מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

הסטודנטים לענף ולשער הכניסה המשמעו י תי ביותר שלו - תפקיד מנהל העבודה, באמ י צעות הכשרה חדשנית שרלוונטית לעבודה בענף ותוכניות להשתלבות בתפקידי ניהול מרתקים ומתגמלים. אנחנו בפתחה של מהפכה". "ענף הבנייה זקוק לכישרון וליכולות של ההנדסאים בשטח", אומר ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. "אני מא י מין שרק עבודה משותפת של קבלנים עם הממשלה והמכללות יביאו לשינוי המיוחל, ואני שמח על ההתחלה היפה הזו במכללות טכנולוגיות ברחבי הארץ. אנחנו מחכים לס י טודנטים ולבוגרי המכללות עם מגוון תפקי י די ניהול בכל הארץ. השכר והיציבות התע י סוקתית בענף שלנו הם מהטובים במשק, ומי שמגיע אליו עם ההכשרה המקצועית המתאימה יגלה מהר מאוד שהשמים הם באמת הגבול". למה להיות מנהל עבודה? מנהל עבודה זה תפקיד חשוב ומשמעותי בענף הבנייה ונושא המשרה נהנה מתנאי שכר והעסקה מצוינים, הסכם קיבוצי מיטיב, ותנאים סוציאליים כגון פנסיה וקרן השתל י מות החל מהיום הראשון לעבודה. מנהל העבודה נדרש להיות מוביל ומנהיג באתר, לנהל אנשים ומצבים ולהתמודד עם הרבה אתגרים תוך כדי מציאת פתרונות ושמירה על בטיחות האנשים ואיכות ביצוע העבודה. זהו תפקיד עם הרבה אקשן ושטח הפונה לאנשים בעלי יוזמה ויכולת מנהיגות, יחד עם יכולת טכנולוגית וידע הנדסי משמעותי, על מנת לעמוד בדרישות הגבוהות בשטח מבחינה הנדסית וטכנולוגית בתחום הבי י צוע כיום ובעתיד. לפרטים נוספים על התוכנית ניתן לפנות: tahel@zionut2000.org.il תהל זימן

צילום: יוסף כהן, המכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל

בוגרי הפיילוט של פרקטיקום באתרי בנייה ממכללת הנדסאים באריאל שהתמחו

רגולטורים הקשורים לצבירת הוותק הנדרש להנדסאי כדי להיות מוסמך כמנהל עבודה. אחת הפעולות העיקריות שלנו הייתה לה י שתתף בוועדת מומחים של מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית) לעדכון תו י כנית הלימודים של הנדסאי בניין. התוכנית החדשה מעניקה לסטודנטים ידע רחב ור י לוונטי יותר בתחום הניהול והביצוע בבנייה לצד התנסותמעשית והיכרות עם השטח". בתוכניתהלימודיםהחדשהמוטעמיםתכ י נים הקשורים לבטיחות ואיכות, מתוך הבנה שאלו נקודות קריטיות למנהלי עבודה. כמו כן הוטמעו סיורים, סדנאות בניהול ושולבו קורסים פרקטיים בתחום דיני עבודה, ניהול עובדים ותכנים בנושא חדשנות טכנולוגיות בענף ותוכנותבשימושאתריםבישראל. גולת הכותרת של התוכנית היא הפרק י טיקום המעשי, כאשר כל סטודנט יוכל לה י גיש את פרויקט הגמר שלו על סמך התנ י שעות 300 סות מעשית שעשה בהיקף של באתר בנייה, צמוד למנהל עבודה ומנהל פרויקט. התנסות זו תאפשר לסטודנט לצ י בור ניסיון, לצד השלמת חובותיו האקד י מיות, ולהגיע לנקודת הגמר עם ידע יישומי רחב והכרות מעמיקה ואיכותית עם המק י צוע והעבודה בתחום הניהול. בימים אלו מסתיים פיילוט של הפרקטי י קום, שהתקיים במכללת הנדסאים באריאל

ד � סטו 25 וברשת עתיד. במסגרת הפיילוט, נטים השתלבו בשלוש חברות בנייה, 'אבני דרך', 'עץ השקד' ו'דניה סיבוס'. הקולות מהשטח מביעים שביעות רצון גבוהה מאד מהפעילות, גם מצד חברות הבנייה שיכלו לבחור ממיטב הסטודנטים את מי שימשי י כו לעבוד איתן וגם מצד הסטודנטים והמ י כללה, שזכו בהזדמנות להתנסות איכותית ולמידה משמעותית שלא יכולה להתרחש בכיתה. "התוכנית של מכללת הנדסאים אריאל היא הפעם הראשונה בה מוסד אקדמי מא י פשר לסטודנטים לראות באמת איך מתנה י לת העבודה", אומר רונן גינזבורג, מנכ"ל קבוצת דניה. "אני כסטודנט להנדסה אז י רחית בטכניון למדתי הרבה, אך לא ביקר י תי אף לא פעם אחת באתר בנייה, וזה ללא ספק היה חסר. תכנית כזו, שקיימת כבר במקומות אחרים בעולם באופן מובנה במ י סלול הלימודים, תוציא מהלימודים אנשי מקצוע עם יכולות טובות יותר". לדברי שי בירן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופי י תוח ענף הבניה בישראל, "ענף הבנייה של א � הוא ענף מתקדם, טכנולוגי, מ 2021 שנת תגר ומשווע לכח אדם איכותי שיסייע במשי י מה הלאומית של בניין הארץ. תכנית הלי י מודים החדשה להנדסאי בניין, שפותחה בשיתוף גורמים מתוך הענף, חושפת את

9

Made with FlippingBook Digital Publishing Software