מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

ע נף הבנייה בישראל עתיד להפוך בשנים הבאות טכנולוגי יותר, יעיל יותר, מהיר יותר וחכם יותר. במ י ציאות שבה הגידול הדמוגרפי עומד על מדי שנה, מבינים רבים כי אין מקום 2% כ עוד לתעשיית בנייה המבוססת על כוח אדם ותעשיות לואו-טק כבדות אלא לכ י ניסת טכנולוגיות חדשות ושילוב ההייטק בשטח. מ � טריליון יורו, ה 2 בשוק המגלגל כמעט שקיעים הבינלאומיים מחפשים גם חדשנות ישראלית. מי שאחראי לתיאום בין חברות הזנק ישראליות לקהילה הבינלאומית הוא .ConTech מרכז החדשנות המרכז נוסד בשיתוף פעולה של התא י חדות הקבלנים בוני הארץ, משרד הבינוי והשיכון ומשרד הכלכלה ובתמיכת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, והוא מהווה חממה לחדשנות בענף הבנייה. בחוד י שים האחרונים זכתה התאחדות הקבלנים בוני הארץ שוב במכרז שפרסמה המדינה לניהול קהילות טכנולוגיות בתעשיית הב י נייה והנדל"ן וכיום היא הגורם המתפעל של הקהילה לחמש השנים הבאות, בין היתר באמצעות ארגון אירועים, האקתונים, מיט אפים, שולחנות עגולים, אירועים בינ"ל .)Demo Days( ואירועי דמו דייז "החזון של מרכז החדשנות", אומר צחי פלאטו, מנכ"ל קונטק, "הוא להפוך את יש י ראל למוקד עולמי של טכנולוגיות בנייה. זה לא משהו שנראה רק עוד עשר שנים. המה י פכה הזו כבר מתרחשת ומזל שזה קורה. אוכלוסיית ישראל תכפיל את עצמה בשנים הקרובות, ואם נמשיך בשיטות הבנייה שא י נחנו עובדים איתן היום שום דבר לא יקרה. השינוי הזה הוא הכרח". מדובר על מיזמים המנסים להשפיע כמעט על כל היבט בענף, מפיתוח תוכנות בעולמות התכנון והעיצוב, דרך רובוטים אוטונומיים המקלים על העבודה באתרי בנייה ואפליקציות ניהול, פיקוח ובקרה.

freepik: צילום

הטכנולוגיות ענ שי ף ש ה נו בני א י ת ה סטארטאפים הפעילים בעולמות הבנייה והנדל"ן עתידים 200־ כ לשנות את התעשיה ללא היכר. חברות הסטארט-אפ זוכות לתמיכה ) בשיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף ConTech( מקהילת קונטק הבניה במטרה להפוך את ישראל למוקד בינלאומי לטכנולוגיות בנייה

22

Made with FlippingBook Digital Publishing Software