מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

אין הכשרה פורמלית, ובוודאי לא הכש י רה בבטיחות", מסביר בירן, "המטרה שלנו היא לייצר יותר מודעות ויותר מיומנות. אתר בנייה של עובדים מיומנים הוא אתר בנייה שכל עובד בו הוא יותר בטוח". "ידע בעבודה נכונה, בטוחה, עם הציוד והאמצעים הנכונים והכרת הסיכונים בעבו י דה באתרי הבנייה, משמשים עבור המעסיק והעובד כלים פרקטיים להצלת חיים", מדגיש מ"מ מנכ"ל המוסד לבטיחות וגיהות, ד"ר מיקי וינקלר. "בחודשים האחרונים אנו עדים במוקד "קו החיים" לעלייה בכמות הדיווחים על מפגעים וסיכונים שמזהים אזרחים בא י תרי הבנייה. באחריות המעסיקים והמנה י לים לעמוד ביתר שאת על הדרכת העובדים בדבר הסיכונים והדרכים למניעתם באתרי הבנייה. המוסד לבטיחות וגיהות מעמיד את עצמו לרשות כל מקום עבודה, מעסיק, או מנהל אתר אשר מעוניין לקחת חלק בשינוי תרבותהבטיחותבעבודהבישראל". יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, מוסיף כי יום הבטיחות שם בין היתר דגש על השיפורים הטכנולו י גיים בענף. "בשנים האחרונות רוב הבנייה בישראל היא בנייה לגובה. ענף הבנייה הוא מסוכן, ולכן מלבד שיפור בהדרכה, יש חשי י בות גם לשיפור בטכנולוגיות. נחשפנו למשל לטכנולוגיה של רתמות חכמות שיכולות למ י נוע נפילות". מויאל, ממובילי היוםהזה וכמי שפועל לקי י דום הנושא, ציין עוד כי העובדה שיש יום בטי י חות לאומי כזה הוא פרי מאבק עיקש של כל המעורבים. "יום זה הוא גם לזכרם של אלו שנפלו ונהרגו בעבודה. המטרה בכל ההסב י רה הזו היא להביא למצב שבו עובדים שמגי י עיםלעבודהשלמים יחזרו הביתהבשלום".

צילום: המוסד לבטיחות וגיהות

ניידת בטיחות שהוצבה בבית הספר בתל אביב ביום הבטיחות הבינלאומי בענף הבנייה

הבטוחות ביותר. כמו-כן האירוע כלל טקס לזכר פועלי הבניין שקיפחו חייהם. "יום הבטיחות העולמי נחגג בארץ כדי למקד תשומת לב ענפית וציבורית בנושא הבטיחות בענף הבנייה", מוסיף ניר ינושבס י קי, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ויו"ר אגף בנייה חוזית, "היום הצליח לספק במה מכבדת וראויה לפרויקטים מצטיינים בבטיחות, לקבלנים שמתעלים בביצועי הב י טיחות וכן לקבוצות קבלני המשנה והפועלים השותפים למאבק לשיפור הבטיחות. חשוב להמשיך ולציין את יום הבטיחות כיום חג לאיכות ובטיחותבבנייה". "האירוע ממחיש את הערך של לקיחת אחריות", מסביר בן-ראובן, "מעולם לא הת י קיים אירוע כזה בישראל ומטרתו היא שינוי תרבות, לקבלנים, לעובדים ולציבור כולו. אנו מאמינים שבטיחות מתחילה מגני ילדים ובבית ספר בשותפות כל האנשים העוסקים באתר, החל ממנהלי חברות וכלה בפועלי הקצה. אנו רוצים לחנך את הציבור כי חברה שעובדת בסטנדרטים של בטיחות היא חברה איכותית יותר ולכן גם הדירות שהיא מקימה איכותית יותר".

יום הבטיחות נערך בהשקעה של מאות אלפי שקלים, בליווי פרסום במדיות השונות, ושיתוף קשת רחבה של גורמים העוסקים בבטיחות. היום נחתם בטקס מרכזי שהת י קיים במרכז פרס לשלום בו השתתפו ראש מטה הבטיחות בענף הבנייה, האלוף במיל' איל בן ראובן; נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן, ראול סרוגו; מנכ"ל הקרן לעי י דוד, שי בירן; יו״ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן, יצחק מויאל; טייסי עבר המלווים את תוכנית הכוכ י בים במטה הבטיחות וגם בכירי ההתאחדות, מנכ"לי חברותבנייה, עובדיהן ונציגי ממשל. במהלך הטקס התקיים פאנל מקצועי בנושא בטיחות, חולקו פרסים לאתר הבטוח ותעודות לחברות הבנייה שהוסמכו במסג י רת תוכנית כוכבי הבטיחות (ראו כתבה בע י במגזין זה), המדרגת את החברות 10 מוד

"מטרת האירוע האלוף במיל' איל בן ראובן: היא שינוי תרבות. חברה שעובדת בסטנדרטים של בטיחות היא חברה איכותית יותר וכך גם הדירות שהיא מקימה"

צילום: אלדד רפאלי

4

Made with FlippingBook Digital Publishing Software