מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

בענף הנפקת רישיון לכל עובד באתר בנייה וכן אפליקציה המתעדכנת און-ליין, כך שברגע שעובד מסוים עבר עבירת בטי י חות, כל חברה שמעסיקה אותו, תוכל להיות נגישה למידע. דבר כזה יכול להר י תיע פועלים שיבינו שיש השלכות לנושא הבטיחות". אכיפה מ � לדעת לחאם, הדרך היחידה לצ צם את תאונות העבודה ושיפור הבטיחות זה באמצעות אכיפת החוקים בפועל, אם כי בפועל לא מוקצים לכך מספיק משאבים. "יש חקיקה ותקנות אם כי נושא הפיקוח והבקרה אינו מיושם מספיק, מה שמותיר את השטח כהפקר", מסביר לחאם. "המדינה צריכה לעשות יותר בנושא האכיפה ולהתאים את הפעילות הזו לסדר הגודל שהענף דורש. ברגע שנצליח להקטין את כמות הנפגעים ולהשריש את נושא הבטיחות, זה ישפר את איכות הבנייה. כל אתר שיפעל לפי הוראות הבטיחות, קיימת סבירות גבוהה שגם איכות האתר תעלה ולכן הצלחה בבטיחות תסייע במני י עת תאונות ופגיעה בחיי אדם וכך תביא לשיפור איכות הבנייה בענף כולו".

מטה הבטיחות בענף הבנייה הפועל מתוך הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה חותר בשנ י תיים האחרונות לבצעשינוי תרבותי בכל נושא הבטיחות (ראו כתבות שפורסמו במהדורה זו). כך עושה תוכנית הכוכבים שיושמה בשנה האחרונה בענף הבנייה הדואגת ומכשירה עו י בדים ומעניקה תמריצים והטבות לחברות המאמצותקודיםשלבטיחותבבנייה. לדברי לחאם, "תוכנית הכוכבים היא מצוינת ומסייעת למתג את חברות הבנייה השותפות בתוכנית ולבדל אותן מאחרות, כטובות יותר. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה ביחד עם התאחדות הקבלנים בוני הארץ פועלים בכל האמצעים שיש להם, אך בלי התערבות ממשלתית ועזרה בתוכנית רב שנתית בשיתוף כל המשרדים האמונים, יהיה קשה לשפר את הנושא". שעבד כל 50-60 "קשה לקחת פועל בן חייו בצורה מסוימת ואז לבוא ולשנות לו את התפיסה. את זה צריך להשריש מגיל צעיר, אז נוכל לצפות לתוצאות. משרדי הממשלה לסוגם, הכלכלה, השיכון, העבודה וגם החי י נוך צריכים לעשות תוכנית רב שנתית תוך הצבת יעדים לעשור הקרוב הכוללת היקף בנייה בטווח הרחוק, צפי תאונות מדי שנה, הכשרת עובדים, מניעת תאונות עבו י דה ועוד. אני מאמין שזו הדרך לטפל בכל נושא הבטיחות ולשנות כל התפיסה באתרי הבנייה". לחאם מציע מספר דרכים כדי לשפר את היעילות והבטיחות באתרי הבנייה. אחריות ד � אחד הדברים, לדברי לחאם שנ רש לשנות, הוא תיקון כל נושא האחריות באתרי הבנייה שכיום נו י פלת על מנהל העבודה בלבד. לגישתו, האחריות צריכה ליפול על כל נושאי התפקי י דים באתר, החל מראש הפירמידה, דרך מנסח המכרז, מנהל פרויקט בשטח, אחראי על התקציב בפרויקט ועד הפועל בשטח.

טכנולוגיה

סוגיה נוספת שניתן להיעזר בה, לדברי לחאם, היא הטכנולוגיה. "בשנים האחרונות חדרו חברות

סטארט-אפ ופיתוח אפליקציות לענף הב י נייה והצליחו לחולל שיפור ושינוי. אנחנו רואים את זה בשטח. יש כיום חברות נדל"ן שכבר מאמצות חלק מהטכנולוגיות המקי י לות על העבודה באתר. ניתן לזהות את הט י כנולוגיות הללו כבר למרחוק, עוד בכניסה לאתר באמצעות מנגנון אפליקציות אוטומ י טי המזהה פנים ומבצע בקרת כניסה". "האפליקציות הללו", ממשיך לחאם, "כו י ללות היסטוריה על כל פועל (כגון, האם עבר הדרכות), האם הוא מחזיק באשרת עבודה או אישור כניסה בתוקף וכן בדיקות יומיות הנעשות ביומן דיגיטלי בשטח. בשיטה זו כל הגורמים והדרגים בחברה מעודכנים בו זמנית, מתוזכרים ומקבלים התרעות על חריגות ותקלות. מדובר בעסק לא זול ולכן החברות שלרוב ממהרות לאמץ את הטכ י נולוגיות הללו הן חברות הבנייה הגדולות, בעוד שאלו הקטנות נותרות מאחור. הדבר חשוב לשיפור הבטיחות והיעילות בעבודה ולכן על המדינה להכניס את ידה לכיס ול י סייע בסבסוד אימוץ טכנולוגיות מסוג אלו לחברות הבנייה בענף". רישיון לכל עובד לדברי לחאם, "כיום כל נהג שנוהג בכביש יש לו רישיון רכב, כך שאם שוטר עוצר אותו הוא ישר בודק את ההיסטוריה של אותו נהג. אתרי בנייה זה כמו בית של העובדים. הבית הזה קולט מאות פועלים מדי יום המגיעים לרוב דרך קבלני משנה. בדיעבד, אם הייתי יודע עבירות 100 מראש שלעובד מסוים יש בטיחות, לא הייתי נותן לו להיכנס לאתר. היום אין שום מידע על כך וזה מקשה לפקח אחר העובדים. מכאן שיש להפנים

תעודת זהות באסל לחאם שם: נשוי מצב משפחתי: 3 פלוס מהנדס אזרחי, תפקיד: סמנכ"ל ביצוע חבר משהו נוסף: בוועדת הבטיחות והגהות של התאחדות הקבלנים בוני הארץ 'סלים לחאם חברה: יזמות ובניה בע"מ'

צילום: ג'וזיף סאלים

35

Made with FlippingBook Digital Publishing Software