מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

ה חל מהשנה יוכלו סטודנטים הלומדים במכללות טכנולוגיות ללימודי הנ י דסאים להצטרף ליוזמה ראשונה מסוגה המשלבת פרקטיקה - לימודים לתואר הנ י דסאי-בניין לצד התמחות בשטח בשיתוף חברות הבנייה המובילות. הנדסאי יורדים הבניין לשטח

מהפכה בבניה: החל מהשנה סטודנטים הלומדים במכללות טכנולוגיות בישראל במגמת הנדסה אזרחית יוכלו להצטרף ליוזמה ראשונה המשלבת בין לימודים אקדמיים

לתואר הנדסאי בניין לבין התמחות בשטח בשיתוף חברות הבנייה המובילות בענף

ה � חברות בנייה מ 23 השותפות כוללת מובילות בישראל שפועלות עם המדינה (משרד הכלכלה) והמכללות לקידום הכש י רה מותאמת והשמה של הנדסאים בענף. בשותפות זו ניתן למצוא חברות קבלניות מתחום הבנייה למגורים, בנייה חוזית ות י שתיות כדוגמת תדהר, דניה סיבוס, סולל בונה, שפיר, דרך עפר, מנרב, אלמוג, אשט י , צמח המרמן, פרץ בוני הנגב, עץ SGS רום, השקד, אבני דרך ונוספים.

"האסטרטגיה המרכזית של השותפות נועדה לתת מענה למחסור במנהלי עבו י דה מיומנים ומקצועיים בענף, ולהעלות את שיעור ההנדסאים במקצוע מנהל הע י בודה", מסבירה תהל זימן, מנהלת השות י מבוגרי מגמת 23% פות. "נכון להיום רק הנדסאי בניין פונים למקצוע מנהלי עבודה, ח � בוגרים בשנה. ה 2,000 מתוך למעלה מ - סמים הבולטים קשורים לאי התאמה בין תו י כנית הלימודים לבין מה שנדרש בשטח, גם ברמת הידע המקצועי וגם ברמת ההכוונה והמוטיבציה לתפקידי ביצוע, וכן חסמים

מדובר בתוכנית חדשה ומהפכנית שת י חול על כל המכללות הטכנולוגיות החל מה י שנה הבאה, אם כי מספר מכללות בחרו ליישם את התוכנית כבר השנה. המהלך הובל על ידי גלגל התנופה - שותפות עס י קים בענף הבנייה והתשתיות, מיזם משותף להתאחדות הקבלנים בוני הארץ, יו"ר השו י תפות אשר גרין, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה וקרן 'ביחד' של סטלה ויואל קרסו וע י .' 2000 מותת 'ציונות

8

freepik: צילום

Made with FlippingBook Digital Publishing Software