מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

ההתמודדות מול מגפת הקורונה, חוסר יציבות שלטונית והאירועים הביטחוניים לא מנעו מהקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה להפיק אירועי תרבות ספורט ורווחה למען הענף העש ס מי קי ם ם א ב ת צד יום האישה הבינלאומי

נשים בצריח אירוע יום האישה הבינלאומי בענף הב י ת � ה 2020 נייה והתעשיות הנלוות לשנת קיים שלושה ימים לפני הכניסה לסגר ממושך בישראל על רקע מגפת הקורונה. , לעומת זאת, התקיים 2021 יום האישה בחודש יוני השנה, באופן סמלי, ימים ספו י רים לאחר סיום הסגר השלישי. לאירוע שהתקיים בהיכל התרבות בתל אביב הגיעו עובדות בענף הבניה והתעשיות 1,600- כ הנילוות. האירוע נפתח במופע סטנד-אפ של השחקן והקומיקאי ישראל קטורזה ובה י משך נהנו המשתתפות מהופעה של הזמר רותם כהן. מסתבר שבענף הבניה הנחשב ו � ע 200,000 "מאצ'ואיסטי" המונה כיום כ - ב � עו 15,000 בדים ישראלים, מועסקות כ - דות, מרביתן במשרות ניהול ופקידות. עם זאת בשנים האחרונות נשים החלו לאייש תפקידים הנחשבים "גבריים", כגון מנו י נשים) ואפילו מנהלות עבודה 46 פאיות ( ב � ), מה שמדגיש, כך לד 52 באתרי בניה ( רי מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שי בירן את תהליכי התיעוש והפיתוח העו י בר על הענף. "טקס יום האישה הוא אחד האירועים המרכזיים שהקרן מארגנת, והיא עושה

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל דואגת גם לרווחה ומנוחת העובדים. על אף השנה המאתגרת שעברה בהתמודדות מול מגפת הקורונה, סגרים, אי יציבות במשק ובממשלה והאירועים הביטחוניים מבית ומחוץ - הצליח צוות הקרן להפיק מספר 11 רב של אירועי תרבות ופנאי. בכלל זה, השתלמויות לעובדי הענף (לעומת ארבע ל � ) כאשר עוד תשע השת 2020 בלבד ב- , 'יום 2021 מויות נוספות מתוכננות עד סוף האישה' הבינלאומי בענף, יום הספורט הע י נפי וכיופית לעובדי הענף. על החשיבות של שילוב עבודה עם תר י בות ופנאי אומר מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שי בירן, "ענף הבניה מבוסס על העסקה דרך קבלני משנה, וזה מייצר כשל שוק בסיסי בדאגה לעובדים במגוון היבטים. הקרן מסייעת להתמודד עם כשל השוק, באמצעות ארגון פעילויות עבור כלל הענף, לרבות אירועי רווחה ותרבות". לדברי מ"מ נשיא הקרן לעידוד, יצחק מויאל, מי שנותן מענה בכל הקשור לפעי י לויות הרווחה, "העובדים בענף הבניה עוב י ריםממעסיק למעסיק בתדירות גבוהה וזאת בהתאם לצרכים והפרויקטים של הקבלנים השונים בענף. דבר זה מייצר כשל בסיסי בדאגה לעובדים במגוון היבטים. מבחינת

הוותק והשכר העובדים אומנם מוגנים בגלל ההסכם הקיבוצי הענפי וצו ההרחבה שדואג לכך, אך מבחינת רווחת העובדים, יש כאן בור ענק. בהתאם לתוכנית העבודה שלנו אנו נותנים מענה בכל מה שקשור לפעילויות הרווחה לעובדים באמצעות מגוון פעילויות: ארגון השתלמויות עבורם, ימי כיף שאנו מא י או בממדיון, ימי האישה 2000 רגנים בימית שאנו עורכים לנשות הענף פעם בשנה, מתן מלגות לילדי העובדים, יום הספורט השנ י תי ועוד אירועי רווחה ותרבות שונים. באמ י צעות אירועים אלו אנו נותנים מענה לעניין רווחת העובדים ובכך מחזקים את תחושת השייכותשל העובדים לענף הבניה".

Charisma pixel : צילומים

12

Made with FlippingBook Digital Publishing Software