מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

ל קראת טקס פרס העובד המצטיין כ � , נז 5.12.21- שיתקיים ב 2021 לשנת רים בטקס הקודם שהתקיים במתכונת די י גיטלית עקב אילוצי מגפת הקורונה. ת � ה 2020 פרס העובד המצטיין לשנת קיים בסימן בטיחות בעבודה בשיתוף הסת י דרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, התא י חדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה. הענקת פרס העובד המצטיין מעלה על נס שורה של עובדים איכותיים במגוון רחב של מקצועות בענפי הבנייה והתעשיות הנ י לוות גם בתקופה של משבר עולמי. לכך התייחס בטקס נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, ראול סרוגו. "לאור עבודה חיונית הנעשית בענף, בתקופת הקורונה הוכר

Charisma pixel : צילום

כמו בכל שנה הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה מקיימת טקס הענקת פרס העובד המצטיין בענף הבנייה ובתעשיות הנלוות במטרה להעלות על נס את ערך ההצטיינות והמקצוענות בענף. השנה נבחרו הזוכים על בסיס דגש בטיחות בעבודה מצטיינים בבנייה 2020 טקס עובד מצטיין

5

freepik: צילום

Made with FlippingBook Digital Publishing Software