מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

חברה שלא תפעל בבטיחות לא יקנו ממנה דירות" נאבקים בתאונות העבודה באתרי בנייה. תוכנית כוכבי הבטיחות שאומצה מעולמות הרפואה והתעופה יושמה השנה גם בענף הבנייה. קבלנים שיעברו את התהליך יקבלו "כוכבי מישלן" של בטיחות, אור ירוק כי הדירות שהם בונים הן באיכות ותו תקן גבוה. בן-ראובן: "הציבור יבחר לקנות דירה מחברה שיש לה כוכב בטיחות". על התוכנית שמשנה את המציאות בענף הבנייה בישראל

ל

עבר יו"ר איגוד הטייסים בישראל שהעתיק את כללי הבטיחות הכל-כך שגורים בעולם התעופה - לרפואה. כעת ד"ר שוב ושותפיו לחברת 'צומת' פועלים לה י טמעת תהליך דומה בענף הבנייה והתשתיות. ד"ר שוב, בעל דוקטורט בגנטי י קה מבית הספר לרפואה בתל אביב, לשעבר מפקד טייסות הדרכה בחיל האוויר, אשר ניהל תחומי הדרכה ומו"פ בח י ברות תעשיה ובאל-על, עוסק היום בהדרכת הגורם האנושי וחקר אירועי בטיחות ולצורך שיפור ענף הבנייה והתשתיות מטמיע יחד עם קבוצתמומחים את התוכנית.

שנה התפרסם מאמר 20 פני כ בארה"ב שהראה כי מאות אלפי חולים מתים מדי שנה מטעויות של צוותי הרפואה. הכתבה אמנם עסקה בנעשה בחוף המזרחי של ארה"ב, אך בבדיקה בישראל נמצא כי מדי יום הולכים לעולמם שמונה חולים בשל טעויות צוותי רפואה. נוכח הממצאים, נזעקו מדינות העולם והחלו לנקוט בצעדים לשי י פור בטיחות הטיפול, ניהול סיכונים בתחום הבריאות ויעילות עבודת הצוות הרפואי. גם בישראל נכנסו לפעולה מואצת באמצעות הטמעתתורות וכללי בטיחות. בין מובילי המהלך באותן שנים היה ד"ר יוסי שוב, טייס קרב וקברניט באל-על ולש י

תוכנית הכוכבים מבוצעת על-ידי 'צומת' בהובלת מטה הבטיחות בענף הבנייה וב י

שיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, התאחדות בוני הארץ ו'קרן מנוף' של הביטוח הלאומי, והיא נוסחה על-ידי מתי רביבי, מהנדס מטה הבטיחות, במטרה להטמיע כללי התנהגות שיפחיתו אתתאונות העבודה בענף.

ד"ר יוסי שוב

מטרת תוכנית הכוכבים היא ביסוס תר י בות ארגונית, ערכים, תחקירים, תכנון מראש, תדריכי בוקר, הדרכות בטיחות ות י גמול עובדים. התהליך מתבצע על-ידי טייסי חיל האוויר לשעבר המלווים את הצוות

10

צילום: אלבום פרטי

Made with FlippingBook Digital Publishing Software