מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

להלן רשימת העובדים המצטיינים שנבחרו

ענף הבנייה כחיוני. הוכחנו שיחד, יז י מים, קבלנים ועובדים, אנחנו יודעים לעמוד גם באחד המשברים הגדולים בהיסטוריה של ישראל והעולם כולו". על חשיבות הענקת הפרס לעובדי הענף התייחס גם מ"מ נשיא הקרן ויו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנ י לוות, יצחק מויאל. "העבודה בענף הבנייה והתעשיות הנלוות קשה מאוד ולשרוד בו שנים רבות תחת מאמץ פיזי ומנטלי זו משימה מאתגרת. שנת תיזכר כשנה מאתגרת במיוחד 2020 בגלל נגיף הקורונה, אך על אף הק י שיים בשנה זו, עובדי הענף עבדו ללא דופי ושמרו על כללי הבריאות והבטי י חות באתרים השונים, וכתוצאה מכך גם מספר תאונות העבודה ירד. העוב י דים המצטיינים שנבחרו השנה מהווים דוגמא ומופת עבור עובדי הענף והתע י שייה בנושא הבטיחות". שי בירן מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל ברך את העובדים על זכייתם. "לאור ריבוי תאונות העבו י דהבענףהבנייה, אני תקווה כי כעובדים המצטיינים של הענף תפעלו ככל יכול י תכם, כל אחד במקום עבודתו, לשיפור רמת הבטיחות והגברת המודעות לח י שיבותשיש בשמירה על כללי הבטיחות. בשמי ובשם עובדי הקרן ברצוני לברך אתכם על זכייתכם בפרס "העובד המ י צטיין" ועל תרומתכם הייחודית לקידום ענףהבנייהבישראל". בין הקריטריונים לבחירת עובדים מצטיינים השנה ניתן דגש מיוחד על קידום ערכי הבטיחות. בטקס השנה תעודות הצטיינות ומלגות 16 חולקו לכלל העובדים המשקפים את המג י וון האנושי והמקצועי הקיים בענף: עו י בדים זרים, פלשתינים וישראלים וכן מנהלים לצד עובדי כפיים, מפעילי מכונות ואחרים.

"גשר", ומשנע את המוצר לקנטים. יכולותיו מקצועיות, ניסיונו רב בתחום והוא בעל יכולת לעבוד בצורה יעי י לה תוך מחשבה על התנה י לות אחראית, מקצועית ומ י דויקתהשואפת לשלמות. זיאד דבאסה מחברת דבאסה מנהל 'ירום אור'. 37 עבודה במקצועו בעל שנות ותק בענף ומתוכן הוא שנים בין 8 מועסק בחברה היתר כמנהל עבודה. זיאד היה שותף משמעותי לבניית מאגר המים של חברת מקו י רות ורידינג (חברת חשמל) ב � עו 50 והינו אחראי על כ - דים במהלך יום העבודה. הוא מכיר את כל הפועלים בתחומו באופן אישי, ודואג לרווחתם, גם מחוץ לשעות העבודה. חיה סייג מחברת 'סולל י � סייג מנהלת אדמינ בונה'. 4 סטרטיבית המועסקת כ שנים בחברה. סייג מסייעת למנהלת החשבונות ומתא י מת הזמנות אך איכויותיה ומעלותיה ניכרות בתקשו י רת עם מערך כח האדם והיא משמשת אוזן קשבת לא רק בתחום המקצו י עי אלא גם במרחב האישי עבור הצוותים. אנטולי פיכמן מחברת י � פ 'שמשון זליג ושות' . כמן מהנדס בניין ואחראי

היתר על השקילה במחצ י שנות ותק 26 בה והינו בעל בחברה. כהן מקפיד לוודא את איכות החומרים ואת בי י צוע העבודה על הצד הטוב ביותר. הוא אינו מקל ראש בנהלי הבטיחות, וראיה לכך היא הקפדה על שילוט נכון וברור, בדיקת משקל תואם לתקנים של המשאיות ובדי י קת כל בעל מקצוע שנכנס לתחוםהמחצבה. הישאם שלאעטה מח ־ ברת 'שיכון ובינוי סולל שלאעטה הינו מנהל בונה'. עבודה ראשי בעל ותק של שנים בענף. שלאעטה 22 מקפיד על כללי הבטיחות מרגע תחילת העבודה וקב י לת סידור העבודה ועד תום היום, לרבות תדרוך בתחי י לת היום באשר לסכנות ול י מוקדים אחרים ואינו מאשר כניסה בשער האתר ללא ציוד בטיחות כנדרש. שלא י עטה מוכר כאחראי, "ראש גדול", ומוצא לנכון לאתר תקלות בעוד מועד כדי לפ י תור אותן, לייעל את תהליך העבודה ולשמור על סובביו. ולדמיר יעקובוב מחב ־ רת 'אחים חיון עבודות נג ־ מ � יעקובוב הינו נגר ב רות'. שנים 13 קצועו המועסק זה בחברה. הינו בעל מיומנות רבה בעבודה במסור חשמ י לי ממוחשב, אחראי על המ י חסן, המלגזה, על המכונה

אחמאד דמאח מחב ־ רת 'דחבור בוטרוס ובניו'. דמאח מפעיל ציוד מכני שנות ותק בחברה. 20 ובעל הוא עוסק בעכו בחפירת ביובים וניקוז. מקצועיותו באה לידי ביטוי בסדר ובא י רגון במהלך שלבי העבו י דה, לרבות במקרים שבהם צצות בעיות בלתי מתוכ י ננות. התנהלותו מאופיינת בביצוע הפעילות תוך הק י פדה יתרה על כללי הבטי י חות. ראיה לכך היא השי י לוט שהוא מקפיד שיהיה מוצב בשטח העבודה, בדי י קת סגירת השערים כראוי בתום יום עבודה ותקינות כלי העבודה. איגור רושטניאק מח ־ ברת 'איירון פאוור בניין רושטניאק הינו ותשתית'. שנות 14 עגורנאי צריח בעל ותק בחברה והוא מצטיין בי י כולת ההתמדה שלו, היכ י רות עם התנהלות החברה, הדרישות והשטח. כבר בת י חילת דרכו המקצועית הק י פיד להקדיש זמן לבדיקת משקולות וכבלים בהתאם לכללי הבטיחות, והתעכב על כל הנדרש בשטח תוך התייחסות למזג האוויר, וב י דיקה קפדנית של המסמ י כים הנדרשים כדי לפעול בהתאם לתקנים ולכללים. אליעזר כהן מחברת כהן ממונה בין 'אבן וסיד'.

6

Made with FlippingBook Digital Publishing Software