אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

תקציר מנהלים5
מבט קדימה: מתודולוגיה וממצאים לפיתוח תוכנית אסטרטגית6
1. יוזמת BGyoU Impact6
2. סקר סטודנטים6
3. סדנאות מנהיגות אסטרטגית7
תוצאות7
המלצות: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – לקראת שנת ה-1008
המבנה האקדמי של האוניברסיטה8
המלצה מס' 1: פיתוח הגדרות והנחיות ברורות לאונטולוגיה של שמות היחידות האקדמיות השונות8
המלצה מס' 2: ארגון מחדש למחלקות/בתי ספר/מכונים גדולים יותר9
המלצה מס' 3: הפרדה מנהלית בין "מחלקה" לבין "תוכנית הוראה אקדמית"10
המלצה מס' 4: פיתוח ויישום תוכנית הכשרה למנהיגות אקדמית10
גיוס סגל אקדמי11
המלצה מס' 5: הבהרת התהליכים הקשורים לגיוס סגל אקדמי, קביעות וקידום והקשחתם11
המלצה מס' 6: הקמת משרד מרכזי לשילוב סגל חדש11
מחקר11
המלצה מס' 7: הגדלת המימון ושינוי הליכים מנהליים לעידוד מצוינות מחקרית11
ספריות12
מנהלה12
החשיבות של תוכניות עבודה12
המלצה מס' 8: פיתוח תוכניות עבודה ברמת האוניברסיטה והפקולטות12
המלצה מס' 9: התחלת תהליך כלל-אוניברסיטאי למאבק בבירוקרטיה12
המלצה מס' 10: השקעה במערכת טכנולוגיית המידע של האוניברסיטה12
פעילות אקדמית13
המלצה מס' 11: קידום שינויים בחוקה ובתקנון האקדמי לעידוד מצוינות ומנהיגות אקדמית13
הסנאט13
תקופות כהונה של הנהגת האוניברסיטה13
תוכניות לימודים13
המלצה מס' 12: הקמת ועדת תוכניות לימודים כלל-אוניברסיטאית שלה סמכות לבחון ולדרוש שינויים בתוכניות הלימודים הנוכחיות, וסמכות ליזום תוכניות חדשות13
המלצה מס' 13: הקמת מרכז כלל-אוניברסיטאי למצוינות וחדשנות בהוראה, עם המשאבים והסמכות לבצע שינויים גורפים בדרך שבה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מלמדת14
שיטות הוראה14
תשתית14
מיתוג14
המלצה מס' 14: תהליך מיתוג מעמיק של האוניברסיטה14
הפיכתה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב למוסד בין-לאומי14
הזדמנויות למצוינות/תחומי התמקדות15
לימודי מדבר/שינוי אקלימי15
המלצה מס' 15: הקמת פקולטה או בית ספר חדש לקיימות ושינוי אקלימי15
לימודי ישראל16
המלצה מס' 16: הקמת בית ספר או מרכז חדש ללימודי ישראל16
סייבר ומדעי המחשב16
המלצה מס' 17: הקמת פקולטה או בית ספר חדש ל"טכנולוגיה עילית"16
מחקר בין-תחומי בשיתוף המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה16
קשרי תעשייה-אקדמיה16
תחומי פיתוח16
המלצה מס' 18: פיתוח קמפוס אילת כסביבת למידה ומחקר ייחודית17
שילוב עם רובע החדשנות BGU-B717
תוספת: נגיף הקורונה ) COVID-19 ( כמקרה מבחן לשינויים בתפקוד האוניברסיטה18
נספח 1: סיכום ההמלצות19
נספח 2: נתונים מיוזמת BGyoU Impact20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online