאומי בענף הב י ת � ה 2020 נייה והתעשיות הנלוות לשנת קיים שלושה ימים לפני הכניסה לסגר ממושך בישראל על רקע מגפת הקורונה. , לעומת זאת, התקיים 2021 יום האישה בחודש יוני השנה, באופן סמלי, ימים ספו י רים לאחר סיום הסגר השלישי. לאירוע שהתקיים בהיכל התרבות בתל אביב הגיעו עובדות בענף הבניה והתעשיות 1,600- כ הנילוות. האירוע נפתח במופע סטנד-אפ של השחקן והקומיקאי ישראל קטורזה ובה י משך נהנו המשתתפות מהופעה של הזמר רותם כהן. מסתבר שבענף הבניה הנחשב ו � ע 200,000 "מאצ'ואיסטי" המונה כיום כ - ב � עו 15,000 בדים ישראלים, מועסקות כ - דות, מרביתן במשרות ניהול ופקידות. עם זאת בשנים האחרונות נשים החלו לאייש תפקידים הנחשבים "גבריים", כגון מנו י נשים) ואפילו מנהלות עבודה 46 פאיות ( ב � ), מה שמדגיש, כך לד 52 באתרי בניה ( רי מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שי בירן את תהליכי התיעוש והפיתוח העו י בר על הענף. "טקס יום האישה הוא אחד האירועים המרכזיים שהקרן מארגנת, והיא עושה

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל דואגת גם לרווחה ומנוחת העובדים. על אף השנה המאתגרת שעברה בהתמודדות מול מגפת הקורונה, סגרים, אי יציבות במשק ובממשלה והאירועים הביטחוניים מבית ומחוץ - הצליח צוות הקרן להפיק מספר 11 רב של אירועי תרבות ופנאי. בכלל זה, השתלמויות לעובדי הענף (לעומת ארבע ל � ) כאשר עוד תשע השת 2020 בלבד ב- , 'יום 2021 מויות נוספות מתוכננות עד סוף האישה' הבינלאומי בענף, יום הספורט הע י נפי וכיופית לעובדי הענף. על החשיבות של שילוב עבודה עם תר י בות ופנאי אומר מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שי בירן, "ענף הבניה מבוסס על העסקה דרך קבלני משנה, וזה מייצר כשל שוק בסיסי בדאגה לעובדים במגוון היבטים. הקרן מסייעת להתמודד עם כשל השוק, באמצעות ארגון פעילויות עבור כלל הענף, לרבות אירועי רווחה ותרבות". לדברי מ"מ נשיא הקרן לעידוד, יצחק מויאל, מי שנותן מענה בכל הקשור לפעי י לויות הרווחה, "העובדים בענף הבניה עוב י ריםממעסיק למעסיק בתדירות גבוהה וזאת בהתאם לצרכים והפרויקטים של הקבלנים השונים בענף. דבר זה מייצר כשל בסיסי בדאגה לעובדים במגוון היבטים. מבחינת

הוותק והשכר העובדים אומנם מוגנים בגלל ההסכם הקיבוצי הענפי וצו ההרחבה שדואג לכך, אך מבחינת רווחת העובדים, יש כאן בור ענק. בהתאם לתוכנית העבודה שלנו אנו נותנים מענה בכל מה שקשור לפעילויות הרווחה לעובדים באמצעות מגוון פעילויות: ארגון השתלמויות עבורם, ימי כיף שאנו מא י או בממדיון, ימי האישה 2000 רגנים בימית שאנו עורכים לנשות הענף פעם בשנה, מתן מלגות לילדי העובדים, יום הספורט השנ י תי ועוד אירועי רווחה ותרבות שונים. באמ י צעות אירועים אלו אנו נותנים מענה לעניין רווחת העובדים ובכך מחזקים את תחושת השייכותשל העובדים לענף הבניה".

Charisma pixel : צילומים

12

כיופית 2021

עבר, ח"כ אלי כהן ומנכ"לית חברת "שחר און" המאגדת את העמותות לקידום מקצו י עי מבית הסתדרות המעו"ף, הילה קניסטר בר-דוד. כמו-כן נכחה באירוע גם הממונה הראשית על יחסי העבודה במשרד העבו י דה והרווחה, עו"ד רבקה ורבנר שאמרה כי היא שמחה לגלות כי שיעור הנשים בענף הבניה גבוה מהמצופה. "לענף יש סטיגמה של ענף גברי ושובינסטי, אך אנו רואים כי הוא מתקדם מתפתח וצובר תאוצה. לא מן הנמנע שבשנים הקרובות עוד ועוד נשים יצטרפו לבניה".

זאת בגלל שבענף גברי כמו ענף הבניה, אירועים כאלו לא יתקיימו מעצמם ומכאן החשיבות של הצפת הנושא לשילוב נשים בענף. ככל שהענף ילך ויתפתח תגבר הח י שיבות של המיומנות בו על פני כוח פיזי ואז נראה יותר השתלבות וכניסה של נשים. לשם כך נדרש להשקיע בענף ולהפוך אותו ליותר מוטה תכנון ומיכון שמייעל את תה י ליכי הבניה. בתחומים אלו, לנשים אין שום עמדת נחיתות, ואני צופה שבעתיד נראה הרבה יותר נשים בעמדות מפתח בענף" באירוע השתתפו עוד שר הכלכלה לש י

הליכה ותחרותשחיה. את האירוע כבדו בנוכוחותם שחקני עבר מכל הזמנים כגון אלוף הארץ לשעבר בש י חיה, איתן אורבך וכן אנשים בעלי מוגבלויות, נכי צה"ל וקבוצת שחיה בעלי ליקויי ראיה ועיוורון. היום נחתם בטקס סיום חלוקת פר י חים ומדליות למנצחים. בין החברות הזו י כות ניתן למנות את חברת תדהר, דניה סי י בוס, שיכון ובינוי ואקרשטיין, בענפי הספורט השונים. בטקס מרגש שהתקיים חילקה עמותת אקי"ם תעודות הוקרה ליו"ר הסתדרות עו י בדי הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן, יצחק מויאל, למנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שי בירן ומנהל ההשתל י מויות בקרן, שאול כתאב, על הפעילות המ י שותפת, התמיכה והחיבוק החם של הסתד י רות עובדי הבניין והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניהבשילוב ילדי אקי"םבפעילויותרבות. מכייפים עם סטטיק ובן אל עובדי ענפי הבניין והתעשיות 4,000- כ הנלוות ובני משפחותיהם הגיעו לכיופית שארגנה עבורם הקרן לעידוד ופיתוח 2021 . 2000 ענף הבניה בספארק המים, ימית הכיופית כללה שלל הפעלות לילדים והופ י עותשל מני ממטרה וסטטיק ובן אל.

יום הספורט 12- ה

זה (לא) רק ספורט ב � לעובדים בענפי ה 12 יום הספורט ה - ניין והתעשיות הנלוות התקיים בחודש מאי ש � מ 450 השנה בקאנטרי חולון אליו הגיעו תתפים, יותר משנים עברו. בטקס פתיחת יום הספורט השתתפו ובירכו נשיא התאחדות בוני הארץ ונשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, ראול סרוגו, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שי בירן, יו"ר הסתדרות עובדי

הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, יצחק מויאל ומחזיק תיק הספורט בקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, דוד פרסי. כמו-כן הש י תתף ביום הספורט גם שר המודיעין לשע י בר, ח"כ אלי כהן. שריקת הפתיחה הפותחת את התחרויות בבוקר. המשתתפים 10:00 נשמעה בשעה התחרו במספר ענפי ספורט כקטרגל, כדו י רסל, כדורשת נשים, טניס שולחן, שש-בש,

13

Charisma pixel : צילומים

מנהלי העבודה צועקים מהשטח מנהלי עבודה 9,000 אתרי בנייה אך בפועל קיימים רק 15,000- כשבישראל פועלים כ המפקחים עליהם, אין זה פלא שמספר ההרוגים והפצועים נמצא במגמת עליה. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה פועלת לשיפור המצב

א חד החסרים המהותיים בענף הב י ניה נוגע להכשרת מנהלי עבודה. סו י גיה זו חשובה בהתחשב בהיקף בניית הדי י יחידות 40,000- רות בישראל, העומד על כ אתרי בניה 15,000- דיור בממוצע בשנה בכ ברחבי הארץ, אשר רק במחציתם מועסק מנהל עבודה. מנהל עבודה באתר בנייה הוא האדם החשוב ביותר הפועל לצד מהנדס הבנייה, האדריכל, הקונסטרוקטור והקבלן הרא י שי. הוא שמחזיק בשרביט הניהול ואמור לנהל את הנעשה החל מהציוד שיש להביא לאתר, חומרי הגלם, כוח האדם, ועד לבטי י חות העובדים והשוהים בסביבה. "העדר מנהל עבודה באתרי בנייה, או כזה שלא עבר את ההסמכה וההכשרה,

מסכן את ניהול הפרויקט כך שהוא עלול לה י סתיים עם ליקויי בנייה רבים, גירעון תקציבי ואף לגרום לסיכון חיים ממש", מסביר מנהל המיזם 'בונים ישראלים' בקרן לעידוד ופי י תוח ענף הבנייה, שמעון דבוש. "נכון להיום כמעט מחצית מאתרי הבנייה בישראל פוע י לים ללא מנהל עבודה אשר אמור לנהל ול י פקח על כל המתרחש באתר". השכר עולה המנהלים נוטשים המחסור בעובדים מקומיים בענף הב י נייה החל לאחר מלחמת ששת הימים שאז נכנסו לישראל עובדים פלשתינים שהחליפו את הידיים הישראליות. מאז ועד היום נוצר ואקום בענף מצד ישראלים העוסקים בבנייה ואתמקומםממלאיםפלשתינים ומאז אמצע

freepik: צילום

14

מעודכן 21 ליוני

מסלולי הכשרת מנהלי עבודה בבנייה

274 מסלול שנים 3 בעלי ותק מוכח של

דרישות קבלה

מתווה

קורס ערב חודשים 16 חודשים 9 או מפגשים 3( בשבוע)

אזרח ישראלי • שנות לימוד. 12 •

שנות ותק מוכח אצל 3 • שנות 2 קבלן רשום (או .)3 טפסנות רמה + ותק

בהמשך פותחו מסלולים של שנתיים ותק ת � פי 2017 . בשנת 3 עם דרגה מקצועית חה הקרן יחד עם אגף הכשרות, ההסתד י ) 260 ( VIP רות וההתאחדות מסלול מהיר ד � חו 12-18 המאפשר ותק מקוצר יותר ( שים) בלבד לבעלי ניסיון ניהול באתר. כך, 1,000 תוך שלוש שנים נקלטו לענף מעל 2020 מנהלי עבודה. עם זאת, במהלך , ולמעשה בחציון הראשון VIP בוטל מסלול כ � כמעט ולא נפתחו קורסים לה 2021 של שרת מנהלי עבודה. "יש עזיבה המונית של מנהלי עבודה שה י גיעו לגיל פרישה או כאלה שחוששים לשאת באחריות פלילית", מוסיף דבוש. "לא יכול אתרי בניה מתנהלים 9,000 להיות שכמעט ללא אחריות של מנהל עבודה. אם לוקחים בחשבון את הביקושים ההולכים ומתעצמים לדירות מגורים, הרי שהיקף הבניה רק ילך ויגדל, כשבאופק אין פתרון לבטיחות ואיכות הבניה. מנהלי עבודה צועקים מהשטח, אם לא נעשה מעשה המציאות הזו עלולה להת י פוצץ לנו בפרצוף". הסבה לבניין 283 מסלול ללא ותק בענף, בעלי ותק ניהולי חיצוני מתווה דרישות קבלה קורס מנהלי עבודה אזרח ישראלי • תעודת בגרות מלאה • ומעלה 24 גיל • שנות ותק ניהולי או 2 • פיקודי מוכח בכל תחום. 1012( מהבסיס חודשים 6 )' ש בלימודי יום. 9 ואחריו חודשי סטאז' חדש

קורס שלדאים במכללת תל ארזה

יש לכם עניין עם רגולציה מאז ועד היום נעשו מאמצים של ההתא י חדות וההסתדרות בשיתוף הקרן לעי י דוד ופיתוח הבניה להאצת הכשרת מנהלי עבודה בישראל. כדי לעודד קליטת מנהלי עבודה ניתנו הכשרות בסבסוד ממשלתי ונעשו שינויים בתנאי הסף ובמסלולי ההכ י

גם עובדים זרים. את השירות 90 שנות ה- עולים 90 של מנהלי עבודה מילאו בשנות ה מחבר העמים אשר עלו ארצה כשהם בעלי הכשרת מהנדס ולכן הוכשרו מיד לעבודת הבניין וזמן קצר אחר כך מצאו עצמם בת י פקידי ניהול. זה היה פתרון חלקי, אשר הצ י ליח לתת מענה ארעי בלבד למחסור האדיר שהלך וגדל עם השנים.

שרה. אם בעבר מי שביקש להתק י בל לקורס מנהל עבודה חויב בידע ובסיס מוצק בעבודות שלד במשך חמש שנים לפחות ודרגה מקצו י ו � בטפסנות, בשנים האחר 5 עית נות נוצרו מסלולים מקוצרים וקלים שהאיצו את ההכשרה והסירו חסמי

"נוצר מצב שמנהל עבודה אחד ניהל בין ארבעה לחמי י שה אתרי בנייה במקביל, בניגוד לחוק. אף אחד לא בדק, לא היה פיקוח ולא הופעלו סנקציות", מסביר דבוש. "הבעיה החמירה

שמעון דבוש

כאשר עולי חבר העמים הגיעו לגיל פרישה. באותו זמן החלה תנופת בניה גם ביהודה ושומרון, הקמת תשתיות, פיתוח כבישים, צירי תנועה ורכבות הנמשכת עד היום, כולל בניה מאסיבית למגורים ותעסוקה. כל ההת י פתחות הזו שיקפה את הפער האדיר בין תנו י פת הפיתוח והבניה למחסור האדיר במנהלי עבודה. זההיההזמן שהרגולציההתעוררה".

קליטה למקצוע. דחיפה לכל זה נתן גם הרגולטור על הבטיחות שבשנים האחרו י נות הגביר את האכיפה והחל לסגור אתרי בנייה שהופעלו ללא מנהל עבודה. פריצת הדרך הראשונה בתחום ההכ י שרה התרחשה לפני כשבע שנים. באמצ י עות יוזמה של הקרן הופחתו דרישות הסף מחמש שנות ניסיון לשלוש וחצי בלבד.

צילומים: כפיר סיון

15

הגדלת מכסת העובדים הזרים מסייעת לעמוד ביעדים לאומיים החלטת הממשלה להגדלת מכסת הפועלים הזרים בענף הבנייה תאפשר הגדלה משמעותית של היצע הדיור ובנייה של דירות חדשות בישראל. כיצד תורם המהלך לכלכלה הישראלית? נתנאל לפידות, סמנכ"ל אגף נכסים וחברות במשרד הבינוי והשיכון, מסביר על חשיבות תוספת כוח הייצור בענף הבנייה 16 freepik: צילום

ב חודשים האחרונים אישרה הממשלה את תוכניתו של שר הבינוי והשיכון זאב אלקין, להגדלת מכסת הפועלים הלא ישראלים בענף הבנייה, והקמת צוות בין משרדי בראשות מנכ"ל המשרד אביעד פרידמן לקידום תכנית כוללת לעידוד תי י עוש הבנייה ושיפור הפריון לעובד בענף. אלף 30 על פי ההחלטה, יתווספו לענף כ פועלים, מחציתם זרים ומחציתם פלשתי י נים. מנתוני הלמ"ס עולה כי מתקיים יחס בין עובדי המקצועות הרטובים לבין 1.97 של העובדים במקצועות האחרים בענף הבניין כגון מהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה, אדריכלים, חשמלאים, זגגים, מתקיני מע י ליות, עובדי אינסטלציה, עובדי מיזוג אוויר ועוד. כלומר, על כל פועל בנין עובדים בענף עובדים נוספים במקצועותמשלימים. 2 אחד הפתרונות עליו מדברים במשך שנים ובאופן עקבי מרבית המומחים והעוס י קים בתחום, הינו הגדלת היצע הדירות עד הדבקת הביקוש המאמיר באמצעות הג י דלת כושר הייצור הענפי. האתגר ביישום פתרון זה מתחיל בפריטת הדרכים ליישומו באופן היעיל ביותר כך שההשפעה תהיה בהגדלה אמיתית של פונקציית הייצור של הענף וכפועל יוצא, יגדל היצע הדירות. על מנת לספק את צרכי הדיור קבעה הממשלה תכנית אסטרטגית לדיור מיליון 1.5 אשר הציבה יעד של בניית . מעבר לחסמים 2040 יח"ד עד לשנת הביורוקרטיים, אחת הסיבות לזמן הרב הנ י דרש לבניית דירה היא מחסור בעובדים בע י בודות שמכונות "עבודות רטובות". קשה למצוא עובדים ישראלים המוכנים לעבוד בהן, ועל כן, מרבית המועסקים בתחומים אלה הם עובדים לא ישראלים, פלשתינים

ועובדים זרים. ענף הבנייה הוא ענף תנודתי התלוי בשי י נויים דמוגרפיים ובשינויים מאקרו-כלכליים המשפיעים על שוק הדיור ועל הביקוש לעו י בדים בענף מה שמחייב, בעת הצורך, זמי י נות של כוח עבודה מתאים לענף. בתקופות של צמיחה ועלייה בתמ"ג ובתפוקה של ענף הבנייה, הענף אינו מסוגל להתקיים באמצ י עות כוח עבודה ישראלי בלבד ועל כן, בטווח הקצר, כאשר הביקוש לדירות גואה, נדרש מענה מיידי לנושא כוח האדם. כמו כן, נד י רשת היערכות לטווח הארוך באמצעות שי י פורים טכנולוגים והכשרות מקצועיות אשר יגדילו את הפריון לעובד ויתמרצו פיתוח ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובשיטות בנייה מתועשות (ראו כתבה במגזין זה בע י .) 22 מוד אין חולק על כך שענף הבנייה הוא אחד הענפים המורכבים במשק. הדרישה לספק את המוצר הבסיסי של דיור, לצד התשומות הרבותשנדרשות על מנת לעמוד באספקתו, הופכים את הענף לצבר של פרמטרים אשר אמידתם ביחד ולחוד מורכבת ומסובכת. לענף, לדעתכל, עודדרך רבהבהתפתחותו, הכוללתשדרוג טכנולוגי כולל ושיפור היכולות המקצועיות של העובדים. אולם – הדרישה לדיור בישראל אינה משתהה לרגע; נהפוך הוא – היא הולכת וגדלה כל הזמן. בניגוד לע י נפיםאחריםבמשק, בהם ישמרווחמדי תקו י פה לביצוע שיפורים והשקעות מתוקף היותם מוצרי פנאי, דיור כמוצר בסיסי מחייב את ענף הבנייה "לספק את הסחורה" לאורך כל השנה ובקצב גידולמהיר. במשרד הבינוי והשיכון אנו מכוונים גם כן למטרה זאת ופועלים בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי שההיצע יותאם לביקוש.

עם פרוץ הקורונה החל מבצע חי י סונים לפועלי הבניין הפלשתינים המועסקים בישראל. מבצע החי י סונים התקיים בשיתוף משרד הב י ריאות ומגן דוד אדום, המנהל האז י רחי, התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הסתדרות העובדים הכללית, הסת י דרות עובדי הבניין והתעשיות הנל י וות וכמובן הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל. מטרת המבצע הייתה להבטיח שהעובדים הפלשתי י נים המועסקים כדין בישראל, מרבי י תם בענף הבניין, יהיו מוגנים מבחי י נה בריאותית, כדי לשמור על שגרת העבודה בענף. המבצע החל ב ח � בשמונה מעברי גבול בר 10.3.21- בי הארץ ודרש תכנון לוגיסטי מורכב, כדי ליצור נגישות לכלל העובדים. "המבצע משקף את מדיניות הקרן לשוויון ביחס לעובדים. הקרן מא י מינה ופועלת לטובת הענף לקידום מקצועיות, בטיחות, בריאות ורווחת העובדים, ללא הבדל דת, גזע ומין", אומרים בקרן. (ראו כתבה בנושא – 'חיסונים ללא גבולות', במהדורה הקודמת https://hakeren. : של מגזין הקרן .)/digitaler.co.il/hakeren1 ב חי מ ס ע ונ ב י רי ם הגבול

נתנאל לפידות: "דיור כמוצר בסיסי מחייב את ענף הבנייה "לספק את הסחורה" לאורך כל השנה ובקצב גידול מהיר"

צילום: ששון תירם

17

ענף הבנייה בישראל הוכיח שלא טוב לתת לכוחות השוק לעשות בו כבשלהם. במצב בו מחירי הדיור לשנה, יש מי שלוקח את האחריות לידיים ומנסה ליישר 9%- רושמים עליות חסרות תקדים בשיעור של כ את העקומה. התאחדות בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה רוקמים תוכנית בנייה לעתיד מאיצים את ענף הבנייה והתשתיות

ה גידול הדמוגרפי בישראל והיווצ י רות משקי בית חדשים מדי שנה מחייבים להגדיל את היצע הדי י יחידות דיור בשנה. 90,000- רות בישראל ל עם זאת, ענף הבנייה בישראל מתמודד מול קשיים וכשלים יסודיים רבים, החל ממחסור בקרקעות, מלאי תכנוני מוגבל, ירידה בשיווקי קרקע, זינוק במחירי תשו י מות הבנייה, הליכי תכנון ורישוי ממושכים, התנגדויות של רשויות מקומיות לקדם בנייה בתחומן וכלה במחסור בעובדי בניין , בעיקר במקצועות 30,000- בהיקף של כ הרטובים.

רת חוק ההסדרים וחלק ניכר אושרו בתחי י לת נובמבר. עוד לפני הדיון על חוק ההסדרים דרשה התאחדות הקבלנים בוני הארץ להחיות מחדש את חוק הותמ”ל (ועדת התכנון למ י תחמים מועדפים) ואכן בהחלטת ממשלה ואישור הכנסת, באוגוסט השנה, הוארך תו י שנים נוספות. כמו-כן, 4 קפו של החוק ל לאחרונה הכריזה ועדת השרים לענייני פנים ו � מתחמי ותמ”ל חדשים הכ 17 על הקמת ח � יחידות דיור. במרכז הה 50,000 ללים כ לטה עומד קידום מהיר של תוכנית דרום בהשוואה 70% גלילות שתהיה גדולה בכ לתוכניתשקודמה. אחד הסעיפים שנזכר בתוכנית שהצי י גו ההתאחדות והקרן, נוגע לנושא עידוד בניית דירות להשכרה בדגש על אזור הפ י ריפריה, לפיו הוצע להעביר תמריצי מיסוי לרשויות מקומיות לקידום פרויקטים להתח י דשות עירונית ובנייה להשכרה, תוך קביעת

כשלים אלו גורמים בין היתר לירידה בה י תחלות הבנייה וגמר הבנייה, כך שהקבלנים לא מצליחים לייצר דירות בקצב המתאים לגידול האוכלוסייה. גם משך הזמן לבניית יח"ד התארך עם השנים והגיע לשיא שלי י חודשים 24.9 חודשים, לעומת 31.5 לי של . 2019 חודשים ב- 30.1- ו 2011 בשנת לצורך שיפור ושכלול ענף הבנייה ניסחה התאחדות הקבלנים בוני הארץ בשיתוף הקרן לעידוד ופיתוח הבניה תוכנית עבודה הכוללת מספר סעיפים (ראו כתבה "מת י מודדים עם הואקום הממשלתי", שפורסמה ג � במגזין הקוד ). כל הסעיפים נידונו במס ם

משך זמן הבניה הממוצע לדירה בחודשים

30.1 29.4

28.8

31.5

27.4 28.1 28.1

25.6

24.9 25.4

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

freepik : איור

18

2022 ריכוז ההישגים בחוק ההסדרים מה בחוק

להוציא היתרי בנייה. סעיף נוסף המופיע בתוכנית ההתאחדות, מתייחס לשינוי של אחוזי ההסכמה בקידום ס � ה 80% פרויקטים להתחדשות עירונית מ - בלבד, וביטול 66% כמה של בעלי הדירות ל הקלותשבסבתוכניותבניין עיר. נושא נוסף אותו קידמה ההתאחדות נוגע לחוק התקציב של מדינת ישראל לעי י דוד בנייה של דירות בתחומי הרשות המ י קומית. לפי ההחלטה הזו, התקציב הנוכ י חי יכלול הקצאה של כחצי מיליארד שקל לתמרוץ הרשויות המקומיות לבנייה בת י דירות בשנה 20,000- חומן, בהיקף של כ סה"כ. על-פי התוכנית, כל דירה שהעירייה תאשר לבנות בתחומה היא תקבל בתמו י שקל. 25,000 רה "מחירי הדיור ימשיכו לעלות לצערי הרב א � , וגם במחצית הר 12% בשנה הקרובה ב י ", כך טוען נשיא התאחדות 2022 שונה של בוני הארץ ונשיא הקרן לעידוד, ראול סרו י היא שנה אבודה. מצב המחירים 2021 גו. " ב � תלוי ביישום החלטות הממשלה ו 2022 בי קצב השיווק של רשותמקרקעי ישראל". הכלכלן והאנליסט בקרן לעידוד, זיו לזר 2022 מציג תחזית אופטימית יותר, "שנת עשויה להיות מעודדת יותר. היקף המכירות 50,000- של דירות חדשות הגיע השנה לכ יחידות דיור בחישוב שנתי, זה מספר שלא ראינו כמותו מאז שנות העלייה הגדולה בש י . מדובר בעסקאות רבות שנדחו 90 נות ה בשל השלכות הקורונה, משקיעים ומשפרי דירות שחזרו לשוק בהדרגה. השנה החלה גם רשות מקרקעי ישראל בשיווק מוגבר של קרקעות ומכסות העובדים הזרים הוג י דלו. גם אם מחירי התשומות יוסיפו להיות גבוהים, ככל הנראה הם לא ימשיכו בקצב כה גבוה כפי שחווינו בשנה הנוכחית. צפוי גם שמדיניות עקבית של הממשלה החד י שה בשוק הדיור תרגיע במשהו את התפר י צות הביקוש וכך נראה מצב מאוזן יותר החל ." 2022 מאמצע

סטטוס

רישוי עצמי הצעת החוק קובעת כי אדריכלים מורשים יוכלו לחתום על בקשות להיתרי בנייה, במקום הוועדה המקומית. אותו אדריכל יהיה אחראי על מתן ההיתר, מתן אישור תחילת עבודה ומתן תעודת גמר. באמצעות ההליך החדש יוכלו קבלנים ויזמים להעביר תוכניות בנייה מבלי לחכות לאישור הרשויות המקומיות, שמהוות חסם גדול ומעכב בנייה רציני בתהליך הבנייה. התחדשות עירונית ההצעה במסגרת חוק ההסדרים מבקשת כי יופחת הרוב הדרוש לתביעת בעל דירה שלא מסכים לעסקת פינוי-בינוי ) מבעלי הדירות. בחוק ישנו סעיף נוסף 66%( לשני שלישים לפיו בעלי דירות שעשו עבירות בנייה לא יכללו במניין הדיירים הנדרש לצורך רוב. בעניין היטל השבחה: על פי ההצעה, היטל השבחה שיחול , אולם הוועדה 25% בפרויקט פינוי בינוי יעמוד על שיעור של המקומית תהיה רשאית לחלק את המתחם לאזורים ולקבוע .50%- ל 0% שיעורי היטל באזורים מסוימים שנעים בין חוק השכירות חלקו של הפרק כולל שינויים בחוק לעידוד השקעות הון, שקובע שיעורי מס מופחתים על הכנסה חייבת ממכירת דירות להשכרה או על השבח הריאלי ממכירת דירות להשכרה, וכן על ההכנסה החייבת מהשכרת הדירות. זאת בתנאי שהדירות השנים הראשונות 18 שנים מתוך 15 הושכרו למגורים למשך שלאחר תום הבנייה. המרת שטחי תעסוקה למגורים מהלך מהפכני נוסף שהובילה ההתאחדות מול חברי וועדת הפנים יחד עם הממשלה הוא אישור להמרת שטחי תעסוקה מתוכננים לדירות. לפי החלטת ועדת הפנים, ניתן יהיה להסב 30% שטח תעסוקה למגורים בקרקעות פנויות, בשיעור של עד מהשטח הכולל של זכויות הבנייה שאושרו במגרש. מדובר בהליך של היתר ללא צורך בהגשת תוכנית.

עמדת ההתאחדות התקבלה ברובה בהצלחה. ועדת הפנים של הכנסת אישרה את פרק כ"ב (רישוי באמצעות מורשה להיתר) במסגרת חוק ההסדרים.

ועדת הפנים של הכנסת אישרה את פרק ההתחדשות העירונית במסגרת חוק ההסדרים. נוסח החוק יובא לאישור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק לעידוד השקעות הון. הסיכום הוא שההחלטה עברה.

עבר במסגרת חוק ההסדרים.

לדירות נובעת מעודף רגולציה ובירוקרטיה והימשכות הליכי התכנון והרישוי. לצורך כך מציעה ההתאחדות לחייב את הרשויות המ י קומיות לאמץ את רפורמת הרישוי העצמי. תיקון זה יעביר את סמכויות הרישוי לאדרי י כלים מורשים, המתכננים את הבנייה, והם שיתנו את היתר הבנייה. מהלך שכזה עשוי לקצר בין שליש לחצי את פרק הזמן שלוקח

מדרגות הנחה ממס לפי אורך הזמן שיעמ י דו הדירות להשכרה (השכרה לפרק זמן של שנים וכך הלאה). עד היום נבנו 10 שנים, 5 דירות להשכרה בפרק זמן 8,000- מעל כ של שלוששנים. סעיף נוסף בתוכנית ההתאחדות מתייחס לשחרור פקק הרישוי בבנייה. אחת הסי י בות העיקריות לגידול הגואה של הביקושים

19

freepik: צילום

הכשרה לחיים התאחדות הקבלנים, ההסתדרות, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל ומטה הבטיחות החליטו לקחת אחריות על בטיחות העובדים. הכירו את התוכנית המהפכנית להכשרת בטיחות מעשית לעובדי ענף הבנייה שתשפר דרמטית את הבטיחות בבנייה

ח לק גדול מהעובדים בענף הבנייה נו י שאים היום אישורי עבודה בגובה על בסיס הדרכות חלקיות ולעיתים אף מזויפות לחלוטין. מדובר בתופעה לא טובה לעובדים והיא פוגעת גם במעסיקים שרוצים לשמור על הבטיחות באתרי בנייה שבאחריותם. התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הסתד י רות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה ומטה הבטיחות הענפי החליטו לקחת אחריות על בטיחות העובדים וגיבשו את הכשרת הבטיחות המ י עשית, תוכנית מהפכנית שמטרתה שיפור דרמטי של הבטיחות בבנייה בישראל ומני י עתתאונות עבודה. הכשרת הבטיחות המעשית היא למ י עשה יום הדרכה מלא המשלב התנסות מעשית של כל עובד בשפתו שלו, תוך א � מצבי סיכון נפוצים ב 50 התייחסות לכ - תרי הבנייה. היום מתקיים על-ידי חניכה

הבינלאומית הביעה התעניינות כשאר י Building and Wood( השבדי BWI גון ד � ) מימן שלוש ס Worker’s International נאות ונספח העבודה הגרמני ביקר גם הוא באתר בבית צפאפא. לאחרונה הורחבה התוכנית לשש מכללות נוספות ברחבי הארץ (ראו בתחתית הכת י בה את רשימת המכללות) והיא ניתנת בסב י מטעם הקרן 81% סוד משמעותי בשיעור של לעידוד. כמו-כן בתוכנית הבטיחות המעשית הוקמה מערכת רישום המאפשרת לקבלנים להגיש בקשה מרוכזת עבור העובדים שלהם ועובדי קבלני המשנה באמצעות אתר הרש י ייעודית. CRM מה נח ומערכת "המטרה היא ליצור מצב שהכשרות בטי י חות איכותיות יהפכו לסטנדרט בענף ויגיעו לכל עובד, כשהמעסיקים יבינו את הערך הטמון בהן וישתפו פעולה״, מסבירים בקרן לעידוד.

צמודה ומקצועית בתחנות למידה המד י מות אתר אמיתי. . 1 יצאו לדרךשתי תוכניותפיילוט. 2020 ב תוכנית במכללת 'לבטח', להכשרת עובדים . תוכנית במכללת 'בית צפאפא', 2 מקומיים. להכשרת עובדים פלשתינים. בשיטה זו, דרך הידיים והרגליים, הומחשו לעובד סיטואציות דמה יומיומיותמסוכנותתוךמתן הסבר כיצד לנהוג כדי להימנעמפגיעה ופציעה. תוכניות הפיילוט נמשכו שלושה חוד י שים וזכו להצלחה גדולה. בעקבותיהן הונ י חה תשתית להפיכת ההכשרה לחובה עבור כל עובד בענף והרחבתו בקנה מידה גדול יותר במכללות נוספות ברחבי הארץ. תוכ י ניות הפיילוט הצליחו למשוך אליהן מבק י רים רבים כולל נציגים ממשרדי הממשלה: האוצר, הבינוי והשיכון, העבודה והרווחה, המינהל האזרחי, רשות האוכלוסין וההגירה וקרן מנוף של הביטוח הלאומי. גם הקהילה

20

"לא משתמשים ברתמת בטיחות" מאז החל הפיילוט הראשון, עברו את עובדי 1,600- ההכשרה במכללת לבטח כ בניין ישראלים. מספר דומה של עובדים פל י שתינים עבר את ההכשרה במכללת 'אלעו י לא'. נמצא כי בקרב העובדים הפלשתינים הבעיה חמורה עוד יותר, היות שמרביתם לא עוברים כל הכשרה מקצועית שיטתית טרם או במהלך תקופת עבודתם. נוסף על כך, הם סובלים מעייפות מצטברת חמורה (הנובעת מהמתנה ממושכת במעברי הג י בול) ומפערי שפה והם אינם עוברים מיונים מקצועיים כתנאי לקבלת רישיון עבודה בישראל. "מדובר בפועלים שחלקם עובדים עש י רות שנים בענף הבנייה, אך זו פעם ראשונה שהם לומדים, מוכשרים ומתנסים בלבישת רתמה, בעבודה בטוחה בכלים חשמליים, בארגון סביבת עבודה בטוחה, בטיפוס על פיגום או סולם והיתלות מהרתמה מצילת החיים", מסביר מנכ"ל מכללת 'עלעולא', אחמד גנאים. "בסיורים שעשיתי יחד עם יו"ר מטה הבטיחות, איל בן-ראובן, היינו מו י פתעים מכך שחלק גדול מהם עובדים עש י רות שנים בענף וכלל לא יודעים להשתמש ברתמה, לא לזרוק את עצמם כשהם חגו י רים לרתמה אלא היו נעזרים זה בזה כדי לאזן את עצמם". "אנו רואים שההכשרות המוחשיות הללו לא רק מסייעות לבטיחות אלא גם מגדי י ", ממשיך 2 לות את התפוקה של העבודה פי גנאים, "בסופו של יום בשאלון שהעברנו מהם הביעו 95% לעובדים בסיום ההכשרה שביעות רצון מהיום והתהליך כולו. העשייה הזו, בשיתוף הקרן לעידוד, ההתאחדות וההסתדרות, יוצרת שייכות של העובדים למקום העבודה ולארגונים". אשר כהן, מנכ"ל מכללת 'לבטח' המו י בילה בישראל בתחום ההנדסה, הבטיחות, ניהול ואיכות מוסיף, "את מכללת לבטח הקמנו מתוך מטרה לשמור על חיי אדם,

לשפר את הבטיחות של חברות ומוסדות ולהקנות חווית למידה משמעותית עבור עו י בדים ומנהלים. תפיסת ההדרכה הנהוגה במכללה היא מהמתקדמות שיש ומתקיימת בשפות שונות: עברית, ערבית, רוסית, סי י נית, רומנית ואנגלית". כהן, ממקימי מכללת לבטח ולשעבר ממקימי קריית ההדרכה של צה"ל בנגב, מספר על חשיבות סדנת הבטיחות המע י שית. "סדנת הבטיחות לעובדי הבניין הוק י מה מתוך תפיסת הדרכה שהעובד במרכז. הסדנה תורמת לשמירה על חיי אדם ומק י נה חווית למידה משמעותית עבור העוב י דים בהתבסס על תפיסת הדרכה מתקד י בענף 21 מת המותאמת ללמידה במאה ה הבנייה. סביבת הלימודים מחולקת לסביבה עיונית ומעשית, וזו כוללת את "הג'ימבורי" של עולם הבנייה - אתר בנייה המשלב הת י נסות בפועל תוך התייחסות לעשרות מצבי סיכון קיימים. מדובר בעובדים שחווים לרא י שונה הדרכה בנושא שימוש בציוד מגן אישי, ציוד שימוש עבודה בגובה ומתרגלים את העבודה הלכה למעשה. העובדים יוצאים מפה עם תחושת מסוגלות שהם יודעים לה י שתמש בציוד תוך שמירה על חייהם. התחו י שה של כל סגל ההדרכה, מהמזכירה, דרך המדריכים וההנהלה, שזו סדנה עם שליחות להצלת חיים". רוח גבית מהמדינה ללא סיוע ורוח גבית מצד המדינה, בד י מות רגולציה שתתמוך במהלך (חובת בי י צוע הכשרות ופיקוח על הביצוע) ותקציב ממשלתי, ההכשרות האיכותיות, ואיתן הח י זון של עבודה בטוחה יותר, עלולים להיגנז. לדברי ראול סרוגו, נשיא התאחדות הק י בלנים והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה: "אנחנו בהתאחדות הקבלנים שינינו תפיסה בכל הנוגע לבטיחות כבר לפני שנים. אנח י נו מתקצבים את הקרן לעידוד ופיתוח הענף ונמשיך להוציא סכומים גדולים כדי לממן

צילומים: גיורא ואלה, מכללת לבטח -דודו פרץ

את הפעילות להצלת חיי עובדים לכן הת י גייסות הממשלה היא קריטית". "אנחנו צועדים יד ביד עם התאחדות הק י בלנים והובלנו יחד את מהפכת הבטיחות", מוסיף יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות. "המדינה והכנסת הודיעו שהן מבקשות להיות מעורבות במה י פכה. אני שמח שההסתדרות שותפה לא רק בעשייה אלא גם תקציבית ומקצה משאבים כדי להביא למצב שהעובד יחזור הביתה בשלום. הדרך עוד ארוכה, אך אני מתחייב לעשות הכל כדי שתוך מספר שנים לא ייכ י נס עובד לאתר בנייה מבלי שעשה הכשרה לבטיחותמעשית". ההכשרות מתבצעות במספר מכללות ברחבי הארץ: מכללת 'לבטח' (ראשל"צ), שלהבת מערכות (ראשל"צ), הנדסה בגובה (לוד), מערכות בטיחות ג.י (קיבוץ עינת), הנ י דסה בגובה (חיפה), כרמל בטיחות (חיפה), שבירו (בארשבע), עלעולא (ירושלים). לפרטים נוספים על ההכשרות

21

Made with FlippingBook Digital Publishing Software