מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

3 %

מספר תאונות אלה, בחברות בסיווג 2021 ת � שהתרחשו ב 7 לעומת 5 גבוה, עמד על . 2019 בשנת 11 ו- 2020 קופה המקבילה ב- "אנו בוכים וכואבים על כל הרוג שנופל באתר בנייה, מפרסמים נתונים ומנציחים", מסביר ראש מטה הבטיחות בענף הבנייה, האלוף (במיל.) איל בן-ראובן. "על כל הרוג באתר בנייה אנחנו לומדים את המקרה ומ י פיקים לקחים. כל מקרה אנחנו לומדים לגו י פו ובסיומו מפיקים המלצות לחברות בנייה כיצד להתמודד עם הכשלים שנמצאו. המ י טרה שלנו בסופו של דבר זה לקחת אחריות, ליזום ולשפר כל הזמן גם במחיר פרסום מספר ההרוגים והפצועים. בשלב זה אנו מזהים כי תוכנית "כוכבי הבטיחות" הולכת ומתבססת כתוכנית המובילה בעולם הב י נייה ומפיקה תוצאות מצוינות. נעשה הכול על מנת להמשיך את התוכנית ולהגביר את מספר החברות המשתתפות בה. כעת אחת ממשימותינו החשובות, היא להשקיע מאמץ בהגעה לחברות בינוניות וקטנות ולצרפן לתהליך". על מטה הבטיחות מטה הבטיחות של ענף הבנייה הינו מטה הפועל מתוך הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה ומשותף להסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ולהתאחדות הקבלנים בוני הארץ. מטה הבטיחות ביוזמתו של נשיא 2019 הוקם במאי התאחדות הקבלנים בוני הארץ ונשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, ראול סרוגו ובהסכמתו ועידודו של יו״ר ההס י תדרות, ארנון בר-דוד ויו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, יצחק מויאל. צוות מטה הבטיחות כולל את ראשהמטה, איל בן-ראובן, ח"כ לשעבר שהוביל גם בכנסת את נושא הבטיחות בבנייה, את מתי רביבי, מהנדס המטה ומנסח "תוכנית הכוכבים" ועמרי פורת, עוזר ראשהמטה.

חתך/פציעה מכלי עבודה

36 %

2 %

נפילה מגובה

פגיעה מכלי הנדסי

5 %

התחשמלות

3 %

נפילה מסולם

29 %

19 %

נפילת חפצים

קריסה/התמוטטות

2021 שנת 3 פילוח נסיבות התאונות רבעון

מ , פועל בניין תושב 43 אאב ביאדסה בן באקה אלגרביה, נהרג בחודש אוגוסט בתאונת עבודה באתר בנייה בפרדס חנה. ביאדסה נקבר בעודו בחיים עקב קריסת תעלה לאחר שעסק בעבודות תשתית ביוב ומים. מבדיקה ראשונית עולה שבאתר לא היה מנהל עבודה ולא ננקטו אמצעי זהירות למניעת הקריסה. מתחילת השנה 20 ביאדסה הוא ההרוג ה שמצא את מותו כתוצאה מתאונת עבודה באתר בנייה. על אף תמונת מצב עגומה זו, בהשוואה לשנים קודמות נמצא כי שנת רשמה ירידהבמספרתאונותהעבודה. 2021 2021 מנתוני דו"ח הרבעון השלישי לשנת של מטה הבטיחות בענף הבנייה, עולה כי בין יולי לספטמבר השנה היקף התאונות 90 , לעומת 61 בענף הבנייה הסתכם ב תאונות עבודה שהתרחשו בתקופה המק י . על אף נתונים מעודדים 2020 בילה בשנת אלו, נמצא כי מספר ההרוגים ברבעון השלי י בלבד 8 לעומת 10 הגיע ל- 2021 שי לשנת בתקופה המקבילה אשתקד. "תמונת מצב ההיפגעות מתאונות ברבעון , מבטאת שיפור ניכר בשיעור 2021 השלישי ביחס לתמונת ההיפגעות מתאונות 33% של

בתקופה המקבילה אשתקד. יחד עם זאת תאונות יותר 2 במספר תאונות המוות נגרמו ממספר התאונות בתקופה המקבילה אשת י קד"", כך עולה מדו"ח מטה הבטיחות בענף הבנייה המשותף לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, הסתדרות עובדי הבנייה והעץ והתא י חדותהקבלניםבוני הארץ. בפילוח גורמי הסיכון בכלל התאונות שנ י , 2021 גרמו במהלך הרבעון השלישי לשנת עולה כי עיקר התאונות נגרמות מנפילה ב � ) וכן בשל נפילת חפצים כ 36% מגובה ( ט � ). גורמים נוספים לתאונות הק 29% דים ( לניות באתרי בנייה הם קריסה והתמוטטות .) 5% ) והתחשמלות ( 19% ( על-פי נתוני הדו"ח, בפילוח התאונות 70% הקטלניות לפי סיווג קבלני עולה כי מתאונות אלה נגרמו בחברות קטנות בסיווג בעבודות שיפוצים ובקרב קבלנים לא 1 ג רשומים ובבנייה עצמית. (ראו כתבה במגזין .) 30 זה בעמוד לעומת זאת, ברבעון השלישי של השנה נרשמו שלוש תאונות קטלניות בחברות . מדובר על המשך מגמת 5 בנייה בסיווג ג הירידה בתאונות הקטלניות בחברות גדו י כאשר בחציון הראשון לשנת 5 לות בסיווג ג-

29

Made with FlippingBook Digital Publishing Software