מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

צילום: התאחדות הקבלנים בוני הארץ

ל אחרונה קראו מהנדסים בכי י רים בממלכה הבריטית להפ י סיק את הריסת הבניינים בט י ענה כי יצור לבנים ופלדה יוצר כמויות אדירות של פחמן דו חמצני. לגיש י תם, תעשיית הבנייה צריכה, ככל שניתן, לעשות שימוש ביסודות קיימים, להשת י מש בחומרים ממוחזרים ובמכונות המונ י עות על ידי דלקים נקיים. מסיבה זו התגב י שה מחאה לפני כשנתיים נגד הרחבת נמל התעופה הית'רו בלונדון בטענה שהרחב י

רונה קריטיות ובעלות השפעה על מחירי הדירות. כנס כלכלה מעגלית שהתקיים בחודש יולי השנה בכפר המכביה עסק בדיוק בנו י שא זה. בפתח הכנס התייחס ראול סרו י גו נשיא התאחדות הקבלנים והקרן לעי י דוד לצורך הדחוף בקידום הקיימות בענף הבנייה.

חוזר בחומר הגלם יוזיל משמעותית את המחיר שהיום עולה בהתמדה. ככל שהכ י לכלה המעגלית בישראל תהיה מפותחת יותר, התלות בעולם תהיה קטנה יותר, וזה חשוב מאוד", דברי סרוגו. דוח בינלאומי שפורסם לאחרונה מספק מבט על עתיד הבנייה והתעשיה העולמית. הדוח נקרא 'עתיד הבנייה: תחזית עול י

' והוא 2030 מית לבנייה לשנת נכתב על-ידי חברת מארש מק י ) חברת Marsh McLennan( לנן השירותים המקצועיים המובילה בעולם בתחום סיכון ואסטרט י גיה ובשיתוף 'אוקספורד כלכלה' י � ), המוב Oxford Economics( לה העולמית בתחום חיזוי וניתוח כלכלי בינלאומי – ממנו עולה כי הבנייה והסביבה הבנויה גורמים

"מי שלא רוצה לעשות את זה הוא פחדן", אמר סרוגו, "אנחנו צריכים להיות פורצי דרך, להס י

ראול סרוגו: "ככל שהכלכלה המעגלית בישראל תהיה מפותחת יותר, התלות בעולם תקטן"

תכל קדימה ולראות איך מתקדמים. סדר פ � מ 90% גודל של כ - סולת הבנייה וגם הר י טובה מוטמנים בקר י קע. זה נתון מזעזע. אנחנו מזהמים בעצ י

תו עומדת בסתירה להתחייבות בריטניה בהסכם פאריז והחלטת הפרלמנט הבריטי לניטרליות . בית המשפט 2050 פחמן עד הלך עם הירוקים. התאחדות הקבלנים בוני הארץ בשיתוף הקרן לעידוד ופי י תוח ענף הבניה פועלים כדי לה י טמיע מושגים של מחזור, בנייה ירוקה וכלכלה מעגלית, בין היתר

שי בירן: "ענף הבנייה עושה פחות נזק כשנעשה שימוש בחומר ממוחזר"

ו � מפליטות גזי החממה בע 40% כיום לכ לם. עוד עולה מהדוח כי תפוקת הבנייה עד 42% העולמית צפויה לגדול בשיעור של , מכאן שגם הסיכון לזיהום ופסולת 2030 גדל. שי בירן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, שהתייחס לנושא בכנס אמר, "ענף הבנייה הוא ענף שיש בו המון שכבות שבכל אחת מהן צוואר בקבוק שיכול לגרום

מנו את האדמה והאוויר של מדי י נת ישראל. כולנו עדים למה שקו י רה בעולם ולמשבר האקלים. זה

לא רק הנכדים והנינים שלנו. אם אנחנו לא נטפל בזה מה יגידו הדורות הבאים? כולנו חייבים לקחת חלק במאמץ הזה". "לאור העלייה המשמעותית במדד הת י שומות, היום יותר מתמיד נכון לקדם מִח י זור של חומרי בנייה. ברזל למשל. שימוש

כדי לעמוד באמנת פאריז שישראל חתמה עליה לצמצום גזי חממה, ולסייע בהתמו י דדות עם העלייה במדד תשומות הבנייה. לפי גישה זו, בנייה ירוקה, מחזור חומרים והוזלת עבודה בשטח – עשויים לחסוך דר י מטית בעלויות המדד שהפכו בשנה האח י

25

Made with FlippingBook Digital Publishing Software