מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

הגדלת מכסת העובדים הזרים מסייעת לעמוד ביעדים לאומיים החלטת הממשלה להגדלת מכסת הפועלים הזרים בענף הבנייה תאפשר הגדלה משמעותית של היצע הדיור ובנייה של דירות חדשות בישראל. כיצד תורם המהלך לכלכלה הישראלית? נתנאל לפידות, סמנכ"ל אגף נכסים וחברות במשרד הבינוי והשיכון, מסביר על חשיבות תוספת כוח הייצור בענף הבנייה 16 freepik: צילום

Made with FlippingBook Digital Publishing Software