מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

70 % דוח הרבעון השלישי שהוציא מטה הבטיחות בענף הבנייה מספק נתונים מעודדים ומאותת על ירידה בהיקף הפצועים וההרוגים באתרי הבנייה. יו"ר מטה הבטיחות בן-ראובן: "אנו ממשיכים לקחת אחריות ולהפיק לקחים" 90 61 68 40 מתאונות הבנייה הקטלניות נגרמות בחברות קטנות וקבלנים לא רשומים

2021 בשנת 3 רבעון  2020 בשנת 3 רבעון 

סה"כ תאונות

הרוגים

8

10

פצועים קשה

14

10

פצועים בינוני

פצועים קל

5

4

28

Made with FlippingBook Digital Publishing Software