מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

הניהולי של חברות הבנייה. כל שני טייסים מלווים את החברה ומטמיעים בה את ערכי הבטיחות במשך כמעט חצי שנה, תוך יישום תוכנית פעולה מוגדרת. חברות בנייה שעו י ברות את כל התהליך מקבלות דירוג באמ י ) לפי רמת מערך ניהול 1-5- צעות כוכבים (מ הבטיחות שהן מיישמות. מעין "כוכבי מיש י לן" - או סוג של תו תקן - של ניהול בטיחות. השותפים לצוות של ד"ר שוב הם פרופ' (אמריטוס) מיכה פופר מהמחלקה לפסיכו י לוגיה באוניברסיטת חיפה, אל"מ (במיל.) זאב רז, טייס הקרב שהוביל את השמדת הכור בעירק ועמנואל רוזנצוויג, קברניט אל-על. "תוכנית הכוכבים מתרכזת באדם ויכולתו להשפיע על עולם הבטיחות", מס י ביר ד"ר שוב. "הכוכבים מוענקים לחברות בנייה העומדות בסטנדרטים של בטיחות והקניית ערכים הנוגעים לכל שדרת הפעי י לות החל ממנהלי החברה ועד הפועל בקצה השרשרת". משנים תרבות תוכנית הכוכבים יושמה בעיקר בקרב חברות בנייה גדולות, ועד היום הוסמכו כ- ב � ח 20 חברות שקיבלו כוכב ראשון, כ- 50 רות נמצאות בתהליך הסמכה לכוכב שני. הכוכב הראשון ניתן לחברות בנייה שפיתחו, בעזרת חונכי התוכנית, מערכת בקרה עצ י מית של ביצועי בטיחות בהסתמך על רמת מבדק אחידה, בהיקף של מבדק אחד לחו י דש לפחות. חברות בנייה המשתתפות בתוכנית הכו י כבים מעידותשלא רק רמת הבטיחות עולה, אלא יש ייעול של העבודה ושיפור בתפוקות ובאיכות העבודה. "היום אנחנו מקיימים את הנהלים והערכים כחלק מהלו"ז היומי הר י גיל שלנו", מסביר מנכ"ל קן-תור פרויקטים, מתן קן-תור. "קיימת עליה משמעותית במו י דעות בכל נושא הבטיחות. מאז יוני השנה התחלנו לקיים תדריכי בוקר, לבדוק לש י לומם של הפועלים, לתדרך אותם, למנות

ראשי קבוצות ולשלב את כל זה עם מתן פרסים ואותות הצטיינות בבטיחות. זה חלק מנוהל יומיומי. מדובר על תהליך בבנייה שכפי שאני רואה את זה מרבית חברות הב י נייה מחוברות אליו". לדברי ראש מטה הבטיחות בענף הב י נייה, האלוף (במיל.) איל בן-ראובן, בשנה האחרונה ניכרת ירידה בולטת בעיקר בהיקף תאונות העבודה בחברות בנייה גדולות. "היענותן הרבה של חברות בנייה והתגייסותן של הנהלות החברות לתוכנית, מלמדת על צימאון לאיתור הדרך הנכונה לשיפור ענף הבנייה. בשלב זה אנחנו מבחי י נים בעיקר בירידה בכמות ההרוגים בחברות הגדולות, מה שאומר שכיום יש לנו בעיה עם החברות הקטנות והבינוניות שאינן מטופ י לותמספיק והתחלנו להפנות אליהן זרקור". 200 בעתיד הקרוב תורחב התוכנית לכ חברות בנייה בינוניות וקטנות. על-מנת להאיץ את השתתפותן בתוכנית, מקדם בן ראובן תמריצים כלכליים, כגון הנחה בפ י רמיות ביטוח, שיהוו קטליזטור מצד אחד וגורם מרתיע מצד שני ויניעו את החברות לקחת אחריות בנושא הבטיחות. "מטרת התוכנית היא לרתום את חברות הבנייה באמצעות תכנית הכוכבים המסמ י לים את טיב ניהול האיכות, המצוינות והבטי י חות של כל חברה", מסביר בן-ראובן, "היום הציבור דורש בטיחות ולכן אנחנו משקיעים כספים ומבצעים קמפיינים ציבוריים כדי שהנושא יחלחל לכל אדם, גם לזה שמבקש לקנות דירה בישראל. אנו מצפים כי לפני רכישת דירה יתעניין הקונה ברמת הבטי י חות של החברה, לדעת איך החברה בונה, האם היא שומרת על בטיחות עובדיה וכמה פצועים והרוגים נרשמו לה. אם קיבל תשו י בה שאינה מניחה את הדעת - שילך לחברה אחרת. רוכשי דירות צריכים להבין שאם הם מיליון שקל ויותר לדירה, עליהם 2 מוציאים להבטיח את המוצר, שהדירה שלהם תהיה באיכות ותו תקן גבוה. חברת בנייה לא תוכל

צילום: אליאל סעד

לומר יותר 'אני חברה טובה ואיכותית' כש י בפועל מדי חודש היא סופרת הרוגים ופצו י עים. היא אחראית לכך". "העיקרון המנחה הוא", ממשיך בן-ראובן, "שבטיחות שווה לאיכות ביצוע וזה שווה לר י ווח כלכלי. המשמעות היא, כאשר חברת בנייה לא מצליחה לקבל כוכב אחד לפחות, היא פשוט לא תבנה ולא יקנו ממנה דירות. הציבור יבחר לקנות דירה מחברה שנוקטת בבטיחות". תמריץ כלכלי נוסף שמקדם בן-ראובן הוא מתן הטבות ביטוח לקבלנים. "אנו פו י עלים לייצר אינסנטיב כלכלי לקבלנים מול חברות הביטוח. חברות שמחזיקות בכוכ י בי בטיחות יקבלו תוכנית ביטוח טובה יותר בפרמיות ומימון פרויקטים. כמו-כן, אנו שואפים שככל שלחברת בנייה יהיו יותר כו י כבים, כך היא תזכה להעדפה בתהליכי מכרז ממשלתיים. אנחנו בריצת מרתון, וזו לא ריצה קצרה. אנחנו עוסקים בלשנות תר י בות ושינוי תרבות לא עושים במהלך אחד. זה לעבוד קשה מאד על הקבלנים, מנהלי עבודה ועל העובדים, שיבינו שצריך שינוי".

11

Made with FlippingBook Digital Publishing Software