מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

ענף הבנייה והתשתיות שומר על כדור הארץ: מקדמים כלכלה מעגלית הכנס לכלכלה מעגלית בתחום חומרי הבנייה הכיל פאנלים והרצאות מרתקים עם בכירים בענף הבנייה והקיימות ובהשתתפות נציגי ממשל. יוצרים מעגלי שינוי

freepik: צילום

24

Made with FlippingBook Digital Publishing Software