מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

freepik: צילום

השנה צוין בפעם השנייה היום הלאומי לבטיחות בבנייה שביקש להגביר את המודעות לאחד הנושאים הכואבים ביותר בענף. במאות אתרי בנייה ברחבי הארץ ציינו את היום ונערכו פעילויות והדרכות לעובדים במטרה להטמיע את השינוי התודעתי החיוני לענף ב ישראל מתרחשות מידי חודש תאונות קטלניות באתרי בנייה המובילות לפ י הי ום הלאומי לבטיחות מטמיעים שינוי ומונעים את התאונה הבאה

ציעות קשות ובמקרים קיצוניים יותר אף למוות. כיצד ניתן למנוע את התאונה הבאה ואיך הופכים את ענף הבנייה לבטוח יותר? נושא זה עמד במרכז היום הלאומי לבטי י חות בבנייה שצוין בפעם השניה בחודש יולי ) בהובלת מטה הבטיחות בענף הבנייה 7.7( הפועל מתוך הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב י ניה בשיתוף התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ובשיתוףפעולהעםהמוסד לבטיחות וגיהות. "יום הבטיחות הלאומי שם את נושא הב י טיחות בבנייה בראש סדר העדיפויות במ י טרה להגביר את המודעות", מסביר שי בירן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב י ניה, "מה שקורה ביום הזה הוא לא פחות ממרגש. חברות בנייה משביתות אתרי בנייה לכמה שעות, מכנסות את העובדים ושולחות אותם לתדריכים ותחרויות איתור ליקויי בטיחות. זו מציאות חריגה אצל חב י רות בנייה שנדרשות לעמוד בלוחות זמנים ועבורן יום עבודה זה קודש".

צילום: המוסד לבטיחות וגיהות

מיצב ליום הבטיחות הבינלאומי בענף הבנייה

היום התחיל בשעות הבוקר המוקדמות במעברי הגבול ובהמשך באתרי בנייה של חברות בנייה ותשתיות ברחבי הארץ. במה י לך היום התקיימו פעילויות הסברה והדרכה בנושא בטיחות בעבודה שכללו הצגת לבוש וציוד מתאים ובטיחות בגובה. בין היתר למדו העובדים על סיכונים, אמצעי מיגון ושימוש נכון במכונות. כמו-כן הושם דגש גם

על העובדים הפלשתינים אשר קיבלו הס י ברה ייעודית במעברי הגבול. כחלק מהיום הלאומי לבטיחות בענף הבנייה הוצבו בר י חבי הארץ שבע ניידות בטיחות אינטראק י טיביות מטעם המוסד לבטיחות וגיהות המ י צוידות במערכות למידה ייחודיות לקידום ההסברה לבטיחות עובדי הבניין בישראל. "חשוב לזכור כי למרבית העובדים בענף

3

Made with FlippingBook Digital Publishing Software