מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

קבלנות לא רשומה היא מכת מדינה רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, מהקבלנים 40% אילן אליהו, מעריך כי כ בשוק הבנייה הפרטית אינם רשומים בפ י נקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון, מה שמהווה עבירה על החוק. מדובר, לד י בריו, בתופעה נרחבת וכיום יש יותר מבצ י עי עבודה ללא רישיון מאשר מבצעי עבו י דה כחוק. במדינת ישראל נכון להיום ישנם קבלנים רשומים, לרבות ענפי 12,000- כ המשנה. עם זאת לפי הערכות, רק בתחום קבלנים לא 20,000- השיפוצים קיימים כ ענפים וענפי משנה, 30 רשומים ביותר מ מחשמל ועד אינסטלציה. "קבלן שאינו רשום, לא מקבל על עצמו את "כללי המשחק" הנהוגים בענף הבנייה ובמקרים רבים גם אינו מקבל על עצמו את החוקים והתקנות שמטרתם להגן על העו י בדים באתר ועל הלקוחות", מסביר ראש מטה הנדסה תקינה ורישום קבלנים, רונן בוקר. "קבלנים שאינם רשומים בונים לרוב באיכות ירודה וללא פיקוח ובקרה של גורמי

מבצעי אכיפה חשאיים, צווי סגירה, קנסות וחקירות הם חלק מהמהלכים הננקטים בחודשים האחרונים במטרה למגר את תופעת הבנייה הבלתי חוקית והקבלנים הלא רשומים. המבצעים מתקיימים בשיתוף התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה שהחליטו לשים סוף לזלזול בחיי אדם. היכונו למבצע "הזדמנות שניה".

ב חודש אפריל השנה התקיים מבצע אכיפה חשאי בארבעה אתרי בנייה בא י זור השרון. בשלושה אתרים מתוך הארבעה ניתנו צווי סגירה לאחר שנמצא שפעלו בני י גוד לכללי הבטיחות המחייבים, כאשר קבלן בנייה שפעל בהם לא היה רשום ברשם הק י בלנים. אתר אחד מתוך השלושה פעל ללא מנהל עבודה כנדרש.

בשיתוף מטה הבטיחות בענף הבנייה, יחידת האכיפה של רשם הקבלנים במשרד השיכון והבינוי, מנהל הנדסה ופיקוח על הבנייה של עירית הרצליה וארגון הקבלנים מחוז השרון והשומרון בהובלתהמנכ"ל ויקטור כנפי. מהלך זה מצטרף למבצע אכיפה משו י לב שהתקיים בחודש אוגוסט בהובלת אר י גון הקבלנים בנגב ורשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, במסגרתו ניתנו צווי סגירה לשני אתרי בנייה, בשכונת כרמי גת לבניית מאות יח"ד ופרויקט 'בני ביתך' באופקים. במבצע האכיפה שהתקיים בחודש אפריל חשפו גורמי האכיפה אישורים לא תקפים באתרי הבנייה, עובדים שעבדו ללא אמ י צעי מיגון (קסדות ורתמות) וליקויי בטיחות רבים.

יוצאים כל האתרים שקיבלו צווי סגירה הם אתרי בנייה למגורים ושניים מתוך הארבעה הם פרויקטים לחיזוק מבנים. האחראים על הפ י רויקטים זומנו לחקירה אצל יחידת האכיפה ברשם הקבלנים. המבצעהואהראשון בסדרהשמוציאמטה הנדסה, תקינה ורישום קבלנים של הקרן לעידוד והתאחדות הקבלנים בוני הארץ, נגד החאפרים בבנייה

freepik: צילום

30

Made with FlippingBook Digital Publishing Software