מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

חשיבה לטווח קצר ומתן פתרונות אד-הוק הן לא הדרך לייעל את ענף הבנייה. באסל לאחם, חבר ועדת הבטיחות והגהות של ההתאחדות טוען: "הכל עניין של חינוך". ארבע דרכים עיקריות שלגישתו ישפרו את ענף הבנייה. יורדים לשטח ממקצעים את ענף הבנייה

ל

ג � , עם כשלון הנבחרת ה 2004 אחר יורו רמנית לכדורגל, הוחלט בהתאחדות הגרמנית לשים דגש בעיקר על הנבחרות הצעירות של גרמניה ועל מחלקות הנוער בקבוצות המקומיות. לצורך כך הושקעו תקציבים וחונכו מאמ י נים בדגש על הצעירים וגידול כוכבי המחר. המטרה שעמדה לנגד עיניהם הייתה זכיה . ואכן הפירות בעקבות 2014 במונדיאל הצבת המטרות והחתירה ליישומן לא איחרו לבוא. בזכות הנבחרת הצעירה שגידלו, הצ י ליחה גרמניה להגיע לשלבים האחרונים של כל טורניר, תוך הצגת סגל צעיר ונוצץ. כך קרה פעם אחר פעם. "את המודל הגרמני הזה צריך ליישם ולהעתיק לישראל בכל הקשור לענף הב י נייה", אומר באסל לחאם, סמנכ"ל ביצוע בחברת 'סלים לחאם יזמות ובניה בע"מ', החבר בוועדת הבטיחות והגהות של התא י חדות הקבלנים בוני הארץ. "כיום, במ י קום לטפל בשורש הבעיה בענף מחפשים מי האשם ומנסים לעשות כל מיני פתרו י נות קסם. זו לא הדרך. צריך לטפל בשורש והשורש זה חינוך, תרבות, הרגלים ומודעות, ואת זה צריך לחלחל כבר מהגיל הרך".

freepik: צילום

34

Made with FlippingBook Digital Publishing Software