מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

כיופית 2021

עבר, ח"כ אלי כהן ומנכ"לית חברת "שחר און" המאגדת את העמותות לקידום מקצו י עי מבית הסתדרות המעו"ף, הילה קניסטר בר-דוד. כמו-כן נכחה באירוע גם הממונה הראשית על יחסי העבודה במשרד העבו י דה והרווחה, עו"ד רבקה ורבנר שאמרה כי היא שמחה לגלות כי שיעור הנשים בענף הבניה גבוה מהמצופה. "לענף יש סטיגמה של ענף גברי ושובינסטי, אך אנו רואים כי הוא מתקדם מתפתח וצובר תאוצה. לא מן הנמנע שבשנים הקרובות עוד ועוד נשים יצטרפו לבניה".

זאת בגלל שבענף גברי כמו ענף הבניה, אירועים כאלו לא יתקיימו מעצמם ומכאן החשיבות של הצפת הנושא לשילוב נשים בענף. ככל שהענף ילך ויתפתח תגבר הח י שיבות של המיומנות בו על פני כוח פיזי ואז נראה יותר השתלבות וכניסה של נשים. לשם כך נדרש להשקיע בענף ולהפוך אותו ליותר מוטה תכנון ומיכון שמייעל את תה י ליכי הבניה. בתחומים אלו, לנשים אין שום עמדת נחיתות, ואני צופה שבעתיד נראה הרבה יותר נשים בעמדות מפתח בענף" באירוע השתתפו עוד שר הכלכלה לש י

הליכה ותחרותשחיה. את האירוע כבדו בנוכוחותם שחקני עבר מכל הזמנים כגון אלוף הארץ לשעבר בש י חיה, איתן אורבך וכן אנשים בעלי מוגבלויות, נכי צה"ל וקבוצת שחיה בעלי ליקויי ראיה ועיוורון. היום נחתם בטקס סיום חלוקת פר י חים ומדליות למנצחים. בין החברות הזו י כות ניתן למנות את חברת תדהר, דניה סי י בוס, שיכון ובינוי ואקרשטיין, בענפי הספורט השונים. בטקס מרגש שהתקיים חילקה עמותת אקי"ם תעודות הוקרה ליו"ר הסתדרות עו י בדי הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן, יצחק מויאל, למנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שי בירן ומנהל ההשתל י מויות בקרן, שאול כתאב, על הפעילות המ י שותפת, התמיכה והחיבוק החם של הסתד י רות עובדי הבניין והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניהבשילוב ילדי אקי"םבפעילויותרבות. מכייפים עם סטטיק ובן אל עובדי ענפי הבניין והתעשיות 4,000- כ הנלוות ובני משפחותיהם הגיעו לכיופית שארגנה עבורם הקרן לעידוד ופיתוח 2021 . 2000 ענף הבניה בספארק המים, ימית הכיופית כללה שלל הפעלות לילדים והופ י עותשל מני ממטרה וסטטיק ובן אל.

יום הספורט 12- ה

זה (לא) רק ספורט ב � לעובדים בענפי ה 12 יום הספורט ה - ניין והתעשיות הנלוות התקיים בחודש מאי ש � מ 450 השנה בקאנטרי חולון אליו הגיעו תתפים, יותר משנים עברו. בטקס פתיחת יום הספורט השתתפו ובירכו נשיא התאחדות בוני הארץ ונשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, ראול סרוגו, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שי בירן, יו"ר הסתדרות עובדי

הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, יצחק מויאל ומחזיק תיק הספורט בקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, דוד פרסי. כמו-כן הש י תתף ביום הספורט גם שר המודיעין לשע י בר, ח"כ אלי כהן. שריקת הפתיחה הפותחת את התחרויות בבוקר. המשתתפים 10:00 נשמעה בשעה התחרו במספר ענפי ספורט כקטרגל, כדו י רסל, כדורשת נשים, טניס שולחן, שש-בש,

13

Charisma pixel : צילומים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software