אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

8200 המעבר של צה"ל: ויחידות הטכנולוגיה לרובע החדשנות

טכנולוגיית מידע/נתונים בינה מלאכותית/למידת מכונה

טכנולוגיות שיקדמו את ההתכנסות; השילוב של מגזרים נפרדים לקידום החדשנות

טכנולוגיה סביבתית חקלאות/ מים/ אנרגיה 3

בריאות דיגיטלית

אבטחה דיגיטלית ואבטחת סייבר

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ואוניברסיטת בן-גוריון התמקדות עתידית בנגב: באמצעות מדע הנתונים ובינה מלאכותית, בשילוב עם נתוני בריאות מקיפים מתושבי הנגב

רובוטיקה

2

1

עובדים; 100- חברות כימיקלים באזור עם מעל ל 17 באזור: קשורות למים. 2 ; קשורות לחקלאות 6 חברות טכנולוגיה נקייה בדרום (לא כולל אשדוד או אשקלון) 49

BGU-B7 איור - המבנה המתפתח של רובע החדשנות

המקום המושלם לתוכנית בין-לאומית לתואר שני בניהול תיירות ומלונאות, עם מתקנים מצוינים להתנסות מעשית ולמחקר. תוכנית זו יכולה להפוך לתוכניתבין-לאומיתמוכרת. BGU-B7 שילוב עם רובע החדשנות סדרי עדיפויות מחקריים מוגדרים אלו משתלבים עם סדרי העדיפויות של המחקר/תעשייה המתפתחים בקרבת הקמפוס ברובעהחדשנותהחדש, המצוי כעתבשלבי תכנון. הרובע הנבנה ביחד עםמשרד ראש הממשלה ומשרד הבינוי והשיכון, ובשיתוף פעולה עם האוניברסיטה, עיריית באר-שבע והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה יכלול את האוניברסיטה, סורוקה, קמפוס הטכנולוגיהשל צה״ל הנבנהבסמוך לקמפוס, פארקהטכנולוגיות המתקדמות, שכונות ג’ וד’, והאזור שסביב תחנת הרכבת. מיליון ש״ח כבר הושקעו בתכנון הראשוני של הפרויקט, 2.2 , ההשקעות 2020 שיימשך שנים. לאחר השקת התוכנית בינואר הכלכליות הראשוניות יתמקדו במגזרי הבריאות הדיגיטלית, בטכנולוגיות המדבר ובאבטחת הסייבר. מושג המפתח ביוזמה זו הוא יצירת מערכת אקולוגית על-ידי עידוד קרבה פיסית בין צוות המחקר ויצירת קהילה. מסקנות מטרתנו, כפי שמתואר במסמך זה, היא למצב את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב כאוניברסיטה מובילה ברמה עולמית. על כל בעלי

סטודנטים אלו מגיעים לאותם הישגים כסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בבאר-שבע. תוכנית זו מגשימה מטרה חברתית חשובה של האוניברסיטה להנגשת ההשכלה הגבוהה למגוון רחב של אוכלוסיות. פיתוח קמפוס אילת כסביבת למידה :18 ’ המלצה מס ומחקר ייחודית בעבר ניסהקמפוסאילתלהציעתוכניות זהותלתוכניותהמוצעות בקמפוס הראשי ע״ש משפחת מרקוס. אנו ממליצים כי קמפוס אילת יפתח הצעות ייחודיות המבוססות על העקרונות הללו: . תוכניות כגון שנה ראשונה בהנדסה, המרחיבות את הנגישות 1 לתוכניות המבוקשות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כגון הנדסה, מדעי המחשב או פסיכולוגיה. ) בטכנולוגיות ימיות, B.Sc .( . פיתוחמסלול חדש לתואר ראשון 2 שיוצע בשיתוף פעולה עם המרכז הלאומי לחקלאות ימית. התואר ישלבביולוגיה ימיתעםקורסיםבהנדסה ומנהל עסקים כדי להכין את בוגריו לקריירות בתעשיות הטכנולוגיה הימית המתפתחות באילת וברחבי העולם. לימודי תואר זה ייערכו בשפה האנגלית. . תואר שני בניהול תיירות ומלונאות, בשפה האנגלית – עם 3 תעשיית התיירות הבין-לאומית המפותחת שלה, אילת הינה

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online